Anda di halaman 1dari 4

Peperiksaan Pertengahan Tahun

terpelihara rizuan@lis.edu.my

hakcipta

2611/2
Pendidikan Seni Visual
MEI
2015
2 jam

LABUAN INTERNATIONAL SCOOL


PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2
SENI HALUS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
1. Kertas soalan diberi seminggu awal dari tarikh peperiksaan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan.
3. Pilih satu soalan sahaja.
4.

Kertas lukisan hendaklah disediakan oleh pelajar.Pelajar dikehendaki membawa


warna dan peralatan yang secukupnya semasa peperiksaan dijalankan

5. Setiap hasil Karya hendaklah diwarnakan.

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak

Disediakan oleh :

En. Rizuan Asmarah


2611/2 Pendidikan Seni Visual

Peperiksaan Pertengahan Tahun


terpelihara rizuan@lis.edu.my

hakcipta

SULIT

2611/2

Arahan kepada calon

(a)

Kertas soalan ini hendaklah dibawa ke tempat peperiksaan pada hari yang ditetapkan.
Tuliskan dengan terang Nama, Nombor Kad Pengenalan, Tingkatan, Kod Mata
Pelajaran, No. Soalan dan Markah mengikut susunan yang ditetapkan di sudut kanan
sebelah atas muka hadapan kertas lukisan anda. (Lihat gambar rajah di bawah).

Sudut Kanan Sebelah Atas Muka Hadapan Lukisan

NAMA:_______________________
NO. KAD PENGENALAN:________
TINGKATAN:__________________
5 cm

KOD MATA PELAJARAN:________


NO. SOALAN:__________________
MARKAH:______________________

8 cm

(b)

Hasil kerja anda hendaklah yang asli.

(c)

Hasil kerja anda hendaklah memenuhi atau hampir memenuhi kertas lukisan kecuali
ruang 5 cm x 8 cm yang ditetapkan.

(d)

Anda tidak boleh menggunakan bahan pengilat atau syelek pada permukaan hasil
kerja yang sudah siap.

(e)

Anda bebas menggunakan apa jua teknik kecuali teknik semburan dan asemblaj. Jika
teknik kolaj digunakan, anda hendaklah menggunakan kertas berwarna, atau bahan
terbuang yang nipis seperti kulit majalah, perca kain dan lain-lain yang dibawa sendiri.

( f)

Hasil kerja anda hendaklah dalam bentuk 2D (Dua Dimensi) sahaja.

2611/2 Pendidikan Seni Visual

Peperiksaan Pertengahan Tahun


terpelihara rizuan@lis.edu.my

hakcipta

2611/2

SULIT

Pilih satu daripada soalan berikut:

1. Hasilkan satu cetakan menggunakan kulit bawang, kulit kayu kering, daun kering,
batang pisang dan lain-lain lagi. Cetakan anda hendaklah menekankan kepelbagaian
dan kesatuan serta penggunaan warna
2. Hasilkan corak batik di atas sehelai baju bertemakan Flora dan Fauna sepertimana
yang anda telah pelajari sebelum ini. Tekankan unsur warna dan kepelbagaian dalam
corak batik tersebut.
3. Gubahkan sekeping kad berdasarkan tajuk Guru yang Ku Sanjungi
4. Rekakan satu logo untuk Kelab Muzik disekolah anda.
5. Lukiskan susunan beberapa sikat pisang dan oren dan disekililingnya terdapat kain
perca dan sebiji bakul rotan. Lukisan anda hendaklah menekankan unsur kepelbagaian
dan penggunaan warna yang menarik adalah sangat dititikberatkan.
6. Hasilkan

catan

permandangan

dikaki

gunung,

lukisan

anda

hendaklah

memperlihatkan kesan kesatuan dan unsur warna yang menarik.


7. Anda telah bermimpi tersesat di taman ganjil, di dalam mimpi tersebut, anda telah
terjumpa dengan seekor makhluk ganjil. Gambarkan suasana tersebut dengan
menekankan unsur warna dan juga kepelbagaian.
8. Hasilkan sebuah topeng muka yang menunjukkan kesan imbangan simetri. Topeng
muka tersebut hendaklah bertemakan unsur alam iaitu Burung dan hasil karya
anda adalah bebas.

2611/2

SULIT

9. Disebuah pasar buah, terdapat sebuah tembikai telah jatuh ke lantai, lukiskan
gambaran tersebut.
2611/2 Pendidikan Seni Visual

Peperiksaan Pertengahan Tahun


terpelihara rizuan@lis.edu.my

hakcipta

10. Lukiskan sebuah kek hari jadi yang sangat cantik. Lukisan anda hendaklah
menekankan warna yang menarik dan memberi gambaran kesatuan.

KERTAS SOALAN TAMAT

2611/2 Pendidikan Seni Visual