Anda di halaman 1dari 27

Nh Mai Tinh Tuyn (AB.

350)
Gia Hun T (AB.640)
m Cht Vn Gii m (AB.105)
Thu D Ngm Din m (AB.396)
Thu d l hoi l khc ngm ni ting c vit bng ch Hn bi inh
Nht Thn trong thi gian ng b giam lng Hu. Sng cuc sng g b,
chn chng, lc no cng mang nng ni lng vi c hng, vo mt
m Thu thanh vng, c m, tc cnh sinh tnh, ng vit ra khc ngm
ni ting ny. Tt c nhng tm t tnh cm vi gia nh, vi qu hng
x s c ng th hin qua y. Tuyt phm truyn tng v lt n tai
vua(T c). V mn phc ti c ca mt nhn cch cao thng, T c
xung ch tha cho ng. Thu d l hoi ngm, gm 140 cu bng ch
Hn, th song tht lc bt. V sau, Thu d l hoi ngm c din ra ch
Nm, vn theo th th ny, v gi nguyn s cu (140 cu). Theo PGS.
Nguyn Thch Giang, th chnh tc gi l ngi din ra ch Nm. inh
Nht Thn l ngi x Thanh Tin, huyn Thanh Chng, tnh Ngh An.
ng ni ting l ngi thng minh, nh lu v gii th vn. Nm Mu
Tut (1838), di triu vua Minh Mng, ng Tin s, c b nhim
lm Tri ph Anh Sn (nay l huyn Anh Sn, tnh Ngh An). Nhng v
tnh cng trc, t lu sau ng b cch chc. Nm Qu Su (1853), inh
Nht Thn c phc chc, nhng ng co bnh khng ra lm quan na.
qu nh, ng m trng dy hc, lm thuc; ng thi vn ng ngi
dn khai hoang lp p lng Thanh Lim v lng Tin Hi, gi l p Gia
Hi . Trong giai on t 1854 n 1856, ng tham gia cuc ni dy Cao B
Qut ng thi cng l bn ng chng li triu nh. Cuc ni dy b dp
tt. inh Nht Thn b bt v b qun thc ti Hu. t lu sau, ng c
tha. Tr v qu, inh Nht Thn dy hc cho n lc mt (1866), hng
dng 51 tui.
Qun Ven ng mn quyn sch ny t Th Vin Trng i Hc Yale
qu khch cn th tham kho
y ch l ming giy ghi note, c th g ra khng lm h quyn sch.
Ch qun knh co.