Anda di halaman 1dari 10

MNLSK/SJKC/SJKT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


NKRA - PENDIDIKAN

MANUAL
INSTRUMEN NUMERASI LISAN
SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)
TAHUN 1
SEPTEMBER 2014

LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

MNLSK/SJKC/SJKT

KAEDAH PELAKSANAAN

Instrumen ini hendaklah ditadbir pada 1 30 September 2014

Semua murid Tahun 1 (2014) mesti menduduki saringan ini

Ditadbir oleh guru Matematik / LINUS / Pemulihan mengikut waktu


mata pelajaran Matematik menggunakan bahasa pengantar di sekolah

Ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (bilangan murid dalam


kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang)

Ditadbir mengikut urutan item / konstruk

Jika kesemua konstruk telah ditaksir, guru boleh mentaksir semula


mengikut

urutan,

konstruk

yang

belum

dikuasai

oleh

murid

(Pengulangan konstruk tidak lebih daripada dua (2) kali)

Guru Matematik / LINUS / Pemulihan disarankan berada dengan murid


ketika saringan dilaksanakan

Ditadbir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan


tahap kecerdasan murid

Murid disaring secara telus dan jujur

Guru Matematik / LINUS / Pemulihan mesti mencatat pencapaian


murid

menggunakan Borang Pelaporan Penguasaan Individu

(NUMERASI) seperti yang dilampirkan pada halaman belakang Manual


Am LINUS2.0

Murid menguasai sesuatu konstruk jika dapat menjawab betul


kedua-dua item yang mengukur konstruk tersebut

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

MNLSK/SJKC/SJKT

TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN


Selepas Saringan 2 dijalankan, murid-murid akan ditempatkan
mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah:
Saringan 2
Tidak menguasai
Konstruk 1 Konstruk 2
(dibimbing oleh Guru Pemulihan Khas)
Program LINUS2.0
Tidak menguasai mana-mana
Konstruk 3 Konstruk 12
(Guru LINUS / Matematik / Pemulihan)
Menguasai
Konstruk 1 hingga Konstruk 12

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Kelas Arus Perdana

MNLSK/SJKC/SJKT

Item 1
Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Guru menunjukkan angka 3, 7 dan 9 seperti di dalam instrumen

Guru minta murid menyebut angka-angka tersebut


Murid menguasai tugasan ini jika menyebut 3, 7 dan 9 / bahasa
pengantar di sekolah

Item 2
Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan meng enal angka

Guru menyediakan kad angka 0 hingga 9


Guru minta murid meletakkan angka yang tertinggal di dalam petak

kosong pada lampiran


Murid menguasai tugasan ini jik a meletakkan kad angka 4 dan 5
pada petak kosong yang betul

Item 3
Konstruk 2 : Keupayaan membilang
Guru menyediakan 20 kayu ais krim
Guru menyusun kayu ais krim sebaris di atas meja
Guru minta murid bilang dan tunjukkan kayu ais krim yang ke 16
Murid menguasai tugasan ini jika menunjukkan kayu ais krim yang
ke 16
Catatan
1. Guru boleh menggantikan kayu ais krim dengan objek yang lain
2. Guru boleh meminta murid menyatakan bilangan kayu ais krim
mengikut kesesuaian dalam lingkungan nombor 11 hingga 20 sama
ada dari kiri atau kanan
Item 4
Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Guru menunjukkan gambar


Guru minta murid membilang kek cawan
Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan
pengantar di sekolah

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

28

bahasa

MNLSK/SJKC/SJKT
Item 5
Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor
Guru menyediakan kad gambar sudu

dan

kad

nombor

pada lampiran
Guru menunjukkan kad gambar dan kad nombor

Guru minta murid memadankan kad gambar dengan kad nombor


Murid menguasai tugasan ini jika memadankan kad gambar dengan
kad nombor yang betul

Item 6
Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Guru menyediakan 30 pensel yang diikat sepuluh sepuluh


Guru minta murid mengambil 10 pensel

Murid menguasai tugasan ini jika mengambil 10 pensel

Catatan
1. Jika murid gagal mengambil 10 pensel, guru boleh mengulang
semula dengan nilai lain
2. Guru boleh menggantikan pensel dengan objek lain yang sesuai
Item 7
Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi
Guru menunjukkan gambar seperti lampiran
Guru minta murid pilih dan tunjukkan gambar ikan mengikut turutan
kecil ke besar
Murid menguasai tugasan ini jika memilih dan menunjukkan gambar
ikan mengikut turutan kecil ke besar
Item 8
Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi
Guru menyediakan tiga ikat pen yang berbeza bilangan

Guru minta murid menyusun pen mengikut turutan banyak ke


sedikit

Murid menguasai tugasan ini jika menyusun pen mengikut turutan


banyak ke sedikit

Catatan
1. Guru
boleh
yang sesuai

menggantikan

pen

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

dengan

objek

lain

MNLSK/SJKC/SJKT
Item 9
Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Guru minta murid tunjukkan mata wang Malaysia

Murid menguasai tugasan ini jika menunjukkan mata wang Malaysia

Catatan
1. Guru diminta menyediakan wang sebenar (1 mata wang Malaysia
dan 2 mata wang asing)
Item 10
Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Guru menyediakan wang syiling 20 sen, 50 sen dan beberapa wang


syiling negara luar

Guru minta murid mengambil dua wang syiling Malaysia


Murid menguasai tugasan ini jika mengambil dua

wang

syiling Malaysia
Item 11
Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu
Guru menunjukkan gambar seperti lampiran
Guru minta murid menunjukkan gambar aktiviti yang dilakukan pada
waktu siang
Murid menguasai tugasan ini jika menunjukkan gambar yang betul
Catatan
1. Guru boleh menukar arahan sebaliknya berpandukan lampiran
Item 12
Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Guru minta murid menyatakan hari selepas hari Isnin


Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan Selasa / bahasa
pengantar di sekolah

Catatan
1. Guru boleh menukarkan hari mengikut kesesuaian

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

MNLSK/SJKC/SJKT
Item 13
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Guru menyediakan dua kumpulan pemadam 12

dan 5 serta

kad simbol
Guru minta murid mengira setiap kumpulan pemadam

Guru minta murid gabungkan kumpulan pemadam


Guru minta murid menyatakan sama ada bilangan pemadam

bertambah atau berkurang


Guru minta murid memilih kad simbol

Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan bertambah / bahasa


pengantar di sekolah dan memilih kad simbol (+)

Catatan
1. Guru boleh menggantikan pemadam dengan objek yang lain
Item 14
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Berdasarkan Item 13
Guru minta murid mengira jumlah pemadam
Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan
pengantar di sekolah

17

bahasa

Item 15
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata
wang Malaysia
Guru menyediakan wang syiling 10 sen dan 50 sen
Guru menyebut jumlah nilai wang syiling
Guru minta murid mengambil wang syiling 10 sen
Guru minta murid menyebut nilai wang syiling yang tinggal

Murid menguasai tugasan ini jika menyebut 50 sen / bahasa


pengantar di sekolah

Item 16
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatka n mata
wang Malaysia
Guru menyediakan dua keping wang kertas RM1, dua keping wang
kertas RM5 dan dua keping wang kertas RM10
Guru minta murid mengambil semua RM 5
Guru minta murid menyatakan jumlah nilai wang tersebut
Murid menguasai tugasan ini jika menyebut RM10 / bahasa
pengantar di sekolah

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

MNLSK/SJKC/SJKT
Item 17
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu
Guru menyediakan gambar seperti lampiran

Guru minta murid menunjukkan gambar yang lebih panjang


Murid menguasai tugasan ini jika menunjukkan gambar bulu ayam

Item 18
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu
Guru menyediakan satu buku teks Matematik dan satu buku latihan

murid
Minta murid mengangkat dan bandingkan buku tersebut

Minta murid memilih buku yang lebih ringan


Murid menguasai tugasan ini jika memilih buku latihan murid

Catatan
1. Guru boleh menukar buku dengan objek lain
Item 19
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik
dan sebaliknya
Guru menyediakan tujuh pembaris
Guru minta murid mengira pembaris tersebut
Guru minta murid ambil empat pembaris
Guru minta murid mengira pembaris yang tinggal
Guru minta murid memilih ayat matematik yang betul
Murid menguasai tugasan ini jika memilih 7 4 = 3
Catatan
1. Guru boleh menukar pembaris dengan objek lain yang sesuai

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

MNLSK/SJKC/SJKT
Item 20
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik
dan sebaliknya

Guru menyediakan dua butang merah, enam butang putih dan


sebuah bekas

Guru minta murid mengira butang merah dan putih


Guru minta murid memasukkan butang merah dan putih ke dalam

bekas
Guru minta murid menyatakan jumlah semua butang

Guru minta murid memilih ayat matematik yang betul


Murid menguasai tugasan ini jika memilih 2 + 6 = 8

Catatan
1. Guru boleh menukar objek mengikut kesesuaian
Item 21
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
dan sebaliknya
Guru membacakan situasi
Guru minta murid menyatakan jawapan
Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan 19 / bahasa
pengantar di sekolah
Item 22
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
dan sebaliknya
Guru membacakan situasi

Guru minta murid menyatakan jawapan


Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan

15

bahasa

pengantar di sekolah
Item 23
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan
ukuran panjang
Guru membacakan situasi
Guru minta murid menyatakan jawapan
Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan 5 / bahasa pengantar
di sekolah

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

MNLSK/SJKC/SJKT
Item 24
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan

ukuran panjang
Guru membacakan situasi

Guru minta murid menyatakan jawapan


Murid menguasai tugasan ini jika menyatakan RM7 / bahasa
pengantar di sekolah

Manual Numerasi Lisan


Saringan 2 (SK/SJKC/SJKT)
Tahun 1 (2014)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

10