Anda di halaman 1dari 1

Sungguh, menjelang terjadinya kiamat ada masa-masa harj.

Para sahabat bertanya: Apakah hari harj itu, yaa Rasulullah?


Baginda bersabda: Pembunuhan.
Mereka bertanya, Apakah lebih banyak jumlahnya dari jumlah orang yang kita bunuh?
Sesungguhnya kita dalam satu tahun membunuh lebih dari tujuh puluh ribu orang.
Baginda bersabda: Bukan pembunuhan orang-orang musyrik oleh kalian itu, tetapi pembunuhan
yang dilakukan oleh sebagian kalian terhadap sesamanya.
Mereka bertanya. Apakah pada masa itu kami masih berakal?
Baginda bersabda, Akal kebanyakan manusia zaman itu dicabut,
kemudian mereka dipimpin oleh orang-orang yang tak berakal,
kebanyakan manusia menyangka para pemimpin itu mempunyai pegangan, padahal sama sekali
tidak demikian.
H.R. Ahmad dan Ibnu Majah, Shahih

Anda mungkin juga menyukai