Anda di halaman 1dari 1

2.

0 MEMBINA JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BERDASARKAN SUKATAN PELAJARAN


BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kata kerja
Kata adjektif
Imbuhan
Penjodoh bilangan
Kata seru
Kata sinonim
Kata hubung
Ayat tanya
Kata seru
Ayat tunggal
Pemahaman

1.1

Mencipta

Sukar
Menilai

Menganalisis

Mengaplikasi

Sederhana

Memahami

Tajuk

Mengingat

Mudah

OBJEKTIF
/
/
/
/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

/
/
/
/
/
/
/////
STRUKTUR

Membina ayat
Membina ayat
Membina ayat
Membina ayat
Membina ayat

Jumlah soalan

Taksonomi Bloom

/
/
/
/
/

1
1
1
1
1

/
6

1
21

ESEI
Menulis karangan
Jumlah

10