Anda di halaman 1dari 10

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH

(PKSR)
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG JAMBU
PKSR 1 TAHUN 2015

PENDIDIKAN MORAL (KSSR)


PKSR 1 - TAHUN 3
1 JAM (60 MINIT)
NAMA MURID

: _________________________________

KELAS

: _________________________________

NAMA GURU

: _________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Markah %

Band

Catatan

0 - 16

Boleh dipertingkatkan

17- 33

Boleh dipertingkatkan

34- 50

Lulus

51 - 67

Sederhana

68 - 84

Baik

85- 100

Cemerlang

BAHAGIAN A
Jawab semua 10 soalan.
Baca dan bulatkan jawapan yang betul.
1. Mei Lin berbangsa Cina, kamu patut menghantar ______________
kepadanya.
A. kad Selamat Hari Raya
B. Kad Selamat Hari Deepavali
C. kad Selamat Tahun Baru Cina
2. Raju pergi ke kuil untuk bersembahyang. Apakah agama yang
dianuti oleh Raju?
A. Islam
B. Buddha
C. Hindu
3. Hendry tidak makan secara berlebihan, walaupun makanan itu
sedap.
A. Dia tidak kuat makan.
B. Dia tidak suka makanan itu.
C. Dia mengutamakan kesihatan.
4. Rizul terjumpa sebuah dompet di kantin sekolah. Dia
_____________
A. mengambil dan membelanjakan wangnya.
B. mengambil dan serahkannya kepada guru.
C. mengambil dan simpan dalam begnya.
5. Saya membasuh baju dengan ____________________
A. sabun
B. ubat gigi
C. syampu

6. Kemudahan awam seperti tandas, telefon awam dan paip bomba


mestilah diawasi dengan _____________________
A. sangat baik
B. merosakkannya
C. tidak mengambil tahu
7. Syahira selalu __________________ adiknya yang
belum pandai membaca.
A. tidak peduli
B. membiarkan
C. menunjuk ajar
8. Apabila bercakap dengan ibu bapa kita mestilah_______________
A. kurang sopan.
B. meninggikan suara.
C. merendahkan suara.
9. Jika kamu bersalah, kamu akan ________________________
A. meminta maaf.
B. mengulangi kesalahan itu.
C. membiarkan sahaja kesalahan yang dilakukan.
10. Kita patut ___________________ semasa lagu Negaraku
dinyanyikan.
A. berlari
B. berdiri tegak
C. berbual bersama kawan
[ 10 markah ]

BAHAGIAN B

A. Nyatakan sama ada tindakan yang berikut BETUL atau


SALAH.

1. Azman meminjamkan pembaris kepada Chong.


2. Singh dan Raju bermain bola sepak di padang.
3. Hazizi mengajak Aiman ponteng sekolah.
4. Vickey membantu Lisa menyelesaikan kerja
sekolah.
5. Sandy suka berhutang dengan kawannya.
6. Kumar dan Koh pergi ke perpustakaan bersama.
7. Zarina mengajak Chua pergi ke pusat hiburan.
8. Anysa selalu membantu ibunya menjaga adik.
9. Muzazri suka melawan kata ayahnya.
10. Rashid membantu ibunya mengemas rumah.

[ 10 markah ]

B. Isi tempat- tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang


sesuai.
7

mengelap
membersihka
n

menyusun
menyapu

menanam

1. Zubir membantu abangnya


__________ cermin tingkap.

2. Kumar ______________ semula


buku-bukunya di dalam almari
selepas menggunakannya.

3. Hafiz sedang ________________


kolam ikan di belakang
rumahnya.

4. Nurin _________________ bunga


di halaman rumah.

5. Kakak sedang _______________ sampah


di ruang tamu.
[ 5 markah ]

C. Isikan tempat kosong dengan kata yang sesuai.

biru

merah

empat
putih
menyanyikan

kuning
kota

Negaraku
8

1. Bendera Malaysia mempunyai ________________ warna.


2. Warna warna pada bendera Malaysia ialah _____________,
______________ , _______________ dan ________________.

3. Lagu Kebangsaan Malaysia ialah ________________________.


4. Kita mesti berdiri apabila _______________________ lagu Negaraku.
5. Kuala Lumpur ialah ibu ________________________ Malaysia.

[ 8 markah ]

D. Tandakan (/) kepentingan nilai baik hati & (X) bagi pernyataan
sebaliknya.

Rizul menolong Muzazri yang tercedera


semasa bermain bola sepak

1. Mengeratkan hubungan antara Rizul dan Muzazri.


2. Merenggangkan hubungan antara Rizul dan Muzazri.
3. Mendapat pujian daripada guru.
4. Membalas dendam terhadap kawan.
5. Mewujudkan suasana harmoni antara mereka.
6. Mendapat balasan yang baik.
7. Disukai oleh rakan-rakan yang lain.

[ 7 markah ]
- SOALAN TAMAT -

10