Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK

TERAS JADUAL 1
FOKUS
STRATEGI PELAKSANAAN Penguasaan Pedagogi Efektif dan Kemahiran Peta
SEKTOR/PPD : Sektor Pengurusan Akademik
UNIT/BIDANG : Kemanusiaan

BIDANG/ ISU-ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN STRATEGIK
FUNGSI STRATEGIK STRATEGIK TOV 2009 2010 2011 (INITIATIVES)
Kurikulum 1. Masih terdapat Mengadakan 1. Mengurangkan 95% guru 1. Melaksanakan
(Geografi) guru yang belum latihan dan bilangan guru yang Geografi di Zon program
menguasai bimbingan belum menguasai Bangsar & Pudu peningkatan
pedagogi kepada Ketua pedagogi profesionalism
pengajaran yang Panitia, guru pengajaran yang untuk guru mata
efektif untuk mata dan pelajar efektif untuk mata pelajaran
pelajaran Geografi. pelajaran Geografi Geografi

2. Masih terdapat 2. Meningkatkan 2. Melaksanakan
guru yang belum kemahiran guru program
menguasai cara dalam binaan item kecemerlangan
binaan item soalan yang paiwai untuk pelajar.
yang paiwai.
3. Mengurang kan
3. Asas kemahiran bilangan pelajar
peta yang lemah yang belum
dalam kalangan menguasai
pelajar Geografi. kemahiran peta

PELAN TINDAKAN 1 STRATEGI Melaksanakan Program Peningkatan Profesionalisme Guru JADUAL 2 2 OBJEKTIF BIL Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ Kos/Sumber Output KPI Pelan Hari Kontigensi 1 Bengkel ’Hands-On’ Pegawai Meja 3 Hari Guru menguasai Soalan yang membina peta Kemanusiaan Februari teknik pembinaan dihasilkan lebih menggunakan ICT gambar rajah dan bermutu dan peta menggunakan standard ICT 2 Bengkel binaan item Pegawai Meja 3 Hari Stem soalan Soalan yang dalam Geografi Sekolah Kemanusiaan April mengikut piawai dihasilkan lebih Menengah Rendah Lembaga bermutu dan standard 3 Kursus menjalankan Pegawai Meja 3 Hari Guru dapat Penurunkan Kajian Tindakan dalam Kemanusiaan Januari mengatasi peratus ponteng mata pelajaran Geografi kelemahan pelajar kelas dalam secara terperinci kalangan pelajar .