Anda di halaman 1dari 25

TAJUK KAJIAN :

KEBERKESANAN KAEDAH BTC DALAM MENINGKATKAN KEPEKAAN MURID TERHADAP PERATURAN DAN AMALAN
KESELAMATAN BENGKEL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

PENDAHULUAN
Kajian tindakan ini bertujuan Menyelesaikan
Masalah Ketidakpekaan Murid

dalam mematuhi peraturan dan amalan


keselamatan bengkel KH dan secara langsung
dapat mengatasi masalah disiplin murid
seperti tidak mempunyai nilai tanggungjawab
dalam diri dan nilai kerjasama.

TOKOH..
Menurut Mohd Salleh Lebar (1999), peranan
guru adalah penting bagi membolehkan
sebahagian besar murid tertarik dengan mata
pelajaran yang diajar.
Menurut Hj Abd Rahman bin Hj Marzuki
(2006), tingkah laku bermasalah boleh dikawal
dengan menggunakan strategi pengurusan
tingkah laku yang sesuai iaitu program ekonomi
token

Intervensi
kaedah bermain sambil belajar iaitu
BTC (BREAK THE CODE) dalam
usaha membolehkan murid
mempelajari peraturan dan amalan
keselamatan bengkel semasa proses
pengajaran dan pembelajaran KH
dijalankan.
menggunakan pendekatan pengumpulan
token berbentuk carta hati

FOKUS KAJIAN

FOKUS KAJIAN
tidak meletak
kembali kerusi di
atas meja
Alatan tangan
tidak diletakkan
di tempat asal

masuk ke dalam
bengkel tanpa
kebenaran guru

bergurau dan bermain


dengan rakan lain
sambil
memegang alatan
tangan yang tajam
dan tidak
bekerjasama dalam
kumpulan.

Data Tinjauan Awal

UMUM

Tujuan kajian ini adalah bagi


mempertingkatkan kepekaan murid dalam
mengamalkan peraturan dan amalan
peraturan keselamatan bengkel.
Malahan, kajian ini juga bertujuan menyemai
nilai kepentingan kerjasama dan
tanggungjawab dalam kalangan murid melalui
pengaplikasian kaedah bermain sambil belajar
iaitu kaedah BTC bagi menarik minat murid
mempraktikkan peraturan dan amalan
keselamatan bengkel sebelum, semasa dan
selepas amali di samping akan lebih mendorong
dalam mempertingkatkan penumpuan murid
dalam menguasai topik-topik lain dalam KH.

KHUSUS
Mengenal pasti minat, perasaan dan sikap murid
terhadap peraturan dan amalan keselamatan bengkel
sebelum berada di bengkel, semasa melaksanakan amali
di bengkel dan selepas tamat proses amali di bengkel
melalui kaedah BTC
Meningkatkan minat murid supaya lebih peka terhadap
peraturan dan amalan keselamatan bengkel melalui
kaedah BTC
Meningkatkan penglibatan dan nilai tanggungjawab
murid dalam aktiviti amali secara berkumpulan melalui
kaedah BTC.

KUMPULAN SASARAN
PERKARA

BUTIRAN

Tahun/ Aras/ Level

Tahun 4 Rajin

Jumlah Responden

10 orang

Lokasi Responden/ Sekolah Sekolah


Seremban.

Kebangsaan

Taman

Rasah

Jaya,

PERANCANGAN PELAKSANAAN
KAJIAN
Kaedah/ Tindakan : BREAK THE CODE
Bahan-Bahan :
Soalan Ujian
Break The CoDE

Kertas Kemajuan
Murid

Token Carta
Hati

(Rujuk Lampiran 13)

(Rujuk Lampiran 4)

(Rujuk Lampiran 5)

Cara pelaksanaan
1. Permainan ini dilakukan secara
individu.
2. Bilangan pemain yang boleh
mengikuti permainan ini adalah
tidak terhad.
3. Pada kali pertama, setiap pemain
akan mendapat set soalan ujian
BREAK THE CODE.

4. Untuk kali pertama, set soalan ujian


yang diuji berkaitan dengan peraturan
am dan diri yang mudah dan murid
diberi masa untuk menyiapkan soalan
tersebut, namun perlu berusaha untuk
BREAK THE CODE dalam ruangan
yang disediakan.
5. CODE bagi kali pertama yang perlu
dipecahkan oleh murid boleh berbunyi
PATUHI PERATURAN.

6. Seterusnya, soalan yang sama


akan ditadbir, namun bertambah
sukar apabila guru mengehadkan
masa dan murid-murid perlu cepat
menyelesaikan set soalan ujian
tersebut.
7. 5 orang murid yang paling pantas
menyelesaikan soalan dan berjaya
BREAK THE CODE iaitu betul
semua soalan akan diberi satu carta
hati.

8. Apabila murid-murid menunjukkan


perubahan tingkah laku yang baik
semasa berada di bengkel, semasa
amali dan selepas amali, carta
hati akan diberikan lagi kepada
murid-murid berdasarkan senarai
semak guru
REKOD PEMERHATIAN
DAN SENARAI SEMAK

9. Apabila murid telah mahir dalam peraturan am


dan diri, set soalan ujian yang lebih kompleks dan
sukar mengenai peraturan dan amalan
keselamatan bengkel boleh diuji dengan
menyediakan kod-kod yang berbeza.
10. Misalnya tajuk pelajaran baru iaitu REKA
BENTUK, maka guru boleh mengaplikasikan
kaedah BTC dengan meminta murid
menyelesaikan soalan peraturan bengkel yang
disediakan dan BREAK THE CODE iaitu tajuk
yang akan dipelajari hari ini. (Soalan baru/
lama)

11. Murid yang paling cepat memperolehi kod


tajuk boleh mendapat satu CARTA HATI.
12. Selain itu, kaedah permainan ini juga boleh
digunakan sebelum menjalankan amali, iaitu
soalan yang disediakan merupakan
peraturan yang perlu diamalkan oleh murid
semasa amali, maka kod yang disediakan
dalam BREAK THE CODE boleh berbunyi
PERATURAN AMALI.

13. Murid-murid akan mengumpul


carta hati
seberapa banyak yang boleh dalam
mendapat title

PAKAR RBT

CONTO
H

PERANCANGAN CARA
MENGUMPUL DATA
BAHAGIAN
BAHAGIAN

PERANCANGAN CARA
MENGANALISIS DATA
Perisian Statistical Package For The
Social Sciences (SPSS). Selain itu,
analisis bagi setiap bahagian akan
diterjemahkan ke dalam bentuk
jadual dan grafik.

PERANCANGAN PELAKSANAAN
TINDAKAN