Anda di halaman 1dari 2

Tarikh : 12.01.

2015
(08.20am - 09.40am)

Hari : Isnin

Pengajian Am
Tingkatan 6A 1
Tajuk : TAKLIMAT UMUM KERJA KURSUS PENGAJIAN AM
PENGGAL 2

Objektif : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran semua pelajar dapat :


1. Mengetahui tema kerja kursus yang perlu dibuat
2. Mengenalpasti sub tema berdasarkan tema yang dipilih.
3. Mendapat manual perlaksanaan kerja kursus .

Aktiviti :
1. Taklimat diberikan kepada semua pelajar.
2. Tema Kerja Kursus
3. Tema 1
Sosial dan Budaya: Adat Resam
4. Tema 2
Sains dan Teknologi: Makanan
5. Penerangan secara umum kerja kursus serta syarat-syarat yang perlu
dipatuhi oleh pelajar.
6. Penerangan kepada manual kerja kursus dan jadual kerja kursus

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai