Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Nama Kelas

Prasekolah Ping Ming

Bilangan Kanak-kanak

Umur

5 tahun 6 tahun

Tarikh

16 Julai 2014

Masa

8.00pagi 8.40 pagi

Modul

Asas

Tunjang

Perkembangan Fizikal dan Estetika

Fokus

PFK 1.0 Perkembangan Motor Halus

Standard Kandungan

PFK 1.2 Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam

/ 24

perkembangan motor halus.


Standard Pembelajaran

PFK 1.2.7 Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan


pelbagai bentuk dengan bimbingan.

Objektif

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


1. Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan
origami serigala dengan bimbingan.

Penggabungjalinan Kemahiran

KTI 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui


pelbagai aktiviti.

Fokus Multiple Intelegence

Visual-ruang, linguistik

KBKK

Menjana idea, memerhati

Penerapan Nilai

Bersabar, disiplin, memberi perhatian, ketelitian dan


kekemasan

Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah melihat origami.

Kosa Kata

serigala

Bahan

Kertas, contoh origami, power point

LANGKAH /
MASA
Set Induksi
(3 minit)

ISI PELAJARAN

Origami

AKTIVITI PDP

CATATAN

1. Guru meminta murid duduk di tempat

KBKK

perbualan pagi.
2. Guru masuk ke kelas dengan

Menjana idea

Nilai

membawa origami serigala.


3. Murid melihat dalam keadaan tertanya

Soal jawab
1. Apakah benda ini?
J: origami
2. Apakah haiwan ini?
J: serigala

tanya.
4. Guru bersoal jawab dengan murid.
5. Murid berjawab berdasarkan soalan
guru.
6. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran
pada hari ini iaitu membuat origami.

Langkah 1

(9 minit)

Tunjuk cara
menghasilkan origami
Langkah-langkah:

1. Guru mempaparkan power point


tentang cara untuk melipat origami
wajah serigala dengan menggunakan
kertas.
2. Murid-murid memberi perhatian atas

Seperti biasa sediakan


kerta origami, lipat sesuai
dengan gambar di samping
dan akan tampak seperti
gambar n0. 2
1.

2. Lipat bagian atas kertas


sesuai dengan arah anak
panah.

3. Lipat ke dua bagian sisi


kanan dan kiri mengikuti arah
anak panah.

penerangan guru.
3. Guru menunjukkan cara untuk
menghasilkan origami wajah serigala
dengan menggunakan kertas.
4. Murid-murid memerhati cara untuk

Memberi
perhatian

Multiple
Intelligence

Linguistik

BBM

Origami

KBKK

Menjana idea
Memerhati

Nilai

Memberi

perhatian
Disiplin

Multiple
Intelligence

menghasilkan origami wajah serigala.


5. Guru menunjukkan cara mewarnakan

origami wajah serigala.


6. Murid memberi perhatian untuk melihat

BBM

cara mewarna origami wajah serigala.


7. Guru melukis mata dan hidung serigala

Linguistik
Visual-ruang

Power point
Kertas

di wajahnya.
8. Murid memerhatikan cara melukisnya.

4. setelah selesai, balik


bagian belakang menjadi
bagian muka dan hasilnya
akan tampak seerti gambar di
bawah, tentunya jangan lupa
untuk menambahkan mata,
hidung dan yang lainya.

Langkah 2
(25 minit)

Gerak kerja
i.
Melipat origami
wajah serigala
ii.
Mewarna wajah
serigala
iii.
Melukis mata
dan hidung

1. Guru mengedarkan kertas kepada

KBKK

setiap murid.
2. Murid menunggu giliran untuk

mendapat kertas.
3. Guru memberi bimbingan kepada

Nilai

murid-murid tentang cara untuk


menghasilkan origami wajah serigala.
4. Murid mula menghasilkan origami

Menjana idea
Memerhati

Disiplin
Bersabar
Ketelitian
Kekemasan

wajah serigala.
5. Guru membuat penilaian ke atas
murid.

Multiple
Intelligence

Linguistik
Visual-ruang

BBM

Penutup
(3 minit)

Rumusan

1. Guru bersoal jawab dengan murid


tentang apa yang telah mereka pelajari
pada hari ini.
2. Murid menjawab dengan penuh
semangat tentang apa yang telah
mereka pelajari pada hari ini iaitu
membuat origami wajah serigala.

Power point
Kertas
KBKK

Menjana idea

Nilai

Disiplin

Multiple
Intelligence

Linguistik

BBM

Pentaksiran
Kaedah Mentafsir
Instrumen Mentafsir
Fokus Child

ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING / GURU PEMBIMBING: