Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA CADANGAN

PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD 2015____

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN U3


JALAN SP2/10, SUBANG PERDANA

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD
PANITIA BAHASA INGGERIS
TAHUN 2015

_______________________________________________________________

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD 2015____

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD
PANITIA BAHASA INGGERIS
TAHUN 2015

1.0 PENGENALAN
Persekitaran kawasan sekolah yang kondusif, ceria dan bersih sewajarnya menjadi
wahana untuk merealisasikan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang. Penyediaan
sudut-sudut yang khusus berkaitan akademik/panitia juga sangat penting dalam
menyerapkan elemen pendidikan sepanjang hayat dalam persekitaran sekolah. Maka,
setiap sudut tersebut haruslah dilengkapi dengan bahan-bahan berinformasi serta
menarik perhatian murid. Justeru, keceriaan sudut English Bulletin Board ini perlulah
sentiasa dikemaskini agar menjadi bahan rangsangan yang boleh digunakan oleh muridmurid dalam proses pembelajaran mereka.

2.0 RASIONAL
Tujuan utama projek keceriaan sudut English Bulletin Board adalah untuk menarik
minat murid-murid terhadap Bahasa Inggeris. Di samping itu, sudut ini juga turut menjadi
medan untuk memberi pendedahan kepada muid-murid tentang aspek-aspek asas
berkaitan kemahiran berbahasa Inggeris, didik hibur serta menjadi wadah yang
menyajikan informasi yang terkini berkaitan aktiviti-aktiviti anjuran Panitia Bahasa
Inggeris 2015.

_______________________________________________________________

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD 2015____

3.0 OBJEKTIF
i.

Menjadikan Sudut English Bulletin Board sebagai pusat tumpuan untuk semua
murid mendapatkan informasi terkini berkaitan Panitia Bahasa Inggeris 2015.

ii.

Menarik minat murid untuk meningkatkan skil asas dalam Bahasa Inggeris
secara
santai.

iii. Merangsang murid untuk berasa seronok mempelajari Bahasa Inggeris melalui
bahan-bahan serta permainan bahasa yang disediakan.

4.0

KUMPULAN SASARAN
Semua murid Tahap 1 dan Tahap 2.

5.0 TEMA
MY ENGLISH GARDEN

6.0 BUTIRAN PROJEK KECERIAAN


Berikut disertakan bersama butir-butir lanjut tentang projek keceriaan tersebut :
Tarikh

Tempat :

06 Februari 2015 26 Februari 2015


Sudut English Bulletin Board

7.0 AJK PELAKSANA


( Rujuk Lampiran A )
8.0 JADUAL PERANCANGAN PROJEK
( Rujuk Lampiran B )

_______________________________________________________________

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD 2015____

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


( Rujuk Lampiran C )
10.0 PENUTUP
Alhamdulillah, kami selaku AJK Pelaksana Projek Keceriaan English Bulletin
Board amat berharap agar projek ini akan mendapat sokongan sepenuhnya daripada
pihak pentadbiran Sekolah Kebangsaan Jalan U3 dan juga Panitia Bahasa Inggeris.
Semoga semua pihak mendapat manfaatnya. Wasalam.

Disediakan oleh :
...............................................
(PN. NORSALEHA BINTI TALIB )
Pengurus Projek
Tarikh : 06 Feb 2015
Disemak oleh :
.......................................
(PN. RAJA NURAFFRA BINTI RAJA ARIFF)
Ketua Panitia Bahasa Inggeris
Tarikh : 12 Feb 2015

Disahkan oleh :
...............................
(PN. ROSAINI BINTI CHE MAN)
Guru Besar/Penasihat
Tarikh : 13 Feb 2015
LAMPIRAN A

_______________________________________________________________

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD 2015____

SENARAI NAMA AJK PELAKSANA


PENASIHAT

: PN. ROS AINI BINTI CHE MAN

PENGERUSI

: PN. RAJA NURAFFRA BINTI RAJA ARIFF

PENGURUS PROJEK

: PN. NORSALEHA BINTI TALIB

PENOLONG PENGURUS : CIK SITI NAKIAH BINTI JOHAN


AJK BULLETIN BOARD

: 1. PN. SHARIZA BINTI ZAINOL ABIDIN


2. PN. AZIDA BINTI HUSAIN

LAMPIRAN B
JADUAL PERANCANGAN PROJEK

_______________________________________________________________

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD 2015____

Bil

Aktiviti

Bahan yang
diperlukan

Tindakan

Pembinaaan draf konsep


dan kertas kerja projek.

Perbincangan dengan pihak


pentadbir untuk dapatkan
khidmat nasihat dan cara
untuk dapatkan kelulusan
dan sokongan guru besar.

Kertas cadangan

Ketua Panitia

Bincang dengan Ketua


Kerani untuk dapatkan dana
dan peruntukan dengan izin
guru besar.

Nota minta

Pengurus Projek
Guru Besar
Ketua Kerani

Memilih dan mencari bahan


yang bersesuaian.

Nota bersesuaian

Pengurus Projek dibantu oleh


AJK terlibat

Kertas / Buku Catatan

Pengurus Projek

Pengurus Projek /

Gambar bersesuaian

Isi nota minta dan dapatkan


tandatangan kebenaran
khas guru besar untuk
pembelian bahan utama
untuk english bulletin board.

Kertas A4
Kertas Laminate

Pengurus Projek
Ketua Kerani

Bahan bersesuaian

Mulakan proses keceriaan

Bahan dan alatan


bersesuaian

7.

Refleksi dan
pendokumentasian

Kertas
pendokumentasian

Pengurus Projek di bantu oleh


AJK terlibat.
Pengurus Projek

LAMPIRAN C
ANGGARAN PERBELANJAAN
Berikut adalah anggaran perbelanjaan serta butiran yang berkaitan :

_______________________________________________________________

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

KERTAS KERJA CADANGAN


PROJEK KECERIAAN ENGLISH BULLETIN BOARD 2015____

ITEM

KUANTITI

HARGA
SEUNIT
(RM)

1. Kertas A4 + print berwarna

JUMLAH
(RM)

20 helai

RM 0.30

RM 6.00

2. Laminating

16 helai

RM 1.00

RM 16.00

3. Kain Ela (Turqouise)

3 meter

RM 3.20

RM9.60

4. Photostat A3

4 helai

RM 0.50

RM 2.00

5. Renda dan Hiasan

5 pek

RM 2.50

RM 12.50

4 jambak

RM2.00

RM8.00

6. Bunga Mini
JUMLAH

RM 54.10

_______________________________________________________________

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA