Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KERJA

PEMBELIAN PERALATAN AUDIO UNTUK AKTIVITI SUKAN

1.0

PENGENALAN
Keperluan terhadap peralatan audio sistem di sekolah Menengah Triang amatlah
di perlukan. Ini untuk memastikan setiap kegiatan sukan dan ko-kurikulum
pelajar SMK Triang dapat dijalankan dengan sebaiknya. Sehubungan dengan itu
keperluan terhadap dana untuk membeli peralatan dan kemudahan sistem audio
amatkan diperlukan untuk memastikan kecemerlangan pelajar dapat
dipertingkatkan.

2. 0

OBJEKTIF
1.

Menyediakan sistem audio yang baik untuk Kejohanan Sukan Sekolah

2.

Menggunakan sistem audio untuk mengelola acara sukan sekolah dan


pertandingan antara sukan dan permainan.

3.
3.0

SASARAN

5.0

BIL.

Seluruh warga SMK Triang

SUMBER KEWANGAN

6.0

Meningkatkan kualiti sistem audio sekolah agar seiring dengan


peningkatan mutu pembelajaran sekolah.

Sumber kewangan sekolah

ANGGARAN PERBELANJAAN

PERKARA

HARGA
SEUNIT(RM)

JUMLAH
KESELURUHAN (RM)

1 Set amplifier

RM 1500

RM 1500

2 Set speaker

RM 1000

RM 1000

RM 50

RM 100

dengan stand
3

2 mikrofon wireless
JUMLAH
KESELURUHAN

RM 2600

7.0

PENUTUP
Diharapkan semua aktiviti yang akan dijalankan dapat dilaksanakan dengan
jayanya dan dapat memberikan pengalaman dan persepsi yang positif kepada
pelajar dalam aktiviti sukan dan ko-kurikulum. Kerjasama daripada semua pihak
amatlah dihargai dan diakhiri dengan ucapan ribuan terima kasih yang tidak
terhingga....

Disediakan oleh:
( MOHD ASRI BIN RAIN@ARABAIN )
Setiausaha Sukan,
SMK Triang
Disemak oleh:

Diluluskan oleh: