Anda di halaman 1dari 12

SURAT KIRIMAN

Surat Aduan
Surat Permohonan
Surat Bantahan
Surat Pesanan
Surat Rayuan
 Contoh pendahuluan:
 Merujuk kepada perkara di atas(apa yang
ditulis di bahagian PER)
 saya berminat untuk mengisi kekosongan
jawatan sebagai ...
 saya berhajat untuk mendapatkan biasiswa
untuk melanjutkan pelajaran ke...
 saya mengharapkan kebenaran daripada
pihak tuan untuk mengadakan lawatan ke ...
Perenggan Penutup

 Saya berharap agar permohonan saya diberikan


pertimbangan yang sewajarnya.

 Akhir sekali saya memohon pertimbangan dan


kerjasama daripada pihak tuan. Saya bersedia
untuk menghadiri temu duga pada bila-bila
masa.

 Sekiranya, tuan tidak bersetuju dengan tarikh


dan masa yang kami cadangkan, tuan boleh
memindanya dengan memberitahu kami segera.
Kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan
jutaan terima kasih.
 Jika surat dikirimkan kepada mana-mana
badan media cetak, contohnya surat
khabar, di akhir surat boleh ditulis :

 Saya harap tuan penyunting/editor akan


memberikan pertimbangan yang
sewajarnya berkenaan dengan isu yang
saya ketengahkan ini.
 Harapan saya agar pihak-pihak tertentu
akan mengambil langkah-langkah yang
sebaiknya untuk mengatasi masalah ini.
Jika pengirim memberikan
saranan mengenai satu
perkara, di akhir surat boleh
ditulis begini:
Semoga tuan akan
mempertimbangkan
saranan-saranan yang saya
berikan.
Sepanjang surat pengirim mesti
membahasakan dirinya sebagai saya
dan kata nama gandi diri bagi
penerima ialah tuan atau puan
Sekurang-kurangnya 350 patah
perkataan.
Kamu telah selesai belajar dari Universiti dan
telah mendapat Ijazah, maka sila tulis surat
rasmi bagi permohonan jawatan pekerjaan
yang kamu inginkan sesuai dengan kelulusan
dan jurusan kamu. Antara maklumat-
maklumat lain yang perlu dimasukan ialah
pengalaman dan kemahiran kamu samaada
kemahiran bahasa dan sebagainya.
 Nama Pengirim
 Alamat Pengirim

 ____________________________________________________________________________
_____

 Nama Penerima
 Alamat Penerima Tarikh (Nama bulan
mesti ditulis dengan huruf besar
sepenuhnya dan selepas tarikh, dibubuh
tanda noktah)

 Tuan/Puan/Tuan Pengarah (panggilan hormat penerima)

 Per : ____________________________________ (Gunakan huruf besar pada setiap awal


kata)

 Isi
 Perenggan pertama – menjelaskan tentang “perkara”

 Perenggan kedua – lanjutan “perkara”

 Penutup

 Sekian. Terima Kasih.


 Yang Benar,
 Tandatangan
 (Nama Pengirim)
 (Jawatan jika ada)