Anda di halaman 1dari 1

nama

alamat
melaka

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 2-6, BLOK E 13, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
62604 PUTRAJAYA 2 JANUARI 2010
(up: BAHAGIAN PENGAMBILAN KPLI-SR)

Tuan,

RAYUAN PERMOHONAN TAWARAN KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (KPLI-SR) AMBILAN


JANUARI 2010

Merujuk kepada perkara di atas, saya nama, No K/P memohon rayuan agar terpilih dalam tawaran
kursus perguruan lepasan ijazah ambilan Januari 2010.

2. Saya telah menghadiri temuduga pada 9 November 2009 di IPGM Kampus , negeri ?. Kursus
yang di pohon adalah (nama kursus) dan kod pusat ______. Untuk maklumat pihak tuan, saya telah
mempunyai pengalaman mengajar selama _________ tahun sebagai guru ganti dan guru sandaran
tidak terlatih (GSTT) di sekolah rendah dan menengah. Saya amat meminati kerjaya sebagai guru
kerana
____________________________________________________________________________.

3. Oleh itu, saya amat berharap rayuan saya ini dipertimbangkan oleh pihak tuan. Segala
kerjasama dan perhatian dari pihak tuan amat di harapkan dan dihargai.

Sekian, Terima Kasih.


" kata kata semanggat"

Yang Benar,

(nama dan ic)

Ruj. Tuan :