Anda di halaman 1dari 19

BAHAGIAN A

[80 markah]
Jawab semua soalan
1. Pernyataan di bawah merujuk kepada pengurusan kewangan
Segala benda memerlukan wang tetapi wang bukan
segala-galanya dalam kehidupan. Rancanglah kewangan
secara berhemah dan hidup mengikut keperluan

(a) Pada pendapat anda, jelaskan tiga tindakan yang patut diamalkan oleh seseorang
individu dalam pengurusan kewangan.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(b) Berikan tiga kesan berbelanja tanpa mengikut keperluan.


i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(c) Kemukakan dua kepentingan penyediaan belanjawan kewangan.


i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

(d) Jelaskan satu nilai yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas.
...........................................................................................................................................
...................................
...........................................................................................................................................
...................................
1

[2
markah]

2. Berikut ialah pernyataan berkaitan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).


Membuat caruman KWSP merupakan satu langkah bijak. Hal ini
akan membolehkan ahli keluarga mengeluarkan KWSP dengan
mudah jika berlaku kematian. Untuk keterangan lanjut, sila pergi
ke kaunter KWSP berdekatan anda.
(a) Jelaskan tiga sebab segelintir individu tidak mencarum dalam KWSP.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(b) Ramalkan dua nilai yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

(c) Selain wang KWSP, nyatakan tiga sumber wang yang dapat membiayai keluarga
seseorang selepas kematian.
i.
................................................................................................................................
.................................
2

ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(d) Kemukakan dua pengajaran yang diperolehi daripada pernyataan tersebut.


i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

3. Berikut ialah hukuman yang boleh dikenakan kepada individu yang memiliki heroin dan
ganja.
Individu yang memiliki heroin melebihi 15g dan ganja melebihi
200g boleh disabitkan di bawah Akta Dadah Berbahaya Seksyen
39B dan boleh dikenakan hukuman mati mandatori.

(a) Jelaskan tiga tindakan yang perlu anda lakukan sekiranya mendapati rakan anda
terlibat dengan dadah.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
3

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(b) Huraikan tiga kebaikan yang diperolehi oleh seseorang apabila menjauhi dadah.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(c) Jelaskan satu nilai yang dapat dikaitkan dengan pernyataan yang diberikan.
...........................................................................................................................................
..................................
...........................................................................................................................................
..................................
[2
markah]
(d) Nyatakan dua kesan penyalahgunaan dadah terhadap perkara di bawah.
i.
Diri
................................................................................................................................
.................................
ii.

Masyarakat
................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

4. Gambar berikut menunjukkan gejala sosial yang semakin membimbangkan dalam


kalangan murid sekolah.

(a) Rakan anda mengajak anda melakukan aktiviti seperti di atas. Jelaskan tindakan yang
wajar anda lakukan.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................
[2 markah]
(b) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan gejala di atas berlaku.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(c) Kemukakan dua nilai yang berkaitan dengan gambar tersebut.


i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

(d) Nyatakan tiga kesan aktiviti tersebut kepada:


i.
Diri
................................................................................................................................
.................................
ii.

Keluarga

................................................................................................................................
.................................
iii.

Masyarakat
................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

5. Pernyataan di bawah merujuk kepada salah satu faktor kemajuan negara.

Kemajuan dan keharmonian sesebuah negara bergantung


kepada kebijaksanaan pemimpin dan kesejahteraan rakyatnya.
- Ahli Falsafah-

(a) Selain nilai hidup bersama secara aman, nyatakan nilai lain yang dapat menjamin
kesejahteraan negara.
...........................................................................................................................................
.................................
...........................................................................................................................................
.................................
[2
markah]
(b) Kemukakan tiga kesan sekiranya rakyat tidak patuh kepada pemerintah.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(c) Nyatakan tiga cara untuk mengekalkan kesejahteraan negara.


6

i.

................................................................................................................................
.................................

ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(d) Sekiranya anda seorang pemimpin negara, nyatakan cara anda untuk mentadbir
negara.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

6. Berikut ialah situasi Kisheen Vel dan abangnya di rumah.

Kisheen telah ditegur oleh abangnya kerana pulang lewat malam dari
berjumpa kawan. Dia tidak marah kepada abangnya, sebaliknya menerima
teguran itu dengan baik. Dia juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

(a) Adakah wajar tindakan Kisheen Vel pulang lewat malam? Berikan dua alasan anda.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................
7

[3
markah]
(b) Berikan dua kebaikan jika seseorang remaja itu menerima teguran dan nasihat yang
diberikan oleh orang lain.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

(c) Kemukakan tiga kesan sekiranya golongan remaja tidak menerima teguran dan nasihat.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(d) Terangkan satu nilai yang tepat berdasarkan pernyataan yang diberi.
...........................................................................................................................................
..................................
...........................................................................................................................................
..................................
[2
markah]

7. Berikut ialah situasi Yi Zheng yang dinasihati oleh ibunya.


8
Yi Zheng telah dinasihati oleh ibunya
kerana mengambil telefon bimbit
kakaknya tanpa kebenaran dan membaca pesanan dan maklumat
dalam telefon. Tindakan ini telah menyebabkan maklumat peribadi
kakaknya terbongkar.

(a) Berdasarkan pernyataan di atas, adakah wajar Yi Zheng itu? Berikan dua alasan anda.
...........................................................................................................................................
....................................
...........................................................................................................................................
....................................
...........................................................................................................................................
....................................
[3
markah]
(b) Nyatakan tiga nilai yang dapat dihayati daripada pernyataan di atas
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(c) Berikan maksud salah satu nilai yang dinyatakan dalam jawapan di 7 (b).
...........................................................................................................................................
..................................
...........................................................................................................................................
..................................
[2
markah]
(d) Sekiranya anda sebagai ibu bapa Yi Zheng, jelaskan tiga tindakan yang perlu anda
lakukan.
i.
......................................................................................................................................
...........................
ii.

......................................................................................................................................
...........................
[2
markah]

8. Pernyataan dibawah merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh Wong Jie.

Wong Jie telah membuat laporan kepada pihak berkuasa berkaitan


sebuah kilang berhampiran rumahnya yang menyalurkan sisa kilang ke
dalam sungai.
(a) Adakah wajar tindakan Wong Jie itu? Berikan dua alasan anda.
...........................................................................................................................................
...................................
...........................................................................................................................................
...................................
...........................................................................................................................................
...................................
[3
markah]
(b) Nyatakan tiga nilai yang dapat dihayati daripada pernyataan di atas
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................

iii.

................................................................................................................................
.................................
[3
markah]

(c) Berikan maksud salah satu nilai yang dinyatakan dalam jawapan di 8 (b).
...........................................................................................................................................
..................................
...........................................................................................................................................
..................................
10

[2
markah]
(d) Ramalkan dua kesan akibat pembuangan sisa kilang ke dalam sungai.
i.
................................................................................................................................
.................................
ii.

................................................................................................................................
.................................
[2
markah]

BAHAGIAN B
[20 markah]
Jawab dua soalan
9. Gambar di bawah menunjukkan usaha mencari dan menyelamat pesawat MH370 yang
hilang.

11

Tragedi kehilangan pesawat MH370 ini telah membuktikan bahawa beberapa negaranegara di dunia telah bersatu membantu Malaysia dalam misi mencari dan
menyelamat.
Jelaskan pengajaran yang boleh diambil daripada tragedi ini. [10 markah]
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
12

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
13

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
10.Pernyataan di bawah mengenai seorang warga emas yang tinggal sebatang kara.
Seorang warga emas berusia 75 tahun telah dipukul oleh anaknya
sendiri. Dia meninggal dunia setelah seminggu koma di hospital.
Berdasarkan pernyataan tersebut, wajarkah tindakan anak warga emas itu?. Jelaskan
alasan anda.
[10 markah]
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
14

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
15

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
16

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
11.Gambar berikut menunjukkan lawatan presiden Amerika Syarikat ke Malaysia pada
April 2014 yang lalu.

Pada pendapat anda, terangkan kebaikan yang diperolehi oleh Malaysia daripada
lawatan rasmi Presiden Amerika Syarikat itu. [10 markah]
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
17

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
18

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

19