Anda di halaman 1dari 1

BAHASA MELAYU PEBNULISAN

TAHUN ENAM BITARA 2015


ARAHAN AM:
ANDA DIKEHENDAKI MENYALIN CONTOH KARANGAN MENGIKUT JENIS-JENIS
KARANGAN DI BAWAH INI.
BIL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

JENIS KARANGAN
FAKTA
LAPORAN
BERITA
UCAPAN
SYARAHAN
SURAT KIRIMAN TAK RASMI
SURAT KIRIMAN RASMI
GAMBARAN/ KEPERIHALAN
AUTOBIOGRAFI
BIOGRAFI

BILANGAN CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH
3 CONTOH

# Anda dikehendak menyiapkan kerja sekolah yang diberi ini sebelum sesi
Persekolahan 2015 bbermula.
# Hantar pada minggu pertama persekolahan
# Objektif: Menyalin karangan
-Dapat mengenal jenis-jenis karangan.
-Dapat membantu dalam menulis karangan
-Dapat membantu menambah perbendaharaan kata yang boleh digunakan dalam
penulisan

Tiada Orang Lain Yang Boleh Mengubah Sikap Saya,


Kecuali Diri Saya Sendiri
BUAT SEHABIS BAIK DENGAN HATI YANG IKHLAS