Anda di halaman 1dari 131

MATA PELAJARAN/

TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4 Pintar


Berkhemah di Laman Idaman
10.45-11.45/ Khamis/2 Jan 2014
1.2.6
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat


dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
1. Murid mendengar dan memahami perbualan.
2. Murid menyebut pelbagai jenis ayat berdasarkan
perbualan dengan bimbingan guru.

AKTIVITI

3. Murid menulis dialog tentang perbualan tersebut.


4. Wakil murid membaca semula dialong yang ditulis di
hadapan kelas.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

REFLEKSI

Pendidikan Alam Sekitar


Nilai Murni : sayangi alam sekitar
Teks petikan dan gambar
Murid dapat mendengar, memahami dan menyebut jenisjenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Ekspedisi Berakit
10.45-11.45/ Jumaat / 3 Jan 2014
2.2.3
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan yang berimbuhan apitan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.
1.Murid membaca dan memahami teks.
2.Murid mengenal pasti ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan
Apitan.
3.Murid mencari maksud ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan
apitan menggunakan kamus.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai : bertanggungjawab

Teks petikan dan kamus dewan

Murid dapat membaca dan memahami ayat yang


mengandungi imbuhan apitan.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Diariku
10.45-11.45 / Isnin / 6 Jan 2014
3.2.6
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan


betul dan kemas.
1.Murid membaca dan memahami petikan.
2.Murid menulis catatan dengan kemas dan betul.

AKTIVITI

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

3.Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan


yang diberikan
oleh guru.
Pendidikan Alam Sekitar
dan rajin

Nilai : bertanggungjawab

Teks petikan catatan

Murid dapat menulis catatan dengan betul dan kemas.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Kenang-kenangan
11.45-12.45 / Selasa / 7 Jan 2014
5.1.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan


penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.
1.Murid membaca dan memahami teks.
2.M urid berbincang tentang gambar.

AKTIVITI

3.Murid mengenal pasti kata nama am konkrit ( tempat,


orang, benda
binatang ) dan membina ayat.
4.Murid bercerita tentang foto di dalam buku teks
menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai : kasih sayang

Buku teks

Murid dapat memahami dan menggunakan kata nama am


konkrit dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

7.45-8.45 / Jumaat / 10 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Hidupan di dalam hutan

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk


dengan betul mengikut konteks.
AKTIVITI

1.Murid membaca dan memahami teks.


2.M urid mengenal pasti kata ganti nama tunjuk dalam
teks..
3.Murid bertutur menggunakan kata ganti nama tunjuk
berdasarkan
gambar.
4.Murid menyalin nota kata ganti nama tunjuk.
5.Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
yang diberi
oleh guru.

EMK

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai : kasih sayang

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks dan kad kata ganti nama tunjuk

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan menggunakan kata ganti


nama tunjuk dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

9.15-10.15 / Isnin / 13 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Seronoknya Membaca

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai


jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
1.Murid membaca dan memahami teks.
2.M urid mendengar dan memahami pelbagai jenis ayat.
3.Murid menyebut ayat tersebut.
4.Murid berbincang tentang teks.
5.Wakil murid menyatakan isi teks.

EMK

Nilai murni : kerajinan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat membaca pelbagai jenis ayat dengan


sebutan dan intonasi yang betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45 / Rabu/ 15 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Ruang Bacaan Keluarga

Mendengar ,memahami dan memberikan respon yang


sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.
1.Murid mendengar, memahami dan memberikan respon
secara lisan
terhadap arahan yang diberikan.
2.Murid menyatakan kebaikan aktiviti membaca bersamasama
dengan keluarga.
3.Murid berlakon berdasarkan situasi 1 dan situasi 2.
4.Murid juga menyatakan cara memupuk minat membaca
dan menyalin
di dalam buku tulis.

EMK

Nilai murni : hemah tinggi

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan memberikan respon secara


lisan terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan
betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45 / Khamis/ 16 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.2.7

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Menjejak Maklumat

Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk


tulisan berangkai dengan betul dan kemas.
AKTIVITI

1.Murid membaca ayat majmuk dan meneliti bentuk


tulisan berangkai.
2.Murid menulis ayat majmuk dalam bentuk tulisan
berangkai dengan
bimbingan guru.

3.Murid bercerita tentang persediaan untuk menyertai


pertandingan
pidato.

EMK

Nilai murni : kerajinan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat menulis ayat majmuk dalam bentuk tulisan


berangkai dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

7.45-8.45 / Jumaat / 17 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Mari Membaca

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang


mengandungi nilai dan pengajaran secara berpadu dan
disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.
1.Murid menyanyikan lagu di dalam buku teks dengan
bimbingan guru.

2.Murid menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat


dalam lagu.
3.Murid menulis ayat dalam perenggan tentang seni kata
lagu dengan
tulisan yang kemas.
4.Murid bersama guru menyanyikan semula lagu tersebut.
EMK

Nilai murni : rajin

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Lirik lagu mari membaca

PENILAIAN

Murid dapat menghasilkan lirik lagu dan menyanyi secara


didik hibur.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

9.15-10.15 / Isnin / 20 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.1

Mari Membaca

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan
penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid membaca dan memahami petikan.


2.Murid melengkapkan teks dengan penjodoh bilangan
yang sesuai.
3.Guru bersoal jawab dengan murid tentang penjodoh
bilangan.
4.Murid bercerita tentang perpustakaan di sekolah.

EMK

Nilai murni : rajin

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Kad penjodoh bilangan dan buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan menggunakan penjodoh


bilangan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4


Melancong dengan keluarga

MASA/HARI/TARIKH

11.15-12.15 / Selasa / 21 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Mendengar, memahami dan memberikan respon yang


sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.
1.Murid mendengar dan memahami perbualan.
2.Murid memberikan respon secara lisan dan gerak laku
terhadap
arahan yang diberikan.
3.Murid menyatakan kebaikan aktiviti melancong
bersama-sama
keluarga.

EMK

Ilmu-sejarah

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan memberikan respon


berdasarkan ayat perintah dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45 / Rabu / 22 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Percutian di Pulau Mutiara

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat


tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
1.Murid membaca teks.
2.Murid menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek.
3.Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.
4.Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan
soalan yang
diberikan oleh guru.

EMK

Ilmu-sejarah

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk


berbilang subjek dengan betul.

REFLEKSI

nilai murni : kasih sayang

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

7.45-8.45 / Khamis/ 23 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Cenderamata

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
AKTIVITI

1.Murid membaca dan memahami teks.


2.Murid dan guru bersoal jawab tentang teks.
3.Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks.
4.Murid bertutur tentang cenderamata yang telah dibeli
ketika
melancong.

EMK

Nilai murni : baik hati

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

7.45-8.45 / Jumaat / 24 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.2.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Melancong ke Pulau Langkawi

Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang


betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang
tepat semasa bercerita secara didik hibur.
1.Murid melihat gambar di dalam buku teks.
2.Murid bercerita berdasarkan gambar.
3.Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar.
4.Murid menulis karangan deskriptif berdasarkan gambar
dan
maklumat.

EMK

Ilmu-sejarah

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Gambar di dalam buku teks

PENILAIAN

Murid dapat mengujarkan ayat yang gramatis dengan


betul mengikut susunan idea dan gambar,

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45 / Sabtu / 25 Jan 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Aktiviti Riadah

Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup


dengan betul mengikut konteks.
AKTIVITI

1.Murid membaca teks secara bergigir-gilir.


2.Guru menerangkan kata nama khas tak hidup kepada
murid.
3.Murid menyenaraikan kata nama khas tak hidup
berdasarkan teks.
4.Murid menceritakan tempat-tempat menarik yang
pernah dilawati
menggunakan kata nama khas tak hidup.

EMK

Nilai murni : rajin

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan menggunakan kata nama


khas tak hidup dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45, ISNIN,2 JAN 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Amalan Hidup Sihat

Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap


soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.
AKTIVITI

1.Murid membaca teks secara bergigir-gilir.


2.Murid bersoal jawab dan memberikan respon terhadap
soalan tanpa
kata tanya.
3.Murid membina dan menulis jawapan berdasarkan
soalan tanpa
kata tanya dalam buku tulis.

EMK

Ilmu- pendidikan kesihatan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan memberikan respon terhadap


soalan tanpa kata tanya.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

9.15-10.15,SELASA,3 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.4.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Amalan Menjadi Murid Cemerlang

Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal


pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.
1.Murid membaca teks yang mengandungi idea utama
dan idea
sampingan.
2.Murid mencatat maklumat tentang idea utama dan idea
sampingan.
3.Murid menyatakan idea utama dan idea sampingan
kepada kelas.
4.Murid berbicara tentang cara untuk menjadi murid

cemerlang.

EMK

Nilai murni : kerajinan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat mengenal pasti idea utama dan idea


sampingan dengan tepat.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

11.45-12.45,RABU, 29 JANUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.4.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Penjagaan Kesihatan

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang


mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.
1.Murid berbincang untuk menghasilkan seni kata lagu.
2.Murid menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat
dalam lagu.
3.Murid menyanyi lagu tersebut beramai-ramai.

4.Murid menulis lirik lagu di dalam buku tulis.

EMK

Nilai murni : kebersihan fizikal dan mental

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat menghasilkan lirik lagu yang mengandungi


nilai dan pengajaran secara berpandu.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

11.45-12.45,RABU, 5 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.4.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Penjagaan Kesihatan

Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan


ejaan yang tepat.
AKTIVITI

1.Murid membaca teks dan mengenal pasti perkataan


berimbuhan
pinjaman.

2.Murid mencari makna perkataan berimbuhan pinjaman


dengan
merujuk kamus.
3.Murid menulis makna perkataan berimbuhan pinjaman.
4.Murid membaca pelbagai bahan bacaan secara mekanis
dengan lancar.
5.Murid menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman
dengan ejaan
yang betul.

EMK

Ilmu : pendidika kesihatan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks dan kamus

PENILAIAN

Murid dapat menulis imlak perkataan berimbuhan


pinjaman dengan ejaan yang betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

11.45-12.45,KHAMIS, 6 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.3

Fikiran Sihat Wajah Ceria

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk
dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid melakonkan dialog.


2.Guru memberi penerangan tentang kata ganti nama
tunjuk.
3.Murid mengenal pasti kata ganti nama tunjuk dalam
dialog.
4.Murid mengisi tempat kosong menggunakan kata ganti
nama tunjuk.
5.Murid membaca dan memahami maklumat daripada
bahan dengan
betul.

EMK

Nilai murni : kerajinan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks dank ad kata ganti nama tunjuk

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan menggunakan kata ganti


nama tunjuk dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN

Bahasa Malaysia Tahun 4

TEMA/TAJUK

Bersih dan Sihat

MASA/HARI/TARIKH

11.45-12.45,JUMAAT, 7 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3.3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Mendengar, memahami dan memberikan respon dengan
menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

AKTIVITI

1.Murid membaca pesanan.


2.Murid mendengar pesanan yang dibaca oleh rakan.
3.Murid memahami pesanan dengan membuat simulasi.
4.Murid mencatat pesanan mengikut urutan.

EMK

Nilai murni : kebersihan fizikal dan mental

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat mendengar dan menyampaikan pesanan


dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

11.45-12.45,ISNIN, 10 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.4.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Kempen Tandas Sekolahku Bersih

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


untuk menjana idea dengan betul.
AKTIVITI

1.Murid membaca teks secara bergilir-gilir dengan


sebutan dan
intonasi yang betul.
2.Murid berbincang tentang teks.
3.Murid menjawab soalan yang diberikan.
4.Murid mengemukakan pendapat tentang cara
mengekalkan
kebersihan tandas.

EMK

Nilai murni : menjaga kebersihan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat membaca dan memahami maklumat


daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45,SELASA, 11 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.6

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Habitat Bersih dan Selamat

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan


keterangan dengan betul mengikut konteks.
AKTIVITI

1.Murid membaca teks secara bergilir-gilir dengan


sebutan dan
intonasi yang betul.
2.Murid berbincang tentang teks.
3.Murid menjawab soalan yang diberikan.
4.Murid mengenal pasti dan menyenaraikan kata hubung
pancangan
keterangan.
5.Murid bercerita tentang Habitat Bersih dan Selamat
menggunakan
ayat yang mengandungi kata hubung pancangan
keterangan.

EMK

Nilai murni : menjaga kebersihan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan menggunakan kata hubung


pancangan keterangan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45,RABU, 12 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.4

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Langkah Penyediaan Makanan

Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan


dengan betul.
AKTIVITI

1.Murid membaca maklumat berdasarkan grafik.


2.Murid berbincang tentang maklumat tersebut.
3.Murid menyusun maklumat berdasarkan grafik.
4.Murid membina kerangka karangan berdasarkan
maklumat
yang disusun.
5.Murid mengemukakan pendapat untuk melengkapkan
kerangka
karangan.
6.Murid menulis karangan.

EMK

Nilai murni : menjaga kebersihan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat membina kerangka dan menulis pelbagai


jenis karangan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

12.15-1.15,KHAMIS, 13 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.4

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

Kepentingan Penjagaan Mata

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan


betul mengikut konteks.
AKTIVITI

1.Murid membaca dialong di dalam buku teks.


2.Guru menerangkan kata kerja pasif kepada murid.
3.Murid menyenaraikan kata kerja pasif yang terdapat
dalam teks.
4.Murid membina ayat menggunakan kata kerja pasif.
5.Murid bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan
ayat yang
gramatis.

EMK

Nilai murni : menjaga kebersihan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan menggunakan kata kerja


pasif dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

10.45-11.45,JUMAAT, 14 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Pendidikan Kesihatan

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
1.Murid membaca jadual dan risalah
2.Murid menyatakan maklumat yang terdapat dalam
jadual
dan risalah.
3.Murid membuat simulasi perbualan dalam situasi formal
dan tidak formal.
4.Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang
betul.

EMK

Nilai murni : pendidikan kesihatan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid bertutur dengan menggunakan ayat yang gramatis


dalam situasi formal dan tidak formal.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

11.45-12.45,SABTU, 15 FEBRUARI 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.2.3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Penjagaan Gigi

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
1.Murid membaca ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan.
2.Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan apitan.
3.Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
tersirat dengan

tepat tentang sesuatu perkara.


4.Murid menjawab soalan yang diberi.

EMK

Nilai murni : pendidikan kesihatan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Buku teks

PENILAIAN

Murid dapat memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Sengatan Serangga
11.45-12.45,Isnin 17 FEBRUARI 2014
3.5.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk


membuat carta daripada pelbagai sumber.
1.Murid melihat gambar haiwan berbisa yang dipamerkan
oleh guru.
2.Berkomunikasi dengan murid tentang haiwan tersebut.

3.Murid membaca petikan dalam keratan ensiklopedia dan


laman web.
4.Murid mecatat maklumat daripada bahan yang dibaca
dalam bentuk carta.
Nilai murni : Sains dan Teknologi
EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

Buku teks

Gambar haiwan berbisa

Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk


membuat carta daripada pelbagai sumber.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Rehat yang Berkualiti
10.45-11.45,Selasa, 17 8FEBRUARI 2014
2.4.3

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dan


tersurat dengan tepat dari pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul.
1.Murid melihat gambar haiwan berbisa yang dipamerkan
oleh guru.
2.Murid bercerita tentang aktiviti yang terdapat dalam
gambar.

AKTIVITI

3.Murid membaca petikan dan risalah.


4.Murid menjawab latihan pemahaman berdasarkan
soalan yang dikemukakan.
5.Murid menulis jawapan dalam buku tulis.
Nilai murni : Pendidikan kesihatan

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

Buku teks

Gambar aktiviti riadah

Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dan


tersurat dengan tepat dari pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN

Bahasa Malaysia Tahun 4

TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Makanan seimbang
10.45-11.45,Rabu, 19 FEBRUARI 2014
3.9.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang


didengar,ditonton atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.
1.Murid bercerita tentang makanan sarapan pagi mereka.
2.Murid membaca dan memahami petikan yang dibaca.

AKTIVITI

3.Murid mengemukakan pendapat tentang kandungan


teks.
4.Murid menulis ulasan tentang makanan Pembina tubuh
berdasarkan petikan yang telah dibaca.
5.Murid menulis ulasan dalam buku tulis.
EMK: Sains dan teknologi

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

REFLEKSI

Buku teks

petikan

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang


didengar,ditonton atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Kenali Kuman
12.15-1.15,Khamis, 20 FEBRUARI 2014
5.1.5
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata


penguat dengan betul mengikut konteks.

1.Murid membaca dialog kenali kuman.


2.Murid mendengar penerangan guru tentang kata
adjektif dan kata penguat.
AKTIVITI

3.Murid menyenaraikan kata adjektif dan kata penguat


yang terdapat dalam petikan.
4.Murid membina ayat yang betul berdasarkan kata
penguat yang diperoleh berdasarkan petikan.

EMK: Sains dan teknologi


EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN
REFLEKSI

petikan

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata


penguat dengan betul mengikut konteks

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Penjagaan Kuku
10.45-11.45,Jumaat, 21 FEBRUARI 2014
5.1.5
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata


penguat dengan betul mengikut konteks.

1.Murid bercerita tentang cara menjaga kuku.


2.Murid membaca petikan penjagaan kuku.
AKTIVITI

3.Menyenaraikan kata adjektif dan kata penguat


berdasarkan petikan.
4.Murid menyenaraikan kata adjektif dan kata penguat
lain.

EMK: Sains dan teknologi


EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

petikan

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata


penguat dengan betul mengikut konteks

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Datukku Tokoh Silat
11.45-12.45, 25 FEBRUARI 2014
1.4.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata


gelaran yang sesuai menggunakan pelbagai situasi secara
tidak formal secara bertatasusila.
1.Murid membaca dialog yang terdapat dalam petikan.
2.Murid mendengar penerangan guru tentang kata
gelaran yang terdapat dalam teks.

AKTIVITI

3.Murid menyenaraikan kata gelaran yang terdapat dalam


teks dan kata gelaran lain.
4.Murid membina ayat berdasarkan kata gelaran yang
terdapat dalam teks.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

EMK: Nilai Murni: Keberanian

petikan

PENILAIAN

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata


gelaran yang sesuai menggunakan pelbagai situasi secara
tidak formal secara bertatasusila.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Biar Lambat Asalkan Selamat
10.45-11.45, 25 FEBRUARI 2014
2.5.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada bahan prosa dengan betul.

1.Murid membaca teks Biar Lambat Asalkan Selamat.


2.Murid bersoal jawab untuk memahami maklumat
tersurat dan tersirat.
AKTIVITI
3.Murid menulis maklumat tersirat bagi setiap perenggan.
4.Murid menjawab soalan pemahaman yang diberikan.

EMK

EMK: Nilai Murni: Rasional

BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

petikan

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada bahan prosa dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Keselamatan Penggunaan Lif
10.45-11.45, 26 FEBRUARI 2014
3.4.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menulis imlak farsa dan ayat yang ada perkataan


imbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat.
1.Murid membaca teks .
2.Murid membaca dan memyenaraikan perkataan
berimbuhan pinjaman yang terdapat dalam teks.

AKTIVITI
3.Murid menulis imlak farsa dan ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan pinjaman.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

EMK: Sains dan Teknologi

petikan

Menulis imlak farsa dan ayat yang ada perkataan


imbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat..

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Tumbuk Kalang Warisan Bangsa
9.15-10.15 / Isnin / 28 April 2014
1.6.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara


daripada media cetak dalam bentuk pengumuman
dengan menggunakan ayat gramatis secara bertatasusila.
1.Murid membaca bahan teks.
2.Murid meneliti bahan untuk mengenal pasti maklumat.
3.Murid berbincang dengan rakan tentang teks.
4.Murid menulis untuk menyampaikan maklumat
pengumuman.

5.Murid membaca semula pengumuman yang ditulis.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: Peraturan sosiobudaya


Petikan pengumuman

Murid dapat menyampaikan sesuatu perkara daripada


media cetak dalam bentuk pengumuman dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Dondang Sayang
11.45-12.45 / Selasa / 29 April 2014
2.3.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai


jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
1.Murid membaca bahan teks.
2.Murid mengenal pasti pelbagai jenis ayat dalam keratan
akhbar dan
skrip drama.

3.Murid menyatakan jenis ayat.


4.Murid mengujarkan dialog dengan bahasa badan yang
sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.
5.Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi oleh
guru.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: Peraturan sosiobudaya


Petikan dan jenis ayat

Murid dapat membaca pelbagai bahan yang mengandungi


pelbgai jenis ayat dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Majlis Perkahwinan
8.45-9.45 /Rabu / 30 April 2014
3.7.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam


penulisan kreatif dengan betul.

1.Murid membaca contoh e-mel di dalam buku teks.


2.Murid berbincang untuk mengenal pasti isi dalam e-mel
tersebut.
3.Murid menulis rangka pendahuluan, isi dan penutup.
AKTIVITI

4.Murid menulis karangan lengkap berdasarkan rangka.


5.Murid berbincang dan mengemukakan pendapat
tentang majlis lain
yang pernah mereka hadiri.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: Patriotisme


Buku teks

Murid dapat menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan


penutup dalam penulisan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Ghazal
7.45-8.45 /Jumaat / 2 Mei 2014
5.2.1

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran-an,-kan,-I


imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam
pelbagai situasi.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti imbuhan apitan pada kata nama
dan
kata kerja.

AKTIVITI

3.Murid menyebut perkataan yang mempunyai imbuhan


apitan pada
Kata nama dan kata kerja yang terkandung dalam teks.
4.Murid membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan
berimbuhan apitan.
5.Murid menulis ayat tersebut.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: Patriotisme


Buku teks dan kad imbuhan

Murid dapat memahami dan menggunakan imbuhan


akhiran dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN

Bahasa Malaysia Tahun 4

TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Tepak Sirih atau Puan


9.15- 10.15 /Isnin / 5 Mei 2014
1.6.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat


dengan tepat tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.
1.Murid membaca teks untuk mendapatkan maklumat.
2.Murid berbicara untuk mengenal pasti maklumat
tersirat.

AKTIVITI

3.Murid membaca dan memahami maklumat yang


tersurat
dan tersirat daripada bahan prosa.
4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni: peraturan sosiobudaya


Buku teks

Murid dapat berbicara untuk mendapatkan maklumat


yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Gula Enau atau gula Kabung
11.45-12.45 /Selasa/ 6 Mei 2014
2.3.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat


tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
1.Murid membaca teks untuk mendapatkan maklumat.
2.Murid berbicara untuk mengenal pasti maklumat.
3.Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek.

AKTIVITI

4.Murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk


tersebut.
5.Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi oleh
guru.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN
REFLEKSI

Nilai Murni: keusahawanan


Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat membaca pelbagai bahan yang mengandungi


ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Tanjak, Tengkolok atau Destar
11.45-12.45 /Khamis / 8 Mei 2014
3.8.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek


ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.
1.Murid membaca teks untuk mengesan kesalahan.
2.Murid bersoal jawab untuk mendapatkan jawapan yang
betul.
3.Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

AKTIVITI

4.Murid mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan,


tanda baca
dan imbuhan.
5.Murid membaca semula teks dan menyemak ejaan dan
tanda baca
yang betul.

EMK

Nilai Murni: peraturan sosiobudaya

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan


daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan dan struktur ayat yang betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Tanjak, Tengkolok atau Destar
7.45-8.45 /Jumaat / 9 Mei 2014
3.8.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek


ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.
1.Murid membaca teks untuk mengesan kesalahan.
2.Murid bersoal jawab untuk mendapatkan jawapan yang
betul.
3.Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.
4.Murid mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan,
tanda baca
dan imbuhan.
5.Murid membaca semula teks dan menyemak ejaan dan
tanda baca
yang betul.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: peraturan sosiobudaya


Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan


daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan dan struktur ayat yang betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pesta mengocak atau pesta menggagau ikan
11.45-12.45 /Sabtu / 10 Mei 2014
4.4.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Membina dan memahami sajak secara terkawal dan


mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang
betul secara didik hibur.
1.Murid membaca teks.
2.Murid berbincang maklumat berdasarkan bahan.
3.Murid bersoal jawab isi teks untuk membina sajak.
4.Murid menghasilkan penulisan kreatif dengan betul.

5.Murid mendeklamasi sajak yang ditulis.


6.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: semangat bermasyarakat


Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat membina, mendeklamasi dan memahami


sajak dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pesta mengocak atau pesta menggagau ikan
9.15-10.15 /Isnin / 12 Mei 2014
4.4.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Membina dan memahami sajak secara terkawal dan


mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang
betul secara didik hibur.
1.Murid membaca teks.
2.Murid berbincang maklumat berdasarkan bahan.
3.Murid bersoal jawab isi teks untuk membina sajak.

4.Murid menghasilkan penulisan kreatif dengan betul.


5.Murid mendeklamasi sajak yang ditulis.
6.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: semangat bermasyarakat


Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat membina, mendeklamasi dan memahami


sajak dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Mangkuk Tingkat, Mangkuk Tepen atau Siya
8.45-9.45 /Rabu / 14 Mei 2014
5.2.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran-an, -kan,


-I, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam
pelbagai situasi.
1.Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
betul.

2.Murid mengenal pasti imbuhan apitan pada kata


adjektif.
3.Murid menulis imbuhan apitan dalam buku tulis.
4.Murid menaakul maklumat dalam bahan grafik dan
bukan grafik.
5.Murid membina ayat menggunakan kata adjektif.
6.Wakil murid membaca semula ayat yang dibina.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: semangat bermasyarakat


Buku teks, tingkat nasi dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan menggunakan imbuhan


akhiran dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pencak Silat Warisan Budaya
11.45-12.45 / Khamis / 15 Mei 2014
1.7.2

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.
1.Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
2.Murid bersoal jawab untuk mengemukakan pendapat.
3.Murid menggunakan ayat gramatis secara bertatasusila.

AKTIVITI

4.Murid menulis ulasan dalam satu perenggan tentang


tajuk
menggunakan bahasa yang gramatis.
5.Murid mengemukakan pendapat sesuaikah seni silat
ini dijalankan
aktiviti kokurikulum.
6.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: Peraturan sosiobudaya


Buku teks, gambar dan lembaran kerja

Murid dapat berbincang dan mengemukan pendapat


dengan menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN

Bahasa Malaysia Tahun 4

TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Seni Ukiran Kayu Kaum Iban


9.15-10.15 / Isnin / 23 Jun 2014
2.4.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal


pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.
1.Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
2.Murid bersoal jawab untuk mengemukakan pendapat.
3.Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan.

AKTIVITI

4.Murid menulis untuk menyampaikan maklumat yang


betul mengguna
Kan idea utama dan idea sampingan
5.Murid membaca maklumat.
6.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni: kreativiti dan inovasi


Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat membaca dan memahami maklumat bagi


membuat ramalan dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Beca
11.45-12.45 / Selasa / 24 Jun 2014
3.7.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan


deskriptif dengan betul.
1.Murid meneliti bahan dan mengenal pasti idea untuk
Penulisan kreatif imaginatif.
2.Murid bersoal jawab tentang idea utama dan idea
sampingan.

AKTIVITI

3.Murid berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu
Perkara.
4.Murid menulis penulisan kreatif imaginatif berdasarkan
bahan.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN
REFLEKSI

Nilai Murni: kreativiti dan inovasi


Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat menghasilkan penulisan kreatif berbentuk


imaginatif dan deskriptif dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Penglipur Lara Awang Batil
8.45 9.45 / Rabu / 25 Jun 2014
5.1.5
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata


penguat dengan betul mengikut konteks.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti penggunaan kata adjektif dan
kata penguat
mengikut konteks.

AKTIVITI

3.Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat


dan sebutan
yang jelas.
4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: kreativiti dan inovasi


Buku teks dan lembaran kerja

PENILAIAN

Murid dapat memahami dan menggunakan kata adjektif


dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Permainan Catur Cina
11.45-12.45 / Khamis / 26 Jun 2014
3.9.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang


didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.
1.Murid membaca teks.
2.Murid bersoal jawab untuk menulis ulasan.

AKTIVITI

3.Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat


dan sebutan
yang jelas.
4.Murid menulis ulasan.
5.Murid memainkan permainan ini.

EMK

Nilai Murni: peraturan sosiobudaya

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Buku teks dan lembaran kerja

Murid dapat menulis ulasan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Rumah Serambi Pahang
7.45-8.45 / Jumaat / 27 Jun 2014
5.2.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan


betul dalam pelbagai situasi.
1.Murid membaca teks.
2.Murid melengkapkan teks dengan kata ganda separa
berdasarkan
gambar.
3.Murid bersoal jawab tentang maksud dan penggunaan
kata ganda
separa.
4.Murid bercerita tentang sesuatu perkara misalnya
bahagian rumah
dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: peraturan sosiobudaya


Buku teks, gambar dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan menggunakan kata ganda


separa dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pokok Serai
9.15-10.15 / Isnin / 30 Jun 2014
1.3.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Mendengar, memahami dan memberikan respon yang


sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.
1.Murid membaca dan memahami teks.
2.Murid menyenaraikan ayat perintah.
3.Murid memahami dan menggunakan kata perintah
dengan betul
mengikut konteks.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: keusahawanan


Buku teks, gambar dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan memberikan respon


berdasarkan ayat perintah dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Petai belalang
11.45-12.45 / Selasa / 1 Julai 2014
2.4.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


untuk menjana idea dengan betul.
1.Murid membaca dan memahami teks.
2.Murid membincangkan isi teks.
3.Murid membina dan menulis jawapan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: pendidikan alam sekitar


Buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca dan memahami maklumat


daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Rumput hiasan
8.45-9.45/ Rabu / 2 Julai 2014
3.5.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan


membuat carta daripada pelbagai sumber.
1.Murid membaca dengan meneliti maklumat yang
terdapat dalam teks.
2.Murid menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap

jenis rumput
Merujuk teks.
3.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat
dengan tepat.
4.Murid mencatat maklumat mengikut urutan berdasarkan
Carta.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: keusahawanan


Buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat mencatat maklumat yang betul mengikut


urutan membuat carta daripada pelbagai sumber.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Penanaman Halia
11.45-12.45 / Khamis / 3 Julai 2014
5.2.3

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang


telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.
1.Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
2.Murid memahami penggunaan kata majmuk bentuk
mantap.

AKTIVITI

3.Murid menulis ayat yang dibina menggunakan tulisan


berangkai.
4.Murid membaca ayat yang dibina.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:ilmu-pertanian
Buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan menggunakan kata majmuk


bentuk yang telah mantap dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN

Bahasa Malaysia Tahun 4

TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Kambing Tenusu Bioteknologi


7.45-8.45 / Jumaat / 4 Julai 2014
1.3.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan memberikan respons


terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan
betul.
1.Murid berbual berdasarkan bahan.
2.Murid mengenal pasti soalan tanpa kata tanya.

AKTIVITI

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

3.Murid membina dan menulis jawapan pemahaman


berdasarkan
Soalan yang disediakan oleh guru.

Nilai Murni:sains dan teknologi


Buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat mendengar, memahami dan memberikan


respon dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Burung Unta
9.15-10.15 / Isnin / 7 Julai 2014
2.4.3
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami maklumat ynag tersurat dan


tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul.
1.Murid membaca untuk memahami maklumat.
2.Murid berbincang untuk mengenal pasti maklumat
tersurat.

AKTIVITI

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

3.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat


dengan tepat
tentang tajuk.

Nilai Murni: keusahawanan


Buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca dan memahami maklumat yang


tersirat dan tersurat dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Penternakan ayam piru atau ayam belanda
11.45-12.45 / Selasa /8 Julai 2014
3.7.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan


deskriptif dengan betul.
1.Murid membaca teks.
2.Murid berbincang tentang teks untuk mengenal pasti isi
karangan.

AKTIVITI

3.Murid membaca dan memahami maklumat daripada


teks untuk
menjanakan idea.
4.Murid mencari maklumat dan membandingbezakan
antara
Penternakan ayam belanda dengan ayam daging.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: sains dan teknologi


Buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat menghasilkan penulisan kreatif berbentuk


imaginatif dan deskriptif dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cerita Rusa
9.15-10.15 / Rabu /9 Julai 2014
4.3.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mengujarkan dialong yang dihasilkan daripada bahan


rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.
1.Murid membaca dan memahami dialog.
2.Murid berbincang untuk menghasilkan skrip dialog
merujuk bahan
rangsangan.

AKTIVITI

3.Murid menyenaraikan nilai dan pengajaran yang


diketahui.
4.Murid membaca dan memahami maklumat daripada
bahan untuk
menjanakan idea dengan betul.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: bertanggungjawab


Laptop, buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat mengujarkan dialog dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Baja organic cacing
12.45-1.45 / Khamis /10 Julai 2014
5.3.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Memahami dan membina ayat tunggal dengan perluasan


subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.
1.Murid membaca dan memahami teks.
2.Murid mengesan dan membaca ayat tunggal yang ada
perluasan
Subjek dan tanpa perluasan subjek.
3.Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan.
4.Murid menyalin ayat tunggal semula.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: keusahawanan


Gambar cacing ,buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan membina ayat tunggal


dengan perluasan subjek dan predikat yang betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Ikan haruan penawar luka
7.45-8.45 Jumaat /11 Julai 2014
2.5.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada bahan prosa dengan betul.
1.Murid membaca dan memahami maklumat dalam teks.
2.Murid berbincang tentang maksud tersurat dan tersirat
yang
terkandung dalam petikan.

3.Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan


tepat
tentang sesuatu perkara.
4.Murid melayari internet untuk mendapatkan maklumat.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: keusahawanan


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Kacang tanah pelbagai rasa
10.45-11.45 / isnin/14 Julai 2014
1.4.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
1.Murid membaca dan memahami maklumat dalam teks.

2.Murid mengujarkan ayat secara bertatasusila.


3.Murid menulis ayat dalam perenggan.
4.Murid menjawab soalan.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: keusahawanan


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat bertutur tentang sesuatu perkara secara


bertatasusila.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Tiram mutiara indah di mata.
9.15-10.15/ Rabu/16 Julai 2014
3.3.3
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

1.Murid membaca dan mengenal pasti maklumat dalam


teks.
2.Murid bersoal jawab untuk mendapatkan jawapan.
3.Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat.
AKTIVITI
4.Murid menyalin maklumat.
5.Murid menjawab solan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: pendidikan alam sekitar


Mutiara, buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membina dan menulis jawapan pemahaman


berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan
betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Buah manggis seribu rahsia
12.45-1.45/ Khamis/17 Julai 2014
3.9.1

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang


didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.
1.Murid membaca dan menaakul maklumat berdasarkan
bahan.
2.Murid menyatakan kebaikan setiap produk daripada
manggis.

AKTIVITI

3.Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat.


4.Murid menulis ulasan pada kertas yang diberi oleh guru.
5.Murid menjawab solan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:kreativiti dan inovasi


Buah manggis, buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat menulis ulasan dengan menggunakan bahasa


yang gramatis.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4


Durian belanda khasiat berganda

MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

10.45-11.45/Isnin/21 Julai 2014


5.1.7
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah


dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti kata bantu, kata perintah dan
kata pemeri
dengan betul.

AKTIVITI

3.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat


dengan tepat
tentang sesuatu perkara.
4.Murid membina ayat menggunakan kata bantu, kata
perintah
dan kata pemeri.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni:kreativiti dan inovasi


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan menggunakan kata bantu,


kata perintah dan kata pemeri dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pekerti mulia amalan kita
1.15-2.15/Selasa/22 Julai 2014
1.4.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata


gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti kata gelaran dalam teks.
3.Murid berbual berdasarkan gambar menggunakan kata
gelaran
dalam teks.

AKTIVITI

4.Murid berlakon dengan sebutan dan intonasi yang betul


serta
bahasa badan yang sesuai.
5.Murid membina ayat menggunakan kata gelaran.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN
REFLEKSI

Nilai Murni:kerjasama
buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pekerti mulia amalan kita
9.15-10.15 /Rabu/23 Julai 2014
1.4.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata


gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti kata gelaran dalam teks.
3.Murid berbual berdasarkan gambar menggunakan kata
gelaran
dalam teks.

AKTIVITI

4.Murid berlakon dengan sebutan dan intonasi yang betul


serta
bahasa badan yang sesuai.
5.Murid membina ayat menggunakan kata gelaran.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:kerjasama
buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Guru penyayang
12.45-1.45 /Khamis /24 Julai 2014
2.5.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan betul.
1.Murid membaca dan memahami teks dan gambar.
2.Murid menyatakan amalan baik dalam bahan.

AKTIVITI

3.Murid bercerita tentang program sekolah selamat di


sekolah.
4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:kasih sayang


Gambar,buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca, memahami dan menaakul


maklumat dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Guru penyayang
7.45-8.45 /Jumaat /25 Julai 2014
2.5.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan betul.
1.Murid membaca dan memahami teks dan gambar.
2.Murid menyatakan amalan baik dalam bahan.
3.Murid bercerita tentang program sekolah selamat di
sekolah.

AKTIVITI
4.Murid menulis tentang amalan baik yang terdapat
dalam gambar.

EMK

Nilai Murni:kasih sayang

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Gambar,buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca, memahami dan menaakul


maklumat dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cara-cara menghormati guru
10.45-11.45 /Isnin /4 Ogos 2014
3.3.4
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan


dengan betul.
1.Murid meneliti gambar di dalam buku teks.
2.Murid membina kerangka karangan.
3.Murid menulis karangan.
4.Murid berbincang dan mengemuka pendapat tentang
cara-cara
menghormati guru.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:hormat-menghormati
Gambar,buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membina kerangka karangan dan menulis


pelbagai jenis karangan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Tanggungjawab seorang murid
1.15-2.15 /Selasa /5 Ogos 2014
5.1.5
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata


penguat dengan betul mengikut konteks.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengecam kata adjektif dan kata penguat dalam
teks.
3.Murid menulis ayat dengan menggunakan kata adjektif
dan kata
penguat.

4.Murid menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat


di dalam
teks.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:hormat-menghormati
buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan menggunakan kata adjektif


dan kata penguat dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pelancaran kempen budi bahasa
9.15-10.45 /Rabu/6 Ogos 2014
5.3.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan


betul dalam pelbagai situasi.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti ayat aktif berdasarkan teks.

3.Murid membina ayat aktif berdasarkan gambar.


4.Murid berbincang dan memberikan pendapat tentang
pentingnya
amalan berbudi bahasa.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:hormat-menghormati
buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan membina ayat aktif dengan


betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cinta akan negara
12.45-1.45 /Khamis /7 Ogos 2014
1.4.3
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti


nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan
betul.

1.Murid melihat aktiviti dalam gambar.


2.Murid berbincang tentang gambar menggunakan kata
ganti nama
diri dan kata ganti nam diri tanya untuk melengkapkan
perbualan.
AKTIVITI
3.Murid memceritakan projek jalur gemilang.
4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:patriotisme
Gambar, buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri oaring dan kata ganti
nam diri tanya dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Tokoh budayawan melayu
7.45-8.45/Jumaat/8 Ogos 2014
2.5.3

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk


memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.
1.Murid membaca teks dengan situasi yang betul.
2.Murid memahami teks dan mencatat maklumat.
3.Murid mencipta pantun berdasarkan maklumat.

AKTIVITI

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

4.Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas


dan intonasi
yang betul.

Nilai Murni: hemah tinggi


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca, memahami dan menaakul bahan


prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi
dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4


Lawatan ke Melaka

MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

10.45-11.45/Isnin/11 Ogos 2014


3.6.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat,


laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.
1.Murid meneliti gambar di dalam buku teks.
2.Murid berbincang tentang gambar untuk mendapatkan
maklumat.

AKTIVITI

3.Murid menulis karangan.


4.Murid bercerita tentang gambar dengan tepat, betul dan
jelas.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni: patriotisme


Gambar, buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat menulis dan menyampaikan maklumat


berbentuk surat, laporan dan berita dengan jelas.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Bunga Raya dan Bunga Anggerik
1.15-2.15/Selasa/12 Ogos 2014
4.3.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mengujarkan dialong dengan sebutan dan intonasi yang


betul dan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.
1.Murid membaca dan memahami dialog.
2.Murid berlakon berdasarkan dialong tersebut.
3.Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soaln
bertumpu

AKTIVITI

dan bercapah yang diberikan oleh guru.


4.Murid membaca semula jawapan pemahaman di
hadapan kelas.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni: patriotisme


Gambar bunga raya dan bunga anggerik, buku teks, dan
lembaran kerja

Murid dapat mengujarkan dialong dengan betul secara


didik hibur.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Sambutan Hari Kebangsaan
9.15-10.15/Rabu/13 Ogos 2014
5.3.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan


betul dalam pelbagai situasi.
1.Murid membaca dan memahami teks.
2.Murid mengenal pasti ayat aktif berdasarkan teks.
3.Murid membina ayat pasif dan ayat aktif.

AKTIVITI

4.Murid membaca dan memahami teks untuk mengenal


pasti
nilai murni.
5.Murid menyatakan nilai murni kepada kelas.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN
REFLEKSI

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan membina ayat aktif dan ayat


pasif dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Negaraku Gemilang
12.45-1.45/Khamis/14 Ogos 2014
1.4.4
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila.
1.Murid berbicara dengan guru untuk melengkapkan
dialog.
2.Murid melakonkan dialog.

AKTIVITI

3.Murid mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas


dan intonasi
Yang betul serta bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan.
4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: pendidikan alam sekitar


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat menyatakan permintaan tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa badan yang sesuai.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Kebijaksanaan Tun Perak
7.45-8.45/Jumaat/15 Ogos 2014
2.6.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang


sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.
1.Murid membaca dan memahami cerita.
2.Murid bercerita berdasarkan cerita yang telah dibaca.
3.Murid menulis karangan.

AKTIVITI
4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN

Murid dapat membaca dan memahami pelbagai bahan


sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir
secara kreatif.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Malaysia Gemilang
10.45-11.45/Isnin/18 Ogos 2014
2.6.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang


sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.
1.Murid membaca dan memahami sajak.
2.Murid bercerita berdasarkan sajak yang telah dibaca.

AKTIVITI

3.Murid mencatat isi penting sajak menggunakan peta


bulatan.
4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca dan memahami pelbagai bahan


sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir
secara kreatif.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Malaysia Gemilang
1.15-2.15/Selasa /19 Ogos 2014
2.2.3
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
1.Murid membaca teks.
2.Murid menyenaraikan perkataan yang mengandungi
imbuhan apitan.
3.Murid berbicara tentang berita yang ditonton dengan
bimbingan guru.

4.Murid menyenaraikan imbuhan apitan.


4.Murid menjawab soalan pemahaman.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat membaca dan memahami ayat yang


mengandungi imbuhan apitan dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Malaysia Gemilang
9.15-10.15/Rabu /20 Ogos 2014
3.8.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek


ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti kesalahan teks dengan bimbingan
guru.

3.Murid mengedit dan memurnikan teks.


4.Murid menulis teks yang betul di dalam buku tulis.
5.Murid membaca secara mekanis dengan lancer, sebutan
yang jelas
dan intonasi yang betul.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan


dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Malaysia Gemilang
12.45-1.45/Khamis /21 Ogos 2014
3.8.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek


ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.

1.Murid membaca teks.


2.Murid mengenal pasti kesalahan teks dengan bimbingan
guru.
3.Murid mengedit dan memurnikan teks.
AKTIVITI

4.Murid menulis teks yang betul di dalam buku tulis.


5.Murid membaca secara mekanis dengan lancer, sebutan
yang jelas
dan intonasi yang betul.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan


dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pertandingan Bola sepak
7.45-8.45/Jumaat/22 Ogos 2014
5.1.4

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan


betul mengikut konteks.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti kata kerja pasif.
3.Murid membina ayat dengan kata kerja pasif tersebut.

AKTIVITI
4.Murid menulis imlak frasa dan ayat.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami dan menggunakan kat kerja pasif


dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Lawatan ke Galeria Perdana,Pulau Langkawi
10.45-11.45/Isnin/25 Ogos 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.6.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan memahami pelbagai bahan sastera untuk


meningkatkan daya fikir.
1.Murid meneliti gambar.
2.Secara berpasangan murid berbual dan berbincang
untuk

AKTIVITI

mendapatkan maklumat tentang Galeria Perdana.


3.Murid menulis karangan.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: patriotisme


buku teks, dan lembaran kerja

Murid dapat memahami pelbagai bahan sastera untuk


meningkatkan daya fikiran.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN

Bahasa Malaysia Tahun 4

TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Sumber Pendapatan
1.15-2.15/Selasa/26 Ogos 2014
1.5.1
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang


ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.
1.Murid membaca maklumat.
2.Murid menyatakan maklumat yang terdapat dalam
bahan secara
lisan.

AKTIVITI

3.Murid bercerita tentang latar belakang dan pekerjaan


keluarga
Fatin serta membuat perbandingan dengan dengan
keluarga sendiri.
4.Murid mencatat maklumat dan membuat urutan.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni: kasih sayang


EMK :Ilmu-ekonomi
Gambar keluaraga, buku teks, dan lembaran kerja

Murid menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan


ditonton dengan tepat dan sebutan yang jelas serta
intonasi yang betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Peluang pekerjaan
9.15-10.15/Rabu/27 Ogos 2014
2.6.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera


untuk mengenal pasti nilai murni.
1.Murid membaca maklumat dalam majalah dan risalah.
2.Murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam
teks.

AKTIVITI

3.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat yang


tersirat
dalam teks.
4.Murid menulis nilai murni.
5.Murid membaca semula nilai murni yang ditulis.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN
REFLEKSI

Nilai Murni: kerajinan


EMK :Ilmu-ekonomi
Majalah dan risalah, buku teks, dan lembaran kerja

Murid membaca dan memahami pelbagai bahan bukan


sastera untuk mengenal pasti nilai murni.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Tabung wang kelas
12.45-1.45/Khamis/28 Ogos 2014
3.5.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk


membuat carta daripada pelbagai sumber.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mencatatkan maklumat berdasarkan teks.
3.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat
berpandukan
carta yang telah dilengkapkan.

AKTIVITI
4.Murid menulis maklumat di dalam buku tulis.
5.Murid membuat carta pada kertas yang diberi oleh guru.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: berjimat cermat


EMK :keusahawanan
buku teks, dan lembaran kerja

Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan


untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pekerjaan sebagai sumber pendapatan
7.45-8.45/Jumaaat/29 Ogos 2014
5.1.3
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk


dengan betul mengikut konteks.
1.Murid melihat gambar.
2.Murid mengaitkan kata ganti nama tunjuk dengan
gembar.
3.Murid membina ayat menggunakan kata ganti nama
tunjuk.

AKTIVITI

4.Murid berbual menggunakan kata ganti nama dengan


betul.
5.Murid berbincang tentang pekerjaan yang terdapat
dalam gambar.

EMK

Nilai Murni: kerajinan


EMK :keusahawanan

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

buku teks, dan lembaran kerja

Murid memahami dan menggunakan kata ganti nama


tunjuk dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pekerjaan sebagai sumber pendapatan
10.45-11.45/Isnin/ 1 September 2014
5.2.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan


betul dalam pelbagai situasi.
1.Murid melihat gambar.
2.Murid membina kata ganda separa berpandukan
gambar.
3.Murid membina ayat menggunakan kata ganda separa
berimbuhan.
4.Murid mencatat maklumat mengikut urutan yang betul.
5.Murid mengisi tempat kosong dengan kata ganda
separa dengan
betul.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: kerajinan


EMK :keusahawanan
Gambar,buku teks, dan lembaran kerja

Murid memahami dan menggunakan kata ganda separa


dengan betul dalam pelbagai situasi.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pengusaha berwawasan
1.15-2.15/Selasa/ 2 September 2014
1.5.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang


ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.
1.Murid melihat gambar.
2.Murid berbincang tentang maklumat dalam gambar.
3.Murid menceritakan gambar berpandukan frasa yang
diberi.

4.Murid mencatat maklumat mengikut urutan yang betul.


5.Murid menghasilkan karangan berpandukan gambar.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

Nilai Murni: kerajinan


Gambar,buku teks, dan lembaran kerja

Murid menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan


yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Usaha tangga kejayaan
9.15-10.15/Rabu/ 3 September 2014
2.3.2
Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat


tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
1.Murid membaca teks.

2.Murid mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk


berbilang subjek.
3.Murid membina ayat tunggal dengan perluasan subjek.
4.Murid membaca ayat yang dibina.
5.Murid menulis ayat tersebut di dalam buku tulis.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

Nilai Murni: kerajinan


EMK ;Keusahawanan
buku teks, dan lembaran kerja

Murid membaca pelbagi bahan yang mengandungi ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cita-citaku
12.45-1.45/Khamis/ 4 September 2014
3.6.1

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan
serta menegaskan kesantunan bahasa.
1.Murid melihat bahan grafik yang dipaparkan.
2.Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
yang terdapat
dalam grafik.
3.Murid berbincang tentang idea utama dan idea
sampingan yang
terdapat dalam grafik.

AKTIVITI

4.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu
Perkara menggunakan ayat yang mengandungi frasa
secara
bertatasusila.
5.Murid menulis maklumat menggunakan idea utama dan
idea
sampingan.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni: kerajinan


EMK ;Keusahawanan
buku teks, dan lembaran kerja

Murid menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan
dengan betul.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cita-citaku
7.45-8.45/Jumaat/ 5 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.6.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan
serta menegaskan kesantunan bahasa.
1.Murid melihat bahan grafik yang dipaparkan.
2.Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
yang terdapat
dalam grafik.
3.Murid berbincang tentang idea utama dan idea
sampingan yang
terdapat dalam grafik.
4.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu
Perkara menggunakan ayat yang mengandungi frasa
secara
bertatasusila.
5.Murid menulis maklumat menggunakan idea utama dan
idea
sampingan.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: kerajinan


EMK ;Keusahawanan
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan
dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cita-citaku
10.45-11.45/Isnin/ 8 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.6

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid membaca teks yang mengandungi kata hubung


pancangan
Keterangan.
2.Murid mengenal pasti kata hubung pancangan
keterangan
berpandukan teks dan gambar.
3.Murid mengujarkan ayat dengan gramatis dan sebutan
yang betul
secara bercerita.
4.Murid menulis ayat kata hubung pancangan keterangan
di dalam
buku tulis.

EMK

Nilai Murni: kerajinan


EMK ;Keusahawanan

BAHAN BANTU
MENGAJAR

buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cita-citaku
1.15-2.15/Selasa/ 9 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.6

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid membaca teks yang mengandungi kata hubung


pancangan
Keterangan.
2.Murid mengenal pasti kata hubung pancangan
keterangan
berpandukan teks dan gambar.
3.Murid mengujarkan ayat dengan gramatis dan sebutan
yang betul
secara bercerita.
4.Murid menulis ayat kata hubung pancangan keterangan
di dalam

buku tulis.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: kerajinan


EMK ;Keusahawanan
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pengusaha perahu tradisional
9.15-10.15/Rabu/ 10 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.3.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan
betul dalam pelbagai situasi.

AKTIVITI

1.Murid membaca teks.


2.Murid melihat gambar dan situasi satu.
3.Murid mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif
berpandukan
gambar dan teks.

4.Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat


dengan tepat
tentang gambar dan teks.
5.Murid menulis ayat aktif dan ayat pasif berpandukan
gambar.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: kerajinan


EMK ;Keusahawanan
Gambar, buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif
dengan betul dalam pelbagai situasi.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Menguruskan wang
12.45-1.45/Khamis/ 11 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.6.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

AKTIVITI

1.Murid membaca teks.


2.Murid melihat bahan grafik.
3.Murid berbincang tentang maklumat yang terdapat
dalam bahan
grafik.
4.Murid menyatakan maklumat tersirat berdasarkan
bahan.
5.Murid membaca maklumat yang tersurat untuk
membuat penilaian.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: berdikari


Bahan grafik, buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cermat berbelanja amalan bijak
7.45-8.45/Jumaat/ 12 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai


jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas serta menggunakan bahasa yang santun.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis
ayat dalam teks.
3.Murid bercerita tentang sesuatu perkara menggunakan
ayat
yang mengandungi wacana.
4.Murid membina pelbagai jenis ayat berdasarkan
konteks.
5.Murid membaca ayat yang dibina.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: berdikari


EMK : Kreativiti dan inovasi
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid membaca pelbagai bahan yang mengandungi
pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas serta menggunakan bahasa yang
santun.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cara pembayaran
9.15-10.15/Rabu/ 24 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.6.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat,


laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.
1.Murid membaca maklumat yang terdapat dalam risalah.
2.Murid menyenaraikan kandungan maklumat
berdasarkan bahan.
3.Murid menceritakan perkara yang dilihat dengan tepat
dan sebutan
yang jelas.
4.Murid membuat simulasi berdasarkan situasi.
5.Murid menulis surat.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: berjimat cermat


EMK : Keusahawanan
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
surat, laporan dan berita dengan jelas serta
menggunakan bahasa yang santun.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cara pembayaran
12.45-1.45/Khamis/ 25 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.6.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat,


laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.
1.Murid membaca maklumat yang terdapat dalam risalah.
2.Murid menyenaraikan kandungan maklumat
berdasarkan bahan.
3.Murid menceritakan perkara yang dilihat dengan tepat
dan sebutan
yang jelas.
4.Murid membuat simulasi berdasarkan situasi.
5.Murid menulis berita.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: berjimat cermat


EMK : Keusahawanan
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
surat, laporan dan berita dengan jelas serta

menggunakan bahasa yang santun.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Cara pembayaran
7.45-8.45/Jumaat/ 26 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.9.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang


didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.
1.Murid membaca maklumat.
2.Murid berbincang tentang maklumat yang terdapat
dalam gambar.
3.Murid memberikan pendapat berdasarkan teks dan
gambar.
4.Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
tersirat.
5.Murid menulis ulasan berpandukan teks dan gambar
menggunakan
Bahasa yang gramatis.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: berjimat cermat


EMK : teknologi maklumat dan komunikasi
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pengurusan wang berhemat
10.45-11.45/Isnin/ 29 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.7

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah
dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid membaca teks yang mengandungi kata bantu.


2.Murid menyenaraikan kata bantu yang terdapat dalam
teks.
3.Murid membina ayat menggunakan kata bantu.
4.Murid mengisi tempat kosong dengan kata bantu yang
betul.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: berjimat cermat


EMK : teknologi maklumat dan komunikasi
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid memahami dan menggunakan kata bantu, kata
perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pengurusan wang berhemat
1.15-2.15/Selasa/ 30 September 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.7

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah
dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid membaca teks yang mengandungi kata bantu.


2.Murid menyenaraikan kata bantu yang terdapat dalam
teks.

3.Murid membina ayat menggunakan kata bantu.


4.Murid mengisi tempat kosong dengan kata bantu yang
betul.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: berjimat cermat


EMK : teknologi maklumat dan komunikasi
buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid memahami dan menggunakan kata bantu, kata
perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Pertandingan bina model rumah mesra alam
9.15-10.15/Rabu/1 Oktober 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.6.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada media cetak dalam bentuk pengumuman
dengan menggunakan aayt yang gramatis secara
bertatasusila.

AKTIVITI

1.Murid melihat teks.


2.Murid berbincang tentang maklumat dalam bahan.
3.Murid membaca dan memahami maklumat yang
tersurat
dengan betul.
4.Murid melayari internet untuk mendapatkan maklumat
ciri-ciri
rumah mesra alam.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: bertanggungjawab


EMK : Pendidikan alam sekitar
Internet, buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada media cetak dalam bentuk pengumuman
dengan menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


Manusia penjaga alam
12.45-1.45/Khamis/2 Oktober 2014
2.3.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat
tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti ayat tunggal.
3.Murid mengenal pasti ayat majmuk berbilang subjek
dalam teks.
4.Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang
subjek dalam
dalam buku tulis.
5.Murid membaca ayat yang ditulis.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: kesyukuran


EMK : Pendidikan alam sekitar
Cerita, buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat
tunggal dean ayat majmuk berbilang subjek dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN

Bahasa Malaysia Tahun 4

TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Manusia penjaga alam


12.45-1.45/Khamis/2 Oktober 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat


tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
1.Murid membaca teks.
2.Murid mengenal pasti ayat tunggal.
3.Murid mengenal pasti ayat majmuk berbilang subjek
dalam teks.
4.Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang
subjek dalam
dalam buku tulis.
5.Murid membaca ayat yang ditulis.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Nilai Murni: kesyukuran


EMK : Pendidikan alam sekitar
Cerita, buku teks, dan lembaran kerja

PENILAIAN
Murid membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat
tunggal dean ayat majmuk berbilang subjek dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


Sayangi alam kita
7.45-8.45/Jumaat/3 Oktober 2014

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.2.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

AKTIVITI

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran-an,-kan,-I,


imbuhan apitan pada kata kerja,kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam
pelbagai situasi.
1.Murid membaca teks yang mengandungi perkataan
imbuhan apitan
dan imbuhan pinjaman.
2.Murid melengkapkan perkataan dengan imbuhan apitan
dan
Imbuhan pinjaman.
3.Murid bercerita untuk menyampaikan maklumat
menggunakan ayat
Yang gramatis.
4.Murid menyenaraikan perkataan imbuhan apitan dan
imbuhan
Pinjaman yang lain berdasarkan bahan yang dirujuk.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: kesyukuran


EMK : Pendidikan alam sekitar
Cerita, buku teks, dan lembaran kerja

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran-an,-kan,-I,


imbuhan apitan pada kata kerja,kata nama dan kata

adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam


pelbagai situasi.
REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


HIDUPAN DI DALAM HUTAN
7.45-8.45/Jumaat/16 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk
dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid membaca dan memahami petikan.


2.Murid mengenalpasti kata ganti nama tunjuk dalam
teks.
3.Murid bertutur berdasarkan kata ganti nama tunjuk
dalam gambar.
4.Murid menyalin nota kata ganti nama tunjuk.
5.Murid menulis jawapan yang betul bagi tempat kosong
yang disediakan.

EMK

Nilai Murni: kesyukuran


EMK : Pendidikan alam sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Cerita, buku teks, dan lembaran kerja

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk


dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


MARI MEMBACA
10.45-11-45/ISNIN/19 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai
jenis ayat secara mekanis dan lancer,sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

AKTIVITI

1.Murid bercerita tentang hobi masing-masing.


2.Murid mendengar guru membaca petikan mari
membaca.
3.Murid membaca petikan mari membaca dengan sebutan
yang jelas serta intonasi yang betul.
4.Murid diberikan bimbingan semasa membaca.
5.Guru merumus isi pelajaran.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:kerajinan
Cerita, buku teks, dan lembaran kerja

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai


jenis ayat secara mekanis dan lancer,sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


RUANG BACAAN KELUARGA
9.15-10-15/SELASA/20 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Mendengar memahami dan memberi respon yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

AKTIVITI

1.Murid bercerita tentang ruang bacaan di rumah masingmasing.


2.Murid membaca dialog situasi yang diberikan.
3.Murid melengkapkan dialog dengan jawapan yang betul.
4.Murid menyenaraikan kebaikan membaca.
5.Guru merumus isi pelajaran.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:Hemah tinggi


Buku teks,gambar

Mendengar memahami dan memberi respon yang sesuai


secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4

MASA/HARI/TARIKH

8.15-19-15/KHAMIS/22 JANUARI 2015

PERPUSTAKAAN RAJA TUN UDA,SHAH ALAM

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menggunakan kata nama am dan
penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

AKTIVITI

1.Murid melihat beberapa keping kad penjodoh bilangan


yang dipamerkan oleh guru.
2.Murid membaca petikan dengan jelas serta intonasi
yang betul.
3.Murid mendengar penerangan guru tentang penjodoh

bilangan.
4.Murid mengisi penjodoh bilangan yang betul dalam
ruang kosong dalam petikan.
5.Murid menulis jawapan dalam buku tulis.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:kerajinan
Kad penjodoh bilangan

Memahami dan menggunakan kata nama am dan


penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


MENJEJAK MAKLUMAT
9.15-10-15/Rabu/21 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Mendengar memahami dan memberi respon yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

AKTIVITI

1.Murid melihat beberapa keeping gambar.


2.Murid menyatakan aktiviti yang terdapat dalam gambar.
3.Murid melihat gambar dan meneliti bentuk tulisan
berangkai yang terdapat dalam ayat yang diberikan.
4.Murid menulis ayat majmuk dalam bentuk tulisan
berangkai dengan bimbingan guru.
5.Guru merumus isi pelajaran.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:kerjasama,kerajinan
Buku teks,gambar

Mendengar memahami dan memberi respon yang sesuai


secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


MARI MEMBACA
7.45-8.45/JUMAAT/23 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan
disampaikan secara didik hibur

1.Murid mendengar lagu Nenek Si Bongkok Tiga.


2.Murid membaca lirik lagu mari membaca.
3.Murid melengkapkan tempat kosong dalam lirik lagu
mari membaca berdasarkan jawapan yang diberikan.
4.Murid menyanyikan lagu mari membaca dengan
bimbingan guru.
5.Murid menulis lirik lagu mari membaca dalam buku tulis.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni:kerjasama
Buku teks,gambar

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang


mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan
disampaikan secara didik hibur.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH
STANDARD
PEMBELAJARAN

Bahasa Malaysia Tahun 4


MELANCONG DENGAN KELUARGA
10.45-1145/ISNIN/26 JANUARI 2015
1.3.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Mendengar memahami dan memberikan respon yang
sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.
1.Murid bercerita tentang tempat menarik yang pernah
dilawati.
2.Murid membaca dan melakonkan dialog.
3.Murid membaca ayat perintah.
4.Murid memberikan respon yang sesuai berdasarkan
ayat perintah yang dibaca.
5.Guru merumus isi pelajaran dan menerapkan nilai
murni.

EMK
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

Nilai Murni: Baik hati


Buku teks,gambar

Mendengar memahami dan memberikan respon yang


sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK

Bahasa Malaysia Tahun 4


PERCUTIAN DI PULAU MUTIARA

MASA/HARI/TARIKH

9.15-10.15/SELASA/27 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarka
soalan yang bertupu dan bercapah.

1.Wakil murid bercerita tentang tempat menarik yang


pernah dilawati.
2.Murid lain diminta bertanya beberapa soalan kepada
rakan mereka.
3.Murid membaca petikan dalam buku teks.
4.Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
yang diberi oleh guru.
5.Guru merumus isi pelajaran dan menerapkan nilai
murni.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR


Nilai Murni: Baik hati
Buku teks,gambar

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarka


soalan yang bertupu dan bercapah.

MATA PELAJARAN/
TAHUN
TEMA/TAJUK
MASA/HARI/TARIKH

Bahasa Malaysia Tahun 4


CENDERAMATA
8.45-9.45/RABU/28 JANUARI 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran,murid dapat :


Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertupu dan bercapah.

1.Murid melihat beberapa cenderamata yang dipamerkan


oleh guru.
2.Murid bercerita tentang cenderamata yang mereka
perolehi.
3.Murid membaca petikan dalam buku teks.
4.Murid menjawab soalan pemahaman.
5.Guru merumus isi pelajaran dan menerapkan nilai
murni.

EMK

BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN

REFLEKSI

Nilai Murni: Baik hati


Buku teks,gambar

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertupu dan bercapah.