Anda di halaman 1dari 30

Pengintegrasian Teknologi

Dalam Pengajaran Dan


Pembelajaran (PdP)
SYAZWANA BINTI ARIFFIN
D20111048016
NUR ILHAM BINTI HARON
D20111048008

KONSEP PENGINTEGRASIAN
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN (pdp)

Apa Itu Integrasi Teknologi Dalam


(PdP)?
Pispa (1994)
- Penggunaan teknologi pembelajaran untuk
memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001)


- Menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan
bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses
dan keberkesanan dalam PdP

Pengintegrasian antara pelbagai media


dalam satu persekitaran digital bagi
memenuhi tujuan persekitaran
pembelajaran, pedagogi, reka bentuk
kurikulum dan gaya pembelajaran
pelajar.

Halimah (2005)

Holmes (1999)

Integrasi teknologi dalam pengajaran


dan pembelajaran (PdP) memerlukan
guru yang bersedia dan fleksibel dalam
menggunakan teknologi dalam kaedah
pengajaran harian dengan mata
pelajaran yang diajar.

Pemahaman guru
terhadap isi
pengajaran.

Implikasi
Implikasi berhubung
berhubung
dengan
dengan teknologi.
teknologi.

Pengintegrasian
teknologi

i
d
y
us

R
d
a
)
m
2
a
1
h 20 Integrasi teknologi dalam bidang pendidikan
o
M
(
dilihat membantu pelajar dan guru untuk
memantapkan proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP)

Pengintegrasian teknologi dalam pendidikan


telah membentuk pembelajaran secara autentik
yang mana pelajar diberi peluang belajar untuk
menyelesaikan masalah berdasarkan tugas dunia
sebenar.

Setiap strategi itu harus menjurus kepada


keperluan PdP dan sebagai satu cara untuk
guru dan pelajar menyelesaikan masalah
semasa proses pembelajaran serta
memperolehi hasil yang bertepatan dengan
isi kandungan.
Mohamad Rusydi (2012)

!!
!
S
U
K
O
F

Mengapa perlu integrasi teknologi


dalam PdP?
Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan
murid terhadap pelajaran.
Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada
semua murid yang pelbagai keupayaan.
Meningkatkan motivasi murid.
Membolehkan pembelajaran bersendiri.
Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar
diperoleh.

Membolehkan murid mengumpul maklumat yang


memerlukan masa yang lama untuk diperoleh.
Mewujudkan suasana pembelajaran yang
menyeronokkan dan mencabar.
Memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan
dengan bimbingan yang minimum.
Meningkatkan kemahiran ICT.

Syarat untuk memanfaatkan teknologi


dalam PdP.
Penggunaan ICT dalam PdP dirancang dengan baik.
Penggunaan ICT bersesuaian dengan keperluan
kurikulum dan menyokong pendekatan PdP.
Ada perkakasan dan perisian yang sesuai dan boleh
digunakan dalam aktiviti pembelajaran.

PENGINTEGRASIAN
TEKNOLOGI DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN OLEH
GURU PELATIH (AT14)

CONTOH
Penayangan video dan lagu.

Penggunaan Microsoft Power Point.

Penggunaan CD-Rom.

Tiada pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan


pembelajaran.
punca
1. Komputer di dalam makmal komputer rosak.
2. Makmal komputer hanya boleh digunakan bagi mata pelajaran IT.
3. Makmal komputer sentiasa digunakan oleh guru-guru lain.
4. Guru sukar untuk mendapatkan akses ke makmal komputer.
5. Guru terlalu sibuk untuk menghabiskan topik-topik pembelajaran dan
melakukan PBS.
6. Guru kurang motivasi untuk mengintegrasikan teknologi dalam PdP.
7. Projektor di dalam kelas atau makmal komputer tidak dapat digunakan.
8. Bilik tayang sedang diubahsuai.

Halangan Pengintegrasian ICT


dalam PdP Matematik

Sikap guru
Kemudahan ICT yang kurang sempurna
Penyelenggaraan komputer yang kurang memuaskan
Kursus ICT yang kurang berkesan
Gangguan talian internet
Kekangan masa

Sikap dan tugas guru


Guru tidak bersedia membuat perubahan kerana yakin PdP konvensional
relevan dengan sistem peperiksaan.
Guru risau untuk menghadapi perubahan.
Guru mempunyai beban tugas lain selain daripada mengajar yang akan
mengambil masa semasa waktu persekolahan.
Penghasilan bahan PdP memerlukan masa yang lama.
Nor Najihah (2012)

Da
pa
Md tan
Ra . No kajia
sh
ita r dan n
(20
11)

Pengintegrasian teknologi yang


dilaksanakan oleh KPM

Frog VLE
Kelas Abad 21

Frog VLE
Penyelesaian bersepadu yang membenarkan Persekitaran
Pembelajaran Maya yang berasaskan cloud
Pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana
Frog sebagai satu rangkaian sosial untuk sekolah.
Pelancaran Frog VLE bermula pada Mac 2012 dan masih
dilaksanakan secara berperingkat.

Apa yang boleh dilakukan dengan Frog


VLE?

Antara muka (interface) Frog VLE