Anda di halaman 1dari 1

5.

0 MEMBINA INSTRUMEN PENILAIAN UNTUK MENILAI VIDEO AKTIVITI KEMAHIRAN LISAN (BERCERITA)
PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU
Nama Peserta : .. Giliran Peserta : Tajuk Cerita :
KRITERIA
TEKNIK PERSEMBAHAN
Teknik persembahan menarik dan memikat penonton, tenang,
meyakinkan dan gerak-geri bersahaja.

Lemah
1-4

Sederhana
5-8

Baik
9-12

Amat baik
13-16

Cemerlang
17-20

2.

BAHASA DAN PERTUTURAN


Bahasa gramatis, intonasi yang betul, sebutan jelas dan tepat.

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

3.

PENGHAYATAN CERITA
Menghayati dan menyampaikan cerita dengan lancar.

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

INTERAKSI DENGAN AUDIENS


Impak hubungan antara pencerita dengan audiens penggunaan
pandangan mata

0-3

4-6

7-9

10-12

13-15

4.

01

02

03

04

05

5.

MESEJ / NILAI DALAM CERITA


Cerita mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai
murni sejagat yang sesuai dengan kemampuan dan tahap umur
peserta.

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

6.

TEMPO PENCERITAAN / PERKEMBANGAN CERITA


Sesuai dengan jalan cerita. (Menentukan klimaks atau
antiklimaks sesuatu cerita)
KAWALAN SUARA
Sesuai mengikut jalan cerita (Tidak menjerit, mendatar
sepanjang penceritaan dan tidak beremosi).

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

7.

1.

MARKAH PENALTI ( Maksimum 10) / Ketua Hakim sahaja


TANDATANGAN :..
NAMA:
Jumlah markah keseluruhan

Untuk tindakan Urus Setia


..

100

17

Ulasan