Anda di halaman 1dari 21

5

JENIS PEMIKIRAN
(HOWARD GARDNER)

DI SEDIAKAN OLEH:
SARAVANA KUMAR
DANARAJ
MATIALAGGAN
KALAI

Warm Up!!!!

Berapakah bilangan kaki yang


anda boleh lihat????

skull? Or a woman looking into a


vanity mirror?

Are you Ready for the future!?


Video
https://www.youtube.com/watch?v=K
ScVJCno8hA

Ekonomi

Sosial

Pesekitaran

Minda

PERUBAHAN PEMIKIRAN
Pesekitaran zaman ini & zaman lalu
mempunyai perbezaan yang ketara.
Seseorang tidak boleh mempunyai cara
pemikiran zaman lalu untuk meneruskan
kehidupan pada zaman ini

We should develop the


New kinds of Mind
that people will need in
order to thrive in the
world during the eras
to come.

The world of the future [search


engines, robots, computer devices etc]
will demand capacities that up until
now have been mere options

To meet this new world on its own terms,


we should begin to cultivate these
capacities now.

WITHOUT THESE MINDS, A PERSON


WILL BE AT THE MERCY OF FORCES
THAT HE OR SHE CANT
UNDERSTAND, LET ALONE CONTROL.

5 Minds Of The Future

Minda Disiplin

Menguas
ai satu
bidang
Memaha
mi

Melatih
diri
untuk
menjadi
pakar

Discipline Mind / Minda Displin


Seseorang harus menguasai sekurangkurangnya satu disiplin ilmu atau
kerangka berfikir bagi menyelesaikan
masalah dalam segala hal.
Minda Disiplin juga bererti seseorang
harus selalu melatih cara berfikir
tersebut untuk meningkatkan
prestasinya.

Seseorang insan itu mestilah mampu berfikir


mengikut disiplin ilmiah/bidang kesarjanaan
seperti sejarah, matematiks, sains dan
kesenian.
Ia seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya
satu jenis kepakaran dan mempunyai
tabiat/kebiasaan lakuan untuk mengaplikasikan
ilmunya secara berterusan sehinggalah
pembelajaran berlaku sepanjang hayatnya.

Pemikiran Sintesis

AB

Pemikiran Sintesis
Para individu terdedah pada jumlah
informasi yang amat besar/banyak.
Seseorang harus mampu menggabungkan
pelbagai pola pemikiran dan disiplin ilmu
agar dapat mengumpulkan maklumat dan
pengetahuan seluasnya dari pelbagai
sumber serta melahirkan pelbagai idea
dan ilmu pengetahuan baru yang
bermanfaat.

membuat keputusan untuk menentukan


mana yang penting dan bagaimana cara
yang terbaik untuk mengatur atau
mengurus maklumat untuk diri dan
menggunakanya untuk berkomunikasi
dengan yang lain sehingga semuanya
menjadi sebati (automated) dalam diri.

Creative Mind / Pemikiran Mencipta

Pemikiran Mencipta
Mencipta idea yang baru.
Setiap individu harus memiliki kreativiti
berfikir.
Cara pemikiran kreatif membantu
menyelesaikan masalah di luar jangkaan
Seseorang pemimpin masa depan seharusnya
menghargai idea-idea kreatif, membuka ruang
& kesempatan serta mencipta ruang untuk
membentuk & memupuk ke arah pemikiran yang
lebih kreatif.

Menurut Prof. Gardner, seseorang yang


kreatif adalah seseorang yang mencipta
perkara baru yang mana agak sukar pada
mulanya untuk diterima, kemudian baru dapat
diterima secara berperingkat-peringkat. Jika
sesuatu idea/produk sangat mudah untuk
diterima, ia bukanlah kreatif; jika ia tidak
pernah diterima, ia hanyalah satu contoh
yang salah & penerimaan boleh berlaku
secara cepat @ mengambil masa yang lama