Anda di halaman 1dari 1

Nama:

Tahun: ..
Tarikh: .

Bina ayat berdasarkan kata nama yang diberi:


1. Padang
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Ahli sukan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Restoran Mak Limah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Kambing
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Masyarakat
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Rumah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Baju
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Kata-Kata Hikmah:
Usaha Tangga Kejayaan