Anda di halaman 1dari 5

MATA PELAJARAN

Reka bentuk dan Teknologi

TARIKH / MASA

27/3/2015 (Jumaat)

TAHUN

BILANGAN MURID

29 orang ( 16 perempuan, 23 lelaki )

MASA

8.20 9.20 am ( 60 minit )

TAJUK

3.0 Reka Bentuk ( Projek Jambatan )

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

3.1 Mereka bentuk projek eksperimental


3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan
projek eksperimental.
3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek
Eksperimental

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan.
2. Membina projek eksperimental dengan menggunakan
alatan dan bahan yang telah disenaraikan.
3. Membuat pengujian pada projek eksperimental yang
telah dihasilkan.
4. Membuat penambahbaikan projek.

RINGKASAN

Murid dapat menghasilkan projek eksperimental berdasarkan


alatan dan bahan yang digunakan.

KEMAHIRAN

1. Membina projek eksperimental daripada


bahan dan peralatan yang telah disenaraikan.

BAHAN BANTU
MENGAJAR

2. Menganalisis projek eksperimental daripada


pengujian projek.
1. Surat khabar
2. Kotak kertas
3. Lidi
4. Pita perekat
5. Gunting
6. Pembaris
7. Pensel
8. sarung tangan

PENGETAHUAN
SEDIA ADA

Murid pernah melihat alatan dan bahan yang digunakan pada


projek eksperimental ini.

PENGISIAN
KURIKULUM

Keusahawanan (EK4) membina projek eksperimental


Kreativiti dan Inovasi
Nilai murni : Berhati-hati, Kerjasama, Patuh
Elemen Nilai Tambah : Kemahiran berfikir

KEPELBAGAIAN
KAEDAH DAN
TEKNIK

Kemahiran Belajar

: menghubungkait

Belajar Cara Belajar : membuat rumusan, memproses maklumat


Kecerdasan Pelbagai : visual ruang

LANGKA
H/ MASA

Set
Induksi

ISI PELAJARAN

Lagu London
Bridge is falling
down.

( 5 minit )

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Guru melekatkan lirik lagu dihadapan
kelas.

Murid diminta untuk menyanyikan lagu


tersebut bersama-sama.
Murid di minta memberikan pandangan
tentang lagu tersebut.
Guru mengaitkan isi pelajaran pada hari
ini dengan lagu tersebut.

Langkah 1
( 10
minit)

- Model jambatan
yang telah siap
dibina.
- Peralatan yang
digunakan untuk
membina
jambatan.

Guru mengeluarkan model jambatan yang


telah siap dibina.
Guru
memperkenalkan
alatan
yang
digunakan
untuk
membina
model
jambatan.
Guru memberikan penerangan tentang
cara-cara
membina
jambatan
menggunakan
bahan
yang
telah
disediakan.

Guru membuat satu demonstarasi


dihadapan semua murid bagaimana untuk
membuat model jambatan menggunakan
bahan yang ada.

CATATAN
BBM :
- Lagu London
Bridge is falling
down.
- Lirik lagu
- Pembesar suara
- Komputer riba

TMK:
Lagu
KB :
Menghubungkait
BBM :
- Model jambatan
- Bahan maujud
1.Surat khabar
2. Kotak kertas
3. Lidi
4. Pita perekat
5. Gunting
6. Pembaris
7. Pensel
8. sarung
tangan

Nilai :
-Berhati-hati
- Utamakan
Keselamatan

BCB :
Memproses
maklumat

Langkah 2

- Membina projek
eksperimental

(30 minit)

Guru meminta wakil kumpulan untuk


mengambil kotak alatan yang disediakan
oleh guru.

( Jambatan )
Dalam kumpulan diminta murid untuk
membina jambatan mengikut lakaran yang
telah menjadi pilihan mereka.
Murid diminta membina projek jambatan
dengan menggunakan alatan yang ada
dengan hati-hati.
Guru memantau semua aktiviti kumpulan.

BBM :
Bahan maujud
1.Surat khabar
2. Kotak kertas
3. Lidi
4. Pita perekat
5. Gunting
6. Pembaris
7. Pensel
8. sarung
tangan
Nilai :
- Berhati-hati
- Kerjasama
KB :
Kreativiti dan
Inovasi

Langkah 3
(10
minit )

- Membuat
pengujian pada
projek
eksperimental
yang telah
dihasilkan.
-Membuat

Setiap kumpulan diminta untuk menguji


jambatan menggunakan satu pemberat
yang disediakan oleh guru.
Guru menilai hasil setiap kumpulan dan
pelajar diminta untuk membuat
penambahbaikan projek sekiranya perlu.

KP:
Visual ruang
Nilai :
- kerjasama

KB :
Menghubungkait

penambahbaikan
projek.

Penutup

Penutup kognitif

( 5 minit )

Penutup sosial

Guru memberikan cadangan


penambahbaikan setiap kumpulan untuk
minggu hadapan.

ENT:
Kemahiran
berfikir

Murid diminta untuk membuat rumusan


aktiviti pada hari ini.

Nilai :

Guru membuat rumusan


aktiviti pada hari ini.

BCB :

keseluruhan

Murid diminta untuk mengemas meja dan


kerusi yang telah mereka guna semasa
aktiviti.

Patuh

membuat rumusan

Anda mungkin juga menyukai