Anda di halaman 1dari 2

KAJIAN CERPEN – TINA

1. TEMA -
__________________________________________________________________________
2. Persoalan –
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
1. Watak dan Perwatakan –
a) Watak utama:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Watak Pembantu
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Watak Sampingan
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Plot :
a) Eksposisi
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Perkembangan –
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Konflik –
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Klimaks –
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e) Peleraian –
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Teknik Penceritaan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Latar –
a) Latar Tempat -
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Latar Masyarakat
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Latar Masa
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. Gaya Bahasa
a) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Nilai Murni
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
1. Pengajaran
a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________

Pemahaman

1) Mengapakah Haidi berasa tertekan apabila melihat Khursiah ?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Ceritakan peristiwa kematian adik Haidi .
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Berikan tiga unsur personifikasi dalam cerpen tersebut.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________