Anda di halaman 1dari 5

Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan


jawapan A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
Arahan:
Bulatkan jawapan yang paling sesuai.
1.

Abdul Muis menggunakan __________ untuk memotong daging itu.


A
pisau
B
kapak
C
gergaji
D
parang

2.

Ramli______ke dalam laut untuk menyelamatkan budak yang hampir


lemas itu.
A
lonjak
B
terjun
C
lompat
D
terbang

3.

Bunga
A
B
C
D

4.

Pencuri itu cuba ______ beg tangan Farhana.


A
menarik
B
meragut
C
mencabut
D
mengambil

5.

Raven memetik beberapa _______ buah anggur daripada se______


buah itu.
A
biji.....gugus
B
biji.....tangkai
C
biji.......longgok
D
buah........gugus

6.

Pegawai polis itu membawa _______ pistol dan _______ senapang.


A
sepucuk.....selaras
B
sebatang......selaras
C
sepucuk.....sebatang
D
sebuah.......sebatang

7.

Irfan menangis kerana________ dipukul oleh ayahnya.


A
dia
B
awak
C
saya
D
mereka

8.

Sila semak jawapan________ sebelum menghantarnya, pesan Cikgu Lina


kepada murid-murid kelasnya.
A
dia
B
kamu
C
anda
D
mereka

9.

Bantuan yang kamu berikan itu amatlah _________.


A
diingini

melur yang dipetik itu akan ________selepas beberapa hari.


layu
kulai
kedut
lembik

B
C
D

dikesali
dihargai
dihormati

10.

Langit
A
B
C
D

yang gelap ________ hujan akan turun.


menjadikan
menandakan
membuktikan
melambangkan

11.

Wajah

Perkataan yang sesuai dimasukkan ke dalam kotak ialah ________.


A
dilukis
B
disolek
C
dilorek
D
digores
12.

Sepandai-pandai _________ melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah


A
tupai
B
kucing
C
monyet
D
biawak

13.

Jalan ke Cameron Highlands _________ menyebabkan adik termuntah di dalam kereta.


A
hiruk-pikuk
B
simpang-siur
C
cabang-cabang
D
bengkang-bengkok

14.

Aisyah merupakan ________ daripada tiga adik-beradik.


A
anak emas
B
anak buah
C
anak kedua
D
anak tunggal

15.

Encik Najib selalu ________ isterinya dengan menghadiahkan sejambak bunga mawar.
A
kecil hati
B
ambil hati
C
tanda mata
D
buah tangan

16.

Bulatkan jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.


Sejak
A
B
C
D

17.

bilakah kamu tinggal di kampung ini?


Sudah lama saya tinggal di sini.
Saya suka tinggal di kampung ini.
Penduduk di kampung ini baik-baik belaka.
Saya tinggal di sini sejak lima tahun yang lalu.

Bulatkan ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.


Daud tidak datang ke sekolah kerana datuknya sakit tenat.
A
Siapakah yang sakit tenat?
B
Bilakah datuk kamu sakit tenat?

C
D

Daud tidak datang ke sekolah berapa hari?


Mengapakah Daud tidak datang ke sekolah?

18.

_________ ibu tidak sembuh, kakak tidak akan ke sekolah.


A
Selagi
B
Selepas
C
Apabila
D
Sehingga

19.

Sambal belacan itu sangat ________.


A
kelat
B
pahit
C
pedas
D
payau

Soalan 20 berdasarkan Gambar 1


20. Liza _______ kereta ayahnya pada setiap hari minggu.
A
mencuci
B
menjemur
C
menyarung
D
menyangkut
Soalan 21 berdasarkan Gambar 2
21.

Ayah sedang memasang _________ di ruang tamu.


A
kekisi
B
dedalu
C
bebola
D
lelangit
Soalan 22 dan 23
Pilih perkataan seerti dengan perkataan yang bergaris.
22.

Boboy berasa seronok ketika melancong keluar negara.


A
puas
B
meriah
C
gembira
D
bangga
23.
Masa begitu pantas berlalu.
A
deras
B
cepat
C
lambat
D
perlahan
Soalan 24 dan 25
Pilih perkataan berlawan dengan perkataan yang bergaris.
24.

Zamri mendongak setiap kali namanya dipanggil oleh guru.


A
menoleh
B
menunduk
C
menggeleng
D
mengangguk
25.
Jambatan Pulau Pinang merupakan jambatan yang terpanjang di Asia Tenggara.
A
terbesar
B
tertinggi
C
terendah
D
terpendek
Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.
26.

A
B

Amboi, manisnya buah manggis ini!


Amboi manisnya buah manggis ini!

C
D
27.

A
B
C
D

Amboi! Manisnya buah manggis ini.


Amboi. Manisnya buah manggis ini!
Cikgu Arif mengajar mata pelajaran Sains, Matematik, dan Lukisan.
Cikgu Arif mengajar mata pelajaran Sains, Matematik, dan Lukisan
Cikgu Arif mengajar mata pelajaran Sains, Matematik, dan, Lukisan.
Cikgu Arif mengajar mata pelajaran Sains, Matematik, dan Lukisan!

Bulatkan jawapan yang paling sesuai dalam ayat-ayat di bawah.


28.

_________, sakitnya kakiku! jerit Daim apabila kakinya terpijak duri.


A
Cis
B
Hai
C
Aduh
D
Amboi
29.
_________, di sini rupanya kamu! kata Ganesh kepada Khairil.
A
Oh
B
Wah
C
Hai
D
Nah
30.
Hadiah ini _________ saya? tanya Rusmini kepada abangnya.
A
ke
B
untuk
C
kepada
D
sebagai
31.
Saya yakin _______ dia akan menang nanti.
A
dan
B
yang
C
maka
D
bahawa
32.
Murid-murid sedang _____ ceramah itu.
A
didengar
B
terdengar
C
mendengar
D
pendengaran
Soalan 33 dan 34
Bulatkan ayat tunggal yang betul.
33.

A
B
C
D

34.

A
B
C
D

35.
yang
i
ii
iii
iv
A
B
C
D
Baca

Kucing itu mengiau.


Janet dan Paula membaca buku.
Bas rosak maka kami lewat ke sekolah.
Hakim membeli pen di Kedai Runcit Zaki.
Ayah saya polis.
Pengemis itu miskin tetapi baik hati.
Abang mungkin akan ke kebun atau padang.
Salina ternampak akan Lily lalu memanggil namanya.

Antara ayat-ayat berikut, manakah ayat yang menggunakan tanda baca


betul?
Kucing itu bernama Si Tompok.
ayah azli bekerja di kilang papan.
Guru kelas Tahun 2 ialah Cikgu Murni.
Asmawi dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur.
i dan ii
i dan iii
i, iii dan iv
iii dan iv
petikan di bawah, dan jawab soalan-soalan berikut.

Sekolah saya ada sebuah makmal komputer. Makmal komputer ini besar
dan kemas. Terdapat 15 buah komputer di dalam makmal ini. Kesemua komputer di
makmal ini dijaga dengan baik oleh Cikgu Razali.
Cikgu Razali ialah guru komputer sekolah saya. Beliau mengajar murid-murid
cara menggunakan komputer. Murid-murid sentiasa menumpukan perhatian semasa
belajar. Cikgu Razali mengajar mengenali perkakasan komputer. Antara perkakasan
komputer itu ialah monitor, papan kekunci, tetikus, unit pemprosesan pusat dan
mesin pencetak.
Beliau menasihati kami supaya menggunakan makmal komputer dengan baik.
Banyak faedah yang dapat kita peroleh apabila menggunakan komputer. Cikgu Razali
juga menasihati kami supaya mematuhi peraturan di makmal ini. Selain daripada
menaip data, murid-murid juga diajar cara melayari internet. Banyak maklumat yang
boleh kita dapati semasa menggunakan komputer di makmal ini.
mempunyai sebuah_______________________.
A
kantin
B
makmal sains
C
pusat sumber
D
makmal komputer
37.
Bagaimana keadaan makmal ini?
A
Berselerak
B
Tidak teratur
C
Kecil dan kemas
D
Besar dan kemas
38.
Siapakah yang mengajar murid-murid tentang komputer.
A
Guru Besar
B
Cikgu Rahim
C
Cikgu Razali
D
Guru disiplin
39.
Bagaimanakah keadaan murid-murid semasa belajar menggunakan komputer?
A
Berbual-bual
B
Tidak berminat
C
Tidak ambil peduli
D
Menumpukan perhatian
40.
Selain menaip data, murid-murid juga diajar untuk melayari __________.
A
e-mel
B
internet
C
windows
D
komputer

36.
Sekolah saya