Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN OUTREACH

PEMBANGUNAN SAHSIAH
KKD2063

DISEDIAKAN OLEH:
PELAJAR PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD2063
KUMPULAN U (7)

KHAIRIL AMAN BIN KAMARUZAMAN

: D20141067791

NABILAH BINTI MAZLAN

: D20141067821

SITI NUR ASMAT BINTI HASHIM

: D20141067824

NIK DAYA ERNA BINTI KAMARUDDIN

: D20141067822

WAN MARDIAH BINTI WAN SALLEH

: D20141067823

NURHIDAYU BINTI ABDULLAH

: D20141067825

PENGENALAN

Program yang kami laksanakan ini adalah di bawah subjek


universiti, iaitu pembangunan sahsiah ( KKD2063)

semua pelajar

diwajibkan mengambil bahagian dalam subjek ini. Dalam subjek ini kami
perlu melaksanakan satu program yang berkaitan dengan sahsiah diri, ini
bertujuan untuk membentuk jati diri seseorang menjadi lebih baik dan
seterusnya menjadi seorang guru yang berjaya, bukan hanya pada
intelek, tapi pada segenap sudut sama ada sudut lahiriah atau rohaniah.
Subjek ini sangat menitikberat tentang sahsiah diri pelajar dan
memberi

peluang

kepada

pelajar

untuk

meluaskan

lagi

skop

pembelajaran. Subjek ini menggunakan pendekatan yang sangat baik,


iaitu memberi satu tugasan kepada pelajar untuk mengetuai satu program
yang melibatkan orang ramai. Keadaan ini memberikan satu kesedaran,
kesungguhan, ketekunan bagi menjayakan program tersebut.
Bagi menjayakan sesuatu program, perlu ada semangat yang kuat
untuk

mengharungi

cabaran

semasa

melaksanakannya.

Banyak

pengajaran yang telah diambil semasa melaksanakan program outreach


ini. Salah satu daripadanya, apabila kami perlu berhadapan dengan orang
ramai untuk mengajak mereka menyertai program yang kami jalankan.
Ini adalah salah satu bahagian yang mana ia menguji kesabaran,
keberanian untuk berhadapan dengan situasi tersebut.
Selain itu, subjek ini memberi banyak

impak yang sangat positif

sama ada dari sudut rohani, jasmani, dan mental, ini dapat diaplikasikan
semasa perlaksanaan program outreach. Selain itu, subjek ini telah
berjaya dalam membentuk jati diri pelajar-pelajar untuk terus maju
kehadapan bagi membina satu keyakinan dalam diri masing-masing.

LATAR BELAKANG

Subjek pembangunan sahsiah ini menerapkan satu elemen yang


penting untuk melahirkan pelajar yang berjaya dari sudut lahiriah dan
rohaniah. Program yang kami jalankan ini adalah untuk menyempurnakan
satu tugasan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti dibawah subjek
pembangunan sahsiah ( KKD2063 ). Keadaan ini menunjukkan bahawa
subjek ini sangat cakna akan perkara yang melibatkan prestasi dan
sahsiah pelajar.
Program yang kami jalankan ialah pada 1 November 2014 iaitu pada
hari sabtu, program ini berlangsung pada pukul 9 pagi hingga pukul 12
tengah hari. Seramai 11 orang yang hadir bagi menjayakan aktiviti yang
kami laksanakan ini. Konsep program yang kami laksanakan ini ialah
untuk mengukur semangat daya saing antara pelajar dan seterusnya
dapat memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan.
Kelompok sasaran kami ialah pelajar kaunseling, iaitu mereka perlu
menyertai aktiviti yang kami jalankan ini bagi menyempurnakan syarat
yang telah ditetapkan. Program ini dinamakan think and act secara
bahasanya ia bermaksud fikir dan lakukan, tetapi maksud yang lebih
mendalam lagi ialah berfikir untuk menjelmakan satu perbuatan untuk
menghasilkan sesuatu perkara yang berkualiti.
Aktiviti yang kami sediakan ialah ball expert, skipping speed, kasut
mu tunggu aku datang, indah khabar dari rupa dan puzzle. Permainan
pertama ialah

ball expert, permainan

tinggi dalam menyelesaikannya. Kedua,

ini memerlukan semangat yang


permainan skipping speed, ia

memerlukan satu sifat kerjasama antara ahli kumpulan yang lain,

manakala

kasut

mu tunggu

datang melibatkan

kepekaan semasa

menerima arahan. Indah khabar dari rupa ialah permainan yang


melibatkan

satu

ketelitian

dalam

melakukan

satu

perkara

untuk

menghasilkan perkara yang bermutu. Permainan yang terakhir ialah


puzzle, iaitu permainan yang menguji kepantasan setiap kumpulan bagi
menyiapkan puzzle tersebut.

REFLEKSI

Program yang kami jalankan ini adalah untuk menguji tahap


bagaimana kesungguhan kami terhadap program yang kami jalankan
supaya apa yang dirancang menjadi sebuah program yang baik dan
berlangsung dengan jayanya. Keadaan ini memberi banyak impak yang
positif kepada kami dalam membentuk sahsiah diri kami sebagai bakal
guru yang akan mendidik anak bangsa suatu hari nanti.
Kami sangat teruja dalam melaksanakan program ini, kerana ia
melibatkan orang ramai dan memberi pengalaman yang berharga kepada
kami semasa dan sebelum aktiviti ini dijalankan. Dengan itu, kami juga
dapat meningkatkan daya fikiran secara kreatif dan produktif, ekoran itu,
kami sedar bahawa sikap bertanggungjawab adalah sangat penting dalam
menjayakan sesuatu program dengan baik.
Dalam sesebuah kumpulan sifat toleransi adalah penting, ini kerana
sifat ini adalah satu sifat yang memerlukan kesabaran yang tinggi untuk
melahirkannya. Walaupun kami tidak mengenali antara satu sama lain
pada awalnya, tetapi oleh kerana kami mempunyai satu sifat toleransi, ia

memberikan banyak kelebihan dan kebaikan kepada kumpulan kami. Sifat


toleransi ini kami tunjukkan semasa kami menjalankan program outreach.
Kesabaran memainkan peranan yang penting semasa kami mulakan
program ini. Tahap kesabaran diuji apabila pelajar kaunseling dan
psikologi menarik diri dalam program yang kami jalankan ini, walau
bagaimanapun kami mengambil pendekatan yang lain bagi memastikan
program yang kami aturkan ini menjadi dan tidak tergendala. Dengan itu,
kami sangat bersyukur kerana program kami akhirnya berjalan seperti
mana kami rancang. Sesungguhnya Allah itu maha Pengasih lagi maha
Penyayang.
Untuk merealisasikan sesebuah program ia memerlukan semangat
kerjasama ahli kumpulan untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu dan
berkualiti. Walaupun banyak cabaran dan dugaan yang

terpaksa kami

lalui bagi menyiapkan tugasan ini tetapi ia memberi banyak pengalaman


baru dan berharga kepada kami semua.

MAKLUM BALAS KELOMPOK SASARAN

Skipping
speed: Nilai
yakin diri dan
kerjasama

Kasut mu
tunggu aku
datang:
Menguji
kepekaan

Puzzle:
Menguji
kepantasan
berfikir

MAKLUM
BALAS
KELOMPOK
SASARAN

Ball expert:
Berusaha
mencapai
matlamat

Indah
khabar dari
rupa:
Menguji
ketelitian

Rajah 1

Rajah 1 di atas menunjukkan antara maklum balas yang diberi oleh kelompok sasaran.
Setiap maklum balas adalah berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang program
ini bertujuan mengetahui refleksi peserta mengenai aktiviti-aktiviti yang mereka sertai.
Berdasarkan rajah tersebut, aktiviti puzzle menguji kepantasan berfikir apabila setiap peserta
yang dibahagikan mengikut kumpulan dikehendaki mencantum semula puzzle tersebut dalam
masa 5 minit. Kumpulan yang berjaya menyelesaikan puzzle tersebut boleh meneruskan
permainan di checkpoint yang lain. Aktiviti ball expert pula menguji daya ketahanan fizikal
apabila peserta dikehendaki mengimbang bola sebanyak 10 kali secara bergilir-gilir antara
ahli kumpulan. Pada umumnya, aktiviti ini mampu melahirkan ciri individu yang komited
dalam mencapai sesuatu matlamat.
Dalam aktiviti seterusnya iaitu skipping speed yang memerlukan para peserta melompat
tali skipping sebanyak 15 kali bersama-sama, peserta berpendapat bahawa aktiviti ini
memerlukan sifat kerjasama dan yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Hal ini dapat dilihat
apabila peserta dikehendaki untuk melompat tali skipping tersebut bersama-sama seterusnya
mewujudkan nilai kerjasama untuk menamatkan permainan tersebut. Di samping itu, persepsi
peserta tentang aktiviti seterusnya yang dinamakan kasut mu tunggu aku datang iaitu aktiviti

yang memerlukan seorang daripada ahli kumpulan menutup mata sambil mencari kasut
seterusnya dibantu oleh ahli kumpulan yang lain dikatakan sangat menguji kepekaan. Ahli
kumpulan hendaklah menggunakan petunjuk untuk membantu rakan yang menutup mata
mencari kasut. Petunjuk yang dimaksudkan ialah sesuatu kod yang mudah difahami untuk
mencari kasut yang diletakkan secara rawak. Seterusnya, peserta berpendapat bahawa aktiviti
indah khabar dari rupa menguji ketelitian individu. Hal ini demikian kerana aktiviti ini
memerlukan peserta melukis sesuatu lukisan yang ditunjukkan oleh penganjur seterusnya
ditunjukkan kepada ahli-ahli kumpulan yang lain untuk melukis semula mengikut had masa
yang ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulannya, melalui pelaksanaan program outreach pembangunan sahsiah ini, kami


memperolehi banyak pengalaman baru untuk membina satu sahsiah diri yang unggul.
Program ini mengajar kami erti kepimpinan yang sebenar apabila kami diberi peluang untuk
mengendalikan program outreach ini yang merupakan satu program yang dapat memberi
banyak manfaat kepada pelajar mahupun kepada kami sendiri sebagai penganjur. Selain itu,
kami dapat mencungkil bakat individu, seterusnya menggalakkan penglibatan yang
menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang program outreach ini.
Program outreach ini juga dilihat dapat melatih diri pelajar untuk menyelesaikan satu tugasan
dengan baik dan sempurna. Hal ini berkait rapat dengan keperibadian sesorang untuk
melahirkan modal insan kelas pertama. Program yang dijalankan ini sangat relevan untuk
membentuk diri pelajar melalui praktikal dan pada dasarnya dapat memupuk rasa
tanggungjawab dalam kalangan masyarakat dan pelajar untuk membina satu ikatan teguh
selari dengan hasrat negara yang inginkan anak bangsa yang berkebolehan daripada aspek
kokurikulum dan kurikulum. Program seperti ini perlu dilaksanakan bukan hanya di peringkat
universiti, malah ia perlu dimulakan dari peringkat sekolah rendah dan menengah bertujuan
memantapkan lagi sifat kepimpinan dalam setiap individu bagi meneruskan kesinambungan
aspirasi negara.

LAMPIRAN

TAKLIMAT PESERTA

AKTIVITI PUZZLE

AKTIVITI KASUT MU TUNGGU AKU DATANG

AKTIVITI SKIPPING SPEED

AKTIVITI BALL EXPERT

AKTIVITI INDAH KHABAR DARI RUPA

PENYAMPAIAN HADIAH DAN BERSURAI