Anda di halaman 1dari 3

SOALAN STRUKTUR

Sepasang suami isteri yang telah berkahwin selama 25 tahun dan tidak
mempunyai anak telah mengambil keputusan untuk bersara pada umur 55 tahun.
Mereka berbuat demikian kerana ingin meluangkan masa bersama dengan pergi
melancong. Malangnya, selepas bersara enam bulan, si suami telah disahkan
menghidapi penyakit buah pinggang kronik. Isterinya sudi menderma buah
pinggangnya kepada suami untuk menyelamatkan nyawanya.

a) Huraikan dua nilai yang telah ditunjukkan oleh isteri tersebut. (KB Memahami )
i) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ii)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
( 4 markah )
b) Sekiranya salah seorang anggota keluarga anda menghidapi penyakit tersebut,
apakah tindakan yang akan anda ambil? (KB Mengaplikasi )
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( 3 markah )
c) Memandangkan usia isteri yang telah meningkat tua, wajarkah tindakan isteri
tersebut? Berikan alasan anda. (KB Menilai )
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
( 3 markah )

JAWAPAN

Soalan
1 (a)

Butiran
N1 Rasional
H1 Memikirkan kesan positif menderma buah pinggang
yang dapat menyelamatkan nyawa suami

Markah
1
1

N2 Kasih sayang
H2 Bersikap menyayangi suami

1
1

N3 Tanggungjawab terhadap keluarga


H3 mengambil berat terhadap suami

1
1
( Mak 4 m )

1 (b)

F1
H1
H2
H3
H4
H5

Sudi / setuju menderma


Menyayangi anggota keluarga
Mengambil berat pada anggota keluarga
Dapat menyelamatkan nyawa
Dapat berkongsi suka duka dalam keluarga
Tidak perlu mencari penderma luar
( Mana mana jawapan munasabah )

1
1
1
1
1
1
( Mak 3 m )

ATAU

F2 Tidak sudi / Tidak bersetuju


H6 Takut / trauma
H7 Perlu mementingkan kesihatan diri sendiri terlebih
dahulu
H8 Boleh mendapatkan penderma lain

1
1
1
1
( Mak 3 m )

( Mana mana jawapan munasabah )

1 (c)

F1
H1
H2
H3

Wajar
Dapat menyelamatkan nyawa suami
Dapat melalui cabaran/dugaan bersama
Berkorban untuk kebahagiaan

1
1
1
1
( Mak 3 m )

( Mana mana jawapan munasabah )


ATAU
F2
H4
H5
H6
H7

Tidak wajar
Usia yang tua
Menjejaskan kesihatan
Gangguan emosi / mental
Menanggung kesakitan

1
1
1
1
1

( Mak 3 m )
( Mana mana jawapan munasabah )