Anda di halaman 1dari 2

KEW.

PS-13
LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN 2014
(Tatacara Pengurusan Stor 33)
KEMENTERIAN/JABATAN
KATEGORI STOR

: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


:
KEDUDUKAN STOK

Sedia Ada
TAHUN
SEMASA

Bilangan
Stok
(i)

Pembelian

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(a)

(ii)

Baki Bawa
Hadapan

Pengeluaran

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(b)

(iii)

Stok Semasa
Jumlah
Nilai Stok
(RM)

KADAR
PUSINGAN STOK

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(c)

(i+ii)-(iii)

d = (a+b)-(c)

____c____
[(a + d)

Baki Stok Akhir Tahun .. :

Suku Tahun
Pertama

858

2132.90

858

2132.90

Suku Tahun
Kedua

717

2174.10

717

2174.10

Suku Tahun
Ketiga

1247

5214.05

1247

5214.05

2822

9521.05

2822

9521.05

Suku Tahun
Keempat
Nilai Tahunan

Kadar Pusingan Stok Tahunan adalah: 0

Disediakan Oleh:

Diperakukan oleh:

(Tandatangan Ketua Jabatan)


Nama: HELEN BINTI SARES
Jawatan: GURU BESAR
Tarikh: 29 SEPTEMBER 2014
Cop Kementerian/Jabatan:

(Tandatangan Pegawai Pengawal)


Nama: NORLIZAWATI BINTI JAHAWI
Jawatan: PEGAWAI ASET
Tarikh: 29 SEPTEMBER 2014
Cop Kementerian/Jabatan:

55

2]

KEW.PS-13
LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN 2009
Contoh Pengiraan KEW.PS-13
(Pengiraan tidak perlu ditunjukkan semasa mengemukakan laporan. Helaian ini hanya panduan kepada pengguna mengenai pengiraan)
KEDUDUKAN STOK
Sedia Ada
TAHUN
SEMASA

Bilangan
Stok
(i)

Pembelian

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(a)

(ii)

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(b)

(iii)

Baki Bawa
Hadapan
100

Suku Tahun
Kedua

50

Suku Tahun
Keempat

20

20

5,000

100

2,500

150

1,200

100

1,200

400

5,000

9,000

6,000

28,000

Stok Semasa

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(c)

(i+ii)-(iii)

d = (a+b)-(c)

100

5,000

Baki Stok Akhir Tahun 2008 :

Suku Tahun
Pertama

Suku Tahun
Ketiga

Pengeluaran

150

7,500

180

10,300

100

6,000

300

20,800

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

(100+100) (150)
= 50

(5,000 + 5,000)
(7,500)
= 2,500

(50 + 150) (180)


= 20

(2,500+9,000)
(10,300)
=1,200

(20 + 100) (100)


=20

(1,200 + 6,000)
(6,000)
=1,200

(20 + 400) (300)


=120

(1,200 + 28,000)
(20,800)
=8,400

KADAR
PUSINGAN STOK
(Suku Tahun)
____c____
[(a + d)

2]

____7,500____
[(5,000 + 2,500)

2]

= 2.00
____10,300____
[(2,500 + 1,200)

2]

=5.56
____6,000____
[(1,200 + 1,200)

2]

=5.00
____20,800____
[(1,200 + 8,400)

2]

=4.33

____44,600____

750

Nilai Tahunan

48,000

730

44,600

Kadar Pusingan Stok Tahunan adalah:

[(5,000 + 8,400)

= 6.66
Nota : Jumlah Nilai Stok adalah merujuk kepada jumlah harga pembelian asal bagi semua Stok diruangan Terimaan di Kad Kawalan Stok (Bahagian B)
Kadar Pusingan Stok Tahunan

____________Jumlah Nilai Stok Pengeluaran Tahunan___________


(Baki Stok Akhir Tahun Lepas + Baki Stok Akhir Tahun Semasa) 2

56

2]