Anda di halaman 1dari 88

PROGRAM

KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS TINGGI
PETA PEMIKIRAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013
1

Hasil yang diharapkan


Pada akhir kursus, peserta kursus akan dapat:

Mendefinisikan dan
menggunakan 8
peta pemikiran
Menghubungkaitka
n Peta Pemikiran
dengan teknik
menyoal serta
pemikiran pelajar
Mengintegrasi dan
merentas bidang
kandungan
2

Thinking Maps is a language


of eight visual patterns each
based on a fundamental
thinking process.

Pengenalan Peta Pemikiran


1
(Mendefinisi berdasarkan
konteks)

Proses Pemikiran :

Mendefinisi berdasarkan konteks /


(Defining in context )

topic

Circle map / Peta Bulatan

AKTIVITI 1:
PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN
Pilih satu topik berkaitan dengan
subjek yang diajar dan huraikan topik
tersebut
Contoh huraikan mengenai
perkembangan pendidikan di
Malaysia

Contoh-contoh Peta Bulatan

10

11

12

1. CIRCLE MAP PETA BULATAN


Circle Map
LOOKS LIKE:

NOTES:
Topik
Semua
yang saya
tahu
Bagaimana dan di
mana saya dapat
maklumat ini

THINKING PROCESS:

Mendefinisi
berdasarkan konteks

Bingkai rujukan

Language for Learning


pages 24-29

Digunakan untuk :
Brainstorming
Mengetahui
pengetahuan sedia
ada murid
Penutupan

Pengenalan Peta Pemikiran 2


(Mengkategori, mengklasifikasi)

14

Membuat
Pengelasan

Proses Pemikiran :

Mengkategori / (categorizing)

Tree map / Peta Pokok

Aktiviti 2
Berdasarkan perbincangan mengenai
topik yang telah anda pilih sebelum
ini bina peta pokok yang berkaitan

Contoh peta pokok

18

19

20

21

22

Tree map peta pokok


Peta Pokok
BENTUK:

NOTA:
Tajuk, topik, kategori

Kategori

PROSES BERFIKIR:

Kelaskan, asingkan,
kategorikan

Jenis

Kategori atau
kumpulan
Detail, contoh

Induktif /
Deduktif

Peta Pemikiran 3
(Membuat urutan)

24

For seeing events in


sequence

Proses Pemikiran :

Membuat urutan / (sequencing)

Flow map / Peta Alir

Aktiviti 3
Bina peta alir (flow map)
berdasarkan mana-mana topik yang
anda pilih

27

29

30

31

32

33

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK


PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Alir
BENTUK:

NOTA:
Langkah Utama

PROSES BERFIKIR:

Turutan, Kitaran,
Langkah

Penerangan tentang
langkah utama

Plot, Proses,
Kronologi

Boleh dilukis dari


pelbagai arah

Peta pemikiran 4
(Mencari sebab dan akibat)

35

For understanding
cause & effect

Proses Pemikiran :

Kesan dan akibat /


(cause and effect)

Multi flow map / Peta Pelbagai alir

Aktiviti 4
Bina peta pelbagai alir (multiflow
map ) berdasarkan topik yang anda
pilih

39

40

41

42

I put too much


water in

I did not measure


my flour accurately
My cake sunk
in the middle
I opened the oven
door too soon

I was upset

I put too much


water in

Mum made
another cake

I did not measure


my flour accurately
My cake sunk
in the middle
I opened the oven
door too soon

It cost
more money

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK


PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Pelbagai Alir
BENTUK:

NOTA:
Sebab

Penerangan tentang sebab


Ramalan akibat/ kesan
Kejadian

Akibat, Hasil
PROSES BERFIKIR:

Sebab dan Kesan


Meramalkan kejadian

Menganalisa akibat/kesan

jikamaka
bila akibatnya/kesannya

Boleh jadi satu bahagian sahaja

Peta Pemikiran 5
(membanding dan membeza)

46

For comparing &


contrasting

Proses Pemikiran :

Membanding dan membeza /


(compare and contrast )

Double bubble map / Peta Buih Berganda

Aktiviti 6
Banding beza dua perkara
berdasarkan topik pilihan anda

Contoh peta buih berganda

50

51

52

53

54

Double bubble map peta buih berganda


Peta Buih Berganda
BENTUK:

NOTA:

Perbezaan

PROSES BERFIKIR:

Banding/Beza

Persamaan

Unik: Seragam
Persamaan: Perbezaan
Ada Kaitan
denganVenn
Diagram
Kod Warna

Peta Pemikiran 6
(membuat analogi)

56

For seeing analogies

Proses Pemikiran :

Membuat analogi /
(making analogy)

RF

Bridge map / Peta Titi

Aktiviti 6
Bina peta titi berdasarkan topik yang
anda pilih

59

60

61

62

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK


PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Titi
BENTUK:

NOTA:
Persamaan/ perkaitan

RF: __________
PROSES BERFIKIR:

Melihat Analogi
Hubungan yang Sama

Faktor Penghubung

Bagaimanakah
kedua-duanya dapat
dikaitkan?

Pengenalan : Peta Pemikiran


7
(Menerangkan)

66

Proses Pemikiran :

Menerang/ (Describing )

Bubble Map : Peta Buih

Activity 7
Bina peta buih berdasarkan topik pilihan
anda
.

Peta buih bubble map

Peta Buih
BENTUK:

NOTA:
Adjektif, fakta,
pendapat

Attributes: Maths
Properties: Science

A
Perkara, Topik
PROSES BERFIKIR:

Penerangan (Adjektif)

Hanya Adjektif!

Contoh-contoh Peta Buih

70

71

72

73

74

75

78

Pengenalan : Peta Pemikiran


8
(part to whole, mencerakin)

79

Proses Pemikiran :

Hubungan seluruh
bahagian / (Part to whole )

Brace map : Peta dakap

Activity 8:
Berdasarkan topik pilihan cerakinkan atau
komponenkan satu objek/perkara

83

84

85

86

Brace map peta dakap


Peta Dakap
BENTUK:

NOTA:
Keseluruhan
Pecahan
kecil

PROSES BERFIKIR:

Hubungan SeluruhBahagian, Struktur

Bahagian
utama

Sebahagian
daripada
Fizikal,
benda
maujud

Questions From Texts, Teachers And Tests

Thinking Process

How Are You Defining This Thing Or Ideas? What


Is The Context? What Is Your Frame Of
Reference?

DEFINING IN CONTEXT

Thinking Maps
Tool
CIRCLE MAP

How Are You Describing This Thing?

DESCRIBING QUALITIES

BUBBLE MAP

What Are The Similar And Different Qualities Of


These Thngs? Which Qualities Do You Value
Most? Why?

COMPARING AND CONTRASTING

DOUBLE BUBBLE
MAP

What Are The Main Ideas, Supporting Ideas And


Details In This Information?

CLASSIFYING

TREE MAP

What Are The Component Parts And Subparts Of


This Whole Physical Object?

PART-WHOLE

BRACE MAP

What Happened? What Is The Sequence Of


Events? What Are The Substages?

SEQUENCING

FLOW MAP

What Are The Causes And Effects Of This Event?


What Might Happen Next?

CAUSE AND EFFECT

MULTIFLOW MAP

What Is The Analogy Being Used? What Is The


Guiding Metaphor?

SEEING ANALOGIES

BRIDGE MAP

88

Anda mungkin juga menyukai