Anda di halaman 1dari 9

AKTIVITI PRA BACAAN

Definisi:
Kesediaan murid untuk membaca
Tujuan:
Mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan
pendengaran
Kepentingan:
Memperkembangkan kemahiran membaca kanak-kanak
Jenis kemahiran:
1. Pengamatan penglihatan
2. Pendengaran
3. Pergerakan mata dan tangan.

MELAKSANAKAN AKTIVITI
PERGERAKAN MATA DAN
TANGAN

1.
2.
3.
4.

Empat kemahiran
Melakukan latihan pergerakan tangan.
Menguasai gerak tangan secara bebas supaya
boleh menulis dengan selesa.
Melakukan latihan pergerakan mata.
Melakukan latihan kordinasi tangan dan mata

. 3
1.
2.
3.

Contoh Aktiviti
Menyambung titik
Menyalin corak
Membentuk benda

AKTIVITI MENYAMBUNG TITIK


Cara pelaksanaan:
Meminta murid-murid melukis garisan dengan
menggunakan pensel warna antara titik-titik pada gambar
mengikut urutan abjad yang disediakan.

Hasil pelaksanaan:
Jika berjaya: terbentuk satu gambar atau objek yang
sempurna binaannya.
Jika gagal: gambar atau objek tersebut akan cacat dan
tidak menarik.

Perkara yang harus diambil berat:


Menjalankan aktiviti secara berperingkat.
(Gambar yang mempunyai bilangan titik sedikit kepada
gambar yang mempunyai titik sederhana banyak
hinggalah peringkat yang sukar dan rumit)

1.
2.
3.

Pencapaian melalui aktiviti:


Menikmati keseronokan serta cabaran membuat
aktiviti
Mengalami aktiviti yang pelbagai aras
kesukarannya.
Berlakulah latihan kordinasi tangan dan mata.

Contoh aktiviti ditunjukkan dalam rajah berikut

AKTIVITI MENYALIN CORAK

1.

2.

Cara pelaksanaan
Murid-murid meniru corak yang ditunjukkan oleh guru
secara pandang-lihat kemudian lukis.
Secara berpandu, iaitu menggunkan kaedah tekap dengan
menggunakan kertas karbon atau kertas surih.
Perkara yang perlu diambil berat:
Menjalankan aktiviti ini secara peringkat demi
peringkat (Dimulakan dengan corak yang mudah
kemudian diikuti corak yang sukar)
Pada waktu yang sama guru perlu membimbing kerja
murid supaya proses menyalin corak berlaku dengan
cermat dan kemas.


1.
2.

Pencapaian dalam aktiviti:


Murid-murid dapat melalui tahap kesukaran yang
pelbagai.
Proses kordinasi tangan dan mata berlaku secara
teratur dan bersistematik.

.Contoh

aktiviti ditunjukan dalam rajah berikut.

AKTIVITI MEMBENTUK BENDA

1.
2.

Cara pelaksanaan:
Buat benda daripada bahan yang diberi sebagai
contoh.
Murid meniru benda itu menggunakan bahan yang
sama.

.Contoh

aktiviti ditunjukan dalam rajah berikut:

RUJUKAN
http://psvipgktb.blogspot.com/2012/09/literasibahasa.html
http://bayusaljuemas.blogspot.com/2012/01/waj3104literasi-bahasa.html