Anda di halaman 1dari 3

NAMA CALON

KELAS

: ______________________________________________________________

: ________________________

KOD
EVIDEN
B3D9E1

PENERANGAN EVIDEN

TARIKH PENTAKSIRAN

MELUKIS BENTANGAN KUBUS DAN


KUBOID

SOALAN:
QUESTION:
1) Lukis satu bentangan bagi setiap pepejal yang berikut.
1)Draw a layout for each of the following solids.

a)

b)
2cm

2cm

2cm
2cm

2cm
6cm

NAMA CALON

______________________________________________________________
KELAS

: ________________________

KOD
EVIDEN
B3D9E1

PENERANGAN EVIDEN

TARIKH PENTAKSIRAN

MELUKIS BENTANGAN KUBUS DAN


KUBOID

SOALAN:
QUESTION:
2) Padankan setiap bentangan berikut dengan pepejal yang sesuai.
2)Match each of the layout to its solid.
Bentangan/layout

Pepejal/solid