Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran

Sejarah

Tahun

4 Mutiara

Bilangan Murid

18 orang

Masa

60 minit (8.00 - 9.00 pagi)

Tarikh

09/ 03/ 2015 (Isnin)

Tema

Keluarga Saya

Tajuk

Mari Belajar Sejarah

Standard Kandungan :

1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga

Standard Pembelajaran :

1.2.4 Mengenal pasti panggilan anggota keluarga

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran ini, murid akan


dapat:1) Mengenali panggilan dalam institusi keluarga.
2) Mengenali peranan setiap anggota keluarga.
3) Menyatakan kepentingan penggunaan panggilan dalam
institusi keluarga.
4) Dapat menjawab 4 daripada 5 soalan dengan betul.

EMK

(a) Kemahiran berfikir : Membanding beza, membuat


perkaitan
(b) Nilai-nilai Murni : Kerjasama, sistematik, jujur.
(c) Kreativiti dan Inovasi.

BBM

Bahan- bahan yang digunakan adalah:-

Kertas A4 berwarna, Kad manila, gam, gunting, gambar


anggota keluarga, slaid power point.

Pengetahuan sedia ada:

Murid mempunyai pengetahuan awal tentang panggilan anggota


keluarga.

Langkah/
Masa
Set Induksi
(+/- 5 minit)

Isi Pelajaran

Tayangan Video
bertema keluarga

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Pembelajaran
1) Guru menayangkan sebuah video
yang bertemakan keluarga.

BBB:- video bertema


keluarga

Arahan:
Perhatikan video yang ditayangkan
dan teka tema apa yang ditunjukkan

KB:- Menaakul,
membuat kaitan

2) Murid akan meneka tentang nama


anggota keluarga diikuti mengenali

Nilai:- Kerjasama,

topik yang akan dipelajari.

Berani

3) Murid akan menyenaraikan nama


ahli-ahli keluarga.
Contoh:
Ayah, emak, kakak, abang, datuk,
nenek

Langkah 1
(+/- 15 minit)

Lagu Keluarga
Saya

1) Guru mengarahkan murid untuk


mendengar

lagu

berserta

video

BBB:- lagu bertema


keluarga saya

yang bertema Keluarga Saya yang


dipaparkan pada skrin.
(rujuk lampiran)

KB:- menaakul,
penyelesaian

Arahan:
Dengar dan

lihat

video

yang

ditayangkan dan seterusnya nyanyi

masalah, berfikir
kreatif dan inovatif

bersama-sama.
Nilai:- Berdikari, Kasih
2) Murid akan menyanyi lagu bersama
muzik.
3) Merujuk lagu tersebut, murid akan
menggubal lagu yang bertemakan
keluarga ikut irama lagu kegemaran
mereka.
Arahan:

sayang

Cipta

satu

anggota

lagu

keluarga

berdasarkan
(ayah,

emak,

abang, kakak, nenek, datuk, dsb)


dan persembahkannya di hadapan
kelas bersama kumpulan anda
.
4) Murid mempersembahkan lagu
ciptaan masing-masing di hadapan
kelas bersama dengan pergerakan
atau tarian.

Langkah 2

Pokok Keluarga

1) Murid diarahkan untuk membuat


folio

(+/- 15 minit)

yang

bertemakan

Pokok

Keluarga
Arahan:
Buat satu

folio

ringkas

yang

dan maklumat mereka.


akan

menghiaskan

folio

gambar anggota keluarga, biodata,


panggilan

serta

KB:- Menaakul, Kreatif


dan inovatif,
penyelesaian

tersebut dengan kreatif dan inovatif.


3) Folio tersebut terdiri daripada
nama

berwarna, kad manila,


gambar anggota

mengandungi pokok keluarga anda

2) Murid

BBB:- Kertas A4

peranan

masalah.
Nilai:- tolongmenolong, kasih
sayang

mereka dalam keluarga.

Kemuncak

Lakonan Drama

(+/- 20 minit)

bertajuk Keluarga

1) Murid dibahagikan kepada tiga


kumpulan kecil.

KB:- Menaakul,
membuat perkaitan,

Idaman

penyelesaian masalah
2) Murid

dikehendaki

mencipta

sebuah drama bertajuk Keluarga

Nilai:- Kerjasama

Idaman.
Arahan:
Anda perlu melakonkan sebuah
drama mini bertemakan keluarga
dan melakonkannya di hadapan
kelas.
3) Murid akan mereka skrip dialog
tersendiri untuk drama tersebut.
4) Setiap

kumpulan

mempersembahkan

drama

masing-masing
menggunakan

akan
dengan

nada,

intonasi,

mimik muka yang betul.

Penutup

Lembaran Kerja

1) Guru

akan

mengedarkan

BBB:- Pembinaan Ayat

lembaran kerja yang berbentuk


Pembinaan Ayat.

KB:- menaakul,

2) Murid akan cuba untuk menjawab.


3) Guru akan merumus dan murid
akan

mengimbas

kembali

penyelesaian
masalah.

isi

pengajaran dan pembelajaran hari

Nilai:- Berdikari

tersebut.

Refleksi:

Lembaran
LAMPIRAN
kerja