Anda di halaman 1dari 1

Langkah Penyelidikan Saintifik

1
ingin

Menentu serta memastikan apa yang


kita
ketahui.

2 Membuat andaian yang bijak bagi


menceritakan
permasalahan.
3 Rancang
penyelidikan
bersistematik untuk mengetahui
andaian
kita
adalah
4 Tentukan apa yang
semasa
melakukan

yang
samada
benar.

perlu diubah
penyelidikan.

Catat segala apa yang diperhatikan.

6
atas

Dapatkan maksud atau pengertian


pemerhatian
yang
dilakukan.

7
buat

Tentukan samada andaian yang kita


adalah
benar.

8 Tulis
saintifik.

sebuah

laporan

penyelidikan