Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 4


Sek Keb Paya
Mata Pelajaran
Tema
Topik
Modul
Kelas
Masa
Bilangan Murid
Standard Pembelajaran
Objektif Pembelajaran

Aktiviti P&P

Teknologi Maklumat & Komunikasi


Eksplorasi multimedia
2.0 menggunakan aplikasi khusus untuk membina
bahan multimedia
EM5
4 Maju
8.10 9.40 pagi (60 minit)
30 / 30 orang
2.0
Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat
i ) Menggunakan aplikasi penyunting video untuk
menghasilkan dan menyunting video dalam format
*avi ,*wmv atau *mpeg.
1. Pengenalan topik dan aktiviti oleh guru .
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan
kecil iaitu 5 orang dalam 1 kumpulan.
3.Guru memberi penerangan untuk menghasil dan
menyunting video berbantukan perisian window
movie maker.
3. Murid membina fail video dengan mengggunakan
aplikasi movie maker.
4. Murid menggunakan windows movie maker untuk
menyunting video yang di disediakan oleh guru.
5. Murid diminta simpan video dalam 2 format dan
membentangkan hasil dengan menarik dan kreatif.
6.Rumusan aktiviti PdP oleh guru dan murid.

EMK
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi:

Kreativiti (hasil pembentangan murid),


TMK (penggunaan internet),
Komputer, buku teks ,microsoft movie maker dan
microsoft power point.
T4,T5,T6