Anda di halaman 1dari 5

UNIVERSITI SELANGOR, KAMPUS BESTARI JAYA

JALAN TIMUR TAMBAHAN 45600 BESTARI JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

SENARAI SEMAK BERSTRUKTUR MENGENAI PENILAIAN FORMATIF DAN GAYA


PEMBELAJARAN MURID PRASEKOLAH

Lampiran 1 : Rekod Senarai Semak


Contoh 1 (individu)
Nama murid : ..
Nama Guru : .
Tunjang Komunikasi
Kandungan
1.

Kemahiran Mendengar

Mendengar dengan penuh perhatian.


Mendengar dan mengecam bunyi
perkataan yang berbeza.
Mendengar dan mengecam kesamaan
bunyi perkataan.

Pemerhatian
I
II
III

Ulasan
Murid ini tidak
dapat
menumpukan
perhatian semasa
pengajaran dan
pembelajaran,
mudah
tertarik
oleh bunyi di
luar.

2.
Kemahiran Bertutur
Berinteraksi dan mengecam bunyi
perkataan yang berbeza.
Merangsang pertuturan melalui soal
jawab.
Melafazkan puisi dengan intonasi yang
betul.
Melakonkan watak-watak mengikut
situasi.
Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai
Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai

Contoh 2 (individu)
Nama murid : ..
Nama Guru : .
HASIL PEMBELAJARAN

Ulasan/
Tarikh

Ulasan/
Tarikh

Ulasan/
Tarikh

Sudah boleh
berbual semasa
menjalankan
aktiviti
(13Mac)

Seorang yang
peramah,
berbual dengan
ber -tatasusila
dan sudah ramai
kawan
(13April)

KEMAHIRAN BERTUTUR

Berbual
menggunakan
bahasa yang
mudah dengan
sebutan yang betul

Berinteraksi
secara sopan dan
bertatasusila
Mengikut giliran

Pendiam dan
tidak mahu
berbual dan
tidak ramai
kawan
(13Feb)

Contoh 3 (Individu)
Penilaian kemahiran membaca

Nama murid

Pemerhati

Tarikh

Masa

Situasi / tempat

Item

Contoh Teks mengenal abjad

Catatan

Kesalahan sebutan
a p d y
Tindakan Susulan
n

l h

b m

Contoh teks suku kata

Catatan

Ini lori.

Kesalahan sebutan

Ini lori bapa.


Lori bapa biru.
Bapa baru beli lori.

Tindakan Susulan

Saya suka lori bapa.


Bapa bawa lori baja.

Panduan:
Skor
(Tahap Penguasaan)

Simbol

Kriteria

Telah Menguasai

TM

Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik


secara bertatasusila

Sedang Maju

SM

Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

Belum Menguasai

BM

Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan


konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa
memerlukan bimbingan)

Anda mungkin juga menyukai