Anda di halaman 1dari 13

SMK TELOK

DATOK
42700 BANTING,
SELANGOR KOD
SEKOLAH : BEA1066
TEL/FAX : 0331871303

RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN 2013
MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2
BULAN

MINGGU
1
02/01
04/01
2
07/01
11/01

TAJUK PEMBELAJARAN

PENGURUSAN
KELAS
(PENERANGAN
PBS
1.1 REKA
BENTUK DAN
PENGHASILAN PROJEK
(a) Faktor Utama Reka Bentuk
Aras 1
Mengenal pasti faktor reka bentuk
(b) Jenis Bahan dan Pengikat
Aras 1
Mengenal pasti saiz, sifat dan
penggunaan bahan serta
kesesuaiannya
(KOD EVIDENS : B1D1E2)
Menyatakan dua jenis bahan pembinaan
projek

(KOD EVIDENS : B2D1E2)

Menerangkan dua bahan pembinaan


projek dari segi sifatnya

Mengenal pasti jenis-jenis pengikat


(KOD EVIDENS : B1D1E1)
JANUARI

Menyatakan dua cara mencantum


bahagian projek

Menyatakan cara penggunaan


pengikat
(c) Alatan Tangan dan Mesin
Aras 1
Mengenal pasti nama dan fungsi
alatan tangan dan mesin mudah alih
(KOD EVIDENS : B2D1E1)

CATATAN
01.01.2013
(Tahun Baru)

3
14/01
18/01

(d) Proses
i.
Lukisan Projek
Aras 1
Membuat lakaran reka bentuk
Menilai dan memilih lakaran yang
paling sesuai
ii.
Pembinaan
Aras 1
Mengukur, menanda dan memotong
Mengenal pasti cara
membentuk dan mencantum
Membina dan mencantum bahagian
projek

4
21/01
25/01

5
28/01
01/02

6
04/02
08/02

iii.
Kemasan
Aras 1
Mengenal pasti alat dan bahagian
kemasan
Membuat kemasan
(e) Reka Bentuk Projek
i.
Penyatan Masalah atau
Keperluan
Aras 1
Mengenal pasti masalah atau
keperluan yang hendak diselesaikan
Mengumpul maklumat dan data
Menyenaraikan pelbagai alternatif
penyelesaian masalah dalam
bentuk lakaran bebas

24.01.2013
Maulidurrasul

ii.

Perancangan,
pembinaan dan
pengubahsuaian
projek
Aras 1
Menyediakan jadual
kerja (KOD EVIDENS
: B3D1E1)
Menyediakan jadual
kerja

prosedur (1):
i. Melakukan
kerja
mengukur,
Menghasilkan projek reka bentuk
menanda dan
Menghasilkan projek reka bentukmengikut
memotong
prosedur
mengikut
(1)
urutan
Menghasilkan projek reka bentuk
ii.
Seterusnya,
dengan daya usaha (1)
membina,
Menghasilkan projek reka bentuk dan
mencantum
melahirkan
dan
idea baharu (1) sebagai nilai tambah
membuat
kemasan.

Membuat projek berdasarkan


lukisan kerja yang dipilih
(KOD EVIDENS : B3/B4/B5/B6 D1E2)

daya usaha
(1) :
Cantuman
kukuh dan
kemasan
sempurna.

FEBRUARI

7
12/02
15/02
8
18/02
22/02

idea baharu
(1) : kreatif dan
inovatif : contoh
menggunakan
bahan kitar

Menguji dan menilai sendiri hasil projek 10-11.02.2013


Tahun Baru
Mengubahsuai projek untuk
Cina
mendapatkan hasil yang berkualiti
iii.
Pendokumentasian
Aras 1
Mengumpul dan merekod maklumat
projek
Mengira kos pengeluaran

9
25/02
01/03

1.2 ELEKTRONIK
(a) Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen
Elektronik
Aras 1
Mengenal pasti nama, fungsi,
dan simbol komponen elektrik
(KOD EVIDENS : B1D2E1)
Menyatakan empat simbol komponen
elektronik

(KOD EVIDENS : B2D2E1)

Menerangkan tiga komponen


elektronik dari segi fungsinya

10
04/03
08/03

Mengenal pasti jenis perintang, suis,


kapasitor dan transfomer
Menyatakan unit asas komponen
Membaca nilai perintang tetap
(KOD EVIDENS : B3D2E1)
Membaca nilai satu perintang tetap
dengan tepat*

Membandingkan bezakan antara


komponen aktif dengan komponen
pasif
(b) Membaca
Dan Menterjemah Lukisan
Elektronik
Aras 1
Membaca dan menterjemah lukisan
skematik kepada lukisan bergambar
Menterjemah lukisan
skematik atau bergambar
untuk membuat projek (KOD
EVIDENS : B3D2E2)

11
11/03
15/03

Menterjemah semua komponen*


dalam lukisan skematik kepada
lukisan bergambar

MAC

(KOD EVIDENS
B4D2E1)
12
18/03
22/03

Menterjemah

semua

komponen

(c) Penghasilan Projek


i.
Alatan tangan
Aras 1
Mengenal pasti nama dan fungsi alatan
tangan
Menyenggara alatan tangan

tepat*:
Bacaan nilai
mengikut kod
warna
perintang.
komponen*:
minimum 4
jenis i.
Perintang
ii. Suid
iii. LED
iv. Kapasitor
v. Transistor
atau
vi.
Pembazz(buzzer)
prosedur
(2):
Komponen
dilukis

ii.
Memateri
Aras 1
Mengenal pasti kelengkapan
dan bahan pematerian
Mengenal pasti komposisi bahan pateri
Memateri dengan tepat, kemas,
kukuh dan selamat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23/3 31/3) 9 HARI


13
01/04
05/04
APRIL

iii.
Membuat projek
Membentuk kaki komponen
Memasang komponen seperti
dalam lukisan skematik atau
bergambar

Meyemak semula kedudukan


komponen berpandukan litar
skematik
atau
lukisan

14
08/04
12/04

Memateri kaki komponen


Memotong kaki komponen yang
berlebihan
Menguji projek yang telah siap dan
membuat kerja pembaikan jika perlu
Membersihkan dan menyimpan
semua alatan dan bahan
1.3 LUKISAN TEKNIK
(a) Alatan Lukisan Teknik
Aras 1
Mengenal pasti nama dan
penggunaan alatan lukisan teknik
(KOD EVIDENS : B1D3E1)
Menyatakan empat alatan lukisan teknik

(KOD EVIDENS : B2D3E1)

Menerangkan empat alatan tangan


lukisan teknik dari segi fungsinya

15
15/04
19/04

16
22/04
26/04

(b) Jenis Garisan


Aras 1
Melukis pelbagai garisan
dengan menggunakan
alatan lukisan
Melukis bulatan, segi empat dan segi
(a) tiga
Unjuran Ortografik
Aras 1
Melukis unjuran
ortografik
(KOD EVIDENS : B3/B4/B5 D3E1)
Melukis unjuran ortografik
Melukis unjuran ortografik mengikut
prosedur (3) Melukis unjuran
ortografik menggunakan alatan dan
prinsip yang betul dengan daya usaha
(2)

17
29/04
03/05
18
06/05
10/05
MEI

Mendimensi lukisan unjuran ortografik


1.4
MASAKAN
(a) Perancangan Menu
Aras 1
Menyenaraikan faktor penting
dalam merancang menu
(KOD EVIDENS : B1D4E1)
Menyatakan lima faktor penting dalam
merancang menu

prosedur (3):
i.
Menggunakan
alatan
yang
betul.
ii. Prinsip
yang
betul
(pelan,
p.hadapan
dan p.sisi
mengikut
sudut
ketiga).
daya usaha (2)
:
i. ukuran dan
penyambun
gan garisan
objek tepat
ii. Garisan
01.05.2013

Hari Pekerja

(b) Penyediaan dan Penyajian


Makanan
Aras 1
Menerangkan maksud hidangan
sepinggan lengkap
(KOD EVIDENS : B1D4E2)
Menyatakan maksud hidangan sepinggan
lengkap

Mengenal pasti hidangan sepinggan


lengkap
(KOD EVIDENS : B1D4E3)
Menyatakan tiga contoh hidangan
sepinggan lengkap

19
13/05
17/05

20
20/05
24/05

Aras

Mengenal pasti alatan dan


kelengkapan dapur
Menyedia, memasak, menghias,
Menyedia, memasak, menghias,
menyaji dan membuat pengiraan
kos minuman berkhasiat
Menyedia, memasak, menghias,
menyaji dan membuat pengiraan
kos hidangan sepinggan lengkap
cara barat
Menyedia, memasak, menghias,
menyaji dan membuat pengiraan
kos minuman yang menyegarkan
2
Menyedia, memasak, menghias,
menyaji dan membuat pengiraan
kos hidangan sepinggan lengkap
mengikut budaya setempat

25.05.2013
Hari Wesak

(c) Etika Makan


Aras 1
Menerangkan etika makan
Mengenal adab dan sopan semasa
makan
(KOD EVIDENS : B2D4E1)
Menerangkan lima adab sopan semasa
makan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 09/6) 16 HARI


21
10/06
14/06

1.5 TANAMAN
HIASAN
(a) Pemasuan Semula
i.
Memasu semula
Aras 1
Mengenal pasti tujuan memasu semula
(KOD EVIDENS : B1D5E1)

JUN

Menyatakan dua tujuan


pemasuan semula tanaman
hiasan

Memilih pasu atau bekas yang


sesuai untuk memasu semula
(KOD EVIDENS : B1D5E2)
Menyatakan dua cirri tanaman hiasan
dalam bekas yang perlu pemasuan
semula

Menyediakan medium memasu

22
17/06
21/06

23
24/06
28/06

ii.
Penjagaan
Aras 1
Menjaga tanaman hiasan selepas
pemasuan semula
ELEKTIF : KEMAHIRAN TEKNIKAL
1.1 Lukisan Teknik (7 minggu)
a. Lukisan
Isometrik
Aras 1
Mengenal pasti paksi lukisan isometric
Melakar lukisan isometrik

JULAI

24
01/07
05/07

a. Lukisan Isometrik
Aras 2
Melukis lukisan
isometric (KOD
EVIDENS : B3D4E1)

25
08/07
12/07

a. Lukisan Isometrik
Aras 3
Menterjemah unjuran ortografik
kepada lukisan isometrik
b. Lukisan Hamparan
i. Lukisan Hamparan Kaedah Garisan
Selari
Aras 1
Menyatakan konsep hamparan
Melukis lukisan hamparan kaedah garis
selari
(KOD EVIDENS : B3D4E2)

26
15/07
19/07

prosedur (4) :
kaedah atau
teknik yang
betul.
daya usaha (2)
Melukis lukisan
:
isometrik (KOD
i. ukuran dan
EVIDENS : B4D4E1)
penyambun
Melukis lukisan isometric mengikut prosedur
gan garisan
(4)
objek tepat
(KOD EVIDENS : B5D3E1)
ii. Garisan
Melukis lukisan isometric dengan daya
binaan
usaha (2)
dan
garisan
objek
Mendimensi lukisan isometric

Melukis lukisan hamparan garis selari

(KOD EVIDENS : B4D4E2)

Melukis lukisan hamparan garis selari


mengikut
prosedur (4)

27
22/07
26/07

*Bermula puasa

(KOD EVIDENS : B5D3E2)


b. Lukisan Hamparan
i.
Lukisan Hamparan Kaedah Garisan
Selari
Aras 1
Melukis lukisan hamparan kaedah garis
jejari
(KOD EVIDENS : B3D4E3)
Melukis lukisan hamparan garis jejari

(KOD EVIDENS : B4D4E3)

Melukis lukisan hamparan garis jejari


mengikut
prosedur (4)

(KOD EVIDENS : B5D3E3)

prosedur (4):
kaedah atau
teknik
yang betul.
daya usaha (2)
:
i. ukuran dan
penyambun
gan garisan
objek tepat
ii. Garisan
binaan dan
garisan
objek dilukis
dengan
prosedur (4):
kaedah atau
teknik yang
betul.
daya usaha (2)
:
i. ukuran dan
penyambun
gan garisan
objek tepat
ii. Garisan
binaan
dan
garisan

28
29/07
02/08

c. Lukisan keratan Penuh


Aras 1
Menyatakn konsep keratan penuh
Melakar lukisan keratan penuh

29
08-09.08.2013
ULANGKAJI
05/08
Hari Raya Puasa
06/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 07/8 18/8) 12 HARI
prosedur (4):
30
c. Lukisan keratan Penuh
kaedah atau
19/08
Aras 2
teknik
23/08
Melukis keratan
yang betul
penuh (KOD EVIDENS :
daya usaha (2)
B3D4E4) Melukis
lukisan keratan penuh

(KOD EVIDENS :
B4D4E4)
Melukis lukisan keratan penuh mengikut
prosedur (4)

OGOS

(KOD EVIDENS : B5D3E4)


31
26/08
30/08

Melukis lukisan hamparan garis jejari


dengan daya usaha (2)

ELEKTIF : KEMAHIRAN TEKNIKAL


1.3

:
i.

ukuran dan
penyambun
gan garisan
objek tepat
ii. Garisan
binaan dan
garisan
objek dilukis

Elektronik (7 minggu)
a. Nama, simbol dan fungsi komponen
elektronik
Aras
1
Mengenal pasti nama, simbol
dan fungsi komponen elektronik.
(KOD EVIDENS :
B1D6E1)

31.08.2013
Merdeka

Menyatakan dua jenis


diod (KOD EVIDENS :

B1D2E2)
32
02/09
06/09

33
09/09
13/09

SEPTEMBER

34
16/09
20/09

Menyatakan dua simbol komponen


elektronik

b. Membaca dan menterjemah lukisan


skematik
Aras 1
Membaca dan menterjemah lukisan
skematik kepada lukisan bergambar
c. Penghasilan projek
Aras 1
Membentuk kaki komponen
Memasang komponen seperti
dalam lukisan skematik atau
lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan
komponen berpandukan lukisan
skematik atau lukisan bergambar
c. Penghasilan projek
Aras 1
Memateri semua kaki dan tamatan
komponen
Memotong kaki komponen yang
berlebihan dengan kemas
Membersih dan menyimpan semua
alatan dan bahan.

16.09.2013
Hari Malaysia

35
23/09
27/09

36
30/09
04/10

37
07/10
11/10

c. Penghasilan projek
Aras 1
Memateri semua kaki dan tamatan
komponen
Memotong kaki komponen yang
berlebihan dengan kemas
Membersih dan menyimpan semua
alatan dan bahan.
c. Penghasilan projek
Aras 1
Meateri semua kaki dan tamatan
komponen
Memotong kaki komponen yang
berlebihan dengan kemas
Membersih dan menyimpan semua
alatan dan bahan.
c. Penghasilan
projek
Aras 1
Menguji projek yang telah siap dan
membuat kerja pembaikan
(KOD EVIDENS :
B3D5E1) Menghasilkan
projek elektronik (KOD
EVIDENS : B4D5E1)
Menghasilkan projek elektronik mengikut
prosedur (5)

prosedur (5) :
Komponen
berkutub
dipasang
mengikut
kekutuban.
daya usaha
(3) : Susun
atur
komponen
kemas.

(KOD EVIDENS : B5D4E1)

Menghasilkan projek elektronik yang berungsi


dengan
daya usaha (3)

OKTOBER

38
14/10
18/10

1.4 Perniagaan dan


Keusahawanan
a. Konsep keusahawanan
Aras 1
Menyatakan maksud
usahawan dan
keusahawanan
b. Ciri utama usahawan
Aras 1
Mengenal pasti ciri utama usahawan
Mengenal pasti faedah menjadi
usahawan berbanding dengan
kerjaya lain

39
21/10
25/10

Aras 2
Menilai diri dan membuat
perbandingan dengan ciri usahawan
Mengkelaskan bidang kegiatan yang
c. Usahawan dalam negeri
Aras 1
Mengenal pasti usahawan dalam negeri
dan faktor kejayaannya

15.10.2013
Hari Raya Haji

d. Peranan agensi dalam membantu


usahawan
Aras 1
Mengenal pasti pelbagai agensi
kerajaan yang membantu usahawan
(KOD EVIDENS : B1D8E1)
Menyatakan lima agensi kerajaan yang
membantu usahawan

(KOD EVIDENS : B2D7E1)


Menerangkan dua agensi kerajaan dari
segi bantuan yang diberikan kepada
usahawan
Mengenal pasti jenis bantuan dan

40
ULANGKAJI
28/10
01/11
41
ULANGKAJI
04/11
08/11
42
NOVEMBER
ULANGKAJI
11/11
15/11 CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 01/01/2014) 47
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari

Disediakan oleh:

03.11.2013
Deepavali
05.11.2013
Awal Muharram

HARI

Disahkan oleh :

NORLIZA BINTI JAIS


GKMP TEKNIK &
VOKASIONAL SMK
TELOK DATOK
2013
*KEPADA GURU YANG BERKAITAN..
1. SILA EDIT MINGGU YANG BERSESUAIAN DENGAN TAJUK ELEKTRONIK & LUKISAN TEKNIK..
2. JUMLAH MINGGU MERUJUK HURAIAN SUKATAN.

KALENDER 2013
Januari
S R K J S A
1 2 3 4 5 6

I
7

9 10 11 12 13

Febuari
S R K J S A
1 2 3

I
4

7 8

9 10

Mac
S R K J S A
1 2 3

I
4

6 7

9 10

14

15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

11 12 13 14 15 16 17

21

22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

18 19 20 23
21 24
22

28

29 30 31

25 26 27 28

April
S R K J

S A

Mei
S R K J

S A

25 26 27 28 29 30 31

Jun
S R K J

3 4
25 26
27 28 29 30 31

S A
1 2
8

9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

22

23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24

17 18 19 20 21 22 23

29

30

Julai

3 4

6 7
6 7

3 4

9 10 11 12

24 25 26 27 28 29 30

Ogos

September

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

S R K J S A
1 2 3 4 5 6 7

S R K J S A
1 2 3 4
5 6

S R K J
2

4 5

S A
1

9 10 11 12 13 14

7 8

15

16 17 18 19 20 21

22

23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

29

30 31

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29

9 10 11 12 13 14 15

30
Oktober
S R K J S A
1 2 3 4 5 6

I
7

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
S R K J S A
1 2 3

4 5

9 10

11 12 13 14 15

25

Tahun Baru

Jan 24

Feb 11
May 25
Aug 09
Oct 15
Dec 25

Tahun Baru Cina


Hari Wesak
Hari Raya Puasa
Hari Raya Haji
Hari Krismas

Mar 29
Jun 01
Aug 31
Nov 03

2 3

Hari Cuti (Malaysia)


Hari Kelahiran Nabi
Muhammad s.a.w
Good Friday
Hari Keputeraan DYMM
Hari Kebangsaan
Deepavali

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
19
23 24 25 26
26
30 31

18

Jan 01

Disember
S R K J S A
1

20
20
27
27

21
21
28
28

Feb 10

Tahun Baru Cina

May 01
Aug 08
Sep 16
Nov 05

Hari Pekerja
Hari Raya Puasa
Hari Malaysia
Awal Muharram

16 17
22
22 23 24
29
29 30