Anda di halaman 1dari 2

COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY

Bilangan aktiviti yang dijalankan:


1. Feeling book story.
2. Melukis muka perasaan orang dan
Mewarnakan muka tersebut mengikut
warna yang menggambarkan perasaan.
3. Meletakkan batu di setiap warna yang
mengambarkan perasaan.
4. Mengambarkan situasi yang negatif dan
negatif.

Respon kanak-kanak
Memberi perhatian dengan baik terhadap setiap aktiviti
yang terapi jalankan.
Memeberi respon dengan baik terhadap setaip arahan
yang diberikan oleh terapies.

Peranan terapi
Menggunakan feeling book story
Memberi galakan terhadap setaip tingkah laku kanakkanak yang betul.
Menunjukkan kepada kanak bagaiman pemikiran kita
dapat mempengaruhi tingkah laku menpengaruhi tingkah
laku kita.
Memberi ganjaran kepada kanak-kanak