Anda di halaman 1dari 50

.

1.1

KONSEP DAN DEFINISI

Konsep Pertumbuhan, Kematangan, Dan Pembelajaran Motor

Perkembangan dan pertumbuhan manusia merujuk kepada proses yang dinamik dan kompleks. Keduadua istilah ini adalah saling bergantung ataupun proses yang saling berkaitan. Perubahannya meliputi
aspek dari segi fizikal, kognitif dan psikososial sepanjang pusingan hayat manusia.
Pertumbuhan manusia secara fitrahnya bersifat lemah pada awal usianya, semakin membesar
dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Perkembangan manusia
meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya
berkembang menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian.
Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan
pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran
kemahiran.

Rajah 1.1.1 Kitaran Hidup Manusia


Kematangan membawa maksud kemajuan ke arah kematangan fizikal, keadaan integrasi
optimum fungsi sistem tubuh seseorang individu dan keupayaan untuk membiak. Perkembangan akan
berterusan biarpun selepas kematangan fizikal dicapai.
Manakala aspek pembelajaran motor pula menekankan pemerolehan kemahiran motor,
peningkatan prestasi dari belajar atau berpengalaman dalam kemahiran motor atau pengambilalihan
semula kemahiran yang sukar untuk melaksanakan atau tidak boleh dilakukan kerana kecederaan atau
penyakit.

1.2

Definisi

1.2.1

Pertumbuhan (Growth)

Pertumbuhan manusia adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Proses pertumbuhan dan
perkembangan manusia telah mula berlaku dengan pesat sebaik sahaja berlakunya persenyawaan di
dalam rahim untuk membentuk zigot dan seterusnya berkembang sebagai embrio dan janin. Peringkat
pertumbuhan ini dikenali sabagai pertumbuhan pranatal. Pertumbuhan peringkat seterusnya dikenali
sebagai pertumbuhan posnatal.
Pertumbuhan merupakan satu proses tak berbalik yang terdapat pada semua benda hidup
termasuklah manusia. Pertambahan ini bersifat kuantitatif terutamanya dalam saiz tubuh badan secara
menyeluruh atau saiz yang dicapai oleh anggota badan tertentu.

i.
ii.
iii.

Perubahan dalam saiz badan melibatkan tiga proses selular iaitu:


Penambahan bilangan sel (hyperplasia)
Penambahan saiz sel (hypertrophy)
Penambahan bahan-bahan interselular (accretion)

Proses pertumbuhan ini berbeza mengikut umur dan tisu-tisu badan yang terlibat. Misalnya,
bilangan neuron (sel otak) dibentuk semasa pertengahan kehamilan manakala bilangan gentian (fiber)
otot terbentuk sejurus kelahiran. Selepas itu, kedua-dua ini tisu tumbuh terutamanya oleh hipertropi
walaupun dalam kes tisu otak, hiperplasia jenis sel-sel saraf berterusan pada separuh kedua
penghamilan dan berterusan selepas bersalin. Proses-proses ini selular juga terlibat dalam perubahan
biologi yang menjadi asas kematangan dan pembezaan seseorang individu.

Rajah 1.2.1.4 Rajah Skematik Pertumbuhan Tisu Otot Rangka Sebagai Fungsi Hiperplasia
Selular (Atas) Dan Hipertropi (Bawah).

1.2.2

Kematangan (Maturation)

Kematangan merupakan satu proses seseorang individu menjadi matang atau satu langkah ke arah
mencapai
keadaan
matang. Maturation merupakan
satu
proses
ke
arah
kematangan
manakala maturity adalah kematangan. Proses matang ini berlaku dalam semua tisu, organ, dan sistem
organ, serta boleh memberi kesan ke atas enzim, komposisi kimia dan fungsi.
Proses matang adalah berbeza mengikut sistem biologi seseorang. Contohnya, proses
kematangan seksual adalah perubahan keadaan keupayaan organ-organ pembiakan untuk berfungsi
sepenuhnya. Proses kematangan tulang pula adalah perubahan keadaan rangka tulang sehingga
terbentuk sepenuhnya. Proses kematangan sistem endokrin dan saraf (neuroendocrine) adalah satu
faktor utama dalam proses kematangan seksual, tulang dan somatik semasa peringkat akhir kanak-kanak
dan remaja.
Proses matang adalah merujuk kepada tempo (kadar kematangan berlaku) dan waktu (tempoh
masa berlakunya kematangan khusus) perkembangan ke arah keadaan yang matang secara biologikal.
Proses matang berfokus pada kadar pencapaian saiz dewasa dan kematangan. Tempoh masa merujuk
kepada apabila peristiwa kematangan khusus berlaku atau umur pada kadar pertumbuhan maksimum
semasa pemecutan pertumbuhan remaja.
Tempoh masa dan tempo berbeza mengikut individu serta variasi perbezaan dalam kemajuan
dirujuk sebagai kadar perubahan. Setiap individu berbeza dalam masa dan tempo kematangan masingmasing. Sebagai contoh, dua orang kanak-kanak yang saiznya sama tetapi mereka boleh berbeza dalam
kadar kematangan.

1.2.3

Pembelajaran Motor (Motor Learning)

Pembelajaran kemahiran motor ialah bidang pengajian pergerakan manusia yang berfokus kepada
perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti
praktis dan latihan. Manusia dapat menanggani alam sekitar yang tidak menentu dengan kemahirankemahiran yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Kemahiran yang dipelajari bergantung kepada
keupayaan organisma mengadaptasi dan mengatasi ciri-ciri persekitaran yang tidak menentu.
Selain itu, pembelajaran motor juga didefinisikan sebagai satu proses pembelajaran kemahiran
secara berperingkat dalam proses perkembangan motor bayi. Proses ini berlaku secara semula jadi bagi
bayi yang bermula sejak lahir hingga dewasa. Kadar pembelajaran motor bayi berlaku adalah bergantung
kepada bantuan dan bimbingan orang di sekeliling terutamanya ibu bapa. Pembelajaran motor kanakkanak adalah pergerakan motor yang diperolehi daripada pengalaman. Contohnya apabila kanak-kanak
dalam keadaan meniarap dan ternampak barang mainan di hadapannya, kanak-kanak tersebut akan
bergerak dengan menggunakan kekuatan otot leher dan paha untuk bangun secara tiarap secara
spontan untuk mencapai barang mainan itu.
Pembelajaran motor ditarifkan berasaskan empat sifat utamanya, iaitu:
Hasil sintesis empat sifat utama di atas, pembelajaran motor ditarifkan sebagai satu set proses
yang berkait dengan latihan atau pengalaman yang membawa kepada perubahan keupayaan untuk
bergerak yang kekal.
Mengikut Cratty (1975), pembelajaran motor adalah perubahan tahap kemahiran yang stabil hasil
daripada percubaan yang berulang-ulang. Menurut Drowatzky (1981) pula, penyesuaian yang melibatkan
pergerakan dan tindak balas otot. Malina, et al. (2004) mengatakan bahawa pembelajaran motor adalah
kemajuan dalam prestasi hasil latihan yang lama. Jadi, ini berkaitan dengan tindak balas tisu dan sistem
yang khusus terhadap latihan. Daripada ketiga-tiga definisi tersebut, pembelajaran motor boleh dikatakan
sebagai satu proses pembelajaran yang berlaku hasil daripada latihan dan pengalaman dalam
pemerolehan kemahiran.

i.

ii.

Terdapat dua ciri perubahan tingkah laku yang dikaitkan dengan pembelajaran kemahiran motor,
iaitu:
Penguasaan kemahiran perlu ada peningkatan mengikut masa.
Seseorang pemain perlu boleh mempamerkan kemahiran yang lebih tinggi selepas satu jangka masa
yang ditetapkan. Contohnya, seorang pemain bola keranjang yang mempelajari kemahiran menggelecek
bola sambil mengelak pihak lawan perlu boleh menggelecek bola dengan cekap dan pantas malah
ditambahkan lagi dengan teknik tipu helah selepas menjalani latihan.
Penguasaan kemahiran perlu terus meningkat dengan konsisten dan kekal.
Situasi seperti seseorang itu tidak dapat melakukan suatu kemahiran dengan konsisten dan kebolehan
melakukannya juga sentiasa berubah-ubah mengikut masa sering berlaku pada awal pembelajaran

sesuatu kemahiran baru. Namun begitu, kemahiran dapat dikuasai dengan konsisten selepas menjalani
praktis dan latihan.
Perubahan pencapaian pembelajaran kemahiran motor dalam sesuatu sukan atau permainan
boleh digambarkan melalui lengkok pembelajaran kemahiran:
i. Lengkok lurus (linear)

Peningkatan kemahiran yang berkadar terus dengan masa.

Semakin kerap seseorang atlet menjalani latihan, semakin meningkat kemahiran motornya.

Contohnya, kadar seorang pemain bola keranjang dapat menjaringkan gol dengan tepat akan meningkat
selepas melakukan jumlah latihan yang setimpa dengannya.

Rajah 1.2.3.2
ii.

Lengkok cembung (pemecutan negatif)

Peningkatan kemahiran secara mendadak diawal pembelajaran tetapi beransur kurang pada penghujung

proses pembelajaran.
Contoh kemahiran memukul dalam permainan babdminton. Walaupun kemahiran ini senang dipelajari

dan dikuasai, namun kemahiran memukul dengan laju, tepat dan terkawal adalah agak sukar dipelajari.
Oleh itu, peningkatan pembelajaran akan berlaku secara mendadak pada awal pembelajaran tetapi
kadar peningkatan penguasaan berlaku dengan perlahan selepas tahu mengaplikasikan suatu kemahiran
itu.

Rajah 1.2.3.3
iii.

Lengkok cekung (pemecutan positif)

Peningkatan berlaku dalam kadar perlahan di awal pembelajaran tetapi mendadak naik di akhir proses

pembelajaran.
Bagi perenang baru, masa yang diambil untuk menguasai kemahiran asas berenang seperti teknik
pernafasan dan apungan adalah lebih lama berbanding dengan masa yang diambil untuk mempelajari
gaya renang seperti kuak dada selepas menguasai kemahiran asas tersebut.

Rajah 1.2.3.4
iv.

Lengkok bentuk S (Ogive)

Gabungan daripada ciri-ciri lengkok lurus, cekung dan cembung.

Pembelajaran kemahiran bersiri.

Contohnya, dalam mempelajari satu rutin tarian atau rutin latihan lantai untuk gimnastik, kesukaran atau
kesusahan bagi setiap pergerakan adalah berbeza. Ini bermakna kadar mempelajari suatu pergerakan itu
akan berlainan mengikut kadar kesukaran pergerakan itu.

Rajah 1.2.3.5
Kemahiran motor boleh digunakan dalam dua konteks yang berbeza. Pertama, sebagai tugasan
atau perlakuan. Konteks ini mempunyai matlamat yang khusus untuk dicapai dan memerlukan
pergerakan anggota badan. Kedua, sebagai indikator prestasi berkualiti, iaitu kemahiran yang dinilai
dengan prestasi yang produktif. Contohnya, 60% hingga 70% servis pertama dalam permainan tenis
dikira dengan lakuan yang betul dan tepat.

Rajah 1.2.3.1.1 Klasifikasi Kemahiran


Menurut Poulton (1957) dan Knapp (1964), kemahiran-kemahiran tertutup dan terbuka
berasaskan kepada penyesuaian dengan persekitaran.

Rajah 1.2.3.1.2 Kemahiran Terbuka dan Tertutup

1.2.4

Perkembangan (Development)

Perkembangan merupakan satu bidang pembelajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada
perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat.
Perubahan-perubahan yang berlaku adalah hasil proses semula jadi yang dialami oleh sistem biologi
setiap individu seperti proses perkembangan tumbesaran, kematangan dan penuaan.

i.

Perubahan yang berlaku dilihat menerusi dua aspek:


Peningkatan keupayaan (dari bayi hingga dewasa)

Rajah 1.2.4.1
Pencapaian kemahiran motor berkembang dan dipelajari sejak kecil hingga dewasa. Perkembangan
motor kanak-kanak berlaku dalam urutan. Ini bermakna berlakunya perubahan daripada perilaku reflex
bayi ke perilaku kompleks iaitu seseorang itu telah mencapai tahap matang. Pada peringkat matang ini,
seseorang individu itu akan dapat melakukan teknik atau kemahiran pada tahap optimum.
Perkembangan motor kanak-kanak akan berterusan sehingga ke tahap kematangan yang
kebiasaannya berlaku pada peringkat dewasa. Namun begitu, tahap kematangan perkembangan motor
adalah berbeza mengikut setiap individu.
ii.

Penurunan keupayaan (dari dewasa hingga tua)

Rajah 1.2.4.2
Kebanyakan manusia mencapai pertumbuhan kemuncak pada awal dewasa. Selepas mencapai tahap
matang, sistem dan fungsi tubuh akan mengalami penurunan keupayaan apabila seseorang itu menuju
ke arah peringkat tua dan uzur.
Perkembangan dapat digunakan dalam dua konteks yang berbeza:

Rajah 1.2.4.3
Haywood (1993) menjelaskan perkembangan sebagai perubahan tingkah laku akibat daripada
interaksi kanak-kanak dengan persekitarannya. Ini bermakna perkembangan boleh merujuk kepada
pemerolehan dan penghalusan tingkah laku yang dipengaruhi oleh masyarakat.

1.2.5

Prestasi Fizikal (Physical Performance)

Perkembangan dan kehalusan sesuatu prestasi kemahiran dalam pelbagai aktiviti motor adalah
permulaan peringkat perkembangan kanak-kanak dan remaja. Kanak-kanak normal selalunya
mempunyai potensi untuk berkembang dan belajar pelbagai kemahiran dan pola pergerakan yang asas
dan khusus. Pola pergerakan ini akhirnya akan digabungkan ke dalam kemahiran khusus akan menjadi
paksi utama kepada perkembangan tingkah laku kanak-kanak.
Sifat-sifat prestasi kanak-kanak berkaitan dengan pertumbuhan, proses matang dan
perkembangan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dan ketara dalam perkembangan asas pola
pergerakan seperti berjalan, berlari dan melompat.
Semasa kehidupan pada 7 atau 8 tahun pertama, perkembangan corak pergerakan asas banyak
bergantung kepada kadar kematangan saraf seseorang individu, yang kesan daripada pengalaman
pergerakan lepas dan pengalaman pergerakan semasa. Sebaik sahaja pembentukan corak pergerakan
asas, pembelajaran dan latihan adalah faktor penting yang mempengaruhi kecekapan motor.
Pertumbuhan kanak-kanak dan ciri-ciri kematangan juga menjadi semakin penting dalam
pencapaian prestasi, terutamanya dalam tugas yang memerlukan kekuatan, kuasa, dan kelajuan yang
sangat baik. Keadaan persekitaran turut mempengaruhi peluang untuk melaksanakan dan interaksi sosial
yang bersekutu juga menyumbang kepada perkembangan keupayaan prestasi.

1.2.6

Aktiviti Fizikal (Physical Activity)

Aktiviti fizikal adalah suatu tingkah laku yang berlaku dalam pelbagai bentuk dan
konteks termasuk dalam permainan bebas, kerja seharian, senaman, pendidikan
jasmani di sekolah dan sukan yang dikelolakan. Ini bermakna aktiviti fizikal merujuk
kepada mana-mana pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka dan akan
menyebabkan peningkatan kecil dalam penggunaan tenaga semasa rehat.
Aktiviti fizikal yang berkala boleh menyelaraskan berat badan dan rembesan
mineral tulang semasa peringkat kanak-kanak dan remaja. Peningkatan penggunaan
tenaga yang diperlukan semasa aktiviti fizikal daripada aktiviti harian akan
menyumbang kepada kecekapan fungsi pelbagai sistem, pengekalan berat badan,
mengurangkan risiko penyakit degeneratif, dan mengurangkan risiko kematian awal
serta meningkatkan kualiti kehidupan yang menyeluruh.
Rajah 1.2.6.1

Namun begitu, aktiviti fizikal tidak sama dengan latihan (training). Latihan adalah
merujuk kepada sesuatu program yang sistematik dan khusus untuk sukan tertentu
dalam jangka masa tertentu.

2.0

PERINGKAT PERKEMBANGAN KEMAHIRAN MOTOR

Arnold Gesell (1952) telah memperkenalkan dua prinsip perkembangan motor yang
berfokus kepada perkembangan yang berlaku dalam dua tahun pertama selepas
kelahiran bayi.
Rajah 2.1 Prinsip Perkembangan Motor
Rajah 2.2 Perkembangan Awal Kanak-kanak

(Sumber diubahsuai daripada Jollet dan Mitchell, (1996). Lifespan Development.)


Rajah 2.3
Rajah 2.4 Perkembangan Cephalocaudal dan Proximodistal

(Sumber diubahsuai daripada Jollet dan Mitchell, (1996). Lifespan Development.)


a. Prinsip Cephalocaudal
Gabungan dua perkataan Latin, iaitu:
i. Cephalo
= kepala
ii. Caudal
= hujung saraf tunjang
Perkembangan Cephalocaudal bermaksud perkembangan kawalan otot secara
beransur-ansur dari bahagian kepala hingga bahagian hujung jari kaki.
Rajah 2.5 Tiga Peringkat Major Perkembangan Kawalan Postur
Rajah 2.6 Tiga Peringkat Major Perkembangan Keupayaan Lokomotor
Rajah 2.7 Perkembangan Cephalocaudal

b. Prinsip Proximodistal
Gabungan dua perkataan latin, iaitu:
i. Proximo
= hampir
ii. Distal
= jauh
Perkembangan proximodistal bermaksud perkembangan kawalan otot secara
beransur-ansur dari bahagian tengah (paksi) badan ke bahagian yang menjauhi paksi
badan.
Rajah 2.8 Peringkat Perkembangan Keupayaan Manual

3.0

INDIVIDU BIOCULTURAL

Pertumbuhan dan kematangan adalah proses biologi, manakala perkembangan adalah satu konsep yang
lebih luas yang melibatkan beberapa domain tingkah laku. Prestasi fizikal, aktiviti, dan kecergasan
mengandungi kedua-dua domain biologi dan tingkah laku. Pertumbuhan dan kematangan biologi tidak
berterusan secara berasingan daripada aspek-aspek dalam peribadi dan alam tingkah laku.

Rajah 3.1 Interaksi Antara Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kematangan


Kedua-dua biologi dan domain tingkah laku saling berinteraksi dalam membentuk individu kerana
mereka berkembang dari keadaan yang tidak matang kepada matang atau dari peringkat awal melalui
zaman kanak-kanak dan remaja menjadi dewasa. Pertumbuhan, pematangan dan perkembangan saling
berinteraksi ke arah membentuk konsep diri, cara menilai dan melihat diri, dan harga diri, nilai atau tahap
penghargaan yang seseorang kanak-kanak itu dalam meletakkan pada diri mereka sendiri.
Konsep kendiri boleh ditakrifkan sebagai persepsi seseorang menilai kualiti, sifat dan ciri-ciri diri
sendiri. Selepas kelahiran, peringkat bayi masih tidak mempunyai konsep diri. Namun begitu selepas 24
bulan, kebanyakan bayi akan menunjukkan tanda-tanda pengiktirafan diri. Mereka boleh mengenal pasti
kategori sosial mereka adalah seperti dalam usia dan jantina, "siapa yang sama dengan saya dan siapa
yang tidak sama dengan saya". Pelbagai perangai akan mereka pamerkan.
Manakala bagi kanak-kanak prasekolah, konsep diri adalah lebih bersifat konkrit dan fizikal.
Apabila berumur 8 tahun ke atas, mereka boleh menerangkan kualiti dalaman. Bagi remaja pula, konsep
kendiri lebih abstrak dan ke arah psikologi. Penstabilan sifat-sifat konsep kendiri akan berterusan. Faktor
budaya dan keluarga berperanan dalam mempengaruhi perkembangan tingkah laku dan sifat-sifat
seseorang individu.
Justeru, konsep diri dan harga diri boleh mempengaruhi kecekapan seseorang kanak-kanak
dalam pelbagai domain termasuklah aktiviti fizikal dan sukan. Perkembangan konsep diri dan harga diri
yang sering diabaikan dalam perbincangan biologikal kanak-kanak dan remaja dapat mempengaruhi
variasi dalam pertumbuhan dan kematanga serta perkembangan kelakuan. Interaksi biasanya lebih
ketara semasa peralihan ke peringkat dewasa apabila kebolehubahan yang agak besar wujud dalam
kalangan individu dalam masa dan tempo memancut pertumbuhan remaja dan kematangan seks
mereka.

TAJUK 3 : PERTUMBUHAN SOMATIK


1.0 Pengukuran yang lazim digunakan dalam Kajian Pertumbuhan :
Satu teknik ukuran atau paiwai yang sistematik untuk mengukur badan manusia
dan anggota badan adalah dikenali sebagai antropometri (anthropomentry) di
mana Anthropo = manusia dan metry = pengukuran.
Secara pengukuran bersifat kuantitatif ke atas saiz, perkadaran dan bentuk badan
seseorang.
a) Berat adalah pengukuran ke atas jisim badan.
b) Ketinggian (stature) adalah pengukuran jarak lainer dari lantai ke bahagian atas
( puncak ) tengorak.
c) Panjang berbaring (recumbent length) adalah ukuran panjang pada kanak-kanak
berumur antara 2 hingga 3 tahun, dalam keadaan berbaring.
d) Ketinggian duduk ( sitting height ) adalah ketinggian semasa berduduk tegak yang
diukur dari permukaan berduduk ke bahagian atas kepala.
e) Ukuran melebar biacromial adalah ukuran jarak cuaran acromia scapula kanan ke kiri.
Ini adalah ukuran lebar bahu.
f) Ukuran lebar bicristal adalah ukuran dari bahagian sisi lengkungan iliak kanan ke kiri. Ini
adalah ukuran lebar pinggul.
g) Lebar bicondylar adalah ukuran dari tulang kondil ( condyles ) femur manakala ukuran
lebar biepicondylar adalah ukuran yang melibatkan tulang humerus.
h) Ukuran lilitan lengan lazimnya diukur dari titik pertengahan antara cuaran acromial dan
olecranon ( hujung siku ).
i) Ukuran lilitan betis adalah pada bahagian paling tebal semasa individu berdiri dan berat
disebarkan dengan sekatanya.
j) Ketebalan lapisan kulit adalah petunjuk lapisan lemak di bawah kulit (subcutaneous)
dan boleh diukur dengan kaliper.
k) Pengukuran ketebalan lapisan kulit lazimnya dilakukan di bahagian otot trisep dan
subskapular
l) Ukuran lilit kepala lazimnya dilakukan ke atas bayi dan kanak-kanak berumur 3 hingga 4
tahun sebagi petunjuk pertumbuhan otak.
m) Indeks jisim badan ( BMI )adalah ukuran yang menghubungkan berat ( kg ) dan
ketinggian ( m ).
2.0 Corak Pertumbuhan Dalam ketinggian Dan Berat Badan :
Ketinggian dan berat badan adalah dua ukuran yang lazim digunakan dalam kajian
pertumbuhan. Dari peringkat kelahiran sehingga awal remaja, seterusnya dewasa,
ketinggian dan berat badan menunjukan satu corak pertumbuhan yang terdiri daripada
empat fasa iaitu:
(a) Pesat diperingkat bayi dan awal kanak-kanak
(b) Malar diperingkat pertengahan kanak-kanak

(c) Pesat diperingkat awal remaja, dan


(d) Perlahan selepas remaja dan berhenti di peringkat dewasa
Kadar pertumbuhan ketinggian dan berat badan semasa awal remaja adalah tinggi.
Kadar pertumbuhan ini adalah lebih cepat bagi perempuan berbanding lelaki untuk
tempoh dua tahun. Kadar pertumbuhan perempuan berhenti apabila mencapai umur 16
tahun manakala bagi kaum lelaki pertumbuhan ini akan terus berkembang untuk
tempoh dua tahun lagi.

2.1 Pertumbuhan Dalam Dimensi Anggota Lain :


Kebanyakan anggota badan mengalami corak pertumbuhan yang meningkat kecuali
lapisan lemak bawah kulit, bahagian kepala dan muka.
Pertumbuhan ketinggian berduduk berlaku dalam satu tempoh yang panjang dan
menyumbang kepada lebih ketinggian keseluruhan berbanding panjang kaki.
Lelaki mempunyai bahu yang lebih lebar berbanding perempuan tetapi kedua-dua
jantina ini mempunyai iliac crest yang sama.
Lilitan lengan dan betis mempunyai corak pertumbuhan yang serupa dengan berat
badan.
Pertumbuhan pesat pada lilitan kepala dapat dilihat sejak kelahiran 2 tahun , dan mula
perlahan selepas itu.
2.2 Perubahan Perkadaran Anggota Badan :
Walaupun corak pertumbuhan bentuk keluk pertumbuhan dalam kebanyakan anggota
badan hamper sama dengan ketinggian dan berat badan, kadar pertumbuhan adalah
berbeza antara anggota yang khusus.
Pertumbuhan allolmetric adalah hubungan sistematik antara anggota badan semasa
pertumbuhan.
Nisbah ketinggian berduduk kepada ketinggian diperhatikan paling tinggi semasa
peringkat bayi dan menurun di sepanjang peringkat kanak-kanak sehinggalah ke alam
remaja.
Sebelum remaja, lelaki dan perempuan mempunyai perkadaran yang sama dalam
panjang kaki dan panjang badan. Walau bagaimanapun, semasa alam remaja sehingga
dewasa, perempuan pada puratanya mempunyai anggota yang lebih pendek
berbanding lelaki mengikut ketinggian yang serupa.
2.3 Perkembangan Badan
Hippocrates pada zamannya mencadangkan dua jenis klasifikasi badan iaitu habitus
phthisicus ( liner ) dan habitus apoplecticus ( lateral ). Pendekatan konsepsual yang
diperkenalkan oleh William Sheldon ( 1940 ) adalah kaedah yang lazim digunakan pada
hari ini. Pendekatan ini berdasarkan jenis bentuk badan ( somatotype, soma =
badan )

3.0 Definisi Istilah Somatotaip


Rupa bentuk dan jenis susuk badan manusia yang digunakan dalam sistem klasifikasi
jenis fizikal manusia.
a) Endomorf
Individu yang dikenali oleh peratusan lemak badan yang tinggi, sifat
dan (jika ada) berotot tegap sedikit sahaja. Perhubungan badan yang berlemak
tidak semestinya menunjukkan tisu otot yang kurang tetapi kadang kala dilindungi
dibawah lemak.
b) Mesomorf
Seseorang yang mempunyai ciri-ciri di mana berotot besar dan tegap dengan bahagian
dada yang luas, bahu yang lebar, berpinggul tebal dan garis pinggang yang agak
lampai. Mereka juga mempunyai komposisi berat yang tidak berlemak dan
berkebolehan yang sangat baik dari segi indeks kekuatan dan kuasa.
c) Ektomorf
Seseorang yang mempunyai ciri-ciri di mana lengan dan kaki yang panjang, bahagian
atas tubuh pendek, sepatutnya mempunyai tahap tisu saraf yang tinggi. Mereka juga
mempunyai otot yang kecil dan panjang. Biasanya individu dalam kategori ini
mempunyai kandungan lemak yang sangat sedikit, dengan itu mereka dikenali sebagai
golongan yang kurus.

4.0 Komposisi badan yang menjurus kepada sukan

Seperti yang diketahui bahawa komposisi tubuh badan memainkan peranan yang
sangat penting dalam bidang sukan. Malah dalam acara-acara tertentu ia memerlukan
komposisi badan yang sesuai dalam sukan atau acara-acara yang diceburi oleh para
atlit . Walaupun banyak kajian telah dijalankan oleh para ahli sukan, maka tidak syak
lagi komposisi tubuh badan ektomorph,mesomorph atau endomorph sangat diberi
perhatian oleh para pengkaji-pengkaji dalam mencapai matlamat dan objektif.
Bagi atlit yang mempunyai badan ektomorph sering terlibat dalam acara
olahraga atau acara lari pecut kerana dengan keadaan badan yang agak sesuai untuk
acara ini.
Para atlit juga boleh menceburi acara larian jarak dekat atau sederhana. Di
samping itu acara lompat tinggi juga selalunya menjadi pilihan dengan keadaan tubuh

yang fizikalnya tinggi dan lampai. Mereka ini mempunyai tenaga kuat dalam memecut
ke garisan penamat atau menamatkan acara lari jarak sederhana atau jauh. Antara
permainan yang boleh disertai oelh golongan ektomorph ini ialah bola tampar yang
pada kebiasaannya mempunyai pemain-pemain yang tinggi lampai dan cergas.
Disamping itu juga ia juga boleh terlibat dalam acara bola baling yang memerlukan
kepantasan dan kekuaran dalam memjaringkan gol.
Bagi atlit yangmempunyai komposisi tubuh endomorph pula sering terlibat dalam
acara-acara padang contohnya acara lontar peluru.

5.0 Antropometri dan Somatotaip


Nik Shanita dan Hera (1999) dalam kajiannya yang bertajuk Status pemakanan di
kalangan atlet elit bola jaring perempuan Sukan Komanwel semasa menjalani latihan
pusat menyatakan bahawa ciri fizikal atlet elit bola jaring Sukan Komanwel pada
amnya baik jika dibandingkan dengan kajian tempatan lain. Walaubagaimanapun, tiada
penerangan yang lebih spesifik tentang ciri fizikal tubuh atlet dinyatakan kerana kajian
lebih memfokuskan kepada status pemakanan.
Menurut Johnson dan Nelson (1986), Willian H. Sheldon merupakan nama yang
tidak asing lagi dalam bidang somatotaip. Beliau dipengaruhi oleh Kretchmer dan juga
perintis-perintis sebelumnya. Sheldon telah menyimpulkan bahawa terdapat tiga ciri
fizikal tubuh badan yang asas iaitu endomorf, mesomof dan ektomorf.
Lazimnya, ciri-ciri fizikal tubuh badan manusia mempunyai kaitan dengan personaliti
dan tingkah laku, kesihatan dan prestasi fizikalnya. Pada masa kini, masyarakat
mempunyai pandangan yang stereotaip terhadap kegemukan, kelangsingan dan
ketegapan tubuh badan, konsep ini telah membawa kepada asas pembentukan
somatotaip (Willgoose, 1961).
Data antropometri dalam sukan bola jaring adalah terhad. Bagaimanapun, Bale dan
Hunt (1986) telah membuat satu kajian perkaitan antara antropometri dengan piawai
dan posisi permainan. Kebanyakan atlet elit bola jaring adalah tinggi, mempunyai
kekuatan, struktur fizikal yang seimbang dan peratus lemak badan yang tinggi (Bale
dan Hunt, 1986).
Kajian yang dilakukan mendapati pemain penyerang dan pertahanan lebih tinggi
berbanding pemain tengah yang secara signifikannya adalah lebih rendah, mempunyai
diameter tulang dan ukur lilit anggota badan (tangan dan kaki) yang lebih kecil. Elliot
dan Smith (1983) pula mengkaji hubungan antara ketepatan jaringan gol dengan
antropometri yang dipilih dan faktor-faktor biomekanikal. Keputusan yang diperolehi
mendapati penjaring yang tinggi, kurang mesomorf dan mempunyai peratus lemak
badan yang tinggi adalah lebih tepat jaringannya.

Ling Hee Kiew-Modul TISU ADIPOS DAN KOMPOSISI BADAN


TISU ADIPOS DAN KOMPOSISI BADAN
PENGENALAN
Lemak ialah sejenis lipid yang boleh dibezakan antara lipid-lipid berdasarkan struktur kimia. Kategori
molekul ini penting untuk banyak bentuk hidupan yang lepas, terutama pada kedua-dua fungsi struktur
dan metabolik. Lemak merupakan sebahagian diet bagi kebanyakan heterotrof (termasuk manusia).
Lemak biasanya larut dalam sebatian organik tetapi tidak bersama air.
Lemak terdiri daripada kumpulan sebatian yang luas yang pada umumnya larut dalam pelarut
organik dan biasanya tidak larut dalam air. Secara kimia, lemak merupakan triesters dari Gliserol
(Glycerol) dan asid lemak. Lemak mungkin membentuk pepejal atau cecair pada suhu bilik, bergantung
kepada struktur dan komposisinya. Sungguhpun perkataan "minyak", "lemak", dan "lipid" kesemuanya
digunakan bagi merujuk kepada lemak, "minyak" biasanya merujuk kepada lemak yang membentuk
cecair pada suhu bilik normal, sementara "lemak" biasanya digunakan bagi merujuk kepada lemak yang
membentuk pepejal pada suhu bilik normal. "Lipid" digunakan bagi merujuk kepada kedu-dua bentuk
lemak cecair dan pepejal, bersama bahan lain yang berkait. Perkataan "minyak" juga digunakan bagi
sebarang bahan yang tidak bercampur dengan air dan memiliki rasa berminyak, seperti petrol (atau
minyak mentah), minyak pemanas, dan minyak pati ("essential oils"), tanpa mengira struktur kimianya.
Lemak membentuk kategori lipid, dibezakan dengan lipid lain melalui struktur kimianya dan ciri-ciri
fizikal. Kategori molekul ini penting bagi banyak bentuk kehidupan, bagi fungsi struktur dan metabolik. Ia
merupakan bahagian penting bagi permakanan kebanyakan heterotroph (termasuk manusia). Lemak
atau lipid diuraikan dalam badan melalui enzim yang dikenali sebagai lipaseyang dihasilkan
dalam pancreas.
Contoh lemak haiwan adalah lemak, minyak ikan, dan buter atau ghee. Ia biasanya didapati dari
lemak dalam susu dan daging, juga dari bawah kulit, dari haiwan. Contoh lemak tumbuhan yang boleh
dimakan termasuk kacang, kacang soya, bunga matahari, bijan, kelapa, zaiton, dan minyak
sayuran. Margarine dan lelemak sayuran ("vegetable shortening"), yang boleh dihasilkan dari minyak di
atas, kebanyakannya digunakan bagi memasak. Contoh lemak sedemikian boleh dikelaskan sebagai
lemak tepu dan minyak tidak tepu.
Terdapat banyak jenis lemak, tetapi setiap satu merupakan kepelbagaian dari struktur kimia yang
sama. Setiap lemak terdiri daripada asid lemak (rantaian atom karbon dan hidrogen, dengan
kumpulan asid karbolik di satu hujungnya) terikat kepada struktur tunjang, sering kali Gliserol ( "tunjang"
dari karbon, hidrogen, dan oksijen). Secara kimia, ini merupakan triester bagi glycerol, ester dari molekul
yang terbentuk hasil tindakbalas asid karbolik dan alkohol organik. Satu gambaran ringkas adalah, jika
kedutan dan lipatan untaian ini diluruskan, molekul ini akan memiliki bentuk huruf besar E. Asid lemak
akan setiap satu membentuk garis mendatar; "tunjang" glycerol akan membentuk garis menegak yang
menyambung garis datar. Dengan itu lemak akan memiliki ikatan kimia "ester".
Ciri-ciri bagi molekul lemak khusus bergantung kepada asid lemak tertentu yang membentuknya.
Asid lemak yang berbeza terdiri daripada bilangan atom karbondan hidrogen yang berlainan. Setiap atom
karbon setiap satunya terikat kepada dua atom karbon yang bersebelahan, membentuk untaian
bengkang-bengkok; lebih banyak atom karbon dalam asid lemak, lebih panjang untaian itu. Asid lemak

dengan untaian panjang lebih cenderung kepada kuasa tarikan intermolekul (dalam kes ini, daya van der
Waals), meningkatkan tahap leburnya. Untaian panjang turut menghasilkan lebih banyak tenaga setiap
molekul apabila di metabolis.

PERUBAHAN TISU ADIPOS SEMASA PERTUMBUHAN


JENIS TISU ADIPOS
Tisu adipos merupakan komponen fungsi dan struktur jisim lemak. Dalam badan mausia terdapat
dua jenis tisu adipos iaitu tisu adipos putih dan tisu adipos perang. Kedua-dua jenis tisu adipos ini
mempunyai perbezaan mereka dan juga berbeza dari segi fungsinya kepada kita.
Tisu Adipos Putih
Tisu adipos putih (WAT) atau lemak putih adalah salah satu daripada dua jenis tisu adipos
ditemui dalam mamalia. Jenis lain tisu adipos tisu adipos perang. Pada manusia yang kesihatan normal,
tisu adipos putih dikomposisikan sebanyak 20% daripada berat badan di kalangan lelaki dan 25%
daripada berat badan di kalangan wanita. Sel-sel yang mengandungi titisan tunggal besar lemak, yang
memaksa nukleus akan diperah ke dalam rim nipis di pinggir. Mereka mempunyai reseptor insulin,
hormon pertumbuhan norepinephrine, dan glucocorticoids.
Selain itu, tisu adipos putih juga terdiri daripada sel lemak (adipocytes) yang mengandungi satu
titisan lemak besar, dalam bentuk trigliserida. Nukleus adiposit dan organel sel sitoplasma (iaitu
mitokondria dan lain-lain) dimampatkan ke bahagian luar sel antara titisan lipid dan membran sel.
Kebanyakan tisu adipos putih ini boleh dijumpai di dalam ginjal, jantung, hati dan organ-organ lain, tetapi
sebaran terbesar adalah di lapisan bawah kulit.
Tisu adipos putih digunakan sebagai penyimpan tenaga. Apabila pengeluaran insulin dari
pankreas, reseptor insulin sel adipos putih menyebabkan lata dephosphorylation yang membawa kepada
inactivation hormon sensitif lipase. Apabila pembebasan glucagon dari pankreas, reseptor glucagon
menyebabkan lata pemfosforilan yang mengaktifkan hormon sensitif lipase, menyebabkan pecahan
lemak yang disimpan untuk asid lemak, yang dieksport ke dalam darah dan terikat kepada albumin,
gliserol dan, yang dieksport ke darah bebas. Asid lemak yang diambil oleh otot dan tisu jantung
digunakan sebagai sumber bahan api, dan gliserol diambil oleh hati untuk gluconeogenesis. Tisu adipos
putih juga bertindak sebagai penebat haba, membantu untuk mengekalkan suhu badan.

Tisu Adipos Perang


Tisu adipos perang (BAT), juga dikenali sebagai lemak perang. Ia adalah salah satu daripada dua
jenis manusia lemak dan mamalia lain mempunyai jenis lain dikenali sebagai lemak putih atau kuning.
Bayi yang baru lahir dan mamalia mempunyai tahap lemak perang yang tinggi. Fungsi utama
lemak perang adalah untuk menjana haba badan. Walau bagaimanapun, para saintis baru mula
memahami tentang fungsi lemak perang ini, dan menegaskan bahawa manusia masih lagi tidak berapa
mengetahui tentang lemak perang. Selain itu, lemak perang mempunyai lebih kapilari lemak daripada
putih, kerana penggunaan oksigen yang lebih tinggi. Lemak perang juga mempunyai banyak saraf
unmyelinated, dan menyediakan rangsangan simpatetik kepada sel-sel lemak.

Di samping itu, tisu adipos perang juga mengandungi lebih mitokondria yang lebih besar dan
berstruktur kompleks berbanding tisu adipos putih. Saiznya Lebih kecil daripada sel adipos putih dan
diameternya berjulat antara 15 50 mikrometer. Tisu jenis ini banyak terdapat di dalam haiwan yang
tinggal di persekitaran sejuk, and haiwan yang berhibernasi. Warna perang adalah disebabkan oleh
kepekatan tinggi sitokrom dan enzim sitokrom dalam mitokondria, serta kandungan hemoglobin dalam
tisu. Dalam badan manusia, tisu ini didapati pada tempat-tempat tertentu, khususnya 28 di bahagian
belakang leher, dan bahagian belakang interscapula bayi yang baru dilahirkan.

PERKEMBANGAN TISU ADIPOS DALAM PRANATAL


Tisu adipos putih telah didapati di bahagian abdomen bayi semasa minggu ke-14 kehamilan dan
ia tidak kelihatan mempunyai perbezaan dalam tisu adipos putih sama ada dalam lelaki atau perempuan.
Bentuk dan saiz semuanya hampir sama dalam lelaki dan perempuan.
Dalam perkembangan awalan bayi, adiposit mempunyai beberapa titisan lipid yang bergabung
untuk membentuk satu sel dengan satu titisan. Selepas minggu ke-23 kehamilan, aktiviti utama yang
menyumbang kepada pencapaian pesat berat badan adalah pengembangan adiposit dan pemberkasan
tisu adipos. Maknanya berat badan bayi dalam kandungan telah meningkat dengan banyak adalah
disebabkan pengembangan adiposit dan tisu adipos.
Selain itu, statistik telah menunjukkan bahawa bayi yang baru dilahirkan mempunyai hampir 5
billion adiposit. Perbezaan kandungan lemak badan kelihatan lebih berkait dengan kandungan trigliserida
adiposit berbanding perubahan sel atau bilangan sel dalam tisu. Secara umumnya, adiposit dalam fetus
adalah lebih kecil berbanding dewasa, tetapi pada peringkat lewat fetus, satu populasi adiposit besar
yang mengandungi lipid kelihatan lebih jelas. Tenaga yang tersimpan ini adalah penting bagi bayi semasa
proses transisi dari persekitaran terlindung ke persekitaran terbuka dalam hidup.
Selepas kelahiran, bayi perlu bergantung pada bahan metabolisme karbohidrat yang cepat
kehabisan dan trigliserida yang tersimpan di dalam adiposit menjadi sumber yang penting. Hal ini kerana
bayi yang baru dilahirkan masih kurang bersedia untuk menghasilkan tenaga dengan berkesan. Oleh itu
adiposit di dalam bayi harus berupaya berfungsi dengan cekap untuk memenuhi keperluan tenaga ini.

Gambar 2: Tisu Adipos Dalam Badan Bayi


SIFAT-SIFAT TISU ADIPOS DALAM PASCANATAL
Tisu adipos putih
Tisu adipos putih berkembang dengan suatu kuantiti simpanan lipid yang meningkat akibat
perubahan interaktif dalam saiz adiposit dan sel organ tisu adipos. Pada peringkat dewasa bagi orang
yang tidak gemuk, bilangan adiposit telah meningkat dari 5 billion semasa kelahiran kepada 30-50 billion.
Manakala dari segi saiz pula, diameter purata adiposit juga meningkat dari 30-40 mikrometer semasa
kelahiran ke 80-90 mikrometer di peringkat awal dewasa.
Organ adipos terdiri daripada 0.5kg lemak semasa kelahiran di dalam kedua-dua jantina, dan
meningkat ke 10kg di dalam lelaki dan 14kg di dalam perempuan di peringkat awal dewasa. Pada
peringkat ini, Hipertropi adiposit akan merangsang pembahagian sel di dalam adifoblas (adiphoblast) dan
seterusnya meningkatkan bilangan praadiposit dan adiposit.

Tisu adipos perang


Terdapatnya satu jumlah yang kecil tisu adipos perang dalam bayi yang baru dilahirkan, iaitu
sebanyak 1% berat badan, atau 25g di dalam bayi yang dilahirkan penuh seberat 3500g. Tisu ini
berfungsi sebagai satu mekanisme perlindungan dalam bayi tidak cukup bulan kerana menghadapi
persekitaran luar yang mencabar. Sejurus selepas kelahiran, tisu ini akan hilang dari badan, tetapi
sebilangannya akan kekal berada di organ-organ dalaman seperti ginjal.
Gambar 3: Perbezaan sel adipos putih dan perang.
SEBARAN LEMAK SEMASA PERTUMBUHAN
Pertumbuhan pada seseorang manusia merupakan satu proses semulajadi yang membawa
kepada pembesaran dari saiz badan dan juga sebaran lemak. Sebaran lemak merupakan proses bahawa
kandungan lemak dalam badan kita semakin bertambah dan terdapat di seluruh badan kita.
Lemak boleh dikategorikan kepada dua jenis iaitu lemak dalaman dan juga lemak lapisan bawah
kulit. Pertama sekali, lemak dalaman juga dikenali sebagai lemak jantung. Pengukuran langsung lemak
dalaman boleh dilakukan secara analisi pada mayat dan tomografi.
Selain itu, kajian tentang perubahan lemak dalaman semasa pertumbuhan boleh dilakukan
berdasarkan nisbah lemak lapisan bawah kulit kepada jisim lemak keseluruhan. Menurut kajian yang
dilakukan, kadar pengumpulan lemak dalaman adalah lebih cepat berbanding lemak lapisan bawah kulit
semasa kanak-kanak bagi kedua-dua jantina. Selepas 13 14 tahun, nisbah akan meningkat bagi lelaki,
dan ini menunjukkan perubahan dalam penyebaran lemak lapisan bawah kulit di bahagian hujung
anggota dan badan lelaki.
Oleh itu, jelaslah bahawa lemak dalaman menyebar dengan kadar yang lebih tinggi pada usia
yang muda seperti dalam zaman kanak-kanak dan kandungan lemak dalaman akan meningkat banyak
untuk kaum lelaki semasa mencapai akil baligh.
Manakala bagi lemak lapisan bawah kulit dan topografi lemak pula, data radiografik telah
menunjukkan bahawa perempuan mempunyai lebih banyak lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki
dari awal bayi sehingga 18 tahun. Lemak lapisan bawah kulit mengalami peningkatan yang pesat pada
tempoh 6 bulan pertama dari hari pertama bayi dilahirkan namun jumlahnya telah menurun semasa umur
6 hingga 7 tahun.
Perempuan akan menunjukkan peningkatan linear sehingga remaja, manakala lelaki
menunjuk sedikit peningkatan antara 7 12/13 tahun, dan seterusnya penurunan semasa remaja.
Tambahan juga perempuan dibuktikan bahawa mereka mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit
berbanding lelaki antara 4 hingga 18 tahun. Antara 4 7 tahun, jumlah 10 lipatan kulit menunjukkan
kestabilan dalam kedua-dua jantina dan ini adalah selaras dengan dapatan radiografik. Lemak lapisan
bawah kulit meningkat secara linear dalam perempuan antara 6 7 tahun sehingga remaja. Jumlah
lipatan kulit juga meningkat dari 7/8 13 tahun dan seterusnya menunjukkan penurunan di umur 15
tahun bagi lelaki.
Di samping itu, perubahan di dalam jumlah sebaran lemak lapisan bawah kulit berlaku paling
ketara semasa pertumbuhan. Hal ini kerana badan kita dalam proses membesar dan seluruh anggota
badan kita akan menumbuh pada jangka masa ini. Perempuan dengan lazimnya akan mempunyai lebih

banyak lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki tidak kira di peringkat mana-mana sahaja. Namun
begitu, lelaki akan mempunyai lebih banyak lemak lapisan bawah kulit pada bahagian badan berbanding
hujung anggota

MODEL KOMPOSISI BADAN


Dua model komposisi badan yang lazim digunakan di dalam kebanyakan kajian yang dilakukan
adalah dari perspektif ahli kimia dan juga mereka yang bertugas bersama individu di klinik, hospital, pusat
pemakanan, pusat kecergasan dan lain-lain lagi.
Pertama sekali model biokimia adalah model yang mengatakan bahawa badan manusia terdiri
daripada empat unsur pertama iaitu air, protein, mineral dan lemak. Badan manusia memang terdiri
daripada empat unsur ini dan manusia tidak akan dapat hidup sekiranya kekurangan salah satu unsur.
Model biokimia ini senang untuk dijadikan sebagai perbandingan umum, namun sebenarnya model ini
adalah tidak efektif kerana data analisis biokimia yang diperolehi hanyalah dari sekumpulan individu yang
kecil. Justeru, data yang diperolehi tidak dapat mewakili populasi norma.
Selain itu, model yang kedua adalah model dua bahagian di mana model ini merujuk kepada
pembahagian jisim badan kepada komponen otot dan lemak. Komponen tanpa lemak adalah dirujuk
sebagai jisim badan bebas lemak manakala komponen yang satu lagi dikenali sebagai jisim berlemak.
KAEDAH MENGANGGAR KOMPOSISI BADAN
Komposisi badan manusia dapat dianggar dengan pelbagai jenis kaedah dan macam-macam
kaedah wujud untuk menganggar komposisi badan. Namun, kebanyakan kaedah menganggar komposisi
badan adalah secara tidak langsung dan tidak mempunyai standardnya.

Bil.
1.

Kaedah
Timbangan Dalam Air
(Hydrostatic)

Penjelasan
Menganggar ketumpatan badan dan menukar nilai
kepada peratusan lemak badan.

2.

Pencairan Isotop

3.

Pengaktifan Neutron

Menganggar jumlah air di dalam badan, yang mana


ini
ditukar kepada jisim bebas lemak (fat-free mass).
Menggunakan isotop nitrogen dan kalsium untuk
menganggar tisu tanpa lemak dan mineral.

4.

Menganggar jisim bebas lemak (tisu tanpa lemak


akan mengalirkan elektrik lebih mudah berbanding
tisu berlemak).

5.

Pengkonduksian
elektrik badan
dan bioelectrical
impedance
Ultrasound

6.

Radiografi

Menganggar lemak, otot dan tulang.

7.

Antropometri

Menganggar lemak dan meramal jisim bebas lemak.

Menganggar lemak, otot dan tulang.

Jadual 1: Jenis Kaedah Menganggar Komposisi Badan


Pengukuran ketumpatan badan:
- Ketumpatan = jisim per unit isipadu.
- Ketumpatan lemak = 0.90 g/cm3 dan adalah lebih rendah daripada air (1.0g/cm3), dan lebih rendah
daripada tisu tanpa lemak (1.10 g/cm3).
- Badan yang berketumpatan rendah mempunyai lebih lemak berbanding badan yang berketumpatan
tinggi.
- Ketumpatan adalah berkadar songsang dengan lemak badan.
- Densitometri adalah merujuk kepada pengukuran ketumpatan badan.
- Ketumpatan digunakan untuk menganggar peratus berat badan yang terdiri daripada lemak.
Mengukur jumlah air dalam badan:
- Air adalah komposisi terbesar dalam badan.
- Kebanyakan air di dalam badan adalah di dalam tisu tanpa lemak. Oleh itu pengukuran jumlah air
dalam badan memberi satu cara untuk menganggar jisim bebas lemak.
Mengukur kalium dalam badan
- Kalium banyak dijumpai dalam sel-sel, khususnya di tisu otot. Oleh itu pengukuran kepekatan kalium
dalam badan boleh memberi satu anggaran jisim bebas lemak.
Aplikasi kaedah pengukuran pada kanak-kanak
- Kaedah-kaedah pengukuran yang sedia ada yang dilaksanakan ke atas orang dewasa tidak semestinya

sesuai dengan kanak-kanak.


- Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan adalah:
Adakah ketumpatan lemak dan tisu bebas lemak, kandungan air dan kalium di dalam jisim bebas lemak

sama dalam dewasa dan kanakkanak?


Bilakah ketumpatan, kepekatan air dan kalium dalam tisu tanpa lemak dicapai dalam dewasa?
Kaedah densitometri adalah lambat dan memerlukan subjek kajian menjalani latihan keselesaan dengan

prosedur.
Kaedah ini hanya terhad kepada kanak-kanak berumur 7 atau 8 tahun dan bukannya lebih muda.
Penggunaan kaedah kalium adalah sangat mahal dan sensitif, dan tempoh pengukurannya amat

bergantung kepada saiz subjek.


Kanak-kanak mungkin tidak berupaya berada di dalam keadaan tetap untuk suatu tempoh yang lama

semasa pengukuran dilaksanakan.


Pengukuran jumlah air dalam badan memerlukan subjek berpuasa semalaman sebelum pengukuran
dapat dilaksanakan.

Pertumbuhan Jisim Bebas Lemak, Jisim Lemak Dan Peratus Lemak


Jisim Bebas Lemak juga dikenali sebagai Fat-Free Mass. Ia mengikuti satu pola pertumbuhan
seperti dalam ketinggian dan berat badan, sama sekali dengan perbezaan jantina juga memainkan
peranan utama semasa pertumbuhan remaja. Hal ini kerana lelaki dan juga perempuan memang ada
perbezaan dari segi kadar pertumbuhan lemak serta jangka masa.
Pada peringkat awal dewasa, perempuan akan mencapai nilai jisim bebas lemak lebih awal,
antara umur 15 ke 16 tahun berbanding lelaki pada umur antara 19 ke 20 tahun. Manakala pada
peringkat lewat remaja, lelaki, pada puratanya mempunyai jisim bebas lemak 1.5 kali lebih berbanding
perempuan. Perbezaan ini menunjukkan pertumbuhan pesat jisim otot dalam remaja. Selepas 14 tahun,
lelaki mempunyai jisim bebas lemak yang lebih berbanding perempuan dengan ketinggian yang sama.
Jisim lemak juga dipanggil Fat Mass dalam bahasa Inggeris. Anggaran jisim lemak meningkat
pada 2 atau 3 tahun pertama dalam hidup dan kemudiannya tidak menunjukkan perubahan antara 5 6
tahun. Jisim lemak perempuan mula meningkat dengan pesat berbanding lelaki di peringkat remaja, dan
mula malar apabila lelaki mengalami pertumbuhan pesat di antara 13 15 tahun.
Di samping itu, kajian juga menunjukkan bahawa perempuan pada puratanya menunjukkan
peratus lemak yang lebih sedikit berbanding lelaki semasa peringkat bayi dan awal kanak-kanak. Namun
selepas 5 tahun sehingga ke tahap remaja, perempuan pula yang mempunyai peratus lemak yang lebih
berbanding lelaki. Dalam lelaki, peratus lemak berada di tahap paling rendah pada 16 17 tahun, dan
seterusnya meningkat apabila berada di peringkat awal dewasa. Hal ini kerana perempuan akan
mengalami akil baligh lebih cepat seterusnya badan perempuan akan menumbuh dengan lebih pesat dari
lelaki dan menyebabkan peratus lemak dalam perempuan lebih tinggi.

1.0
Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi (Functional Development)
1.1 Perubahan Jantung, Darah Dan Paru-Paru Semasa Pertumbuhan (Heart,
Blood And Lungs)
Ciri-ciri peredaran darah fetus
Jantung dan salur darah adalah terbentuk daripada sel-sel embrio mesodermal.
3 minggu selepas persenyawaan, salur jantung primitif mula terbentuk.
Sejurus selepas itu, jantung ini mula berdenyut.
Salur ini akan tumbuh dan membentuk kaviti perikardial.
Jantung akan membentuk struktur umumnya pada penghujung minggu ke-6 selepas
persenyawaan, dan salur-salur darah utama terbentuk pada minggu ke-8.
Salur jantung primitif akan melipat dan menyimpul dengan sendirinya lalu membentuk
4 ruang yang jelas.
Kedua-dua proses ini mengakibatkan 4 ruang jantung tersusun pada kedudukan yang
betul dalam kaviti perikardial bersama-sama salur-salur darah utama jantung.
Pelbagai jenis penyakit jantung kongenital yang wujud adalah hasil daripada proses
embrio yang terganggu.
Plasenta (uri) merupakan penghubung antara peredaran fetus dan ibu.
Vena umbilical membawa oksigen dan nutrien dari plasenta ke fetus, dan dua arteri
umbilical membawa darah tanpa oksigen dari fetus ke plasenta untuk dioksigenkan dan
pembuangan bahan-bahan kumuh ke dalam peredaran ibu.
Hanya sejumlah kecil keluaran kardiak fetus yang melalui paru-parunya kerana
terdapatnya halangan (pemisah) yang mengalihkan darah dari sebelah kanan ke
sebelah kiri.
Foramen ovale adalah penghalang pertama, yang merupakan satu bukaan sehala di
dalam septum yang membahagikan atria kanan dan kiri.
Ductus arteriosus adalah penghalang kedua, di mana sejumlah kecil darah yang
dipamkan oleh ventrikel kanan mengalir ke aorta dan bukannya ke arteri pulmonari.
Duktus adalah satu salur kecil yang menghubungkan arteri pulmonari utama dengan
aorta.
Adalah dianggarkan sejumlah 10% - 15% darah yang dipamkan oleh jantung telah
melalui paru-paru semasa fetus.
Ductus venosus adalah satu salur sementara yang membenarkan sedikit darah
mengalir dari vena umbilical terus ke vena kava inferior dan atrium kanan.
Darah di dalam vena umbilical mempunyai 70% oksigen tepu manakala tisu periferi
hanya mempunyai antara 55% - 60%.
Perubahan saiz jantung
Dalam hidup fetus, jantung sebelah kanan mempunyai isipadu yang hampir sama
dengan sebelah kiri.
Selepas kelahiran, pertumbuhan ventrikel kiri adalah lebih pesat berbanding sebelah
kanan.
Isipadu jantung pada masa kelahiran adalah lebih kurang 40cm3.

o
o

Jumlah ini akan berganda menjelang 6 bulan, 4 kali ganda pada tahun 2 dan akan
mencapai antara 600 800 cm3 dalam dewasa.
Perubahan fungsi jantung
(i) Denyutan nadi
Purata kadar nadi dalam bayi yang baru dilahirkan adalah 140 dsm.
Kadar dasar nadi menurun dari 140 dsm (kelahiran) ke 100 dsm (1 tahun), dan
menurun seterusnya ke 80 dsm (6 tahun) dan 70 dsm (10 tahun).

(ii) Isipadu strok dan keluaran kardiak


Isipadu strok: Isipadu darah yang dipamkan oleh ventrikel kiri pada satu
penguncupan, meningkat dari peringkat kanak-kanak ke remaja.
Jumlahnya adalah antara 3 4ml (kelahiran) dan meningkat 10 kali ganda iaitu 40ml di
peringkat sebelum remaja.
Keluaran kardiak: Keluaran darah dari ventrikel kiri dalam satu minit.
Keluaran kardiak adalah 0.5L/min (kelahiran) manakala di peringkat dewasa
adalah 5L/min.
(iii) Tekanan darah
Tekanan darah sistemik dalam fasa-fasa diastolik dan sistolik penguncupan otot
jantung meningkat semasa pertumbuhan.
Tekanan darah sistolik dalam bayi berubah-ubah antara 40 75mmHg.
Dalam lewat bayi, tekanan darah ini meningkat ke 80mmHg dan tekanan darah
diastolik meningkat ke 50 55mmHg.
Tekanan darah sistolik meningkat lebih daripada tekanan darah diastolik semasa
peringkat kanak-kanak ke remaja.
Semasa pertumbuhan, saiz jantung bertambah dan ini ada berkait dengan jisim badan.
Ini bererti saiz jantung adalah berkadaran dengan jisim badan.
Jantung secara progresifnya akan disesuaikan dengan penambahan kerja, walaupun
dalam keadaan rehat.

Perubahan ciri-ciri darah semasa pertumbuhan


(i) Isipadu darah
Dalam kanak-kanak, isipadu darah berkait rapat dengan jisim badan dan saiz
jantung.
Dalam orang dewasa secara puratanya terdapat 5L darah di mana 3L adalah
plasma dan bakinya adalah sel, khususnya sel darah merah.
Bayi yang baru dilahirkan mempunyai antara 300 400ml darah dalam badan.
(ii) Komposisi darah
Salah satu ciri penting darah adalah hematocrit iaitu peratus isipadu darah yang
mengandungi sel darah merah (eritrosit).

Secara puratanya, lelaki dewasa mempunyai 40% - 45% berbanding perempuan


dewasa yang mempunyai 38% - 42%.
Kedua-dua sel darah merah dan hemoglobin mempunyai peranan utama dalam
pengangkutan oksigen ke tisu-tisu badan.
Dalam lelaki dewasa, bilangan sel darah merah adalah sebanyak 5.5
juta/mikroliter dan 4.6 juta/mikroliter dalam perempuan dewasa.
Sel darah merah dihasilkan oleh sumsum tulang dalam bayi dan awal kanak-kanak
menjelang umur 5 tahun, penghasilannya berkurangan.
Eritrosit tidak mempunyai nukleus tetapi penuh dengan hemoglobin dan
komponen-komponen sitoplasma.
Eritrosit mempunyai hayat antara 110 120 hari.
Jumlah kandungan hemoglobin dalam darah adalah berkait dengan pengambilan
maksimum oksigen, isipadu jantung dan jisim tubuh.
Sel darah putih (leukosit) juga berubah semasa pertumbuhan.
Dalam kelahiran jumlah bilangan mencapai sehingga 40 ribu/mikroliter, tetapi di
peringkat dewasa bilangannya adalah 8 ribu/mikroliter.
Bilangan platelet tidak menunjukkan banyak perubahan sejak lahir hingga dewasa,
iaitu sekitar 350 ribu/mikroliter.
(iii) Lipid darah dan lipoprotein
Lipid darah dan lipoprotein sering dikaitkan dengan pelbagai masalah
metabolisme di peringkat dewasa, termasuklah arteriosklerosis yang berkait
dengan tabiat pemakanan dan tahap aktiviti fizikal.
Trigliserida adalah molekul lemak dan kolesterol bersifat seperti molekul lemak
dalam banyak aspek.
Kedua-dua bahan ini tidak larut air dan diangkut dalam darah bersama protein.
Lipoprotein berketumpatan tinggi (HDL-cholesterol), mempunyai lebih protein
berbanding kolesterol.
Lipoprotein berketumpatan rendah (LDL-cholesterol) dan lipoprotein berketumpatan
sangat rendah (vLDL-cholesterol), mempunyai lebih kolesterol
berbanding protein. Tahap LDL yang tinggi sering dikaitkan dengan
arteriosklerosis.
Bayi perempuan mempunyai tahap lipid darah dan kolesterol yang lebih daripada
lelaki semasa kelahiran.
Perubahan fungsi paru-paru dan pernafasan semasa pertumbuhan
(i)Perkembangan dan pertumbuhan paru-paru
Paru-paru mula bertumbuh sebaik sahaja berlakunya persenyawaan.
Pembentukannya bermula sebagai satu kantung di minggu ke-4 dan seterusnya
terbahagi kepada dua.
Pada minggu ke-16, pokok bronkiol mula terbentuk dan 3 bulan terakhir fetus,
alveoli mula terbentuk. Kebanyakannya terbentuk dengan lengkap semasa pasca natal.
Paru-paru fetus terdiri daripada cecair, termasuk cecair amniotik dan komponen
darah.

o
o
o
o

Kebanyakan cecair ini dikeluarkan apabila toraks ditekan dalam proses kelahiran,
dengan bakinya dikeluarkan melalui salur limfa.
Pergerakan pernafasan yang dapat dikesan dalam fetus menunjukkan bahawa
pusat pernafasan di otak dan mekanisme otot-saraf yang perlu untuk proses ini
telah wujud sebelum kelahiran.
Paru-paru manusia adalah seberat 60 70g semasa kelahiran dan jisim ini
meningkat sebanyak 20 kali ganda sebelum kematangan.
Bilangan alveoli meningkat dari 20 juta (kelahiran) ke 300 juta (umur 8 tahun).
Isipadu paru-paru adalah lebih daripada jisim paru-paru.
Bayi yang baru dilahirkan boleh menyedut sebanyak 3ml udara segram tisu
manakala orang dewasa adalah antara 8 10ml.

(ii) Fungsi pernafasan


Proses respiratori melibatkan dua komponen.
Pertama, melibatkan paru-paru di mana pemindahan oksigen dan karbon dioksida
antara kanak-kanak dan ruang persekitarannya.
Kedua, melibatkan pengangkutan gas dalam darah ke dan dari tahap sel-sel atau
dikenali sebagai respirasi selular.
Mekanisme pernafasan termasuklah:
Pusat respiratori terletak di dalam tunjang otak
Reseptor regang di dalam paru-paru, yang mengalirkan impuls proprioseptif melalui
saraf vagus
Reseptor kimia karotid dan aortik, akan terangsang apabila kandungan
oksigen dalam darah menurun
Pusat respiratori di dalam tunjang otak dan pusat reseptor kimia, akan
terangsang apabila kandungan karbon dioksida dalam darah meningkat atau pH darah
menurun
Kekerapan pernafasan semasa kelahiran adalah sebanyak 40 nafas seminit dan kadar
ini menurun ke 30 nafas seminit menjelang umur satu tahun. Di antara umur 5 6
tahun, kekerapan adalah sebanyak 22 nafas seminit dan seterusnya
menurun ke 16 atau 17 nafas seminit.
Isipadu sisa (residual volume) adalah isipadu gas yang berada di dalam paru-paru
selepas satu hembusan maksimum.
Isipadu tidal (tidal volume) adalah purata isipadu udara yang dihembus semasa
pernafasan normal.
Isipadu simpanan tarikan nafas (inspiratory reserve volume) adalah isipadu
maksimum gas yang boleh ditarik masuk dari paras normal pernafasan isipadu
tidal.
Isipadu simpanan hembusan (expiratory reserve volume) adalah isipadu
maksimum gas yang boleh dihembus dari paras normal pernafasan isipadu tidal.

Kapasiti vital (vital capacity) adalah isipadu maksimum gas yang boleh dikeluarkan dari
paru-paru hasil daripada tarikan nafas maksimum.
Kapasiti pernafasan (inspiratory capacity) adalah isipadu maksimum gas yang
boleh disedut.
Kapasiti sisa fungsi (functional residual capacity) adalah isipadu gas yang
tertinggal di dalam paru-paru selepas satu pernafasan normal.
1.2 Perkembangan Motor (Motor Development)
Perkembangan dan penghalusan lakuan kemahiran di dalam aktiviti motor adalah
penting dalam perkembangan dunia kanak-kanak. Aktiviti-aktiviti motor ini merupakan
sebahagian utama dalam tingkah laku kanak-kanak dan memberi peluang untuk
mereka mengalami persekitaran yang mencabar, khususnya semasa prasekolah.
Perkembangan motor merupakan satu proses di mana kanak-kanak memperolehi
kemahiran dan pola pergerakan. Ini dicirikan dengan suatu modifikasi berterusan yang
berasaskan kepada:
Proses kematangan otot-saraf yang berkemungkinan diselaraskan secara genetik
Sifat-sifat kematangan dan pertumbuhan dalam kanak-kanak (cthnya: saiz dan
komposisi badan)
Kesan sampingan pengalaman motor yang terdahulu
Pengalaman motor yang terkini.
Kemahiran dan pola pergerakan
Pola motor adalah merujuk kepada pergerakan asas dalam melaksanakan sesuatu
tugas.
Dalam kemahiran motor, penekanan adalah pada ketepatan, kejituan, dan prestasi.
Klasifikasi aktiviti motor
(i) Aktiviti motor halus dan kasar
Motor halus adalah pergerakan yang memerlukan kejituan dan kemahiran seperti
dalam tugasan manipulatif.
Motor kasar adalah pergerakan yang melibatkan seluruh badan atau anggota
badan seperti dalam aktiviti lokomotor.
Kebanyakan lakuan motor merangkumi unsur-unsur motor kasar dan halus.
(ii) Pola motor asas
Ini adalah merujuk kepada bentuk pergerakan asas.
Bentuk pergerakan asas ini terdiri daripada lokomotor, bukan lokomotor dan
manipulatif.
Bentuk pergerakan asas boleh terdiri daripada gabungan mana-mana aspek yang
disenaraikan.
(iii) Proses dan hasil pergerakan
Proses pergerakan melibatkan:
teknik sesuatu pergerakan, contohnya putaran pinggul, aksi lengan, aksi kaki, dan
sebagainya

mekanik sesuatu pergerakan, contohnya sudut lonjakan , panjang tuas lengan, sudut
antara sendi, dan sebagainya
Hasil pergerakan tertumpu kepada keputusan akhir sesuatu lakuan, contohnya
jarak lompatan, catatan masa larian, dan sebagainya.

Pantulan dalam bayi yang baru dilahirkan


Tindak balas motor bayi yang baru dilahirkan adalah sambungan daripada apa yang
telah wujud semasa dalam keadaan fetus.
Pola ini wujud dalam bentuk pantulan semasa kelahiran.
Sesetengah pantulan ini adalah berbentuk mudah dan dikawal oleh saraf tunjang
manakala sebahagiannya adalah kompleks dan memerlukan integrasi otak dan pusat
saraf yang lain.
Pantulan Moro (Moro reflex) adalah pola pantulan yang wujud dalam bayi sejak lahir ke
3 bulan.
Pantulan Startle (Startle reflex) wujud akibat bunyian yang kuat dan bayi akan
bertindak balas dengan mengfleksikan anggota badan.
Pantulan genggaman (palmar grasp reflex) berlaku apabila sesuatu objek diletakkan
pada tapak tangan bayi.
Pantulan leher (tonic neck reflex) mula kelihatan selepas beberapa bulan dilahirkan.
Apabila kepala bayi dipusingkan ke sebelah, bayi akan bertindak balas dengan
memanjangkan kaki dan lengan pada bahagian yang dipusingkan dan fleksi pada
bahagian yang bertentangan.
Pantulan righting adalah berkait dengan hubungan antara kepala dengan anggota
badan.
Pantulan labyrinthine adalah berkait dengan orientasi badan terhadap daya graviti.
Pantulan primitif (primitive reflexes) yang terdiri daripada pantulan Moro,startle dan
genggaman lazimnya terbentuk dengan sempurna sejak lahir sehingga bulan ke-3.
Pantulan postur yang terdiri daripada pantulan leher, labyrinthine,righting mula
terbentuk selepas bulan ke-3 dan seterusnya.
Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi perkembangan motor kanak-kanak
Cara penjagaan
Bilangan kelahiran
Bilangan kanak-kanak dalam keluarga
Peluang untuk pergerakan dan bermain secara aktif
Status sosioekonomi
Status pemakanan
Persekitaran
Biologikal (genotaip, saiz badan, komposisi badan)
Persepsi kanak-kanak terhadap persekitarannya.

Prinsip Perkembangan Motor


Arnold Gesell (1952), telah memperkenalkan 2 prinsip perkembangan motor
yangberfokus pada perkembangan yang berlaku dalam dua tahun pertama selepas
kelahiranbayi.
Prinsip-prinsip
tersebut
adalah
prinsipcephalocaudal dan
prinsip proximodistal.
Prinsip Cephalocaudal
Cephalocaudal adalah gabungan dua perkataan Latin iaitu:
cephalo = kepala dan caudal = penghujung saraf tunjang
Perkembangan cephalocaudal adalah merujuk kepada perkembangan kawalan
ototsecara beransur-ansur dari bahagian kepala ke bawah sehingga ke hujung jari
kaki.
Contohnya, dalam perkembangan janin, bahagian kepala terbentuk dahulu, diikuti
bahagian tangan dan seterusnya pada bahagian kaki.
Kawalan motor bermula dari bahagian kepala, leher dan badan sebelum dapat
mengawal bahagian kaki seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Prinsip Proximodistal
Proximadistal adalah juga gabungan dua perkataan Latin iaitu:
proximo = hampir dan distal = jauh
Perkembangan proximodistal adalah merujuk secara khusus perkembangan kawalan
otot secara beransur-ansur dari bahagian tengah (paksi) badan ke bahagian yang
menjauhi paksi badan. Contohnya, kanak-kanak dapat mengawal otot-otot pada
bahagian atas badan dan bahu sebelum mereka dapat mengawal otot-otot pada
bahagian lengan, tangan dan jari.

1.3 Prestasi Motor Dan Kekuatan (Strength And Motor Performance)


Perkembangan kemahiran motor asas kanak-kanak lazimnya terbentuk
menjelang umur 6 7 tahun. Komponen kekuatan diambil kira dalam prestasi motor
kanak-kanak kerana ini merupakan satu komponen penting dan juga prestasi motor
sering digunakan sebagai satu petunjuk kepada kekuatan otot. Kekuatan adalah daya
otot atau kebolehan seseorang individu membentuk tekanan terhadap rintangan luaran.
Terdapat beberapa jenis kekuatan iaitu kekuatan statik, dinamik dan letusan (kuasa).
Kekuatan statik atau isometrik adalah daya yang dikenakan ke atas rintangan
luaran tanpa sebarang perubahan pada panjang otot. Lazimnya kekuatan jenis ini
diukur pada kumpulan otot yang khusus, contohnya kekuatan genggaman, kekuatan
fleksi atau ekstensi lutut.Kuasa adalah kemampuan otot melepaskan daya maksimum
dalam suatu tempoh yang singkat. Contohnya, pengukuran lompat jauh berdiri.
Kekuatan dinamik adalah daya yang dibentuk hasil daripada penguncupan otot yang
berterusan. Contohnya, pengukuran tekan tubi dan mendagu. Daya tahan otot adalah
merujuk kepada kebolehan mengulangi atau mengekalkan penguncupan otot untuk
suatu tempoh masa yang lama. Contohnya, gantung siku bengkok.

Ujian prestasi yang merangkumi kemahiran motor asas lazimnya melibatkan


kawalan motor dan kekuatan. Melompat melibatkan koordinasi motor dan kuasa otot
untuk membolehkan badan bergerak mendatar ke hadapan seperti di dalam lompat
jauh berdiri. Membaling melibatkan koordinasi dan kuasa dalam melepaskan balingan
sesuatu objek. Lari pecut adalah ujian yang melibatkan kepantasan manakala lari ulang
alek melibatkan ketangkasan. Imbangan adalah perl dalam prestasi aktiviti motor sama
ada dalam bentuk statik atau dinamik manakala kelenturan melibatkan julat pergerakan
sendi di pelbagai bahagian badan. Lain-lain kemahiran motor asas yang boleh diuji
termasuklah menendang untuk jarak, menyambut bola yang dilambung, hopping atau
skipping, membaling untuk ketepatan dan sebagainya.

Prestasi motor di peringkat awal kanak-kanak


Kekuatan otot meningkat di peringkat ini.
Lelaki menunjukkan peningkatan yang lebih berbanding perempuan di dalam aktiviti
berlari, melompat dan membaling.
Perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik di dalam aktiviti imbangan
berbanding lelaki di antara umur 3 5 tahun, dan lebih baik di umur 6 tahun.
Secara puratanya, lelaki menunjukkan prestasi yang cemerlang di dalam aktiviti yang
melibatkan kuasa dan kelajuan manakala perempuan lebih ke arah aktiviti imbangan.
Prestasi motor di peringkat pertengahan kanak-kanak dan remaja
Kekuatan dan prestasi motor lazimnya meningkat mengikut umur. Walau
bagaimanapun, pola peningkatan ini berbeza mengikut aktiviti.
Kekuatan lelaki meningkat secara linear mengikut umur sehingga 13 atau 14 tahun di
mana peningkatan adalah mendadak manakala kekuatan perempuan meningkat secara
linear mengikut umur sehingga 16 atau 17 tahun.
Daya tahan otot lelaki meningkat secara linear dari 5 sehingga 13 atau 14 tahun di
mana peningkatan mendadak berlaku selepas itu manakala daya tahan otot perempuan
meningkat secara linear mengikut umur.
Dalam komponen kelenturan, perempuan didapati lebih lembut daripada lelaki di
semua peringkat umur, dan ini amat ketara di peringkat pertumbuhan pesat remaja dan
kematangan seksual.
Tempoh antara 5 hingga 8 tahun adalah suatu tempoh perubahan di dalam
perkembangan kekuatan dan prestasi motor. Pola pergerakan asas mula matang pada
tempoh ini dan amat berbeza dalam setiap kanak-kanak.

1.4 Prestasi Aerobik (Aerobic Performance)

Petunjuk prestasi aerobik semasa pertumbuhan adalah merujuk kepada


perubahan di dalam kardiovaskular, pulmonari, otot rangka, substrat, pengawalatur
suhu badan.
Kuasa aerobik adalah kuasa maksimum tenaga yang dihasilkan dalam seminit
oleh gentian otot yang berfungsi. Kapasiti aerobik adalah jumlah tenaga yang sedia ada
untuk melaksanakan aktiviti aerobik. Tiga petunjuk utama metabolisme aerobik semasa
senaman di dalam individu yang membesar adalah:
(a) Adaptasi Terhadap Senaman Submaksimum
Kajian telah menunjukkan bahawa tindak balas kardiovaskular dan pulmonari
terhadap senaman di paras submaksimum berubah mengikut umur. Perubahan umur ini
adalah lebih berkait kepada status kematangan biologikal dan jisim badan berbanding
umur kronologi.
(b) Adaptasi Terhadap Senaman Yang Lama Dan Senaman Bercorak Daya Tahan
Data kajian telah menyatakan bahawa senaman jangka masa panjang dapat
diatasi oleh kanak-kanak dan remaja tanpa sebarang masalah. Dalam aspek
pengawalatur suhu badan, lebih daripada 75% substrat yang ditukarkan kepada tenaga
kimia semasa penguncupan otot rangka perlu dibebaskan sebagai haba. Kanak-kanak
mempunyai luas permukaan yang lebih besar berbanding dewasa pada setiap kilogram
jisim badan. Apabila kadar haba yang tinggi perlu dibebaskan, kanak-kanak mempunyai
kelebihan kerana luas permukaan badannya berbanding dewasa tetapi mempunyai
kapasiti perpeluhan yang kurang. Ini menyebabkan kanak-kanak kurang upaya untuk
bergantungan pada proses sejatan peluh untuk membebaskan haba yang berlebihan.
Oleh yang demikan, kanak-kanak tidak berupaya melakukan senaman di cuaca yang
panas dan lama berbanding dewasa.

(c) VO2 Max


Kuasa aerobik maksimum adalah berkait dengan saiz badan, kematangan dan
jantina. Kuasa ini diukur pada kadar nadi maksimum senaman, yang lazimnya tinggi
dalam kalangan kanak-kanak. Min kadar nadi maksimum kanak-kanak boleh mencapai
antara 200 ke 215 dsm dan kadar ini menurun mengikut peningkatan umur. Menjelang
lewat remaja kadar ini mencapai antara 190 ke 195 dsm. Keupayaan kanak-kanak
menyesuaikan kapasiti aerobiknya adalah lebih baik berbanding dewasa. Semasa
senaman, tempoh untuk kanak-kanak mencapai 50% kapasiti aerobik maksimum
adalah lebih singkat berbanding dewasa.
Perubahan-perubahan ini akan memberi satu anggaran secara tidak langsung
terhadap kapasiti aerobik kanak-kanak semasa pertumbuhan.
1.5 Prestasi Anaerobik (Anaerobic Performance)
Penghasilan tenaga anaerobik adalah penting dalam pertumbuhan kanak-kanak
keranakebanyakan aktiviti mereka melibatkan penggunaan tenaga yang banyak,
berintensiti tinggi dan jangka masa yang lama. Oleh yang demikian, sumber tenaga

yang dihasilkan oleh pengoksidaan otot rangka adalah tidak mencukupi untuk
menampung keperluan tenaga ini.
Semasa pertumbuhan penentu-penentu prestasi anaerobik seperti morfologi,
fisiologi dan biokimia akan berubah. Jisim otot yang akan bertambah mengikut umur
memberi satu kesan terus kepada penghasilan tenaga anaerobik. Kepekatan
maksimum laktat darah meningkat mengikut umur semasa pertumbuhan. Kepekatan
laktat otot semasa senaman submaksimum adalah lebih rendah dalam kanak-kanak
berbanding dewasa. Oleh yang demikian, pemerhatian ini mencadangkan bahawa
individu yang sedang membesar kurang bergantung pada metabolisme glikogen untuk
menampung ATP yang digunakan semasa aktiviti aerobik dan anaerobik.

hmad As Siddique Bin Abdullah-Kematangan


TAJUK 6 Kematangan
1. Sinopsis
Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kematangan. Ini merupakan
kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Ia
membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal, psikososial,
kognisi, personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Modul ini juga
dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.
2. Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti modul ini, diharap anda dapat:
1. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan kandungan pengetahuan tentang
pertumbuhan dan pembelajaran motor kanak-kanak;
2. Memahami perkembangan pertumbuhan, kematangan dan kesan pembelajaran motor kanak-kanak;
3. Memahami teori pembelajaran motor dan implikasi perkembangan penguasaan kemahiran;
4. Membezakan pelbagai bentuk maklumbalas, knowledge of result dan latihan yang mempengaruhi
pembelajaran motor;
5. Berupaya merekabentuk program pembelajaran motor dengan mengambilkira pelbagai bentuk
maklumbalas, knowledge of result, jenis latihan dan perbezaan individu;
6. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk
pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna; dan
7. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan

3. Kerangka Konsep Tajuk Ini


4.
Kandungan
6.0

Kematangan/Proses Matang (Maturation )


6.1
Kematangan Biologi: Konsep Dan Penilaian

Konsep kematangan bererti perkembangan ke arah keadaan yang matang.Setiap individu dilahirkan

dengan satu tempoh biologikal yang memastikan perkembangan ke arah keadaan matang.
Pertumbuhan biologikal dan kematangan seseorang kanak-kanak tidak semestinya bergerak seiring

dengan tarikh atau umur kronologinya.Sesetengah kanak-kanak akan berkembang lebih pesat dari aspek
biological berbanding umur kronologinya.
Dengan kata lain, walaupun dua orang kanak-kanak mempunyai umur kronologi yang sama, mereka

tidak semestinya mencapai tahap kematangan biologikal yang sama pada umur tersebut.
Petunjuk atau indikator kematangan dalam kajian pertumbuhan lazimnya berdasarkan kematangan
rangka, kematangan seksual dan kematangan somatik.

6.2(a) Menilai Kematangan Rangka


Merupakan kaedah yang paling baik dalam penilaian umur biologikal atau status kematangan.
Rangka merupakan indikator yang ideal tentang kematangan kerana perkembangannya merangkumi

tempoh pertumbuhan yang menyeluruh.


Semua kanak-kanak bermula dengan rangka rawan di peringkat pranatal danberkembang menjadi

rangka lengkap di peringkat awal dewasa.


Kadar di mana tulang berkembang dari rawan ke pembentukan tulang awalan, kebentuk tulang yang

pelbagai dan seterusnya ke peringkat dewasa berbeza antara tulang di dalam seseorang individu dan
antara individu-individu.
Tulang-tulang tangan dan pergelangan tangan merupakan asas utama penilaian kematangan rangka di

dalam kanak-kanak.
Pada lazimnya tulang-tulang tangan kiri dikaji dengan meletakknya di atas satu permukaan rata pada

plet sinar-X.
Terdapat dua kategori tulang iaitu tulang panjang dan tulang bulat. Setiap tulang panjang merangkumi

diafisis dan epifisis.


Tulang bulat adalah sebenarnya tulang tak sekata, yang kebanyakannya terletak di pergelangan tangan.
Indikator kematangan memberi 3 jenis maklumat yang digunakan untuk menentukan kematangan tulang.
Pertamanya, adalah kemunculan awal pusat tulang yang khusus pada sinar-X,yang menunjukkan

penggantian rawan oleh tisu tulang di dalam tulang yang terlibat.


Keduanya, adalah definisi dan sifat-sifat setiap tulang berdasarkan perbezaan bentuk semasa

perkembangannya semakin jelas di peringkat dewasa.


Ketiganya, melibatkan penggabungan epifisis dengan diafisis masing-masing di dalam metakarpal,

o
o
o

falanks, radius dan ulna, dan pembentukan kontur dan bentuk karpal dewasa.
Terdapat 3 kaedah penilaian kematangan rangka iaitu
(i) kaedah Greulich-Pyle,
(ii) kaedah Tanner-Whitehouse dan
(iii) kaedah Fels.
6.2(b) Menilai Kematangan Seksual
Penilaian adalah berasaskan kepada perkembangan ciri-ciri seks sekunder iaitu perkembangan buah
dada dan haid (perempuan), zakar dan buah zakar (lelaki)dan bulu pubik / kelamin (lelaki dan
perempuan).

Penilaian ke atas seks sekunder ini hanya terhad sehingga peringkat remaja atau baligh. Oleh itu,

indikator ini mempunyai had aplikasi dalam pertumbuhan sepanjang hayat.


Penilaian lazimnya dilaksanakan dalam 5 peringkat dan secara pemerhatian.
Peringkat 1 menunjukkan perkembangan prabaligh. Contohnya, alat kelamin lelaki adalah sama saiz di

peringkat awal kanak-kanak.


Peringkat 2 menunjukkan perkembangan awalan setiap ciri peningkatan awal buah dada (perempuan),

pembesaran alat kelamin (lelaki), pemunculan bulu pubik (lelaki dan perempuan).
Peringkat 3 dan 4 menunjukkan kematangan berterusan setiap ciri dan adalah sukar untuk dinilai.
Peringkat 5 menunjukkan keadaan perkembangan matang atau dewasa bagi setiap ciri.
Perlu diingatkan bahawa kelima-lima peringkat yang dinyatakan adalah satu penilaian yang lazim hasil

daripada pemerhatian. Setiap individu akan berkembang mengikut tahap kematangan masing-masing
dan tidak semestinya semua ciri yang dinyatakan berkembang dari peringkat 1 ke 5.

Terdapat 2 kaedah menentukan umur yang dicapai berdasarkan kematangan seksual iaitu
o (i) kaedah status quo
o (ii) kaedah retrospective
6.2(c) Menilai Kematangan Somatik

Penggunaan ukuran badan sebagai indikator kematangan memerlukan data kajian berbentuk

longitudinal
Jika data yang diperolehi merangkumi zaman remaja, ketepatan ukuran anggota badan yang khusus

semasa pertumbuhan pesat remaja ini boleh digunakan sebagai indikator kematangan somatik.
Pengukuran ketinggian merupakan aspek yang lazimnya digunakan sebagai penilaian kematangan

somatik.
Umur di puncak halaju ketinggian (peak height velocity) adalah indikator yang lazim digunakan dalam

kematangan somatik.
Ini adalah peringkat umur di mana ketinggian maksimum dicapai semasa pertumbuhan pesat remaja.
Anggaran umur yang sama boleh dibuat pada puncak halaju anggota lain seperti umur di puncak halaju

pertumbuhan dalam panjang kaki, ketinggian berduduk,biacromial, bicristal, lebar, berat badan dan
kekuatan otot.
Satu lagi indikator kematangan somatik boleh dikira berdasarkan peratusan ketinggian dewasa yang
dicapai pada sesuatu peringkat umur.
6.3

Salingkaitan Petunjuk / Indikator Kematangan

Secara umumnya, indikator kematangan rangka, seksual dan somatik semuanya berkait secara positif

antara satu sama lain.


Dapatan kajian menunjukkan bahawa remaja yang matang cepat secara seksual akan mencapai

ketinggian yang cepat semasa pertumbuhan pesat, dan sebaliknya.


Kematangan rangka juga berkait dengan perkembangan ciri-ciri seks sekunder.
Min umur kronologikal dan umur rangka pada setiap peringkat kematangan adalah rapat.
Variasi dalam umur rangka berkurangan pada peringkat haid dan pada 95% ketinggian matang.

Umur rangka mungkin berbeza dengan umur kronologi semasa awalan kematangan seksual, tetapi

keadaan ini akan berubah apabila pertumbuhan pesat dan kematangan seksual remaja bermula.
Pertumbuhan prabaligh dan kematangan rangka adalah bergantungan pada rangsangan hormon

pertumbuhan manakala kematangan seksual, ketinggian dan kematangan rangka di peringkat lewat
adalah di bawah rangsangan hormon pertumbuhan dan hormon steroid.
Hormon steroid ini banyak dihasilkan oleh gonad semasa kematangan
6.4

Pengaturan Masa Dan Urutan Perubahan Dalam Kematangan Semasa

Remaja

Pertumbuhan pesat dalam ketinggian adalah indikator lazim yang digunakan untuk kematangan somatik.
Kelajuan pertumbuhan ketinggian akan mencapai stau peringkat maksimum dan seterusnya mula

menurun.
Sesetengah kanak-kanak akan mencapai pertumbuhan pesat keremajaan semasa peringkat

pertengahan kanak-kanak, iaitu lebih awal daripada julat umur yang lazim dalam transisi dari kanakkanak ke remaja.
Perempuan akan matang lebih cepat daripada lelaki.Dapatan kajian menunjukkan pertumbuhan

maksimum dalam setiap tulang berlaku lebih cepat dalam perempuan berbanding lelaki.
Pertumbuhan maksimum diperolehi oleh tibia terdahulu dan kemudiannya femur,di ikuti fibula dan tulang-

tulang anggota atas.


Pertumbuhan ketinggian maksimum berlaku sama masanya dengan pertumbuhan maksimum humerus

dan radius.
Oleh yang demikan, pada awal remaja, kanak-kanak akan mempunyai kaki yang panjang, kerana tulang-

tulang anggota bawah mengalami pertumbuhan pesat lebih awal berbanding anggota atas.
VO2 max mutlak meningkat dari 1 tahun sebelum dan 1 tahun selepas haid dan kemudiannya akan

berada di keadaan malar.


VO2 max relatif menurun dari 2 tahun sebelum haid ke 3 tahun selepas haid.
Peningkatan VO2 max mutlak semasa haid menunjukkan penambahan saiz badan, dimana penurunan

VO2 max relatif pada tempoh ini menunjukkan peredaran oksigen tidak berkembang secepat jisim badan.
Perubahan dalam komposisi badan, khususnya penambahan lemak adalah factor signifikan yang

mempengaruhi VO2 max relatif semasa kematangan seksual dalam perempuan.


Perubahan imej badan dalam tempoh kematangan dan pertumbuhan pesat mungkin mempengaruhi
motivasi untuk bertanding.
6.5 (a) Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Pertumbuhan

Kebanyakan fokus adalah pada peringkat remaja di mana variasi masapertumbuhan pesat dan

kematangan seksual dapat diperhatikan dengan jelas.


Kanak-kanak pada lazimnya dikategorikan dalam kumpulan kematangan awal,normal atau lewat

berdasarkan umur rangka, umur semasa haid atau ciri-ciri seks sekunder.

Penilaian berdasarkan umur rangka


o Umur rangka Kategori kematangan
o Dalam lingkungan 1 tahun umur kronologi Normal Lebih daripada 1 tahun umur kronologi Awal Kurang
daripada 1 tahun umur kronologi Lewat


Penilaian berdasarkan haid
o Contoh: Kehadiran haid pada umur 13 tahun

Kategori kematangan
o Antara 12 dan 14 tahun Normal Atas 14 tahun Lewat Bawah 12 tahun Awal

Kanak-kanak yang matang awal adalah lebih tinggi dan berat berbanding mereka yang normal atau

lewat matang.
Saiz badan akan kelihatan lebih ketara dan jelas di peringkat remaja bagi mereka yang matang pada

waktu yang berlainan.


Kanak-kanak lewat matang akan mempunyai pinggul yang kecil berbanding bahu mereka.
Kanak-kanak awal matang akan mempunyai pinggul yang lebar berbanding bahu mereka.
Ektomorf lazimnya adalah berkait dengan lewat matang dalam lelaki dan perempuan.
Kajian telah menunjukkan bahawa terdapat korelasi positif antara endomorf dan mesomorf dan umur

rangka, manakala korelasi negatif antara ektomorf dan umur rangka dalam kanak-kanak berumur antara
9 dan 17 tahun.
Korelasi antara endomorf dan umur rangka meningkat antara 9 dan 12 tahun,menunjukkan

pengumpulan lemak sebelum pertumbuhan pesat remaja.


Korelasi antara endomorf dan umur rangka menurun antara 12 dan 16 tahun,menunjukkan pengurangan

atau kehilangan lemak semasa pertumbuhan.


Lelaki akan mengalami pengurangan lemak bawah lapisan kulit di bahagian anggota hujung dan

pengumpulan yang lebih di bahagian abdomen semasa peringkat remaja.


Korelasi antara mesomorf dan umur rangka adalah stabil antara 9 dan 12 tahun,dan seterusnya

meningkat dari 12 ke 15 atau 16 tahun


Korelasi negatif antara ektomorf dan umur rangka adalah stabil antara 9 dan 15 tahun dan mula

menurun pada lewat remaja.


Lelaki yang lewat umur rangkanya sering mempunyai nilai ektomorf yang tinggi.
Ektomorf yang ketara (contohnya, 2-2-6), sama ada di prabaligh atau awal dewasa adalah berkait

dengan kitaran remaja yang lewat atau panjang.


Mesomorf yang ketara di peringkat prabaligh akan kelihatan lebih rendah dan mempunyai kitaran remaja

yang lewat sedikit tetapi pertumbuhan yang pesat.


Endomorf prabaligh akan mempunyai pertumbuhan yang awal dan pesat tetapi tidak lanjut untuk suatu

tempoh masa yang lama.


Dalam lelaki, korelasi antara umur rangka dan kelebaran otot lengan dan betis meningkat dengan ketara

dari umur kanak-kanak ke remaja, berbanding perempuan.


Korelasi antara ketebalan lemak di betis dan umur rangka meningkat dari umur kanak-kanak ke remaja

dalam lelaki dan perempuan.


Ukuran otot, tulang dan lemak di lengan dan betis dalam kanak-kanak awal matang (lelaki dan

perempuan) adalah besar.


6.5 (b) Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Prestasi
Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapatnya korelasi positif antara umur rangka dan prestasi.
Korelasi antara umur rangka dan kekuatan adalah sederhana, dan adalah lebih tinggi untuk prestasi

motor.
Oleh itu, kanak-kanak awal matang akan menjadi lebih kuat dan menunjukkan prestasi yang lebih baik
berbanding dengan kanak-kanak lewat matang.

Prestasi semasa peringkat kanak-kanak pertengahan dipengaruhi oleh umur kronologi dan saiz badan,

kedua-duanya berkait dengan status kematangan.


Kekuatan dan prestasi motor kanak-kanak praremaja adalah dipengaruhi oleh perkaitan antara umur

kronologi, umur rangka, dan saiz badan. Oleh itu, adalah sukar untuk membezakan dengan jelas kesan
khusus variasi berkait kematangan dalam penilaian kekuatan dan prestasi motor.
Secara umumnya, perkaitan kekuatan dan prestasi motor remaja lelaki adalah positif dan signifikan

kepada kematangan rangka.


Prestasi motor remaja perempuan adalah tidak berkait secara signifikan kepada petunjuk kematangan

rangka dan seksual.


Kekuatan statik adalah berkait secara positif kepada status kematangan dalam perempuan semasa
remaja.
MODUL
Perkembangan motor (tingkah laku)
DEFINSI & SKOP
Kajian proses psikologi dan fisiologi yang mempengaruhi prestasi motor berkenaan asal-usul serta
perubahan dalam tingkah laku pergerakan sepanjang hayat dan merangkumi pengajian pengaruh biologi
(warisan) dan pengaruh persekitaran terhadap tingkah laku motor daripada bayi sehingga tua serta
melibatkan kefahaman bagaimana tingkah laku motor dipengaruhi oleh integrasi antara faktor
psikologi, sosiologi, kognitif, biologi dan mekanik.
PERKEMBANGAN SEJARAH
> Berasal dari psikologi perkembangan manusia.
> Gallahue dan ozman (2002):Sejarah perkembangan motor melalui tiga fasa perkembangan :
i) Fasa kematangan (1928 - 1946 )
ii) Fasa normatif (1946 - 1970 an)
iii) Fasa proses (1980 an sehingga kini )

Fasa perkembangan motor.


*Gallahue membangunkan model hourglass untuk memerangkan proses perkembangan motor.
Proses berterusan dari masa konsepsi sehingga akhir hayat .
Kandungan terdiri dari sumber :gen dan persekitaran.
Peringkat refleksi ( utero - 1 tahun ) dan pergerakan ridimentari ( lahir sehingga 2 tahun )

ditentukan melalui gen.


Urutan pergerakan sama tetapi kadar perkembangan berbeza.

Perbezaan berlaku sepanjang hayat.


Penguasaan kemahiran motor oleh dipertingkatkan melalui latihan,galakan dan

pembelajaran dalam persekitaran yang sesuai.


Dipengaruhi oleh bentuk dan keperluan gerak kerja.

* Fasa pergerakan asas (2 - 7 tahun ) : berlari ,melompat , menangkap dan menendang.

3 peringkat : awal, elememtari dan matang


Galakan dan pengajaran serta banyak peluang untuk berlatih amat penting sepanjangperingkat tersebut.

* Fasa penguasaan pergerakan khas ( 7- 10 tahun )


Dipengaruhi oleh penguasaan kemahiran asas yang matang : peningkatan bentuk

pergerakan ,lebih tepat dan lebih terkawal daripada kemahiran motor asas.
Kemahiran khas digunakan seharian ,dalam aktiviti rekreasi dan sukan.

KEMAHIRAN MOTOR ASAS


Penting untuk kejayaan dalam permainan ,sukan, tarian dan aktiviti kecergasan.Dikategorikan pada
kemahiran:
lokomotor pergerakan yang mengerakkan badan melalui ruang.
nyah lokomotor atau pergerakan aksis > pergerakan setempat di atas suatu dasarsokongan yang stabil.
kemahiran manipulatif > kemahiran yang digunakan dengan peralatan

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN MOTOR ASAS


* PERINGKAT AWAL: 2 tahun
lemah dalam integrasi antara ruang dan masa.
turutan bahgian badan yang tidak sempurna.
kurang rotasi badan.
sukar mengikut rentak.
kurang koordinasi.

* PERINGKAT PERTENGAHAN : 3 atau 4 tahun.


lebih berkoordinasi dan kawalan pergerakan antara masa dan ruang.
pergerakan masih tersekat atau melampau dan kurang menggunakan prinsip mekaniks.

* PERINGKAT MATANG : 5 atau 6 tahun


lebih cekap .
lebih koordinasi .
lebih kawalan .
susut pergerakan lebih besar .
lebih menyesuaikan pergerakan pada keadaan persekitaran.
Kajian fizikal adalah aspek tunggal bidang
kajian kadang-kadang dilabel
sebagaiperlembagaan manusia yang melibatkan saling-hubungan dan saling
bergantung antaraciriciri individu struktur, fungsi, dan tingkah laku.
Prestasi kemahiran membayangkan beberapa tujuan yang diingini atau khusus, sepertimenjaringkan satu
bentuk gol sepakan penalti
dalam bola sepak atau mengekalkan
keseimbangan sepanjang rutin gimnastik.
Dalam
perspektif ini,
kemahiran biasanyadibezakan
daripada gerakan kerana
sesetengah pergerakan tidak
semestinya
mempunyaiapa-apa

maksud tertentu (contohnya, menggigit kuku seseorang).Walau


bagaimanapun,ia
mesti diberi
perhatian bahawa kemahiran terdiri daripada pergerakan.
Kemahiran menunjukkan bahawa dalam perlakuan prestasi, matlamat tertentu dicapai, seperti dalam
takrif "membawa beberapa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum". Sebagai contoh, berjaya
menjaringkan apabila mengambil sepakan penalti.
Kemahiran menunjukkan
bahawa tenaga minimum
diperlukan
untuk mencapai matlamatprestasi.
Ini boleh menunjukkan dengan jelas dari persembahan dari atlet yang sangat mahir berbanding
dengan orang-orang yang kurang mahir.Meminimumkan usaha dicapaimelalui
penguasaan lengkap kemahiran tertentu, biasanya selepas latihan yang memakan beberapa
tahun. Selain daripada ini, konsep pengurangan juga boleh mencapai matlamatprestasi dalam masa
yang minimum.

Penglibatan
keinginan atau
tujuan tertentu
/matlamat

mencapai
matlamattertentu

tanpa
tenagaprestasi tena
gaminimurem

contoh
untuk menjaringkan
goldaripada
sepakan penaltidalam pe
rmainan bola sepak

Pengecualian
untuk mencapai
matlamat tertentu,sesuatu
perbuatan mesti melibatkanperger
akan. Walau
bagaimanapun,
sesetengah pergerakan tidakmem
punyai apa-apa matlamat.
berjaya menjaringkan
Nasib: beberapa pemain rekreasis
goldari sepakan
kor 10 strike pin dalam
penalti dalam
permainanBowling untuk pertama
permainan bola sepak.
kalinya.
Jadual 1.0 Definisi pergerakan
ini boleh dicapai selepas berkalikalimengamalkan kemahiran
berjaya menjaringkan
goldalam permainan bola
sepak dengan
usaha
yangsangat
minimum yangdiambil

Gambar 1.0 Bekas dunianombor 1 pemain tenis,Pete Sampras, menggunakan tindakanyang sangat
minimumapabila service tetapidapat melakukan
servicesepantas 230
km /
jam.
Output
maksimumdaripada input yang minimum seperti ini praktikal memerlukan pergerakan mahir.
Kemahiran motor generik dan secondary
Satu aspek asas memahami kemahiran motor manusia adalah untuk mengenali jenis-jenis kemahiran
motor yang
wujud.
Dalam
sistem motor kami,
kami mampu
menghasilkan
dan membangunkan dua jenis kemahiran motor:
(a)
Kemahiran motor generik
Kemahiran
motor
generik
termasuk pergerakan yang sedia
ada dalam
sistem motorbiologi.
Contoh gerakan-gerakan ini adalah kemahiran motor kasar seperti berjalan, berlari dan melompat.
Gerakan-gerakan ini adalah kemahiran utama yang wujud dalam kodgenetik kita, dan mereka

membangunkan secara
semulajadi
tanpa keperluan untuk
mengamalkan.
Kemahiran
generik adalah tumpuan pembangunan motor, satusubdiscipline dalam kawalan motor.
(b)
Kemahiran motor secondary
Kemahiran motor secondary termasuk pergerakan yang diperolehi melalui pembelajarandan maju ke
tahap yang lebih tinggi melalui amalan dan proses latihan. Contohmemandu, dan kemahiran
sukan seperti tenis servis dan lari
gawang.
Kemahiran
ini sebagai lanjutan kepada kemahiran
generik yang
wujud secara
semula
jadi.
Misalnya,melompat adalah kemahiran generik tetapi
melakukan Fosbury Flop teknik dalam acaralompat
tinggi adalah kemahiran secondary yang
berkembang daripada kemahiranmelompat generik.

Kemahiran motor generik


Pergerakan yang sedia ada
Wujud secara semula jadi dan
biologi
contoh: berjalan, berlari, melompat

Kemahiran motor secondary


Pergerakan yang diperolehi melalui
pembelajaran
Dibangunkan melalui latihan dan proses
latihan
contoh: Fosbury Flop teknik dalam acaralomp
at tinggi

Jadual 2.0 Kemahiran Generik vs secondary

Gamber 2.0 Melari adalah kemahiran generik, tetapi lari pecut adalah kemahiran secondary yang boleh
dibangunkan daripada keupayaankami untuk berlari.Oleh itu, kemahiran secondary adalah satu
bentuk kemajuan dari asal-usul mereka generik
Klasifikasi kemahiran motor
1. Kemahiran motor kasar dan halus
Kriteria mudah untuk
mengkelaskan kemahiran berdasarkan keperluan ketepatanpergerakan.
Kriteria untuk
mengklasifikasikan kemahiran adalah jenis otot yang bertindaksebagai
penggerak
utama kepada kemahiran yang hendak dilakukan. Jika penggerakterdiri daripada kumpulan otot
besar, kemahiran akan classfied sebagai kemahiran
motorkasar.
Melontar lembing, menangani lawan dalam ragbi
dan badminton menghancurkandan contoh kemahiran motor
kasar.
Sebaliknya, jika penggerak
utama terdiri daripadakumpulan otot halus, kemahiran akan diklasifikasikan sebagai kemahiran motor
halus.
Antara contoh-contoh kemahiran
motor
halus dalam
sukan akan membaling damak,
mengawal bola kiu billiard dan memanah.
2. Kemahiran motor diskrit, berterusan dan bersiri
Skim kedua bagi
klasifikasi kemahiran menganggap sejauh mana pergerakan adalah satu
aliran berterusan tingkah laku, berbanding dengan tindakan ringkas, balistik dan yang jelas. Pada satu
hujung dimensi gerakan
ini adalah
kemahiran yang diskrit.
Kemahirandiskrit menunjukkan satu
permulaan yang mudah dan akhir,
biasanya dengan tempoh
yang sangat ringkas pergerakan.
Terdapat banyak kemahiran motor diskrit contoh dalam
sukan, seperti menangkap bola, servis dalam
tenis, atau menendang penalti.

Pada dimensi
pergerakan
lain ini adalah
kemahiran yang berterusan, yang tidakmenunjukkan permulaan atau
akhir.
Pelaksanaan pergerakan dalam
sesetengah
kemahiran berterusan boleh
pergi untuk
tempoh
yang sangat lama, dan hanya akanmenamatkan sehingga ia adalah perlu untuk menamatkan gerakan.
Dalam
erti
kata
lain,permulaan dan akhir kemahiran berterusan adalah
sangat bergantung
kepada keperluanalam sekitar atau niat pelakunya.
Contoh
lain kemahiran yang berterusan termasukbelayar, pengesanan dan kitaran.
Gambar 3.0 Otot besar adalah penggerak utama untuk berlari manakala otot kecil adalahpenggerak
utama dalam pot snuker.
Oleh
itu, berlari adalah kemahiran
motor kasarmanakala snuker pot adalah kemahiran motor
halus.
Berlari tidak mempunyai permulaanyang tersendiri atau akhir manakala snuker pot ada. Berdasarkan
kriteria ini, berlari adalah kemahiran yang berterusan manakala pot adalah kemahiran diskrit.
Gambar
4.0 Sirikemahiran diskritseperti melompat,pirouette, jatuh danmenangkapmembentukgimnastik berirama
rutin.Oleh itu, melakukan rutin ini akan menjadi kemahiran bersiri

Jenis
kemahira
n
Penerang
an

contoh

Kemahiran motor diskrit

Kemahiran motor
bersiri

Permulaan dan akhiryang ber


Tindakan diskret
beza
menghubungkanbersa
ma-sama
membaling damak

menangkap bola

menjaringkan satu jaringan


foul dalam bola keranjang

mengetuk paku

lompat bergalah

Formula 1 memandu

Kemahiran
motor
berterusan
tiada
permulaandan
akhir yangberb
eza
Berenang
Berbasikal
maraton

Jadual 3.0 kemahiran dimensi diskrit-siri-berterusan

3. Kemahiran tertutup dan terbuka


Skim ketiga klasifikasi kemahiran menitikberat sejauh mana persekitaran adalah stabil dan boleh
diramalkan di seluruh prestasi.persekitaran yang stabil merujuk kepada keadaan statik dalam mana
kemahiran yang sedang dilakukan. Kemahiran motor yang dilakukan dalam persekitaran yang stabil
dan dalam dikenali sebagai kemahiran tertutup.Contohnya, kemahiran dalam boling 10-pin akan
dilaksanakan dalam persekitaran yang stabil kerana tujuan sukan itu adalah mengetuk turun
sebanyak pin yang mungkin. Di sini, keadaan statik merujuk kepada sifat tidak berubah kedudukan
pin. Satu contoh yang sama adalah menembak. Dalam acara menembak, penembak cuba untuk
menjaringkan sebanyak mata yang mungkin dengan cuba untuk memukul titik tengah pada sasaran
pegun. Dalam jangka pendek, kemahiran rapat kemahiran yang dilakukan di bawah keadaan
persekitaran yang boleh diramalkan.

Bertentangan untuk keadaan di atas akan menjadi kemahiran yang dilaksanakan di bawah syaratsyarat alam sekitar yang dinamik dan
tidak
stabil.
Satu
kemahiran
yangterbuka adalah
salah untuk mana persekitaran berubah-ubah dan tidak menentu semasatindakan.
Contohnya,
menembak Skit,dimana penembak cuba untuk memukul sasaranyang bergerak,akan menjadi lebih kema
hiran terbuka, berbanding dengan acara pistolstandard yang disebutkan tadi. Antara contoh-contoh
lain termasuk perhimpunan tenisantara
dua
pemain, di mana ia
adalah sukar
untuk meramalkan pergerakan lawan seterusan dengan berkesan.
Gambar 5.0 Contoh dimensi kemahiran tertutup-terbuka. Melempar adalah kawalan dalaman;
pelempar bola boleh melempar dengan apa gaya sahaja. Oleh itu, melempar ialah kemahiran
tertutup. Sambutan pemukul bola pula adalah bergantung kepada jenislemparan yang akan dihantar. Dia
tidak dapat mengawal jenis apa lemparan yang akan dihantar. Dengan ini, memukul bola adalah
kemahiran terbuka.

Kemahiran tertutup
Persekitaran diramal
contoh:
membaling damak
gimnastik
menembak sasaran
pegun

Di antara
Semi-diramal
contoh:
merentas desa berjalan
Formula 1 memandu
menembak Skit

Kemahiran terbuka
Persekitaran tidak dapat ramal
contoh:
menjalankan servis
menyelamatkan sepakanpena
lti
sukan persaingan

Jadual 4.0 Kemahiran dimensi terbuka-tertutup


Secara ringkas, kefahaman yang mendalam tentang klasifikasi kemahiran motor dankriteria yang
berbeza yang digunakan
untuk klasifikasi
mereka adalah
penting untuk
memahami kemahiran
motor tertentu itu sendiri.
Tahap persefahaman itu akan
membolehkan kita untuk
menerangkan setiap ciri unik pergerakan dan itu, reka
bentukprogram
pembelajaran berkesan yang memenuhi keperluan khusus kemahiran yang perlu diperolehi.

1.0 Model Pemprosesan Maklumat


1.1 Pengenalan
Model pemprosesan maklumat menganggap ingatan manusia serupa dengan
komputer. Seorang pembelajar dianggap seperti pemproses maklumat seperti apa yang
dilakukan oleh komputer,iaitu menggunakan model input-output.Bahagian Input
merupakan maklumat atau ilmu yang diperoleh pelajar daripada persekitaran
pembelajaran. Maklumat diproses dan disimpan dalam ingatan.Selepas itu,melalui
proses retrievel,maklumat ini boleh dikeluarkan sebagai output.Kajian susun atur,
simpan dan dikeluarkan daripada ingatan.Oleh itu,pemprosesan maklumat melibatkan
operasi mental iaitu menerima, mengekod, menyimpan dan mengingat kembali
maklumat atau bagaimana manusia belajar. Model ini merupakan komponen penting
dalam beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran (Galbraith, 1994). Mengikut
model pemprosesan maklumat, terdapat tiga mode ingatan yang mana pemprosesan
maklumat berlaku dalam otak manusia. Tiga mode tersebut terdiri daripada daftar deria/
sensori, ingatan jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Teori Model Pemprosesan Maklumat


Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne,
beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. Di
antaranya ialah kesediaan, motivasi, pengamatan, ingatan dan lupaan serta
pemindahan. Teori ini memfokuskan kepada bagaimana pelajar memproses
maklumat.Maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek.Kemudian
diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang.Kombinasi pengetahuan
(maklumat yang diproses) & kemahiran dalam ingatan jangka panjang akan membina
strategi-strategi kognitif atau kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang
kompleks.Langkah pengajaran mengikut teori pemprosesan maklumat:
Perhatian pelajar: Mulakan pengajaran dengan memberikan set induksi yang dapat
menarik perhatian pelajar kepada guru & pengajaran. Contoh: Dalam pengajaran tajuk
perkakasan komputer guru boleh bersoaljawab dengan pelajar dan menunjukkan
beberapa contoh perkakasan komputer ke dalam kelas.

Merangsang ingatan pelajar kepada tajuk yang berkaitan. Perbincangan tajuk-tajuk


lepas yang sudah dipelajari & dikaitkan dengan topik yang akan diajar.
Penekanan kepada isi pengajaran yang utama dan penting. Penggunaan bahan bantu
mengajar yang tepat dengan tajuk yang akan disampaikan.Contoh: Edarkan hand out,
penyediaan slaid Powerpoint.
Persembahkan maklumat dengan teratur dengan menggunakan bahan bantu
mengajar yang bersesuaian.Contoh: Perisian kursus yang berkaitan dengan tajuk
perkakasan komputer.
Tunjukkan pelajar bagaimana mengkategorikan maklumat yang diterima &
memahaminya.Beri peluang kepada pelajar untuk mengembangkan maklumat yang
baru diterima.
Pengulangan. Contoh: Meningatkan pelajar beberapa isi penting yang dipelajari
(ingatan jangka pendek).
Menyediakan beberapa aktiviti dan latihan pengkukuhan yang berkaitan dengan
pelajaran lepas (ingatan jangka panjang)
1.5 Pengkodan Maklumat Dalam Ingatan Jangka Panjang
Pengkodan ialah proses memori yang melibatkan transformasi maklumat untuk
diingat kepada bentuk yang boleh disimpan dalam memori. Pengkodan ialah cara
maklumat dikenal pasti, dikod dan dimasukkan ke dalam memori. Mula-mula maklumat
dikenalpasti dan kemudian dikod. Pelbagai eksperimen dan kajian telah dijalankan
untuk mengkaji bagaimana manusia mengkod maklumat yang diterima. Salah satu
sebab lupaan berlaku ialah kerana maklumat itu tidak dikod dengan baik atau berkesan.
Walaupun maklumat itu berada dalam ingatan jangka pendek, selagi kita tidak
melakukan sesuatu seperti pengulangan elaborasi ('elaborative rehearsal'), maklumat
itu tidak akan dipindahkan ke ingatan jangka panjang. Kajian-kajian menunjukkan
bahawa individu yang mengkod maklumat pada peringkat MAKSUD ('meaning level')
berjaya memindahkan maklumat itu ke ingatan jangka panjang dengan lebih berkesan
dan seterusnya membantu proses mengingat kembali maklumat berkenaan. Ini terbukti
dengan eksperimen yang dijalankan oleh Craik & Lockhart pada 1972.

1.6 Prinsip Penentuan Pengkodan(Encoding)


Prinsip memori yang menunjukan perkaitan rapat antara encoding dan proses
pemulihan memori yang menetapkan bahawa pencapaian dalam ujian memori secara
tidak langsung berkait dengan jumlah persamaan antara praktis dan konteks ujian.
Contohnya, lebih banyak persamaan, lebih baik pencapaian dalam ujian tersebut.
Penyimpanan (atau 'Perwakilan') Pengetahuan dalam Ingatan Jangka Panjang (Storage

or 'Representation' of Knowledge in Long Term Memory) Maklumat yang kita simpan


atau mewakili dalam ingatan jangka panjang boleh merupakan pengalaman beberapa
minit yang lampau atau pengalaman berpuluh tahun yang lampau (seperti memori kita
semasa kita kanak-kanak lagi).
Berdasarkan apa diketahui pada masa kini, maklumat disimpan dalam Ingatan
Jangka Panjang terbahagi kepada 3 bentuk utama:
1)Pengetahuan Deklaratif
a) Memori Semantik
b) Memori Episodik.
2) Pengetahuan Prosedural
3) Imageri
Pengetahuan Deklaratif
Semua maklumat yang terdiri daripada fakta, konsep, prinsip, teori, hukum yang
dipanggil Memori Semantik, manakala segala peristiwa yang telah berlaku kepada diri
kita dipanggil Memori Episodik.

Contoh : Memori semantik


Ciri-ciri hari akan hujan dan tidak sesuai untuk meneruskan permainan
Contoh : Memori episodik
Saya tercedera semasa bermain hoki semalam

Collins & Quillian (1969) mencadangkan Model TLC yang menerangkan bagaimana
manusia menyimpan atau mewakili maklumat dalam ingatan jangka panjang. Model ini
mencadangkan bahawa kita menyimpan maklumat sebagai suatu hiraki yang
berjaringan ('network hierarchy structure'). Maklumat yang disimpan berdekatan lebih
cepat diingat kembali berbanding dengan maklumat yang terletak jauh.
Pengetahuan Prosedural
Semua maklumat berkenaan cara, kaedah atau prosedur melakukan sesuatu. Contoh:
Saya tahu menukarkan mentol yang terbakar.
Imaginari
Perwakilan abstrak dalam ingatan jangka panjang mengenai sesuatu objek atau
peristiwa. Berapakah bilangan bola yang ada dalam simpanan? Secara tidak langsung
seseorang itu akan cuba membayangkan dirinya berada di stor peralatan sukan dan
melihat ke arah bola tersebut. Ini bermakna kita mempunyai imej mental ('mental
image') keadaan stor sukan yang disimpan dalam ingatan jangka panjang.

1.7 Mengingat Kembali


Apabila kita cuba mengingat kembali maklumat yang disimpan dalam ingatan
jangka panjang, beberapa perkara berlaku seperti kita menambahkan maklumat dan

kita meninggalkan maklumat. Terdapat 3 fenomena yang mendorong kita berbuat


demikian:
a.) Inferens
Contohnya, seseorang penjaga gol cedera di kepala semasa perlawanan bola sepak.
Dalam pada masa yang sama tidak pula dinyatakan bagaimana kepala penjaga itu
boleh tercedera. Mungkin terkena kaki pemain lawan, mungkin juga terhantuk pada
tiang gol atau sebagainya.
b.) Stereotaip
Stereotaip ialah butir maklumat / pengetahuan berkenaan ciri-ciri personaliti atau atribut
fizikal yang kita andaikan sebagai benar bagi suatu kumpulan orang. Bermaksud kita
hanya mengandaikan sahaja mengenai orang itu.
c.) Skema
Skema ialah struktur kognitif dalam ingatan jangka panjang yang merupakan perwakilan
abstrak mengenai sesuatu objek, perkara atau peristiwa yang kita telah mengalami
dalam dunia sebenar

1.8 Lupaan
Lupaan ialah kegagalan mengingat kembali sesuatu butir maklumat dengan
tepat. Lupaan ialah proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat
kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang. Proses lupaan sering
kali berlaku dalam kehidupan seseorang. Keadaan berlaku mungkin kerana data yang
telah tersimpan lama tidak digunakan atau diaplikasikan sepanjang masa. Akibatnya,
apabila data ini ingin dikeluarkan, ianya tidak pula dapat diingat dengan baik.

2.0 Tiga Peringkat Pemproses Maklumat


2.1 Konsep Teori

Model Atkinson-Shiffrin
Robert M. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 )
mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam
sesuatu proses pembelajaran. Mengikut teorinya, ransangan-ransangan dari
persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia.
Maklumat ini akan diproses dalam stor ingatan jangka pendek, kemudian dihantar
kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas
melalui sistem saraf. Model memproses maklumat terdiri daripada tiga peringkat iaitu
ingatan deria,ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.
a.)Ingatan Deria

Ingatan deria merupakan ingatan jangka pendek yang telah wujud pada deria.
Masa simpanan maklumat yang mungkin berlaku ialah antara 1 hingga 3
saat.Malah,maklumat akan hilang serta merta sekiranya tidak diproses.
b.)Ingatan Jangka Pendek
Tempoh simpanan maklumat bagi ingatan jangka pendek adalah antara 5
hingga 20 saat. Maklumat akan diproses, ditapis disusun atau disintesis untuk dihantar
ke stor ingatan jangka penjang untuk disimpan. Pemindahan ke ingatan jangka pendek
berlaku apabila kita memberi perhatian kepada bahagian maklumat yang disalurkan ke
ingatan jangka pendek melalui tumpuan terpilih iaitu selective attention. Selain itu,
maklumat yang pada asalnya tidak bermakna dikenal pasti berdasarkan pola-pola yang
sedia ada dan dipindahkan ke ingatan jangka pendek. Sesuatu chunk tidak
mempunyai unit tertentu dan boleh merupakan satu huruf atau angka, satu perkataan,
satu ayat atau pun satu perenggan, tertakluk kepada kebolehan seseorang menyimpan
butir maklumat dan ia berbeza antara individu. Kita mencari maklumat daripada ingatan
jangka pendek secara 'scanning' bersiri (satu demi satu) atau 'scanning' selari
(serentak).
c.)Ingatan Jangka Panjang
Olin Levi Warner, Memory(1896). Library of
CongressThomas Jefferson Building, Washington,
D.C.

Ingatan jangka panjang adalah satu proses menyimpan maklumat lebih lama,
iaitu lebih daripada beberapa minit hingga ke beberapa tahun. Satu komponen dalam
struktur memori yang menyediakan gudang atau stor penyimpanan yang kekal segala
maklumat. Memori jangka panjang adalah lebih kekal penyimpanan maklumatnya.
Ingatan jangka panjang adalah komponen memori yang mengandungi info tentang
peristiwa lepas yang spesifik termasuk pengetahuan am tentang dunia. Ingatan Jangka
Panjang masih menjadi tumpuan kebanyakkan kajian menyiasat cara maklumat dikod,
disimpan, diingat kembali dan lupa. Ingatan jangka panjang sebenarnya melibatkan
gelombang otak semasa sesuatu proses kemasukan maklumat itu berlaku.

3.0 Anticipation
3.1 Pengenalan
Terdapat konsensus yang luas kepada fakta bahawa kawalan motor manusia adalah
berasaskan model,menggabungkan proses kawalan suap depan dan proses kawalan
maklum balas dan proses pengoptimuman calls upon. Dari aspek kawalan robotik
pendirian, dua kelas kaedah yang digunakan untuk synthetize jenis pengawal ini:
kaedah unjuran, seperti Operational Space Control (OSC) melaksanakan pengiraan
dalam ruang operasi, ruang relatif kepada tugas tersebut, yang biasanya lebih kecil
berbanding dengan ruang artikular. Oleh itu mereka boleh diaplikasikan untuk sistem
robot yang besar. Mereka juga membawa kepada cara kiraan matematik yang langsung

untuk memisahkan satu set tugas yang menduduki tempat keutamaan, tetapi sensitif
kepada keutamaan ini dan tidak boleh langsung melakukan pengoptimuman sejagat
fungsi kos yang dikaitkan dengan gerakan sistem dari masa ke masa
Kaedah pengoptimuman, seperti Optimal Control (OC) melaksanakan pengiraan dalam
ruang artikular, tetapi bene dari nition mudah ke kekangan dan kriteria prestasi tugastugas yang tidak perlu dinilai.

3.2 Pembelajaran Model Berdasarkan Jangkaan


Persamaan gerakan sistem (bio) mekanikal boleh digambarkan oleh satu set
keadaan bergantung fungsi linear bukan berkaitan kedudukan masa depan sistem
xk+1 kepada xk1 keadaan semasa dan kawalan input UK2.Perwakilan state-space ini
ditulis dalam bentuk diskrit dan matriks: xk+1 = A (xk) xk + B (xk) uk. Memandangkan
satu set contoh (xk, uk, xk+1), model non-linear ini boleh dianggarkan secara linear
dengan menggunakan Least Square procedure.
Recursive Least Square (RLS) algorithm melaksanakan pengiraan ini secara
berperingkat dari pengalaman. RLS adalah satu contoh pembelajaran dikawal oleh
jangkaan, di mana isyarat pengawalan adalah kesilapan antara output yang dijangkax ^
k +1 dan ouptut sebenar xk+1. Matriks ^ A dan B ^ yang diperlukan untuk
melaksanakan OC trivially boleh diekstrak daripada proses tersebut.
Apabila model linear tidak cukup tepat atau apabila nombor dimensi
ruang keadaan menjadi besar, satu algoritma pembelajaran kawalan jangkaan yang
lebih kuat seperti LWPR boleh digunakan. Malangnya, mengekstrak matriks A^ dan B
^ dari model dinamik dipelajari oleh LWPR adalah tidak langsung kerana LWPR
membawa kepada apabila beberapa pengendalian unjuran. Sebagai hakikatnya, dalam
kaedah kawalan yang kita mencadangkan, kita menggunakan RLS untuk belajar A (xk)
dan B (xk).
Daripada anggaran matriks A (xk) dan B (xk), kita boleh mengira input kawalan
sistem tersebut sebagai fungsi kesilapan ruang bersama mengenai sasaran.Walau
bagaimanapun, sasaran spesifik dalam ruang operasi, ia juga perlu untuk melakukan
transformasi daripada set titik ruang operasi untuk ruang bersama.Transformasi ini
bergantung kepada kinematik sistem yang pada halaju tahap dimodelkan sebagai satu
set fungsi negara bukan bergantung linear berkaitan halaju koordinat operasi untuk
mengawal (kedudukan 2D di atas permulaan dalam contoh kita) untuk q halaju
pertemuan. Dalam bentuk matriks, hubungan ini boleh ditulis q_ = J (q) # , Di mana J (q)
ialah matriks Jacoban yang dikaitkan dengan tugas yang dipertimbangkan dan J (q)#
adalah wajaran pseudo-songsang J (q). LWPR digunakan untuk belajar anggaran
matriks (pseudo) inversed Jacoban ini dengan cara yang sama kepada [12]. Ia juga
digunakan untuk menganggarkan Model geometri Langsung(Direct Geometric Model).

4.0 Signal Detection Theory


4.1 Pengenalan

Teori pengesanan,atau teori pengesanan isyarat, adalah satu cara untuk mengukur
keupayaan untuk membezakan antara corak tenaga pembawa maklumat (dipanggil
rangsangan dalam manusia, isyarat dalam mesin) dan corak tenaga rawak yang
mengalih perhatian dari maklumat (dipanggil bunyi bising, yang terdiri daripada
rangsangan latar belakang dan aktiviti rawak mesin pengesanan dan sistem saraf
pengendali). Dalam bidang elektronik, pemisahan corak itu daripada latar belakang
yang menyamar disebut sebagai pemulihan isyarat.
Menurut teori ini lagi, terdapat beberapa determiners daripada bagaimana sistem
mengesan akan mengesan isyarat, dan di mana paras tersebut akan menjadi. Teori ini
boleh menerangkan bagaimana penukaran ambang akan menjejaskan keupayaan
untuk melihat, sering mendedahkan tahap kesesuaian sistem ini untuk tujuan kepada
sesuatu kerja.
Apabila sistem pengesanan ialah manusia, pengalaman, jangkaan, keadaan
fisiologi (contohnya keletihan) dan faktor lain yang boleh menjejaskan ambang yang
diaplikasikan. Sebagai contoh, sentri dalam peperangan berkemungkinan besar akan
dapat mengesan rangsangan yang perlahan lebih daripada sentri yang sama dalam
waktu aman.
Kebanyakan kerja awal dalam teori pengesanan telah dilakukan oleh penyelidik
radar. Pada tahun 1954 teori telah dimajukan dengan sepenuhnya pada aspek teori
seperti yang digambarkan oleh Peterson, Birdsall dan Fox dan asas bagi teori psikologi
telah dibuat oleh WilsonP. Tanner, David M. Green, dan John A. Swets, juga pada tahun
1954.Teori pengesanan telah digunakan pada tahun 1966 oleh John A. Swets dan
David M. Green untuk psychophysics.Green dan Swets mengkritik cara tradisional
kaedah psychophysics kerana ketidakupayaannya untuk membezakan antara sensitiviti
sebenar subjek dan (potensi) berat sebelah respons mereka.
Teori pengesanan mempunyai aplikasi dalam pelbagai bidang seperti diagnostik
dalam apa jua bentuk, kawalan kualiti, telekomunikasi, dan psikologi.Konsep ini adalah
sama dengan isyarat kepada hingar yang digunakan dalam bidang sains dan matriks
kekeliruan yang digunakan dalam artificial intelligence. Ia juga boleh digunakan dalam
pengurusan alarm, di mana ia adalah penting untuk memisahkan peristiwa-peristiwa
penting daripada hingar latar belakang.

4.2 Psikologi
Teori pengesanan isyarat (SDT) digunakan apabila ahli psikologi mahu mengukur cara
kita membuat keputusan di bawah syarat-syarat yang tidak menentu, seperti
bagaimana kita akan menganggap jarak dalam keadaan berkabus. SDT mengandaikan
bahawa pembuat keputusan tidak seorang penerima maklumat yang pasif, tetapi
pembuat keputusan yang aktif yang membuat persepsi yang sukar di bawah
pertimbangan keadaan yang tidak menentu. Dalam keadaan berkabus, kami terpaksa
membuat keputusan bahawa bagaimana jauh kita dari objek, semata-mata berdasarkan
rangsangan visual yang dilemahkan oleh kabus. Kecerahan objek, seperti lampu
isyarat, digunakan oleh otak untuk mendiskriminasi jarak objek, dan kabus

mengurangkan kecerahan objek, kita melihat objek itu lebih jauh daripada ia
sebenarnya (lihat juga keputusan teori).
Untuk mengaplikasikan teori pengesanan isyarat untuk set data di mana
rangsangan sama ada hadir atau tidak hadir, dan pemerhati mengkategorikan setiap
cubaan sebagai mempunyai rangsangan yang hadir atau tidak hadir, percubaan
disusun dalam empat kategori:
Respons Tidak ada
Respons Ada
Stimuli ada
Terlepas
Kena
Stimuli tidak ada
Penolakan betul
Alarm palsu
Berdasarkan nisbah jenis percubaan ini,peranggaran sensitiviti berangka boleh
diperolehi dengan statistik seperti kesensitifan indeks d 'dan A', dan respons bias boleh
dianggarkan dengan statistik seperti .
Teori pengesanan isyarat juga boleh diaplikasikan untuk eksperimen ingatan, di mana
barang dibentangkan pada senarai kajian untuk ujian kemudian. Satu senarai ujian itu
dicipta dengan menggabungkan item 'lama' ini dengan novel, item 'baru' yang tidak
muncul dalam senarai kajian. Pada setiap percubaan subjek akan memberi respon 'ya,
ini adalah senarai kajian' atau 'tidak, ini tidak berada dalam senarai kajian'. Bahan yang
dterdapat dalam senarai kajian dipanggil Target, dan item baru dipanggil Distractors.
Berkata 'Ya' kepada target akan mendapat Hit, manakala berkata 'Ya' kepada distractor
akan mendapat Alarm Palsu.
Respons Tidak
Respons Ada
Target
Terlepas
Kena
Distractor
Penolakan betul
Alarm Palsu

4.3 Aplikasi
Teori Pengesanan isyarat mempunyai penggunaan yang luas, dalam manusia dan
haiwan lain. Topik termasuk memori, stimulus characterists of schedules of
reinforcement dan lain-lain.
Sensitiviti atau discriminability
Dari segi konsep, sensitiviti merujuk kepada berapa susah atau mudah untuk
mengesan stimuli sasaran daripada latar belakang. Sebagai contoh, dalam satu
paradigma memori pengiktirafan, mempunyai masa yang lebih lama untuk mengkaji
perkataan yang akan diingati menjadikannya lebih mudah untuk mengenali perkataan
yang dilihat atau didengar sebelum ini. Sebaliknya, mengingat 30 perkataan lebih
daripada 5 membuat diskriminasi itu susah. Salah satu statistik yang paling lazim
digunakan untuk sensitiviti pengkomputeran adalah indeks yang dikenali sebagai index
sensitiviti, atau d'. Terdapat juga langkah-langkah bukan parametrik, seperti kawasan di
bawah ROC-curve.
Bias

Bias adalah sejauh mana satu respons adalah lebih berkemungkinan daripada yang
lain. Iaitu, seorang penerima mungkin lebih cenderung untuk memberi respons bahawa
rangsangan hadir atau lebih cenderung untuk memberi respons bahawa rangsangan
tidak hadir. Bias tidak berkaitan secara langsung dengan sensitiviti. Sebagai contoh, jika
terdapat penalti untuk sama ada alarm palsu atau terlepas, ini mungkin mempengaruhi
bias. Jika stimuli ialah pesawat pengebom, maka miss (gagal untuk mengesan pesawat
itu) boleh meningkatkan kematian, jadi kemungkinan besar ialah bias liberal.
Sebaliknya, serigala yang menangis (alarm palsu) terlalu kerap dan boleh membuat
orang kurang cenderung untuk bertindak balas,merupakan alasan untuk bias
konservatif.

5.0 Memori
5.1 Pengenalan
Memori atau ingatan adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak
dalam pengambilan informasi.Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan
ilmu saraf.

5.2 Kategori Memori


Terdapat banyak jenis klasifikasi ingatan berdasarkan durasi,alam,dan
pengambilan sesuatu yang diinginkan.Pada dasarnya memori dapat dibahagikan
kepada dua kategori iaitu ingatan eksplisit dan implisit.
a.)Ingatan eksplisit
Ingatan jelas meliputi penginderaan, semantik, episodik, naratif, dan ingatan
autobiografi. Kegunaan dari ingatan eksplisit adalah untuk maklumat sosial dan identiti,
penggambaran autobiografi, aturan sosial, norma, harapan. Beberapa ciri dari ingatan
eksplisit adalah:
Berkembang belakangan / bias kortikal
Bias hemisfera kiri
Hippocampal / dorsal lateral
Mempunyai konteks atau sumber-sumber ingatan yang jelas
b.)Ingatan implisit
Ingatan implisit meliputi penginderaan, emosi, ingatan prosedural,
pengkondisian rangsang - respon. Kegunaan dari ingatan implisit adalah tempat skema
kelekatan, transference, dan super ego. Beberapa ciri dari ingatan implisit adalah:
Berkembang lebih awal / bias subkortikal
Bias hemisfera kanan
Berpusat pada Amigdala
Bebas dari konteks atau tidak mempunyai sumber atribusi atau pelabelan
5.3 Pembentukan Ingatan
Tahap utama dalam pembentuk dan turun ingatan adalah:
a.)Encoding: proses dan penggabungan maklumat yang diterima

b.)Simpanan: penciptaan catatan kekal dari maklumat yang telah di-encode


c.)Pengambilan: memanggil kembali maklumat yang telah disimpan untuk digunakan
dalam suatu proses atau aktiviti.