Anda di halaman 1dari 7

Model Laporan Eksperimen

Tajuk

Yang mana Sampai Dahulu

Soalan Penyelidikan

Adakah benang yang lebih panjang menyebabkan


payung terjun mendarat lebih cepat ?

Pemboleh ubah Manipulasi

a. Panjang tali -

Ukur 3 set panjang tali berbeza ( 10cm, 15cm & 20cm )


(panjang tali mempengaruhi masa payung terjun mendarat)

Pemboleh ubah Bergerak Balas

b. Masa payung mendarat Ukur masa mendarat ketiga-tiga set panjang tali
berbeza
(masa mendarat dipengaruhi oleh panjang tali)
Hipotesis

Panjang tali mempengaruhi masa payung terjun mendarat


Semakin panjang tali, semakin lama tempoh payung terjun mendarat.

Langkah dan Kaedah Eksprimen


A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bahan
Penyepit baju
Benang
Plastik sampah hitam
Jam randik
Pembaris
Gunting

B. Langkah-Langkah
1. Jalankan eksperimen ini dalam kumpulan

2. Ukur dan potong plastik mengikut ukuran 20 cm X 20 cm untuk dijadikan sebagai


kanopi payung terjun.
3. Ukur dan potong empat utas benang berukuran 30 cm setiap satu.
4. Ikat benang itu pada setiap penjuru kanopi
5. Satukan kesemua hujung benang dengan menyimpulkannya.
6. Ikat hujung benang itu dengan penyepit baju
7. Jatuhkan payung terjun pada paras ketinggian 2 meter dari lantai
8. Catatkan masa yang diambil untuk payung terjun sampai ke lantai ( mendarat ).
9. Ulangi langkah 3 hingga lapan menggunakan panjang benang yang berbeza.

Pemboleh ubah Dimalarkan :


1. Saiz plastik ( kanopi )

2. Tinggi payung dijatuhkan


3. Saiz penyepit baju
4. Saiz benang

Pemerhatian :
Saiz Kanopi

Panjang Benang
( cm )

Masa yang diambil


(s)

30

1.37

25

1.20

20

1.09

15

0.97

20cm X 20 cm

a. Payung yang menggunakan panjang benang 30 cm paling lambat mendarat.


b. Payung yang menggunakan panjang benang 15 cm paling cepat mendarat.

Jika benang yang digunakan lebih panjang maka, lebih lambat payung terjun
mendarat.
Inferens

a. Payung menggunakan benang 30 cm paling lambat mendarat kerana dapat


menghasilkan lebih banyak rintangan udara kerana kanopi dapat membentuk
lengkungan yang lebih besar daripada payung yang menggunakan benang
berukuran panjang 15 cm.
Cadangan Tambahan :
a. Jalankan eksperimen menggunakan jenis dan saiz plastik yang berbeza.
b. Tambahkan ketinggian jatuhan patung terjun
c. Gunakan beban yang lebih berat.
Rangka Cadangan Eksperimen
Tajuk Penyiasatan

: Yang Mana Sampai Dahulu

Pemboleh ubah manipulasi

: Panjang Benang

Pemboleh ubah bergerak balas

: Saiz kanopi

Persoalan Penyelidikan

: Adakah benang yang lebih panjang


menyebabkan payung terjun mendarat lebih
cepat ?

Hipotesis

: Semakin panjang benang semakin bertambah


masa diambil payung untuk mendarat.

Cadangan Pengumpulan Data

Saiz Kanopi

Panjang Benang
( cm )

Masa yang diambil


(s)

30
20cm X 20 cm

25
20
15

a. Masa setiap payung terjun berbeza panjang benang diambil.


b. Tinggi ketinggian jatuhan payung ditentukan
Cadangan jumlah cubaan eksperimen.
3 kali bagi setiap panjang benang berbeza.
Kawalan Pemboleh ubah Dimalarkan
a. Gunakan saiz dan tebal kanopi yang sama
b. Gunakan saiz penyepit baju yang sama
c. Lepaskan payung pada ketinggian yang sama.
d. Gunakan saiz (tebal) benang yang sama

LAMPIRAN