Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran

Harian
Tarikh

Hari

Isnin

Kelas

:tahun 4

Bil
Murid

20 orang

Waktu

Tempoh

60 minit

Tajuk
Tema

:tikar
: corak alam abstrak

11:00

12:00 tgh hari

Subjek

:
Pendidikan Seni Visual

aktiviti

: anyaman

S/K

:1.3, 1.4

S/P

:1.3.1,1.3.2,1.3.3
1.4.1,1.4.2,1.4.3

Objektif

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan karya gambar kraf teknik anyaman secara
kreatif.
2. Membuat apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
bahasa seni visual

EMK

Nilai :

TMK :

Bersyukur

Pengetahuan
Sedia Ada

: Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;


1.cara dan teknik anyaman

ABM

:
Contoh Bahan telah siap, gambar berkaitan topik, lembaran kerja, gam, gunting.

Penilaian
Aktiviti

Refleksi

: penghasilan gambar teknik anyaman berdasarkan standart


pembelajaran
1. Murid menghasilkan karya kraf menggunakan teknik anyaman
2. Guru membantu murid semasa membuat aktiviti
3. Murid mempamerkan dan menceritakan karya kraf teknik anyaman
yang dihasilkan.
:

PDP dibawa ke hari yang seterusnya berikutan sekolah bercuti sempena


dengan cuti hari Weesak.
EduWeb SGO Sistem Guru Online | http://www.sistemguruonline.my

EduWeb SGO Sistem Guru Online | http://www.sistemguruonline.my