Anda di halaman 1dari 42
Amalan-amalan Mustajab untuk kehidupan sehari-hari 1
Amalan-amalan Mustajab untuk kehidupan sehari-hari
1
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
    ***DAFTAR ISI***   (HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat
 
 
 
  ***DAFTAR ISI***  
 

***DAFTAR ISI***

 
  ***DAFTAR ISI***  
(HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat ………….…………….3 Fadhilah dan Khasiat

(HARAP DIBACA) Agar Anda Selalu Dido’akan oleh Para Malaikat………….…………….3

Fadhilah dan Khasiat Basmallah………………………………………………………………

4

Fadhilah dan Khasiat Basmallah ……………………………………………………………… 4
4 Fadhilah dan Khasiat Istighfar
4 Fadhilah dan Khasiat Istighfar
4 Fadhilah dan Khasiat Istighfar
4 Fadhilah dan Khasiat Istighfar
Fadhilah dan Khasiat Istighfar ………………………………………………………………….6 7

Fadhilah dan Khasiat Istighfar………………………………………………………………….6

7

Fadhilah dan Khasiat Istighfar ………………………………………………………………….6 7
7 Fadhilah dan Khasiat Shelawat Nabi
7 Fadhilah dan Khasiat Shelawat Nabi
7 Fadhilah dan Khasiat Shelawat Nabi
7 Fadhilah dan Khasiat Shelawat Nabi
Fadhilah dan Khasiat Shelawat Nabi ………………………………………………………… Fadhilah dan

Fadhilah dan Khasiat Shelawat Nabi………………………………………………………… Fadhilah dan Khasiat Hauqolah…………………………………………………………… Fadhilah dan Khasiat Tasbih…………………………………………………………………

8

Fadhilah dan Khasiat Tasbih ………………………………………………………………… 8
9

9

9
8 9 Fadhilah dan Khasiat Tahlil
8 9 Fadhilah dan Khasiat Tahlil
Fadhilah dan Khasiat Tahlil …………………………………………………………………   9

Fadhilah dan Khasiat Tahlil…………………………………………………………………

 

9

Fadhilah dan Khasiat Tahlil …………………………………………………………………   9
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Faatihah ………………………………………………………10

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Faatihah………………………………………………………10

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Faatihah ………………………………………………………10
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Ikhlas
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Ikhlas
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Ikhlas …………………………………………………………11

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Ikhlas…………………………………………………………11

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Ikhlas …………………………………………………………11
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Falaq dan An-Naas ………………………………………… Fadhilah dan Khasiat

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Falaq dan An-Naas…………………………………………

Fadhilah dan Khasiat Ayat Kursi……………………………………………………………

 

12

Fadhilah dan Khasiat Ayat Kursi ……………………………………………………………   12
13
13

13

13
13
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Fath ………………………………………………………… 15

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Fath…………………………………………………………

15

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Fath ………………………………………………………… 15
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Mulk ………………………………………………………….15 Fadhilah dan
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Mulk ………………………………………………………….15 Fadhilah dan

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Mulk………………………………………………………….15 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Muzammil……………………………………………………16 Fadhilah dan Khasiat Surat Yassin……………………………………………………………17 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Waaqi’ah…………………………………………………… 18 Fadhilah dan Khasiat Surat Ad-Dhukhon…………………………………………………… 18

18 Fadhilah dan Khasiat Surat Ad-Dhukhon …………………………………………………… 18
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Ad-Dhukhon …………………………………………………… 18
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij ………………………………………………………18 Fadhilah dan

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Maa’arij………………………………………………………18 Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Insyiroh atau Alam Nasyroh…………………………………18

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Qodr………………………………………………………….19

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah …………………………………………………… 20  

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah……………………………………………………

20

 
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Bayyinah …………………………………………………… 20  
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Nashr …………………………………………………………20
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Nashr …………………………………………………………20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Nashr…………………………………………………………20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Nashr …………………………………………………………20
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Nashr …………………………………………………………20
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Kafiruun ……………………………………………………   20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Kafiruun……………………………………………………

 

20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Kafiruun ……………………………………………………   20
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Aadiyat ……………………………………………………….20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Aadiyat……………………………………………………….20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Aadiyat ……………………………………………………….20
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Qoori’ah
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Qoori’ah
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Qoori’ah ……………………………………………………   20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Qoori’ah……………………………………………………

 

20

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Qoori’ah ……………………………………………………   20
Fadhilah dan Khasiat Surat At-Takatsur ………………………………………………………21

Fadhilah dan Khasiat Surat At-Takatsur………………………………………………………21

Fadhilah dan Khasiat Surat At-Takatsur ………………………………………………………21
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Quraisy ……………………………………………………….21
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Quraisy ……………………………………………………….21

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Quraisy……………………………………………………….21

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Quraisy ……………………………………………………….21
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Fiil ……………………………………………………………21  

Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Fiil……………………………………………………………21

 
Fadhilah dan Khasiat Surat Al-Fiil ……………………………………………………………21  
Fadhilah dan Khasiat Surat Ath-Thooriq …………………………………………………… 21
Fadhilah dan Khasiat Surat Ath-Thooriq …………………………………………………… 21

Fadhilah dan Khasiat Surat Ath-Thooriq……………………………………………………

21

Fadhilah dan Khasiat Surat Ath-Thooriq …………………………………………………… 21
Fadhilah dan Khasiat Surat Ath-Thooriq …………………………………………………… 21
Khasiat Mengucapkan Uluk Salam……………………………………………………………21 Asmaul Husna untuk

Khasiat Mengucapkan Uluk Salam……………………………………………………………21

Asmaul Husna untuk meraih Pangkat yang di inginkan………………………………………22 Doa Agar Menjadi Kaya Sampai Anak Cucu…………………………………………………22 Doa Agar diberi Pekerjaan yang sesuai dengan pribadi anda…………………………………23 Waktu dan Tempat Doa-doa di Kabulkan /Ijabah…………………………………………….23 Adab Sesudah Berdoa…………………………………………………………………………24 Fadhilah Berpuasa Sunnah ……………………………………………………………………25 Keampuhan dan Khasiat Shelawat Nariyah………………………………………………… 27 Sejarah dan Keutamaan Shelawat Nabi……………………………………………………….29 Resep Tubuh Menjadi Gemuk dengan Terapi Ayat Kursi…………………………………….31

Amalan Menyembuhkan Ketergantungan Narkoba dan Melacur…………………………… 31

Amalan Menyembuhkan Ketergantungan Narkoba dan Melacur…………………………… 31
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Narkoba dan Melacur…………………………… 31 Aji
Aji Pengabaran……………………………………………………………………………… Asma

Aji Pengabaran………………………………………………………………………………

Asma Nuroniyyah…………………………………………………………………………… 32

32

Asma Nuroniyyah…………………………………………………………………………… 32 32
32 32 Ingin Bertemu Orang Yang sudah meninggal
32 32 Ingin Bertemu Orang Yang sudah meninggal
Ingin Bertemu Orang Yang sudah meninggal Dunia………………………………………….33

Ingin Bertemu Orang Yang sudah meninggal Dunia………………………………………….33

Ingin Bertemu Orang Yang sudah meninggal Dunia………………………………………….33
    33
   

33

    33
Amalan AgarMudah Mengingat dan Menghafal…………………………………………… Khasiat Doa Nabi Yunus
Amalan AgarMudah Mengingat dan Menghafal…………………………………………… Khasiat Doa Nabi Yunus

Amalan AgarMudah Mengingat dan Menghafal……………………………………………

Khasiat Doa Nabi Yunus alaihi sallam……………………………………………………… 33 Balasan Bagi Yang Meninggalkan Shalat…………………………………………………… 34 10 Orang Yang Shalatnya tidak diterima Allah SWT…………………………………………35 Azab Meninggalkan Shalat……………………………………………………………………35 Rahasia Bershelawat Kepada Nabi Muhammad SAW……………………………………… 36 7 Macam Pahala Yang Mendapat Berkah Setelah Mati……………………………………….36 Kelebihan Puasa 10 Muharram……………………………………………………………… 37 Uang Berkah………………………………………………………………………………… 38 Fadhilah Shalat Tarawih pada bulan Ramadhan………………………………………………38

Khasiat Ayat Terakhir Surat Al-Kahfi……………………………………………………… 39

Khasiat Ayat Terakhir Surat Al-Kahfi……………………………………………………… 39
Khasiat Ayat Terakhir Surat Al-Kahfi……………………………………………………… 39
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun
Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40

Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40

Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
  2  
 

2

 
  2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
39 Fadhilah dan Khasiat Doa Nurun Nubuwwah/Nubuwat………………………………………40   2  
***AGAR AN D A D I D O’AKAN MALAIKAT*** Assalaamu’alaikum Warohmatullah Wabarokaatuh Terima kasih karena
***AGAR AN D A D I D O’AKAN MALAIKAT***
Assalaamu’alaikum Warohmatullah Wabarokaatuh
Terima kasih karena anda telah mendownload Ebook Pusaka Hikmah Ulama dan
Kyai ini, Harapan saya agar kita dapat memetik ilmu yang bermanfaat, dan juga dapat
mengamalkan ilmu yang Anda dapatkan dari Ebook yang anda download. Juga supaya
Anda mendapatkan manfaat dan hikmah dari Ebook singkat ini.
Harapan saya juga, supaya Anda berkenan untuk Mendo’akan Kebaikan bagi
saya dan seluruh pembaca Ebook Pusaka Hikmah Ulama dan Kyai ini.
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda :
“Tidak ada seorang muslim pun yang mendo’akan kebaikan bagi saudaraNya
(sesama muslim) tanpa sepengetahuanNya, melainkan malaikat akan berkata, “Dan
bagimu juga kebaikan yang sama”.
[Hadits Riwayat Muslim No. 4912]
Oleh sebab itu, Mohon Do’akan agar Allah SWT mengampuni seluruh dosa-
dosa saya dan seluruh pembaca Ebook ini, serta mengkaruniai pembaca Ebook ini
ketakwaan kepadaNya, hingga akhir usia.
Mohon do’akan juga agar Allah SWT mengKaruniai seluruh pembaca Ebook ini
umur yang panjang, penuh dengan kesehatan dan di jauhkan dari segala kesulitan.
Dan mohon do’akan juga agar Allah SWT mengKaruniai anda semua pembaca
Ebook ini dengan rezeki yang berlimpah, secara halal, mudah dan berkah, supaya terus
dapat melakukan ibadah kepada Allah dengan baik dan khusyu.
Do’akan saat ini juga, sebelum Anda lupa. Hanya 5 menit saja. Lalu sebagai
gantinya, Para malaikat akan mendo’akan kebaikan yang serupa bagi Anda.
Bismillaahirrohmaanirrohim
Al-Faatihatu Ilaa hadhroti Nabiyyil Musthofaa Muhammadin Shallaallahu alaihi
wasallam,Wa ilaa hadhroti Pembuat Dan Seluruh Pembaca Ebook ini Syai’u lillaahi
lahumul Al-Faatihah (1 kali).
Berdoa :
Bismillaahirrohmaanirrohim
Alloohumma sholli wasallim alaa sayyidinaa Muhammadin,Wa alaa alihi
sayyidina Muhammad, Alhamdulillaahi robbil aalamiin,Wash-sholaatu Wasalaamu alaa
asyrofil mursaliin, Sayyidinaa Muhammadin Wa aalihi washohbihii ajma’iin, Ya Alloh
Ya Robbah Ya Sayyidah, Ampunilah segala dosa-dosa seluruh pembaca dan pembuat
ebook ini, berilah kami semua kesehatan,keselamatan, dan Jauhkan kami semua dari
kesulitan serta kesusahan maupun kefakiran, Limpahkan rezeki kami berlimpah yang
halal,mudah dan berkah kepada seluruh pembaca dan pembuat ebook ini, Ya Arhamar-
rohimiin sekiranya diantara pembaca dan pembuat Ebook ini mempunyai Hajat dan
Doa kepadaMu,Kabulkanlah HajatNya dengan segera, Masya-Allahu Laa haula walaa
quwwata illa billah, Robbanaa aatinaa fidunyaa hasanah, wafil aakhiroti hasanah,
waqinaa adzaaban-naar, Washallalloohu alaa sayyidinaa muhammadin wa’alaa aalihi
washohbihii wasallam, Subhaanaka robbika robbil izzati amma yashifuun, wasalaamun
alal mursaliina walhamdu lillahi robbil aalamin, Bil-Qobuli Wal barokati, Al-Faatihah
Semoga Allah mengabulkan do’a baik Anda, dan mengkaruniai Anda kebaikan
yang serupa dengan do'a baik yang Anda berikan untuk kami semua. Aamiin.
Wassalaamu’alaikum Warohmatullah Wabarokaatuh
3
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
 
 
 
  FADHILAH BASMALLAH  
 

FADHILAH BASMALLAH

 
  FADHILAH BASMALLAH  
 
 
 
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
    FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
   
 
   
 
   
  FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
  FADHILAH BASMALLAH         Bismillaahirrohmaanirrohim   Cara Mengamalkan:
Bismillaahirrohmaanirrohim  
Bismillaahirrohmaanirrohim  

Bismillaahirrohmaanirrohim

 
Bismillaahirrohmaanirrohim  
Bismillaahirrohmaanirrohim  
Cara Mengamalkan:  

Cara Mengamalkan:

 
Cara Mengamalkan:  
Puasa Riyadloh selama 7 hari, selama berpuasa di wiridkan setiap tengah malam 12.000 kali selesai
Puasa Riyadloh selama 7 hari, selama berpuasa di wiridkan setiap tengah malam 12.000 kali selesai

Puasa Riyadloh selama 7 hari, selama berpuasa di wiridkan setiap tengah malam 12.000 kali selesai dalam satu majlis (dudukan). Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid Basmallah tersebut di baca terus menerus setiap selesai sholat fardlu 11 kali. Insya Alloh bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan wirid ini, di dalam mengarungi samudera kehidupan, saudara akan selalu mendapatkan pertolongan, rahmat, maghfiroh, barokah, ketenangan, keselamatan, dan jauh dari segala fitnah dan bala baik lahir dan batin. Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat “Bismillaahir rohmaanir rohiim” akan ada

fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:

seperti petunjuk diatas, lafat “Bismillaahir rohmaanir rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:
seperti petunjuk diatas, lafat “Bismillaahir rohmaanir rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
rohiim” akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.
 
 
 
akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W. pernah
akan ada fadhilah / manfaatnya sebagai berikut:   Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W. pernah
Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda:  

Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda:

 
Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda:  
“Tiada seorang bambapun mengucapkan “Bismillaahir rohmaanir rohiim” kecuali Allah S.W.T. perintahkan para malaikat

“Tiada seorang bambapun mengucapkan “Bismillaahir rohmaanir rohiim” kecuali Allah S.W.T. perintahkan para malaikat yang bertugas mencatat amal manusia untuk mencatat dalam buku induknya empat ratus (400) kebaikan.” Dan diantara khasiat “Basmallah” dan “La Haula Walaa Quwwata Illa Bilahil Aliyyil Azhiim” maka ia akan dihindarkan dari Tujuh Puluh musibah diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.

Azhiim” maka ia akan dihindarkan dari Tujuh Puluh musibah diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
diluar keperihatinan, kesusahan, penyakit akal dan membebel.   Diantara Khasiat lain diantaranya :   1.
 
 
 
Diantara Khasiat lain diantaranya :  

Diantara Khasiat lain diantaranya :

 
Diantara Khasiat lain diantaranya :  
1. Bila dibaca 21 kali saat akan tidur, maka akan dijaga oleh Alloh dari segala
1. Bila dibaca 21 kali saat akan tidur, maka akan dijaga oleh Alloh dari segala

1.

Bila dibaca 21 kali saat akan tidur, maka akan dijaga oleh Alloh dari segala gangguan setan,

1. Bila dibaca 21 kali saat akan tidur, maka akan dijaga oleh Alloh dari segala gangguan
1. Bila dibaca 21 kali saat akan tidur, maka akan dijaga oleh Alloh dari segala gangguan
pencuri dan mati secara mendadak.  

pencuri dan mati secara mendadak.

 
pencuri dan mati secara mendadak.  
2. Untuk menghilangkan kebodohan, Dibaca pada air putih 786 kali pada malam hari, lalu
2. Untuk menghilangkan kebodohan, Dibaca pada air putih 786 kali pada malam hari, lalu

2.

Untuk menghilangkan kebodohan, Dibaca pada air putih 786 kali pada malam hari, lalu

2. Untuk menghilangkan kebodohan, Dibaca pada air putih 786 kali pada malam hari, lalu
2. Untuk menghilangkan kebodohan, Dibaca pada air putih 786 kali pada malam hari, lalu
paginya sewaktu matahari terbit sekitar Jam 6-7 Pagi diminumkan (sebelum makan dan

paginya sewaktu matahari terbit sekitar Jam 6-7 Pagi diminumkan (sebelum makan dan

paginya sewaktu matahari terbit sekitar Jam 6-7 Pagi diminumkan (sebelum makan dan
minum apa-apa) kepada orang yang bebal hatinya, maka Insya Alloh akan segera hilang
minum apa-apa) kepada orang yang bebal hatinya, maka Insya Alloh akan segera hilang

minum apa-apa) kepada orang yang bebal hatinya, maka Insya Alloh akan segera hilang

minum apa-apa) kepada orang yang bebal hatinya, maka Insya Alloh akan segera hilang
minum apa-apa) kepada orang yang bebal hatinya, maka Insya Alloh akan segera hilang
kebebalan otak dan hatinya. Cara ini dilakukan selama Tujuh hari berturut-turut.  

kebebalan otak dan hatinya. Cara ini dilakukan selama Tujuh hari berturut-turut.

 
kebebalan otak dan hatinya. Cara ini dilakukan selama Tujuh hari berturut-turut.  
3.

3.

3.
Untuk meremehkan orang zholim, Dibaca 50 kali dihadapan orang yang zholim, maka orang itu akan
Untuk meremehkan orang zholim, Dibaca 50 kali dihadapan orang yang zholim, maka orang itu akan

Untuk meremehkan orang zholim, Dibaca 50 kali dihadapan orang yang zholim, maka

orang itu akan berbalik menjadi lebih hina dan diremehkan oleh Alloh SWT.

50 kali dihadapan orang yang zholim, maka orang itu akan berbalik menjadi lebih hina dan diremehkan
50 kali dihadapan orang yang zholim, maka orang itu akan berbalik menjadi lebih hina dan diremehkan
4. rumah, Insya Alloh Jin dan Setan tidak akan berani masuk kedalam rumah, kecuali Arwah

4.

rumah, Insya Alloh Jin dan Setan tidak akan berani masuk kedalam rumah, kecuali Arwah

Supaya tidak kemasukan Jin dan Setan, Ditulis 35 kali lalu dipasangkan diatas pintu masuk

kedalam rumah, kecuali Arwah Supaya tidak kemasukan Jin dan Setan, Ditulis 35 kali lalu dipasangkan diatas
Setan, Ditulis 35 kali lalu dipasangkan diatas pintu masuk para keluarga kita yang tlah meninggal dunia.
Setan, Ditulis 35 kali lalu dipasangkan diatas pintu masuk para keluarga kita yang tlah meninggal dunia.
Setan, Ditulis 35 kali lalu dipasangkan diatas pintu masuk para keluarga kita yang tlah meninggal dunia.
Setan, Ditulis 35 kali lalu dipasangkan diatas pintu masuk para keluarga kita yang tlah meninggal dunia.
para keluarga kita yang tlah meninggal dunia.  

para keluarga kita yang tlah meninggal dunia.

 
para keluarga kita yang tlah meninggal dunia.  
5. Untuk keselamatan sawah, dari segala Hama-hama, Ditulis 101 Kali, lalu dimasukkan
5. Untuk keselamatan sawah, dari segala Hama-hama, Ditulis 101 Kali, lalu dimasukkan

5.

Untuk keselamatan sawah, dari segala Hama-hama, Ditulis 101 Kali, lalu dimasukkan

5. Untuk keselamatan sawah, dari segala Hama-hama, Ditulis 101 Kali, lalu dimasukkan
5. Untuk keselamatan sawah, dari segala Hama-hama, Ditulis 101 Kali, lalu dimasukkan
kedalam botol dan ditutup, lalu kemudian dipendam ditengah-tengah sawah, Insya Alloh sawah itu akan diselamatkan

kedalam botol dan ditutup, lalu kemudian dipendam ditengah-tengah sawah, Insya Alloh sawah itu akan diselamatkan dari bahaya Hama yang menyerang.

lalu kemudian dipendam ditengah-tengah sawah, Insya Alloh sawah itu akan diselamatkan dari bahaya Hama yang menyerang.
sawah itu akan diselamatkan dari bahaya Hama yang menyerang. 6. Kalau ada orang yang sakit, lalu
sawah itu akan diselamatkan dari bahaya Hama yang menyerang. 6. Kalau ada orang yang sakit, lalu
sawah itu akan diselamatkan dari bahaya Hama yang menyerang. 6. Kalau ada orang yang sakit, lalu
sawah itu akan diselamatkan dari bahaya Hama yang menyerang. 6. Kalau ada orang yang sakit, lalu
6. Kalau ada orang yang sakit, lalu dibacakan “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka alloh

6.

Kalau ada orang yang sakit, lalu dibacakan “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka alloh

6. Kalau ada orang yang sakit, lalu dibacakan “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka alloh
memberi kesembuhan kepadanya.  

memberi kesembuhan kepadanya.

 
memberi kesembuhan kepadanya.  
7. Kalau dibaca dalam suatu Majlis Taklim, maka Majlis Taklim itu akan diberi barokah oleh
7. Kalau dibaca dalam suatu Majlis Taklim, maka Majlis Taklim itu akan diberi barokah oleh

7.

Kalau dibaca dalam suatu Majlis Taklim, maka Majlis Taklim itu akan diberi barokah oleh

7. Kalau dibaca dalam suatu Majlis Taklim, maka Majlis Taklim itu akan diberi barokah oleh
7. Kalau dibaca dalam suatu Majlis Taklim, maka Majlis Taklim itu akan diberi barokah oleh
Alloh SWT menjadi banyak pengikutnya.  

Alloh SWT menjadi banyak pengikutnya.

 
Alloh SWT menjadi banyak pengikutnya.  
8. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia akan masuk surga.  
8. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia akan masuk surga.  

8. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia akan masuk surga.

 
8. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia akan masuk surga.  
8. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia akan masuk surga.  
9. Setiap ada orang membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka setan akan hancur

9. Setiap ada orang membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka setan akan hancur

9. Setiap ada orang membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka setan akan hancur
tubuhnya seperti tembaga yang di panasi api.
tubuhnya seperti tembaga yang di panasi api.

tubuhnya seperti tembaga yang di panasi api.

tubuhnya seperti tembaga yang di panasi api.
tubuhnya seperti tembaga yang di panasi api.
10. Barang siapa yang membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka Alloh SWT akan

10.

Barang siapa yang membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka Alloh SWT akan

10. Barang siapa yang membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka Alloh SWT akan
memerintahkan kepada malaikat Kiroman Katibin untuk menulis 400 (empat ratus) kebaikan didalam buku catatan amalnya

memerintahkan kepada malaikat Kiroman Katibin untuk menulis 400 (empat ratus) kebaikan

didalam buku catatan amalnya orang tersebut.

kepada malaikat Kiroman Katibin untuk menulis 400 (empat ratus) kebaikan didalam buku catatan amalnya orang tersebut.
kebaikan didalam buku catatan amalnya orang tersebut. 11. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir
kebaikan didalam buku catatan amalnya orang tersebut. 11. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir
kebaikan didalam buku catatan amalnya orang tersebut. 11. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir
kebaikan didalam buku catatan amalnya orang tersebut. 11. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir
11. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” 1 Kali maka akan di ampuni

11.

Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” 1 Kali maka akan di ampuni

11. Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” 1 Kali maka akan di ampuni
semua dosa-dosa kecilnya.
semua dosa-dosa kecilnya.

semua dosa-dosa kecilnya.

semua dosa-dosa kecilnya.
semua dosa-dosa kecilnya.
12. Barang siapa menulis lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim” dengan rasa takdhim

12. Barang siapa menulis lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim” dengan rasa takdhim

12. Barang siapa menulis lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim” dengan rasa takdhim
(khushu) kepada Alloh SWT, maka Alloh akan mengampuni dosa-dosa kecilnya orang itu,
(khushu) kepada Alloh SWT, maka Alloh akan mengampuni dosa-dosa kecilnya orang itu,

(khushu) kepada Alloh SWT, maka Alloh akan mengampuni dosa-dosa kecilnya orang itu,

(khushu) kepada Alloh SWT, maka Alloh akan mengampuni dosa-dosa kecilnya orang itu,
(khushu) kepada Alloh SWT, maka Alloh akan mengampuni dosa-dosa kecilnya orang itu,
yaitu dosa-dosa yang telah dilakukan ataupun dosa-dosa yang akan dilakukan.  

yaitu dosa-dosa yang telah dilakukan ataupun dosa-dosa yang akan dilakukan.

 
yaitu dosa-dosa yang telah dilakukan ataupun dosa-dosa yang akan dilakukan.  
Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia termasuk golongan orang-orang yang beruntung, mulia,
Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia termasuk golongan orang-orang yang beruntung, mulia,
Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia termasuk golongan orang-orang yang beruntung, mulia,

Barang siapa membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka ia termasuk golongan

orang-orang yang beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq).

13.

orang-orang yang beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq).
orang-orang yang beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq).
orang-orang yang beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq).
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
 
 
 
  4  
 

4

 
  4  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
beruntung, mulia, dan ia selamat dari kufur (ingkar pada alloh) dan nifaq (orang munafiq). 13.  
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
  14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka istiqomahkan membaca
 
 
 
14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka

14.

Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka

14. Barang siapa ingin selamat dari malaikat ZABANIYAH yang berjumlah 19, maka
istiqomahkan membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” . Karena lafal Bismillaahir

istiqomahkan membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim”. Karena lafal Bismillaahir

istiqomahkan membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” . Karena lafal Bismillaahir
rohmaanir rohiim terdiri dari 19 huruf, yang masing-masing huruf tersebut oleh alloh
rohmaanir rohiim terdiri dari 19 huruf, yang masing-masing huruf tersebut oleh alloh

rohmaanir rohiim terdiri dari 19 huruf, yang masing-masing huruf tersebut oleh alloh

rohmaanir rohiim terdiri dari 19 huruf, yang masing-masing huruf tersebut oleh alloh
rohmaanir rohiim terdiri dari 19 huruf, yang masing-masing huruf tersebut oleh alloh
dijadikan tabir / penghalang dari malaikat zabaniyah.  

dijadikan tabir / penghalang dari malaikat zabaniyah.

 
dijadikan tabir / penghalang dari malaikat zabaniyah.  
15. Bila dibaca saat mau meninggalkan suatu majelis, maka akan selamat dari gunjingannya
15. Bila dibaca saat mau meninggalkan suatu majelis, maka akan selamat dari gunjingannya

15.

Bila dibaca saat mau meninggalkan suatu majelis, maka akan selamat dari gunjingannya

15. Bila dibaca saat mau meninggalkan suatu majelis, maka akan selamat dari gunjingannya
15. Bila dibaca saat mau meninggalkan suatu majelis, maka akan selamat dari gunjingannya
Bani Adam (manusia).  

Bani Adam (manusia).

 
Bani Adam (manusia).  
16.  

16.

 
16.  
Barang siapa selalu mengistiqomahkan membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka akan selalu berada dalam samudera
Barang siapa selalu mengistiqomahkan membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka akan selalu berada dalam samudera

Barang siapa selalu mengistiqomahkan membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim”

maka akan selalu berada dalam samudera kerahmatannya Alloh SWT.

membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka akan selalu berada dalam samudera kerahmatannya Alloh SWT.
membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” maka akan selalu berada dalam samudera kerahmatannya Alloh SWT.
17. Bila saat mengalami kelaparan, dan hanya ada sedikit makanan, padahal anggota

17.

Bila saat mengalami kelaparan, dan hanya ada sedikit makanan, padahal anggota

17. Bila saat mengalami kelaparan, dan hanya ada sedikit makanan, padahal anggota
keluarganya banyak, maka bagikanlah makanan itu sedikit-sedikit sampai rata, lalu sebelum
keluarganya banyak, maka bagikanlah makanan itu sedikit-sedikit sampai rata, lalu sebelum

keluarganya banyak, maka bagikanlah makanan itu sedikit-sedikit sampai rata, lalu sebelum

keluarganya banyak, maka bagikanlah makanan itu sedikit-sedikit sampai rata, lalu sebelum
keluarganya banyak, maka bagikanlah makanan itu sedikit-sedikit sampai rata, lalu sebelum
memakannya masing-masing orang ajaklah membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” 7x /

memakannya masing-masing orang ajaklah membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” 7x /

memakannya masing-masing orang ajaklah membaca “Bismillaahir rohmaanir rohiim” 7x /
21x dengan tahan napas, Iinsya Alloh walau hanya makan sebiji buah korma, akan diberikan
21x dengan tahan napas, Iinsya Alloh walau hanya makan sebiji buah korma, akan diberikan

21x dengan tahan napas, Iinsya Alloh walau hanya makan sebiji buah korma, akan diberikan

21x dengan tahan napas, Iinsya Alloh walau hanya makan sebiji buah korma, akan diberikan
21x dengan tahan napas, Iinsya Alloh walau hanya makan sebiji buah korma, akan diberikan
rasa kenyang dan kekuatan oleh Alloh seperti baru saja makan sepiring nasi dengan lauk yang

rasa kenyang dan kekuatan oleh Alloh seperti baru saja makan sepiring nasi dengan lauk yang

rasa kenyang dan kekuatan oleh Alloh seperti baru saja makan sepiring nasi dengan lauk yang
serba lengkap.
serba lengkap.

serba lengkap.

serba lengkap.
serba lengkap.
18. Mendatangkan rizqi dan penglarisan dagang, Lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim” dibaca

18.

Mendatangkan rizqi dan penglarisan dagang, Lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim” dibaca

18. Mendatangkan rizqi dan penglarisan dagang, Lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim” dibaca
300 Kali dan ditambah sholawat nabi 300 Kali, membacanya saat matahari terbit dengan menghadap ke

300 Kali dan ditambah sholawat nabi 300 Kali, membacanya saat matahari terbit dengan

menghadap ke arahnya (matahari). Maka dagangan yang semula tidak laku menjadi laku dan rizqi yang tidak di kira datangnya, akan diberikan oleh Alloh SWT.

Untuk wiradat (Menangkal) agar anaknya tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada

19.

diberikan oleh Alloh SWT. Untuk wiradat (Menangkal) agar anaknya tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
tidak wafat atau keguguran, Ditulis 61 kali pada 19. kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama
kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama hamil, Insya Alloh selamat dan yang semula

kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama hamil, Insya Alloh selamat dan yang semula

kertas yang bersih lalu dibawa/ digembol selama hamil, Insya Alloh selamat dan yang semula
punya anak selalu mati sekarang tidak lagi.
punya anak selalu mati sekarang tidak lagi.

punya anak selalu mati sekarang tidak lagi.

punya anak selalu mati sekarang tidak lagi.
punya anak selalu mati sekarang tidak lagi.
20. Untuk mengobati orang yang kena racun racun atau gigitan binatang berbisa, Lafal

20.

Untuk mengobati orang yang kena racun racun atau gigitan binatang berbisa, Lafal

20. Untuk mengobati orang yang kena racun racun atau gigitan binatang berbisa, Lafal
“Bismillaahir rohmaanir rohiim” ditulis 21 kali ditambah ayat 58 Surat Yassin pada tempat
“Bismillaahir rohmaanir rohiim” ditulis 21 kali ditambah ayat 58 Surat Yassin pada tempat

“Bismillaahir rohmaanir rohiim” ditulis 21 kali ditambah ayat 58 Surat Yassin pada tempat

“Bismillaahir rohmaanir rohiim” ditulis 21 kali ditambah ayat 58 Surat Yassin pada tempat
“Bismillaahir rohmaanir rohiim” ditulis 21 kali ditambah ayat 58 Surat Yassin pada tempat
atau wadah yang baru, lalu tulisan itu dilebur air putih dan diminumkan orang yang kena

atau wadah yang baru, lalu tulisan itu dilebur air putih dan diminumkan orang yang kena racun tersebut, Insya Alloh akan sembuh.

Untuk mahabbah (agar dicintai orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu airnya

21.

Insya Alloh akan sembuh. Untuk mahabbah (agar dicintai orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu
orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu airnya 21. diminumkan orang yang dituju, maka orang
orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu airnya 21. diminumkan orang yang dituju, maka orang
orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu airnya 21. diminumkan orang yang dituju, maka orang
orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu airnya 21. diminumkan orang yang dituju, maka orang
orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu airnya 21. diminumkan orang yang dituju, maka orang
orang), Dibaca 786 Kali pada air putih, lalu airnya 21. diminumkan orang yang dituju, maka orang
diminumkan orang yang dituju, maka orang tersebut akan menjadi sangat dekat dan mencintai dengan amat

diminumkan orang yang dituju, maka orang tersebut akan menjadi sangat dekat dan mencintai

dengan amat sangat, walaupun sebelumnya sangat benci dan bermusuhan.

tersebut akan menjadi sangat dekat dan mencintai dengan amat sangat, walaupun sebelumnya sangat benci dan bermusuhan.
sangat, walaupun sebelumnya sangat benci dan bermusuhan. 22. Untuk mencari ikan baik di sungai atau dilaut,
sangat, walaupun sebelumnya sangat benci dan bermusuhan. 22. Untuk mencari ikan baik di sungai atau dilaut,
sangat, walaupun sebelumnya sangat benci dan bermusuhan. 22. Untuk mencari ikan baik di sungai atau dilaut,
sangat, walaupun sebelumnya sangat benci dan bermusuhan. 22. Untuk mencari ikan baik di sungai atau dilaut,
22. Untuk mencari ikan baik di sungai atau dilaut, Lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim”

22.

Untuk mencari ikan baik di sungai atau dilaut, Lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim”

22. Untuk mencari ikan baik di sungai atau dilaut, Lafal “Bismillaahir rohmaanir rohiim”
ditulis pada lempengan tembaga, lalu ditempelkan pada alat yang digunakkan untuk mencari ikan tersebut, maka
ditulis pada lempengan tembaga, lalu ditempelkan pada alat yang digunakkan untuk mencari ikan tersebut, maka

ditulis pada lempengan tembaga, lalu ditempelkan pada alat yang digunakkan untuk mencari ikan tersebut, maka akan bisa mendapatkan ikan yang banyak, atau bisa juga dengan membaca “Innallooha alaa kulli syai’in qodiir” 100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as-

juga dengan membaca “Innallooha alaa kulli syai’in qodiir” 100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as-
juga dengan membaca “Innallooha alaa kulli syai’in qodiir” 100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as-
100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as- alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa
100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as- alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa
100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as- alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa
100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as- alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa
100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as- alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa
100 Kali lalu membaca Doanya “Allohumma innii as- alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa
alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa aisyas-su’adaa-i Wan-nashro alal a’daa-i Wa muroofaqootal

alukal fauza indal qodhoo Wa manaazilasy-syuhadaa-i Wa aisyas-su’adaa-i Wan-nashro alal a’daa-i Wa muroofaqootal anbiyaa-i” (1 Kali).

Segala hajat dapat terkabulkan, Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk)

23.

anbiyaa-i” (1 Kali). Segala hajat dapat terkabulkan, Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk) 23.
Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk) 23. setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya
Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk) 23. setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya
Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk) 23. setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya
Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk) 23. setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya
Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk) 23. setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya
Dibaca 12.000 Kali dalam satu majelis (sekali duduk) 23. setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya
setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 24.Barangsiapa membaca

setelah sholat hajat, Insya Alloh segala hajatnya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 24.Barangsiapa membaca “Basmallah” ketika hendak bersetubuh (jimak) maka anaknya kelak cerdas dan terbuka hatinya serta menjadi anak yang soleh dan sholehah serta baginya kebajikan sejumlah tarikan nafas anaknya itu. 25.Barangsiapa membaca “Basmallah” 41 kali pada telinga orang yang pingsan maka ia akan segera siuman (sadar). 26.Barangsiapa membaca “Basmallah” 313 kali dan selawat atas Nabi Muhammad s.a.w. 100 kali pada hari Ahad disaat matahari terbit dengan menghadap kearah Kiblat maka Allah s.w.t. memberi rezeki tanpa diduga bersamaan fadhal dan kemurahan Allah SWT. 27.Dan barangsiapa yang punya hajat kepada Allah SWT. maka sebaiknya ia berpuasa dihari Rabu, Kamis dan Jumat dan dihari Jumat itu dia mandi sunnat dan wudhu lalu berangkat, lalu bersedekah bisa berupa uang atau makanan kemudian menunaikan sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini:

bersedekah bisa berupa uang atau makanan kemudian menunaikan sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
sholat Jumat setelah sholat Jumat lalu membaca doa ini: Alloohumma inni as-aluka bismika
Alloohumma inni as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alladzii laa ilaaha illa huwa aalimul ghoybi was-syahaadah

Alloohumma inni as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alladzii laa ilaaha illa huwa aalimul ghoybi was-syahaadah Huwarrahmaanurahiim. Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim Alladzii laa ilaaha illa huwal-hayyul-Qayyuum. Laa ta-khudzuhuu sinatuwwalaa naum. Alladzii mala-at 'azhomatuhus samaawaati wal ardh. Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.

 
naum. Alladzii mala-at 'azhomatuhus samaawaati wal ardh. Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.  
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Wa as-aluka bismika Bismillaahirrahmaanirrahiim.   Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.
Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.  

Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.

 
Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.  
 
 
 
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  5  
 

5

 
  5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
  Alladzii laa ilaaha illa huwa 'anat lahul wujuuh.       5  
wa khodho'at lahur-riqoob,wa khosya'at lahul abshoor wa wajilatil quluub min khosy-yatih, wa dzarofat minhul
wa khodho'at lahur-riqoob,wa khosya'at lahul abshoor
wa wajilatil quluub min khosy-yatih, wa dzarofat minhul uyuun
an tusholliya 'alaa muhammadin wa alaa aali muhammadin
wa an tu'thiyani haajatii (kadza wa kadza/Diganti permohonan).
Dan diriwayatkan, dari Ibnu Umar rodliyallahu anhu, ia berkata :
"Barangsiapa yang memiliki suatu hajat maka berpuasalah pada hari rabu, kamis dan
jum'at. Maka apabila telah sampai pada hari jum'at, bersucilah dan pergilah sholat jum'at
kemudian bersedekahlah dengan jumlah yang sedikit ataupun jumlah yang banyak tentunya
jumlah yang banyak lebih afdol. Selesai sholat jumat berdoalah dengan doa Basmallah.Insya
Allah Makbul.”
Kemudian Ibnu Umar berkata: "Janganlah engkau ajarkan doa tersebut kepada orang-
orang yang bodoh, karena dengan doa ini mereka akan berdoa untuk kecelakaan orang lain,
dan akan dikabulkan."
28.Agar pintu rahmat dan rezeki terbuka JALBUR RIZKI dan supaya dimuliakan makhluk
maka bacalah “YA ALLAH” sebanyak 66 kali dengan memanjangkan lafaz Jalalah tersebut
lalu membaca Doa ini:
“Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatMu dan karuniaMu serta RizkiMu. Curahkanlah
untukku perasaan ridho kepadaMu dan ketaqwaan kepadaMu. Mudahkanlah bagiku untuk
memperoleh rizkiMu dan seluruh makhlukMu, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-
tiap sesuatu.”
29.Ikhtiar dalam mengobati penyakit: tulislah lafaz “ALLAH HU” sebanyak 66 kali lalu diberi
air itu dan diminumkan kepada orang yang kena penyakit Insya Allah sembuh.
30.Obat sakit kepala (pening): menulis lafaz “AR-RAHIM” sebanyak 21 Kali diatas kertas
putih lalu dikalungkan pada orang yang sakit kepala. Insya Allah sembuh.
31.Permohonan agar Hajat terkabul: Selesai sembahyang Ashar pada hari Jumat, bacalah “YA
ALLAH HU YA RAHMAN” dalam keadaan suci dan menghadap arah Kiblat sampai
matahari terbenam (adzan maghrib) lalu memohon kepada Allah SWT. akan keperluan urusan
dunia dan akhirat, Insya Allah terkabul.(Dari Khidir as. Kitab Is'adurrafiq, halaman 51).
32.Barang siapa menulis “ARRAHMANNIR RAHIM” sebanyak 50 kali kalimat tersebut
didalam bahasa Arab lalu dibawa dan pergi kehadapan orang yang zalim maka ia akan aman
dari keburukannya, dan saat menghadap itu bacalah “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”
sebanyak 50 kali.
33.Mohon maju perniagaannya: bacalah “Basmallah” sebanyak 786 kali dihadapan
dagangannya lalu dihembuskan. Demikianlah dilakukan selama 7 hari. (Is'adurrafiq)
34.Ikhtiar keselamatan dalam peperangan: Tulislah “AR-RAHIM” sejumlah 100 kalimat
diatas kertas putih lalu dibawa selalu, Insya Allah tidak terkena bahaya.
35.Ikhtiar mendapat ikan dengan cepat: Tulislah “Basmallah” diatas timah lalu diletakkan
pada jaring atau kail. Insya Allah berduyunm-duyun datang ikan dari segala penjuru.
FADHILAH ISTIGHFAR
Astaghfirullohal azhiim
Cara Mengamalkan:
Puasa Riyadloh selama 7 hari, selama puasa di wiridkan setiap tengah malam 10.000
kali selesai dalam satu majelis (sekali duduk). Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian
wirid istighfar tersebut di baca terus tiap selesai sholat fardlu 100 kali. Insya Alloh bagi
saudara yang telah berhasil mengamalkan wirid ini didalam mengarungi samudEra kehidupan,
saudara selalu mendapatkan pertolongan, rahmat, maghfiroh, barokah, ketenangan, serta
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.
Fadhilah Wirid ISTIGHFAR
Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat “Astaghfirullohal azhiim” akan ada fadlilah /
manfaatnya sebagai berikut:
1. Setiap sesuatu itu punya perhiasan, dan perhiasannya dosa itu membaca istighfar
2. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya penyakit dosa itu membaca istighfar
6
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
  3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt,
 
 
 
3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh

3.

Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh

3. Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh
swt, walaupun dia pernah lari dari medan perang  

swt, walaupun dia pernah lari dari medan perang

 
swt, walaupun dia pernah lari dari medan perang  
4. Tidak dinamakan orang berdosa, orang yang selalu membaca istighfar (minta ampunan pada
4. Tidak dinamakan orang berdosa, orang yang selalu membaca istighfar (minta ampunan pada

4.

Tidak dinamakan orang berdosa, orang yang selalu membaca istighfar (minta ampunan pada

4. Tidak dinamakan orang berdosa, orang yang selalu membaca istighfar (minta ampunan pada
4. Tidak dinamakan orang berdosa, orang yang selalu membaca istighfar (minta ampunan pada
alloh swt), walaupun dalam sehari dia melakukan dosa berulang-ulang sampai 100x ulangan atau lebih. 5.

alloh swt), walaupun dalam sehari dia melakukan dosa berulang-ulang sampai 100x ulangan atau lebih. 5. Barang siapa minta ampunan dari dosa setelah melakukannya, maka Alloh swt akan mengampuninya, karena istighfar itu merupakan kifarotnya dosa.

Memperbanyak membaca istighfar itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang

6.

merupakan kifarotnya dosa. Memperbanyak membaca istighfar itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6.
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang 6. barokah serta bermanfaat.   7. Apa bila
barokah serta bermanfaat.  

barokah serta bermanfaat.

 
barokah serta bermanfaat.  
7. Apa bila kita mau membaca istighfar (minta ampunan) maka alloh akan memberi kita, hujan
7. Apa bila kita mau membaca istighfar (minta ampunan) maka alloh akan memberi kita, hujan

7.

Apa bila kita mau membaca istighfar (minta ampunan) maka alloh akan memberi kita, hujan

7. Apa bila kita mau membaca istighfar (minta ampunan) maka alloh akan memberi kita, hujan
7. Apa bila kita mau membaca istighfar (minta ampunan) maka alloh akan memberi kita, hujan
yang bermanfaat, kemakmuran hidup, banyak harta dan anak, dan memberikan kebun-kebun

yang bermanfaat, kemakmuran hidup, banyak harta dan anak, dan memberikan kebun-kebun

yang bermanfaat, kemakmuran hidup, banyak harta dan anak, dan memberikan kebun-kebun
yang sangat subur, “Gemah Ripah Loh Jinawi”
yang sangat subur, “Gemah Ripah Loh Jinawi”

yang sangat subur, “Gemah Ripah Loh Jinawi”

yang sangat subur, “Gemah Ripah Loh Jinawi”
yang sangat subur, “Gemah Ripah Loh Jinawi”
8. Apabila istighfar dibaca setelah sholat shubuh maka alloh akan melancarkan ma’isyah atau

8.

Apabila istighfar dibaca setelah sholat shubuh maka alloh akan melancarkan ma’isyah atau

8. Apabila istighfar dibaca setelah sholat shubuh maka alloh akan melancarkan ma’isyah atau
rezekinya.
rezekinya.

rezekinya.

rezekinya.
rezekinya.
9. Barang siapa memperbanyak membaca istighfar maka alloh akan menghilangkan kesusahan

9.

Barang siapa memperbanyak membaca istighfar maka alloh akan menghilangkan kesusahan

9. Barang siapa memperbanyak membaca istighfar maka alloh akan menghilangkan kesusahan
dan keprihatinannya, serta akan memberinya rizqi yang tidak disangka-sangka.  

dan keprihatinannya, serta akan memberinya rizqi yang tidak disangka-sangka.

 
dan keprihatinannya, serta akan memberinya rizqi yang tidak disangka-sangka.  
akan memberinya rizqi yang tidak disangka-sangka.       FADHILAH SHOLAWAT   ” Alloohumma
akan memberinya rizqi yang tidak disangka-sangka.       FADHILAH SHOLAWAT   ” Alloohumma
 
 
 
  FADHILAH SHOLAWAT  
 

FADHILAH SHOLAWAT

 
  FADHILAH SHOLAWAT  
      FADHILAH SHOLAWAT   ” Alloohumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammad, Wa Alaa Ali
      FADHILAH SHOLAWAT   ” Alloohumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammad, Wa Alaa Ali
” Alloohumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammad, Wa Alaa Ali Sayyidinaa Muhammad”

Alloohumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammad, Wa Alaa Ali Sayyidinaa Muhammad”

” Alloohumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammad, Wa Alaa Ali Sayyidinaa Muhammad”
Alaa Sayyidina Muhammad, Wa Alaa Ali Sayyidinaa Muhammad”   Cara Mengamalkan:   Puasa Riyadhoh disertai
Alaa Sayyidina Muhammad, Wa Alaa Ali Sayyidinaa Muhammad”   Cara Mengamalkan:   Puasa Riyadhoh disertai
 
 
 
Cara Mengamalkan:  

Cara Mengamalkan:

 
Cara Mengamalkan:  
Puasa Riyadhoh disertai dengan wirid sholawat tersebut secara terus menerus setiap malam hari selama 7
Puasa Riyadhoh disertai dengan wirid sholawat tersebut secara terus menerus setiap malam hari selama 7

Puasa Riyadhoh disertai dengan wirid sholawat tersebut secara terus menerus setiap malam hari selama 7 hari sebanyak 5.000 kali.Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid sholawat tersebut di baca terus tiap selesai sholat fardlu 100 kali. Insya Alloh bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan wirid ini, di dalam mengarungi samudra kehidupan, saudara selalu mendapatkan pertolongan, rohmat, barokah, ketenangan, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.

selalu mendapatkan pertolongan, rohmat, barokah, ketenangan, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.
selalu mendapatkan pertolongan, rohmat, barokah, ketenangan, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
 
 
 
Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  

Fadhilah Wirid SHOLAWAT :

 
Fadhilah Wirid SHOLAWAT :  
lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :     Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat
lahir dan batin.   Fadhilah Wirid SHOLAWAT :     Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat
  Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat “ Allohumma sholli alaa sayyidina
 

Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat “Allohumma sholli alaa sayyidina

  Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat “ Allohumma sholli alaa sayyidina
Muhammad Wa alaa alihi sayyidinaa Muhammad” akan ada fadlilah atau manfaatnya sebagai berikut:

Muhammad Wa alaa alihi sayyidinaa Muhammad” akan ada fadlilah atau manfaatnya sebagai

berikut:

Muhammad Wa alaa alihi sayyidinaa Muhammad” akan ada fadlilah atau manfaatnya sebagai berikut:
akan ada fadlilah atau manfaatnya sebagai berikut: Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW, hanya di
akan ada fadlilah atau manfaatnya sebagai berikut: Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW, hanya di
akan ada fadlilah atau manfaatnya sebagai berikut: Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW, hanya di
akan ada fadlilah atau manfaatnya sebagai berikut: Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW, hanya di
Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW, hanya di lisan saja tanpa konsentrasi maka Alloh

Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW, hanya di lisan saja tanpa konsentrasi maka

Alloh akan memberikan pahala sebesar gunung, dan para malaikat selalu mendoakan serta memintakan ampunan baginya. Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati

1.

para malaikat selalu mendoakan serta memintakan ampunan baginya. Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati 1.
Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati 1. (konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui
Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati 1. (konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui
Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati 1. (konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui
Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati 1. (konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui
Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati 1. (konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui
Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati 1. (konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui
(konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui pahalanya.
(konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui pahalanya.

(konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui pahalanya.

(konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui pahalanya.
(konsentrasi) maka hanya alloh sendiri yang mengetahui pahalanya.
2. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 1 kali, maka Alloh akan memberikan

2.

Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 1 kali, maka Alloh akan memberikan

2. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 1 kali, maka Alloh akan memberikan
rahmat 10 kali lipat padanya.
rahmat 10 kali lipat padanya.

rahmat 10 kali lipat padanya.

rahmat 10 kali lipat padanya.
rahmat 10 kali lipat padanya.
3. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 1000 kali, maka dia akan diberikan

3.

Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 1000 kali, maka dia akan diberikan

3. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 1000 kali, maka dia akan diberikan
kebahagiaan yaitu dapat melihat surga sebelum ia mati, dan tidak akan mati kecuali sudah mengetahui

kebahagiaan yaitu dapat melihat surga sebelum ia mati, dan tidak akan mati kecuali sudah

mengetahui tempatnya di surga.

kebahagiaan yaitu dapat melihat surga sebelum ia mati, dan tidak akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya
akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya di surga. 4. dari api neraka jahanam. Barang siapa membaca
akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya di surga. 4. dari api neraka jahanam. Barang siapa membaca
akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya di surga. 4. dari api neraka jahanam. Barang siapa membaca
akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya di surga. 4. dari api neraka jahanam. Barang siapa membaca
4. dari api neraka jahanam. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw 1000 kali maka

4.

dari api neraka jahanam.

Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw 1000 kali maka diselamatkan oleh Alloh

4. dari api neraka jahanam. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw 1000 kali maka diselamatkan
atas Nabi saw 1000 kali maka diselamatkan oleh Alloh 5. Barang siapa membaca sholawat atas nabi
atas Nabi saw 1000 kali maka diselamatkan oleh Alloh 5. Barang siapa membaca sholawat atas nabi
atas Nabi saw 1000 kali maka diselamatkan oleh Alloh 5. Barang siapa membaca sholawat atas nabi
atas Nabi saw 1000 kali maka diselamatkan oleh Alloh 5. Barang siapa membaca sholawat atas nabi
5. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 100x maka alloh akan menulis, bahwa dia

5.

Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 100x maka alloh akan menulis, bahwa dia

5. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 100x maka alloh akan menulis, bahwa dia
adalah orang yang selamat dari sifat munafiq dan selamat dari api neraka, dan besok pada
adalah orang yang selamat dari sifat munafiq dan selamat dari api neraka, dan besok pada

adalah orang yang selamat dari sifat munafiq dan selamat dari api neraka, dan besok pada hari

adalah orang yang selamat dari sifat munafiq dan selamat dari api neraka, dan besok pada hari
adalah orang yang selamat dari sifat munafiq dan selamat dari api neraka, dan besok pada hari
qiyamah akan dikumpulkan dengan golongan para syuhada.  

qiyamah akan dikumpulkan dengan golongan para syuhada.

 
qiyamah akan dikumpulkan dengan golongan para syuhada.  
6. ke surga. Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat
6. ke surga. Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat
6. ke surga. Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat

6.

ke surga.

Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat dari jalannya

6. ke surga. Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat dari
6. ke surga. Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat dari
6. ke surga. Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat dari
7. yang banyak membaca sholawat atas Nabi SAW. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad

7.

yang banyak membaca sholawat atas Nabi SAW.

Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad saw besok di hari kiyamat adalah orang

membaca sholawat atas Nabi SAW. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad saw besok di hari
dengan Nabi Muhammad saw besok di hari kiyamat adalah orang 8. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa
dengan Nabi Muhammad saw besok di hari kiyamat adalah orang 8. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa
dengan Nabi Muhammad saw besok di hari kiyamat adalah orang 8. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa
dengan Nabi Muhammad saw besok di hari kiyamat adalah orang 8. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa
8. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa melebur dosa seperti air bisa membunuh api.  

8. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa melebur dosa seperti air bisa membunuh api.

 
8. Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa melebur dosa seperti air bisa membunuh api.  
9. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 80 Kali di hari jum’at maka alloh
9. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 80 Kali di hari jum’at maka alloh

9. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 80 Kali di hari jum’at maka alloh akan

9. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 80 Kali di hari jum’at maka alloh akan
9. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 80 Kali di hari jum’at maka alloh akan
melebur semua dosa-dosanya yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 80 tahun.  

melebur semua dosa-dosanya yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 80 tahun.

 
melebur semua dosa-dosanya yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 80 tahun.  
10. Di antara doa dan Alloh itu ada 360 Ribu hijab , pada waktu di
10. Di antara doa dan Alloh itu ada 360 Ribu hijab , pada waktu di

10. Di antara doa dan Alloh itu ada 360 Ribu hijab, pada waktu di bacakan sholawat atas nabi

10. Di antara doa dan Alloh itu ada 360 Ribu hijab , pada waktu di bacakan
10. Di antara doa dan Alloh itu ada 360 Ribu hijab , pada waktu di bacakan
saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh SWT.

saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh SWT.

 
saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh SWT.  
 
 
 
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
  7  
 

7

 
  7  
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
atas nabi saw maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh Alloh
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
  11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
 
 
 
11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi

11.

Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi

11. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW 100 Kali, maka Alloh akan memenuhi
100 hajatnya, yang 70 hajat dipenuhi di akhirat dan yang 30 hajat dipenuhi di dunia.

100 hajatnya, yang 70 hajat dipenuhi di akhirat dan yang 30 hajat dipenuhi di dunia.

 
100 hajatnya, yang 70 hajat dipenuhi di akhirat dan yang 30 hajat dipenuhi di dunia.  
12. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1 kali maka para malaikat akan
12. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1 kali maka para malaikat akan

12. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1 kali maka para malaikat akan

12. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1 kali maka para malaikat akan
12. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1 kali maka para malaikat akan
membacakan sholawat padanya 70.000 kali.  

membacakan sholawat padanya 70.000 kali.

 
membacakan sholawat padanya 70.000 kali.  
13. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, maka dia akan di hormati oleh semua
13. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, maka dia akan di hormati oleh semua

13.

Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, maka dia akan di hormati oleh semua

13. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, maka dia akan di hormati oleh semua
13. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, maka dia akan di hormati oleh semua
makhluq yang ada di langit dan di bumi.  

makhluq yang ada di langit dan di bumi.

 
makhluq yang ada di langit dan di bumi.  
14.

14.

14.
Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, dengan suara yang keras maka akan di ampuni
Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, dengan suara yang keras maka akan di ampuni

Barang siapa membaca sholawat atas Nabi saw, dengan suara yang keras maka akan di

ampuni oleh alloh semua dosa-dosanya. 15. Apabila sholawat dibaca 5.000 kali dalam satu majelis (sekali duduk), maka semua

do’anya akan di kabulkan oleh Alloh SWT.

sholawat dibaca 5.000 kali dalam satu majelis (sekali duduk), maka semua do’anya akan di kabulkan oleh
sholawat dibaca 5.000 kali dalam satu majelis (sekali duduk), maka semua do’anya akan di kabulkan oleh
maka semua do’anya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam
maka semua do’anya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam
maka semua do’anya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam
maka semua do’anya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam
maka semua do’anya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam
maka semua do’anya akan di kabulkan oleh Alloh SWT. 16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam
16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam (senjata tajam), Dibacakan 75.000 Kali

16.

Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam (senjata tajam), Dibacakan 75.000 Kali

16. Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam (senjata tajam), Dibacakan 75.000 Kali
pada minyak wangi lalu diminum, siapa saja yang meminum minyak itu akan diberi
pada minyak wangi lalu diminum, siapa saja yang meminum minyak itu akan diberi

pada minyak wangi lalu diminum, siapa saja yang meminum minyak itu akan diberi

pada minyak wangi lalu diminum, siapa saja yang meminum minyak itu akan diberi
pada minyak wangi lalu diminum, siapa saja yang meminum minyak itu akan diberi
keselamatan dan kekebalan dari segala macam senjata tajam.  

keselamatan dan kekebalan dari segala macam senjata tajam.

 
keselamatan dan kekebalan dari segala macam senjata tajam.  
17. Untuk riyadhoh mengambil pusaka atau harta , karun dibaca 11.000 kali di tempat yang
17. Untuk riyadhoh mengambil pusaka atau harta , karun dibaca 11.000 kali di tempat yang

17.

Untuk riyadhoh mengambil pusaka atau harta , karun dibaca 11.000 kali di tempat yang

17. Untuk riyadhoh mengambil pusaka atau harta , karun dibaca 11.000 kali di tempat yang
17. Untuk riyadhoh mengambil pusaka atau harta , karun dibaca 11.000 kali di tempat yang
ada pusaka atau harta karunnya dalam satu majelis, selama 40 malam , insya Alloh semua

ada pusaka atau harta karunnya dalam satu majelis, selama 40 malam , insya Alloh semua khodam penjaganya akan tunduk dan memberikan pusaka atau harta karun tersebut dengan

baik-baik tanpa sifatnya memaksa.

khodam penjaganya akan tunduk dan memberikan pusaka atau harta karun tersebut dengan baik-baik tanpa sifatnya memaksa.
karun tersebut dengan baik-baik tanpa sifatnya memaksa. 18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagang dibaca 313x
karun tersebut dengan baik-baik tanpa sifatnya memaksa. 18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagang dibaca 313x
karun tersebut dengan baik-baik tanpa sifatnya memaksa. 18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagang dibaca 313x
karun tersebut dengan baik-baik tanpa sifatnya memaksa. 18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagang dibaca 313x
karun tersebut dengan baik-baik tanpa sifatnya memaksa. 18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagang dibaca 313x
karun tersebut dengan baik-baik tanpa sifatnya memaksa. 18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagang dibaca 313x
18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagang dibaca 313x pada garam dapur lalu di sebarkan