Anda di halaman 1dari 11

Cari 5 nama herba atau

tumbuhan yang terdapat di


kawasan sekolah.
1.

2.
Cari 5 nama
herba atau

3.
tumbuhan
yang terdapat di

kawasan
sekolah.
Cari dan minta tandatangan
cikgu-cikgu
4.
dibawah.
1.

1.
Cikgu perempuan paling garang.

N O R A II D A
2.

2.
Cikgu lelaki
ore klate.
A Z L A N
3. Ketua

3.
sekolah.
R A M L A
H
4. Cikgu

4.
lelaki paling hensem.
W A N Z
A II N U D D II N
5.
Cikgu darah manis.
L A II L II

5.

5.

Cari dan minta tandatangan cikgu-cikgu


dibawah.
1.

Cikgu perempuan paling garang.


N O R A II D A

2.

Cikgu lelaki ore klate.


AZLAN

3.

Ketua sekolah.
RAMLAH

ke Stesen
1 dan
anda semua
4.Pergi
Cikgu
lelaki paling
hensem.
WA
N Z A II N U5Dgelung
D II N rotan ke
perlu
membaling

5.
Cikgu
darah
manis.jarak yang telah
dalam
skital
dengan
L A II L II
ditetapkan.
Setelah selesai berjumpa
dengan Cikgu Huraizah untuk tugasan

Pergi ke Stesen 1 dan anda semua


perlu membaling 5 gelung rotan ke
dalam skital dengan jarak yang telah
ditetapkan. Setelah selesai berjumpa
dengan Cikgu Huraizah untuk tugasan
seterusnya.
Pergi ke Stesen 1 dan anda semua
perlu membaling 5 gelung rotan ke
dalam skital dengan jarak yang telah
ditetapkan.
SetelahSTESEN
selesai berjumpa
TUGASAN
2
dengan Cikgu Huraizah untuk tugasan
.
Anda perlu seterusnya
melengkapkan
nama
Pergi ke Stesen 1 dan anda semua
guru
berdasarkan
klu
perludibelakang
membaling 5
gelung rotan ke
yang
Kemudian
cari guru
dalam diberi.
skital dengan
jarak yang
telah
ditetapkan.
Setelah
selesai
berjumpa
tersebut
dan
minta
tandatangan
dengan
Cikgu Huraizah
tugasan
mereka.
Setelahuntuk
selesai
seterusnya
.
berjumpa dengan
Ustaz
Rafaiem

untuk tugasan seterusnya.

TUGASAN STESEN 2
Anda perlu melengkapkan nama
TUGASAN STESEN 3
guru dibelakang berdasarkan klu
yangAnda
diberi.
Kemudian
perlu
mencaricari
danguru
tersebut
dan mintaLIMA
tandatangan
menyenaraikan
nama
mereka.
selesai
herba
atauSetelah
tumbuhan
yang
berjumpa
Ustaz
Rafaiem
terdapatdengan
di kawasan
sekolah.
untukselesai
tugasan
seterusnya.
Setelah
berjumpa
dengan
Cikgu Maslina untuk tugasan
seterusnya.

TUGASAN STESEN 3
Anda perlu mencari dan
menyenaraikan LIMA nama
herba atau tumbuhan yang
TUGASAN
STESEN
4
terdapat
di kawasan
sekolah.
Setelah selesai berjumpa dengan
Anda perlu melengkapkan
Cikgu Maslina untuk tugasan
jawapan teka silang kata yang
seterusnya.
telah disediakan berdasarkan klu
yang diberi. Setelah selesai
berjumpa dengan Cikgu Laili
untuk tugasan seterusnya.

TUGASAN STESEN 4
Anda perlu melengkapkan
jawapan teka silang kata yang
telahTUGASAN
disediakan STESEN
berdasarkan
5 klu
yang diberi. Setelah selesai
berjumpa
Cikgu Laili
Anda
semuadengan
perlu memenuhkan
tugasan
seterusnya.
air untuk
ke dalam
2 botol
kosong yang
telah disediakan dengan
menggunakan straw secara
bergilir-gilir. Setelah selesai
berjumpa dengan Cikgu Anita
untuk tugasan seterusnya.

TUGASAN STESEN 5
Anda semua perlu memenuhkan
air ke dalam 2 botol kosong yang
telah disediakan dengan
menggunakan straw secara
TUGASANSetelah
STESEN
6
bergilir-gilir.
selesai
berjumpa dengan Cikgu Anita
Anda
perlu
menyusun
untuksemua
tugasan
seterusnya.
kembali muka surat akhbar
mengikut urutan dengan betul.
Setelah selesai bawa akhbar
tersebut kepada Cikgu Suriani
untuk tugasan seterusnya.

TUGASAN STESEN 6
Anda semua perlu menyusun
kembali muka surat akhbar
mengikut urutan dengan betul.
Setelah selesai bawa akhbar
tersebut kepada Cikgu Suriani
untuk tugasan seterusnya.
Tugasan anda telah selesai. Cari Cikgu
Nadiah dan serahkan semua token
kepadanya untuk ditukarkan kepada
kad pemenang.
Tugasan anda telah selesai. Cari Cikgu
Nadiah dan serahkan semua token
kepadanya untuk ditukarkan kepada
kad pemenang.

Tugasan anda telah selesai. Cari Cikgu


Nadiah dan serahkan semua token
kepadanya untuk ditukarkan kepada
kad pemenang.
Tugasan anda telah selesai. Cari Cikgu
Nadiah dan serahkan semua token
kepadanya untuk ditukarkan kepada
kad pemenang.

TAHNIAH !!!

KUMPULAN ANDA ADALAH


JUARA EXPLORACE
HARI INI !!