Anda di halaman 1dari 29

PENGURUSAN

TINGKAH LAKU
Siti Fariza Osman
Wan Hasreen Hassan

Undangundang

Peratuaran

DISIPLIN

Membentuk

Melengkap
Membetul

Suatu Sistem Peraturan


Tingkah Laku

TUJUAN

MASALAH

Definisi
Kamus Bahasa Melayu Terbitan

Utusan
Publication And Distributors Sdn.Bhd:
DISIPLIN =
Kepatuhan
Kesetiaan
Ketaatan
Kepada Peraturan- Peraturan Yang
Ditetapkan

Definisi
KAMUS DEWAN EDISI KE EMPAT= DISIPLIN

latihan terutamanya pemikiran dan


kelakuan supaya boleh mengawal diri
sendiri mengikut peraturan yang
ditetapkan dan sekiranya ini berlaku
sebaliknya hukuman atau denda akan
dikenakan

TEKNIK MENGHADAPI MASALAH


DISIPLIN

Teknik menghadapi masalah


Disiplin
Contoh Masalah : Menghentikan tingkah

laku yang melanggar disiplin dengan


memanggil nama pelajar dan membetulkan
tingkah laku mereka.
Pertengkaran dan perbalahan, guru perlu
mengkaji punca situasi itu kerana ia kurang
jelas atau kabur.

DENDA
Peters = Ethics and Education (1966)
dan The Logic of Education (1970)
mengenakan kesakitan dengan
sengaja oleh orang yang berautoriti :
ke atas seseorang yang melanggar
peraturan
ke atas sesorang yang melakukan
sesuatu yang tidak menyenangkan.

DENDA
Insentif untuk memperbetulkan tingkah

laku pelajar.

Insentif atau dorongan yang negatif amat

penting dalam kehidupan seharian.

DENDA
Apakah tujuan guru mendenda?
Jenis dan kadar hukuman yang

dikenakan juga perlu dipertimbangkan


Masa denda dilakukan
Berhati-hati dalam menggunakan denda
supaya tidak dieksploitasi oleh pelajar.
Guru tidak boleh memberi ancaman
-boleh menimbulkan konflik di antara
guru dan murid.

BENTUK DENDAAN

Teori Pembalasan

Teori ini melihat kembali atau ke belakang


tentang kesalahan yang dilakukan
Memastikan bahawa dendaan adalah sesuai
dengan kesalahan.
Sukar untuk menentukan jenis dendaan yang
sesuai dengan pelanggaran peraturan yang
dilakukan oleh pelajar.
Faedah dendaan berbentuk pembalasan
adalah kurang -kemungkinan tingkah laku
pelajar masih tidak dapat diubah
Boleh membangkitkan perasaan marah
dalam diri pelajar kepada gurunya.

Teori Pencegahan
Untuk mencegah daripada berulangnya

pelanggaran tingkah laku.

pertenglingkahan di antara keadilan dan

pertimbangan untuk kepentingan ramai.

Sebagai contoh ialah guru mendenda semua

pelajar yang berada dalam kelas apabila guru


gagal mencari pelajar yang melakukan
kesalahan.

Guru sepatutnya membuat pilihan di antara

keadilan dan kepentingan ramai.

Teori Pencegahan
Daripada contoh tadi guru telah mengambil

keputusan mencegah untuk kepentingan


ramai daripada mengutamakan keadilan
kerana pesalah yang sebenar tidak
dikenakan hukuman.

Telah menjadi isu ialah apabila guru

mendenda semua pelajar, guru telah


menganiayai pelajar yang tidak bersalah.

Dendaan Berbentuk Pemulihan


Nash (1966) berpendapat bahawa dendaan

jarang sekali memulih pembuat kesalahan


Kecuali ada perhubungan yang benar-benar
mesra serta penuh dengan kasih sayang di
antara yang membuat kesalahan dan yang
mendenda.
Tidak ramai guru mempunyai pengetahuan
dapat memulih pelajar-pelajar liar.
Sekolah mengadakan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling menolong memulihkan pelajar
Teori ini lebih banyak mendidik pelajar menjadi
manusia berguna

DENDAAN BERBENTUK
PEMULIHAN
Pemulihan

Pendidikan
Perubahan lebih
baik

BENTUK DENDAAN

BANDURA (1961)

Mendenda perlulah dibuat setimpal


dengan tingkahlaku yang
bermasalah
Syarat juga boleh dikenakan supaya
pelajar berusaha mengelakkan
denda dengan memperbaiki tingkah
lakunya.

HUKUMAN

HUKUMAN
HUKUMAN
POSITIF

tingkah laku yang


diberikan dan
diikuti dengan
pemberian satu
rangsangan yang
tidak
menyenangkan.
CONTOH : merotan
pelajar

HUKUMAN
NEGATIF

tingkah laku yang


diberikan dan
diikuti dengan
penarikan
rangsangan yang
meneguhkan.
CONTOH : menarik
balik kebenaran
menonton
rancangan yang
digemari

HUKUMAN

KESAN POSITIF & NEGATIF

Hukuman
Penyingkir
an
Pelajar

Hukuman
Rotan

BIMBINGAN
BANTUA
N
CROW
&CROW
(1983)

PERTOLONGAN

NASIHAT

BIMBINGAN
Pelajar yang memerlukan bimbingan

merujuk kepada pelajar yang menghadapi


masalah, (peribadi) dari segi intelek,
rohani, emosi ataupun sosial.
Masalah-masalah yang dihadapi oleh
pelajar biasanya boleh digolongkan dalam
2 kategori utama
Masalah akademik
Masalah emosi-sosial.

OBJEKTIF BIMBINGAN
Dalam proses bimbingan pelajar yang

berkenaan akan diberi panduan atau


nasihat yang boleh membantunya
menyelesaikan masalah tertentu.
Bantu murid menyedari tentang potensi diri
daripada aspek kekuatan dan kelemahan
diri.
Bantu murid fahami diri sendiri dan orang
lain dengan mendalam dan fahami tujuan
hidup

OBJEKTIF BIMBINGAN
Bantu murid rancang hala tuju hidup

dengan jelas

Bantu murid buat penyesuaian diri dalam

kehidupan bermasyarakat selaras dengan


konsep masyarakat majmuk

Wujudkan murid yang berketrampilan,

tegas, yakin dan mampu bina hubungan


sosial dengan individu lain.

RUJUKAN:
Alberto, J. & Troutman, N.(2000). Applied

Behaviour Analysis For Teachers. Toronto.


Psikologi Pendidikan (2012). Kementerian

Pelajaran Malaysia.
Zirpoli, T.J. & Melloy, K.J. (2003). Behaviour

Management. New York.

TERIMA KASIH