Anda di halaman 1dari 1

Kemahiran Mendengar

Kemahiran yang memerlukan peranan aktif pembimbing kerana


mengandungi kemahiran mewujudkan hubungan mesra (rapport). Kemahiran
yang melibatkan proses 'pendengaran dengan telinga ketiga' kerana
pembimbing mendengar apa yang dikatakan , yang tidak dikatakan dan
'mendengar' bahasa badan (non verbal) klien. Kemahiran yang melibatkan
hanya 'mendengar' dan meminimakan penggunaan soalan agar klien tidak
merasai dirinya 'ditemuduga' di peringkat awal sesi kaunseling lagi.