Anda di halaman 1dari 32

Bungong Jaroe:

Y E H RIH K R U E N G RAYA

Karena Pcsuna
1 1 1

A N Z I B

II!

111

Jalan Nilam 13 Medan

...

M U K A D D 1 M A H

Assalamu'alaikum warahmatullah
Bismillahirrahmanirrahim"
Syuko Alhamdulillah, bandum puja ngon pujoe pujoe muwoe ke Allah, selaweet. ngon saleem ateeh Nabi
Muhammad s.a,w. sereta saleem sijahtra bandum asoera
moh dengon bandum sihbat.
Dcngon karonya Tuhan nepelimpah rahmat ke hambage ulontuan nyoe, ulontaan mengarang sya'e, kisahl,
hikayat2, daiam bahsa getanyoe, nyang phon2 that:
B A N U N S E T I A " thon 1958.
Hingga thon 1968 ka Iheeh ulontuan rika 44 boh
karangan, nyang le gcpetebiet le Pustaka A C E H R A Y A
di Banda Aceh, UP. T U N U di Lhoh Sukon, Pustaka A M S A L Kuala Simpang, dan saboh bagian naskah ulontuan
petebiet kedroe dengon ulontuan stensil.
Nibak thon 1971 ulontuan ka meturi dengon Penerbit S A I F U L " Medan, hingga ka gecitak dengon gepeiebiet 4 boh karangan ulontuan:
1. Kisah Nasib Aneuk Meuntui"
2. le Raja di Atjeh
3. Pedoman Masiarakat
4. Karena Pesuna
Dengon na benantu Penerbit S A I F U L " kenarang
ulontuan akan metamah lom le akan mediree ban saboh
nanggroe Aceh.
Mudah2an uscha ulontuan dengon benatu Penerbit
S A I F U L " di Medan, ncbn berckat uleh Allah, nyang j i teka mupe'at ke ureeng nyang baca atawa dengo dalam
nnggroe Aceh.
A m i n ya Rabbul'alamin
W a billahi taufiq wal hidayah.
SYEH R!H KRUENGRAYA
Medan,

Juni 1971.

- LON TUENG BEREKAT


Saleem dukacita dengon du'a ke guree Ion.
Almarhum Tgk. Chik M.Amin Alue.
Inna lillahi wa inna laihi Raji'un,
Paleet Ion liuteeng Ion mehon du'a.
Nebri ya Allah limpah nepetron,
Ke guree ulon dalam syeruga.
Bupengeh kubu behu ban tanglong,
Ke guree ulon e Ya Rabbana.
Ngon sabab guree na 'eleme Ion,
Dak han tan muphom rukon agama.
Nanggroe Kruengraya gobnyan me tanglong,
Pengeh nanggroe Ion teblet ngon mata.
Untong na guree gejak me tanglong,
Dak han gampong Ion lam glab-gulita.
Pedong mesejid ngon dhiet metampong,
Bineh rumoh Ion rumoh sikula.
Ulon gepubeet sampe jeet muphom,
Hingga rayek Ion jinoe ka tuha.
SYEH RIH tan nasib kebit tan untong,
masa guree tron u 'alam baka.
Han Ion temee e abu ka netron,
Ulon that apon putoh that asa.
Du'a talakee ubak llahon,
Wahe wareh Ion nyang di Kruengraya,
E ya Illahi nebri belangsong
Ke guree ulon dalam syeruga.
Wassalam,
Syeh Rib Kruengraya

SALEEM K E WAREH

Assalamu'alaikom
Poma ngon ayah
Nyoe pat. na bak
Den go Ion pegah

kawom metuah,
abang ngon adoe.
Ion sion keretah.
wahe rakan droe.

Haba nyoe he dek bayek silepah,


Necok nekebah sajan nepuwoe.
Jeet ko 'ibarat sahbat metuah.
Bak buet pitenah ulon haretoe.
Wasiet penesan rakan nekebah,
Haba amanah ke ureeng binoe.
Mangat ngon saket wajeb tapapah.
Senang ngon susah gata ngon lakoe.
Wajeb tasaba dara metuah.
Haba pitenah bek that tadengo.
Meng han tapateh wareh Ion pegah,
Gata jeet susah metamah rugoe.
Manyang mehalak pucak Selawah,
Mene-en gajah genab-nab uroe.
S Y E H R I H K R U E N G R A Y A nyang rika (tisah.
*Oh noe Ion kebah dilee he adoe.
Pengarang,
SYEH RIH K R U E N G R A Y A

SIPATAH K A L A M

Nibak lontuan kalam sipatah,


L o n sambot kisah S Y E H R I H K R U E N G R A Y A
Haba pesuna deng)n pitenah,
Mubri paidah ureeng nyang baca.
Mise menonton takalon lemah
Bena ngon salah di sinan nyata.
Mise Nurbaya ban Syeh Rih kisah,
Dengo pitenah teka celaka.
Siti Zahara tema gspegah,
Anek metuah teka bahgia.
Sinan meguna tatueng paidah,
Mangat bek susak taduek lam donya.

A N Z I B
Medan.

M e i 1973


KISAH

PHON

Alhamdullah Ailah Ion pujoe,


Nyang po 'alam nyoe peet pancaindra.
Du'a Ion tuan Tuhan pesampoe,
Lon meng haretoe na saboh haba.
Jinoe he kawom lon suson rampoe,
Sabab haba nyoe paidahji na.
N a saboh kisah lon pegah jinoe
N a ureeng sidroe wahe syedara.
N a droe ureeng lon khen haretoe,
jijak meranto u Samalanga.
Jijak bak Deyah lepah saboh roe,
Jijak merunoe ubak 'ulama.
Muhammad Hasan nyan nan he adoe,
Limong thon sampoe bak kira-kira.
Ayah digampong jeeb thon he adoe.
A k a n anek droe kirem belanja.
Nibak simalam be intan pudoe,
Ngon ureeng binoe gepegah haba.
Wahe mak sigam toh jalan jinoe,
Anek getanyoe jinoe ka raya.
M i t a tunangan Hasan samlakoe,
Ngon si samhinoe Siti Nurbaya.
Rupa pi tari Iagi sambinoe,
Badan measoe ke-ieng teupa.

Kebit sipadan bintang cot uro,


Dua nek nyoe sabe that padra.
Rot noo han lipeh rot deh han paloe,
Lakoe ngon binoe sabe that dua.
Menan di ayah pegah haretoe,
Poma khen menoe pakriban cara.
Pakriban nyang jroh rot toh nyang bako,
Nepike kedroe jalan sijahtra,
Haba pi habeh ret deh ngon ret noc,
Dua ureeng nyoe putoh kenira.
T< ma padum treb Iawet ka sampoe,
Hingga selesoe wahe syeedara.
Gepe-ck tanda geba gleeng jaroe.
Ke nyak sambinoe Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya kemala pudoe,
Gampong he adoe bahgian Banda.
D i sinan tempat riwat mesujoe,
Dijih lam Jaloe menonton gamba,
Muhammad Hasan yoh nyan geyue woe,
Sabab he adoe na bacut haba.
Nyak Hasan Iaju he tengku jiwoe,
Hingga ka sampoe ubak ayahnda.
Ngon cara ringkah kisah lon rampoe,
Hingga gepuwoe ubak Nurbaya.

Tujoh moe na tema 'oh dudoe,


K. hendak nibak Po Tuhan nyang asa.
Ayah Nyah Hasan yoh nyan he adoe.
Tengoh cot uroe ka tinggai donya.
K a mate ayah tuah samlakoe.
Tinggai ngon ma droe sinoe di donya.
Tinggai hareta umong menegoe,
Anek ngou binoc dalam bahaya.
Sibuleen timang dalam meligoe,
Laju jiyue bloe bajee ngon ija.
Phon-phon jitebiet ija merumboe,
Tema jiyue bloe sungket Malaya.
Mubahgoe ragam macam jiyue bloe,
Trang buleen dudoe han jeet han bona,
Y o h nyan Nyan Hasau ka pitam kedroe,
Sabab di jaroe hau le belanja.
Habeh tanoh blang mekuyan rugoe,
Laen he adoe ngon >ampoh lada.
D i ma Nyak Hasan mekalam menoe,
Meng bek anek droe peturot sahja.
'Oh habeh atra gata ka rugoe.
Bak inongte nyoe tan le melia.
Sinan tapike wahe anek droe
Amanat kamoe ureeng ka tuha.

Meng ban tapateh ka meceh rugoe,


Menyesai dudoe wahe aneknda.
Menanke haba poma haretoe,
Nurbaya sidroe jitupee bahsa.
Habeh jitupee tabee ngon kuto,
M a tuan khen proe dengon aneknda.
Saket lam hate singke lam asoe,
Watee woe lako; laju mehaba.
Nyak Hasan piyoh re-oh metaloe,
Jitanyong menoe Ie si Nurbaya.
Wahe cut abang bintang cot uroe,
Sang Ian bagoe bunoe rahsia.
Abang ngon poma gura 'oh tuloe,
Gepegah menoe ubak kekanda.
Bek Ie taturot kalot mupaloe.
Pee-pee l o n yue bloe ne-iem droe sahja.
Han gebri bloe le pee hate kamoe,
Getakot rugoe dudoe sengsara.
Allah he abang sang-sang rab rugoe,
Menyo nedengo narit bak poma
Menanke narit tebiet bak binoe,
Seot po Iakoe menoe ban haba.
He adek payong tanglong pengaroe
Poma khen bunoe kebit sibena.

10

Nyang jeetke menan intan gemuproe,


Geingat dudoe jatoh sengsara.
Meng hana ingat mekarat dudoe,
Nyang jeet he adoe peingat le ma.
Menyo na salah tuah sambinoe,
Tapike kedroe he ayeem mata.
'Urau padum treb lawet ka sampoe,
Tempo lhee uroe ka mate poma.
Y o h nyan phon mula kemala padoe,
Jikhen bak lakoe Ie Nyak Nurbaya.
Wahe e abang bintang cot uroe,
Jinoe nepubloe barang ube na.
Rumoh nepeget nyang get sereloe.
Radio nepubloe dengon sepeda.
Hana le soe tham abang samlakoe,
Di ma ka gewoe u nanggroe baka.
Nyak Hasan pateh medeh ngon menoe,
Habeh jipubloe bandum pesaka.
Thon nam ploh lapan yoh nyan phon paloe,
Le ureeng binoe jipena puta.
Nibak simalam bintang cot uroe,
Dua ngon lakoe jipegah haba.
Sira meeh-eh metindeh jaroe,
Menoe jikhen proe le Nyak Nurbaya.

11

Bukon le sayang sampan peraho.


Lam laot hijo megisa-gisa.
Dilon he abang senang siuko,
Lagee peraho dalam kuala.
Tetapi jinoe tanyoe abang e,
Hareta nyang le habeh serepha,
Jinoe Ion harap mehat abang e,
Bloe bajee baro ija rumbia.
Ija Maulana warena hijo,
Jinoe abang e laju jak mita.
Bajee rumbia ija pi baro,
Soe nyang ngieng tahe wahe e kanda,
Wahe abang droe nebloe abang e,
Bajee Agogo pi abang mita.
Menyo tan nebloe raghoe nyang hijo,
Jeet cit abang e nyang mirah tuha.
Asai abang droe adoe bek talo,
Dalam kawan Ie 'oh gob ngieng rupa.
Seot Nyak Hasan rejaag metuto,
Wahe adoe e nyoe ka binasa,
Ngon pee ulon bloe wahe adoe e.
Meng ke engkot tho hana belanja.
Bek *an ulon bloe rumbia baro
Meng ke bu leho hana pat mita.

12

K e breeh siare ulee tagaro,


Jinoe adoe e nam ploh rupia.
Asai glah ke breeh ka lheeh ke leho,
K a jeet adoe e tasaba-saba.
Bek that talakee bajee Agogo,
Hate lon hanco hana belanja.
Tanoh ngon lampoh luroh mehubo
Wahe adoe e habeh serepha.
Wahe adeknda tasaba bele,
Bajee Agogo dengon rumbia.
D i gob dak jibloe rumbia baro.
Meng pengji pi le hareta pi na.
Saboh peet retoh putoh adoe e,
Meng ho lon tajo pat lon jak mita.
Jitarek laci meri meato,
Cap on not baro pahlawan bangsa.
Getanyoe hai dek han ek tahambo,
Meng kanot pi tho wahe adeknda.
Allah he adek putik boh kundo,
Bajee Agogo meng bek takira.
Meng bek tahawa rumbia baro.
Bek dilee a-o ija Maulana.
Dileekon lon bloe he adoe peng le,
Jinoe adoe e han le sapee na.

13

Menan Nyak Hasan kalam jiato,


Ngon ie mata ro ile bak dada.
Nurbaya jiduek ban cangguek lam tho,
Ulee jigaro jiseot haba.
Bukon le sayang Ion pandang jambo,
Siblah on baro siblah on tuha,
Ke pee cit abang badan be tambo,
Saboh Agogo han ek nemita.
Tanjong Keramat geikat jalo,
Menasah baro digampong Lamnga.
Badanne sihat urat tan kendo,
Rumbia baro han ek nedaya.
Jalan Sungoe Y u na tutue baro,
Tameh meato bandum bak bajgka.
Meng han ek nebloe rumbia hijo,
U dalam kaso bek le toe gata.
D i Paya Rehat pade that hijo,
Kede meato di pekan Langsa,
Dilee Ion sayang abang atra !e,
Jinoe ka kendo ka gasien papa,
Di Matang Sapeng cicem prak-iko,
'O wate leho jikua-kua.
Han le kusayang gata abang e,
Jak mita judo laen besigra,

14

MATANG

DRIEN

D i Alue Lunang jalan Matang Drien,


Ureeng semedieng bak tepien nek bok.
Y o h nyan Nyak Hasan ka lembam ie mieng,
Ulee megilieng hateji murok.
Sabab Nurbaya gasa jipedieng.
K a teduek tehing ka lagee jampok.
Allah adek e hanco mupieng-pieng,
Jadeh mekuwien abang dalam lhok.
Bukon le sayang lon kalon boh drien,
Anek mekuwien metumpok-tumpok.
Y o h masa kaya suka that tangieng,
'Oh watee gasien han le pedawok.
Hareta
Pineng
Habeh
Tanoh

han le meng ube empieng,


ngon bak trieng pade lam kepok.
lam gala lada ngon bak drien,
Blang Mulieng gob po senebok.

Bak gata tentee hana mee tangieng,


Bak pihak gasien kuwien lam tumpok.
Han le tagaseh ka lipeh boh mieng,
Mise bak mulieng ukheeji brok,
Mise bak sepeeng cabeeng mekuwien
N a mise bak trieng mekuwien pucok.
Dak mise moto besoe megilieng
Dak mise ladieng go parang bungkok.

15

Lon duek pi rusak lon jak megilieng.


Meng ho nyang lon ngieng hate lon murok.
Adak na gata hana mee tangieng,
Bah kujak lam trieng sempom droe u lhok.
Amanah poma nyata ka lon ngieng,
Nyoe baro yakin lon rasa ka trok.
Nyoe ka trok masa bahla mekuwien,
Ulon ka gasien Allah Tuhan ek.
Bajee Agogo nyang hijo jingieng,
Bak Toko Nam Hien jiyue bloe di Lhok.
'Oh han ek lon bloe paloe megilieng,
Lon eh mekuwien lon duek meanggok.
Cukob that garang di Jalan Mulieng,
Le timoh bak trieng metumpok-tumpok,
Allah e Tuhan sayang 'oh Ion ngieng,
Melawien-lawien meanggok-anggok.
Allah ya Rabbi nebri beyakin,
Ke lon ka gasien bahla bek le trok.
Yoh awai kaya tema ka gasien,
Han mee le jingieng le inong be ok.

16

L A K O E J1BUNGKA
Bedoh po lakoe he adoe payong,
Laju le jitron wahe syeedara.
Jitron di rumoh pekoh lam jurong,
Pakri untoag !ou e ya Rabbana.
Nyak Hasan jijak tapak jihayon,
Laju u Tanjong kodeh jibungka.
U Tanjong Baie tentee jiharong.
Jak cari untong ube sikada.
Siat tagisa haba di gampong,
Ke puteh sabon Siti Nurbaya.
Tengoh jiduek-duek bak ulee lesong,
Kenan troh jitron sidroe pemuda.
Laju jitanyong kenong that alon,
E puteh sabon Siti Nurbaya.
'Oh kungieng gata jiteka rihon,
Inseeh haVe lon he ayeem mata.
'Oh kungieng bit got ban panyot tanglong,
Sijuek hate lon e bungong jempa.
Ke gata han torn kukalon di lon.
Lala di gampong kawien lam tika.
Nonton P M T O H adoe jroh payoug,
Tajsk ajan lon bak malam lusa,
Kerecih lon bloe adoe bungong rom,
Tajak dengon lon he dek Nurbaya.

17

Sabab tan lakoe adoe di'gampong,


H o nyang tarawon ureeng tham bana.
Pakri na padan he intan payong,
Tajak sajan lon wahe adeknda.
Siti Nurbaya mehaba langsong,
Menyo bak ulon hai bang sereta,
Barangho nejak galak hate lon,
Daleh di gampong lakoe lon hana.
H a n le kusayang agam bade ron,
Bahle di ulon sapat ngou gata.
Menan Nurbaya haba jipuphon,
Jiseot langsong uleh pemuda.
H a i dek Nurbaya kemala payong,
Menyo dengon lon gata bahgia.
Bajee Agogo ek kubloe di lon.
Pee lom dek payong ija rumbia.
Asai ka tatem kawen dengon lon,
Kugantung pawon rengget rupia.
Meng dum lakoe kah tukang srah gayong,
Menyo dum ulon cit toke ija.
Honda Ion mirah cedah Iambayong,
H o nyang tarawon jeet tajak dua.
Gata adek cut taduek likot Jon,
Kebit dek payong cukob sijahtra.

18

Pakri he intan ek rembang ngon lon,


He adek payong jaweeb le gata.
Seot po inong mekenong that phon,
Ateeh ulee lon narit kekanda.
Asai he aduen ka netem tueng lon,
Lakoe di Tanjong pakri kenira.
Peet buleen tempo tan gewoe bak lon.
Meng sipeng patong hana belanja
Gunong Gerutee singkee u Lamno,
Gampong Gle Paroe toe ngon Cot Jempa.
Seot po agam rejang han bagoe,
Tadengo kamoe he dek Nurbaya.
Kuta bakti dilee Lammelo,
Calee he adoe toe Lampoh saka.
Tatem Nurbaya tapasah lakoe,
Bahle ulon bloe pawon rupia.
Nyoe pat belanja ke gata adoe.
Jak pasah jinoe ngon sigra-sigra.
'Oh lheeh kapasah nikah ngon kamoe,
Bedoh he adoe jak pegah bak ma.
Nurbaya bedoh meh-moh han bagoe,
Ubak poma droe laju pehaba.
Allah he ma lon untong getanyoe,
Bunoe na kenoe sidroe pemuda.

19

Rupa pi tari lagi samlakoe,


Bunoe cot uroe gejak ngon Honda.
'Oh watee gekhem meleng ie gigoe,
D i lon he ma droe galak ngon suka.
Gepegah he ma suka ke kamoe.
K a limong uroe lon gpjak mita.
Sereta gekhen sisen Ie menoe,
Tatem he adoe mekawen dua.
Lon seot langsong di Ion na lakoe,
Ta pi han tom woe na ceet buleen ka.
Lon e ho laen tekhem Ion sidroe,
Gekhen lom menoe geseot haba.
Menyo dek bungong han tom woe lakoe,
Nyoe pat bak kamoe tacok belanja.
Bedoh bubagah jak pasah lakoe,
Mangat jeet lon bloe pawon rupia
Bajee Agogo nyang hijo ragoe'
Lagi he adoe ija rumbia.
Menanke haba pemuda bunoe,
Gobnyan na toko gemekat ija.
Di lon ka senang menyo nyan lakoe,
Pee nyang lon yue blue ka ek gepena.
Peng pi na ge ok ube ok bunoe,
Singoh cot uroe jak bak 'ulama.
;

20

L A M N G A
D i Laranga pasi na titi waja,
Miruek Pedaya toe ngon Lambaro.
Menanke rawi Siti Nurbaya,
Y o h nyan di poma laju metuto.
Allah e anek e T i Nurbaya,
Pakon di gata tapasah linto.
Meng bek tadengo narit pesuna,
Dudoe binasa gata anek e.
Tot peredee trieng le ureng suka
Bak dengo suara tam-tum mego-go.
Tema nyang rugoe ureeng po atra,
Ingat e dara bek roh telanjo.
Kadang hana peng he ayeem mata,
Ngon pee e dara jibloe Agogo.
Ngon peeke jibloe bajee rumbia,
Ija Maulana ragoe nyang hijo.
Adak na peng he ayeem mata,
Dum glah ke sira dengon engkot tho.
Menyesai dudoe rugoe mubahra,
Akhe binasa gata anek e,
Tema jiseot Siti Nurbaya,
K.epee nekira tarek ngon kendo.
Pee droe peduli rugi ngon laba,
Kepee droe kira buet lon telanjo.

21

Sengab bak sagos ne-iem droe sahja,


Nemanyum tika sinan bek a-o.
Menan jikhen kri Siti Nurbaya,
Ka sengab di ma ie mata gero.
Ngon cara ringkah ion pegah lanja,
Siti Nurbaya jak pasah linto.
Jipasah lakoe Siti Nurbaya,
Sabab karena rumbia hijo.
Sabab han ek bloe ija Maulana,
Lagi sereta bajee Agogo,
Akan lakoe phon lon suson haba,
Di jih ka kaya di Pekan Baro.
Jijak u Pinang me-en u lua,
Troh Singapura di jih adoe e.
Jinoe Nyak Hasan senang bahgia.
Ka troh le haba kireman kanto.
Buet inong pasah gepegah haba,
Nyak Hasan muda ie mataji ro.
Tema u gampong Nyak Hasan gisa,
Ngon bajee tuha luwe melabo.
Bajee pi bekah kupiah tuha
Jipura-pura pada hai peng le,
Hasan tengoh woe 'oh noe muraada,
Jinoe lon gisa ke darabaro.

24

Bedoh jak petak bejarak sigra,


Hana kuhawa agam buya plah.
Hasan jiseot lembot suara,
Wahe Nurbaya mesampe lepah.
'Oh watee lipeh jayeh di mata,
Masa le atra ulon tapapah.
Dak han tatueng le wahe Nurbaya,
Lebeh bak gata ka na lon kebah.
Nyak Hasan bedoh meh-moh le sigra,
Jijak le lanja bak Imem Dolah.
Neci jak lakee Siti Zahara,
Nyoe pat belanja necok bubagah.
U Pekan Baro Nyak Hasan gisa,
Bandum hareta jijak cok bagah.
Ija lhee kopho jipuwoe Honda,
Pawon rupia han jeet tapegah.
Jijak jenamee Siti Zahara,
Pawon rupia gleeng avve teplah.
Tetab Iheeh kawen canden bandua,
Ke si Nurbaya dengo lon pegah.
Lakoe jipetak jijak jibungka,
Siti Nurbaya jinoe ka susah.
Pekayan tan le wahe syeedara.
Adak na ija nyan pi ka bekah.

25

Adak bak ma droe, gehiroe hana,


Jinoe karasa anek buya plah,
Atra ka kutham yoh saboh masa.
Kapatch hana ban nyang lon pegah.
Lakoe pancuri gaki lam singkla,
Tetab Nurbaya jinoe ka susah,
Dalam gampong nyan sinan syeedara,
Mita kereja jijak tueng upah.
Ni bak siuroe adoe bungong Ia,
Siti Nurbaya jipiyoh payah,
Di yub bak kayee silee anggeeta,
Ka lhck ngon mata ok-ok ka mirah.
Jiwoe Nyak Hasan yoh nyan ngon Honda,
Ngon si Zahara 'cong Honda
Jingieng yub kayee Siti Nurbaya,
Jipedong Honda ka jitron bagah.
Hasan jikhen kri bak si Zahara,
Jeh si Nurbaya adoe metuah,
Nyanke inong phon di lon he deknda,
Lepah lon bungka ka jijak pasah.
Nurbaya bedoh meh-moh ngon sigra
Allah e kanda lon harap me'ah.
Allah abang lon peampon deesya,
Lon paban tema gob ba pitenah.

26

Jingieng bang Hasan senang jinoe ka,


Duek ateeh Honda ngon dara cedah.
Telah bukon le wahe syeedara,
Lakoe han le na bajee ka bekah.
Sabab yoh dilee wahe e kanda,
Gob ba pesuna kenong jipegah.
Mumacam bagoe kamoe jiguda,
Le agam muda padan jipegah.
Han jibri tueng le wahe syeedara,
Menan Nurbaya haba jipegah.
Nyak Hasan seot patot legoena.
Ban haba gata hana meubah.
Pane tatueng lom he ayeem mata,
Han le hareta ka habeh punah.
Bajee Agogo han ek lon pena,
Han ek bloe ija rumbia mirah.
Tentee han tangieng meng siblah mata,
Nyang jeet ngon sigra lon tajak pasah.
Nyan dum jasa lon hana takira,
Habeh hareta mekuyan punah,
Habeh tanoh btang mekuyan gunca,
Bak kubloe ija moderen ke kah.
Watee mekuwien gasien ngon papa,
He nyak bak gata ka taniet sampah.

27
Bedoh jak petak bejarak sigra,
Hana kuhawa ke rupa cedah.
Jak minah he dek jak tarek siwa.
Meng soe nyang hawa na bu sibabah,
Menan Nyak Hasan kalam jibuka.
Le inong muda jiseot bagah.
Wah e kanda bek menan haba,
Tuto that gasa kejam silepah.
Pakon abang droe sengkoe that haba,
Nesayang bena he bang metuah.
Bak pihak silab sisat kenira,
Cut da Nurbaya pakri tapabah.
Sabab di gobnyan Tuhan karonya,
Tapaban tema meng buet ka lepah
Tema pakri cit nyang bit si bena,
Nesayang bena pi meng ube drah.
Jijok dengon peng le si Zahara.
Nyoe pat belanja cut da metuah,
Tuto bang mehal bek that nekira,
Pee-pee nyang hawa bahle gepegah.
Allah cut da droe nejak woe laoja,
Uroe ka jula cut da metuah.
Nurbaya bedoh tijoh ie mata,
Hasan cong Honda ji-ek le pantah,

28

D u a ngon inong d i ateeh Honda,


Ngon Nyak Zahara dara metuah,
Nyang hana bahgi Siti Nurbaya,
Teglong ngon mata ji'uet ie babah.
Beingat-ingat wahe syeedara,
Cut po ngon cut da adek metuah
Meng bek tapateh narit pesuna,
Dudoe celaka nebri le A l l a h .
Menyo tapateh nari pesuna,
Akhe binasa metemeng susah.
Sibagoe macam di dalam haba,
Ingat syeedara adoe metuah.
Bacut pandangan Syeh R i h Kruengraya,
Benepeguna 'ibarat kisah.
Kayem tapandang bagoe nyan rupa,
Le that binasa nibak pitenah.

T A M A T

'29
Penyum-Tenuban nibak
SYEH RIH K R U E N G R A Y A
Bukon le sayang lon pandang tima,
Han jeet peguna ka patah tangke,
Menyo tapateh narit pesuna,
Anak dengon ma siat-at pake,
Bukon le sayang lon kalon panyot,
Dengon sigo phot minyek hana le.
Narit pesuna bek t-,pesetot,
Getanyoe got-got laju ka cre-bre.
Bukon le sayang lon ngieng boh panah,
Senalob tehah tupe jak cungke.
Menyo tapateh narit pitenah,
Anek ngon ayah ka roh mupake.
Bukon le sayang lon kalon balok,
Han jeet le lon cok habeh merante.
Menyo tapateh haba peculok,
Sabe dalam dok hana tentee Je.
Boh kemukoh tabloe ngon meh,
Boh aneh tabloe ngon pade.
Tajak betroh tangieng bedeb..
Bek rugoe meh saket hate.
0O0

SYEH RIH K R U E N G R A Y A

RALAT
Halaman

Sya'e:

Bareh:
2
4

Salah:

Nyang bena:

Hasau

Hasan

hau

han

1 4

ukheeji brok ukheeji ka brok

17

ngcni

ngon

19

bluo

bloe

23

anek

adek

25

Honda

Honda mirah

Perwakilan2 Penerbit

SAIFUL"

Toko Kitab T A U F I Q I Y A H "


Jalan Perdagangan 4 atas
BANDA ACEH

Pembantu Penerbit S A I F U L "


Jalan DIponegoro 4

S I G LI
Toko Buku U M A R S A ' A D "
Ja'an Perdagangan 4 4
MEULABOH

T o k o Buku

R A D A R "

J a l a n Ramal 4 4
BIREUEN