Anda di halaman 1dari 10

Tajuk: Sejatan, sejatpeluhan dan kelembapan udara

1
.

Sejatan
1.1

Definisi sejatan

1.2

Sejatan bermaksud proses penukaran sifat fizikal air daripada cecair kepada
bentuk wap air.
Wap air dari permukaan bumi,laut,sungai dan tasik akan dipindahkan ke dalam
udara melalui proses sejatan.
Sejatan juga bermakna kehilangan air dari permukaan bumi ke dalam udara.

Proses kejadian sejatan

Sinaran matahari akan memanaskan sumber air permukaan ( sungai,


tasik,paya, laut ) . Pemanasan air akan menghasilkan wap air.
Perubahan bentuk daripada cecair kepada bentuk wap (gas) memerlukan
tenaga haba ( sinaran matahari). Bagi 1 gram air pada suhu 0C, sebanyak 600
kalori tenaga haba diperlukan untuk menukarkan air kepada wap.
Wap air tersebut akan naik ke udara kerana tekanan udara atas permukaan
bumi lebih tinggi ( kerana udara sejuk lebih berat) berbanding tekanan wap air
yang panas (udara panas lebih ringan )
Udara sejuk
(berat Tekanan Tinggi)

udara sejuk
turun

Wap panas (ringan)


Permukaan bumi
(laut, sungai,tasik,paya)
PROSES SEJATAN

1.
3

Udara panas
Naik ke udara

Permukaan bumi
(laut,tasik,sungai,paya)
PROSES SEJATAN

Sejatan akan tinggi (banyak wap air naik ke dalam udara) apabila suhu
udara semakin tinggi kerana suhu yang tinggi menjadikan udara panas dan
mampu menampung lebih banyak wap air untuk masuk ke dalam udara.
Sejatan akan rendah (wap air kurang naik ke dalam udara ) apabila suhu
udara rendah kerana suhu yang rendah menunjukkan udara basah dan
dipenuhi wap air. Oleh itu keupayaan udara untuk membawa masuk lebih
banyak wap air adalah rendah.

Faktor yang mempengaruhi sejatan

i.

Suhu udara:
suhu udara yang tinggi akan menyebabkan kadar sejatan yang tinggi.
Keadaan ini disebabkan oleh suhu yang tinggi ( sinaran matahari tinggi)
akan menyebabkan penghasilan wap air yang lebih banyak dari
permukaan bumi.

Suhu udara yang panas juga berkeupayaan menarik lebih banyak wap
air masuk ke dalamnya. Udara yang panas bersifat mengembang dan
kering. Oleh itu ia mampu menyerap atau menyejat wap air yang
banyak.
Sebaliknya jika suhu udara rendah kadar sejatan akan berkurangan.
Udara menjadi sejuk kerana berkurangnya sinaran matahari. Misalnya
pada waktu malam, kadar sejatan sangat rendah kerana ketiadaan haba
matahari. Sumber air di permukaan bumi juga menjadi sejuk dan tidak
meruap ( tidak berwap ) menyebabkan penghasilan wap sangat rendah.
Di kawasan sederhana dunia kadar sejatan lebih tinggi dalam musim
panas berbanding musim sejuk. Sebab itu, hujan lebih lebat dalam
musim panas.
ii. Angin

Sejatan lebih tinggi jika ruang udara dipenuhi dengan angin yang
bertiup. Angin yang bergerak meningkatkan sejatan kerana berlaku
pertukaran angin silih berganti mengikut masa. Oleh itu proses sejatan
akan berlaku berterusan.
Pergerakan udara atau angin secara mendatar berupaya menyejat wap
air dengan kadar yang lebih rendah berbanding angin yang berpusar.
Pergerakan angin secara tubulens ( berpusar ) akan meningkatkan kadar
sejatan yang lebih tinggi kerana pusaran angin akan menyebabkan
udara menyejat wap air berulang-ulang.

Pergerakan angin mendatar

Pergerakan angin berpusar

Permukaan bumi (laut,sungai,tasik,paya)

Sejatan berulang-ulang
Permukaan bumi (laut,sungai,tasik,paya)

iii) Luas permukaan berair

Keluasan permukaan sumber air seperti laut, tasik, sungai dan paya akan
menentukan banyak atau sedikit kadar sejatan. Laut dan tasik
mempunyai permukaan berair yang luas untuk terdedah kepada haba
matahari dan menghasilkan wap air yang banyak.
Kawasan daratan mempunyai permukaan berair yang sangat sedikit.
Oleh itu kadar sejatan adalah sedikit di daratan berbanding di lautan.

iv) Kadar atau keadaan kelembapan udara

Udara yang lembab atau mempunyai peratus kelembapan yang tinggi


akan kurang menyejat wap air kerana dalam udara sudah banyak
mengandungi wap air. Oleh itu, keupayaan udara untuk menarik lebih
banyak wap air adalah terhad.
Misalnya, selepas hujan atau semasa hujan, kadar sejatan sangat
rendah kerana udara berada dalam keadaan tepu ( Kelembapan
Bandingan 100% ). Ini bermakna tidak ada ruang lagi dalam udara untuk
membolehkan wap air masuk ke dalamnya.
Jika udara kering atau kadar kelembapan udara adalah rendah, kadar
sejatan akan menjadi lebih giat dan tinggi.

v) kepekatan air

1.
4

Kandungan mineral dalam air akan menjadikan air pekat atau cair. Air
yang kurang bahan mineral bersifat lebih cair . Ia akan cepat panas dan
menghasilkan wap. Kadar sejatan jugan menjadi lebih cepat.
Air yang mengandungi banyak bahan mineral, seperti air laut,
keadaannya lebih pekat. Ini menjadikan ia lambat meruap dan lambat
menghasilkan wap. Oleh itu, kadar sejatannya lebih rendah berbanding
air ang cair.

Implikasi
proses sejatan yang tinggi dan rendah
sekitar (fizikal dan manusia) :

terhadap alam

Kadar sejatan yang tinggi akan menjadikan udara lembab kerana dalam
udara pada masa itu ( selepas sejatan berlaku ) mengandungi
kandungan air yang banyak (dalam bentuk wap).
Udara yang lembab ini akhirnya akan menyebabkan turunan hujan

2.

Proses sejatpeluhan

Sejatpeluhan bermaksud udara menyerap atau menyejat wap air daripada


perpeluhan tumbuhan, haiwan dan manusia masuk ke dalam udara.
Perpeluhan tum buhan berlaku melalui liang stoma daun ketika proses
fotosintisis berlaku.Perpeluhan badan manusia dan haiwan berlaku melalui
liang roma pada kulit apabila manusia atau haiwan menggunakan tenaga
dalam badannya.

2.1

Faktor mempengaruhi kadar sejatpeluhan


i)

ii)

iii)

3.

kerana banyak wap air yang dibawa masuk ke Zon Takat Embun untuk
dipelowapkan menjadi titisan hujan.
Sejatan yang tinggi akan menyebabkan kehilangan air yang banyak dari
daun tumbuhan. Proses ini dinamakan sejatpeluhan. Udara akan
menyejat wap air melalui perpeluhan daun ketika tumbuhan melakukan
proses fotosintisis. Ini akan menyebabkan pokok atau tanaman cepat
layu dan jika berterusan dalam jangka masa panjang, misalnya dalam
musim kemarau atau dalam keadaan ketiadaan hujan. Keadaan ini akan
menjejaskan tumbesar pokok dan mengurangkan kesuburannya.
Akibatnya hasil tanaman akan berkurangan.
Kepada manusia kesan sejatan dan sejatpeluhan yang tinggi akan
menyebabkan kehilangan air badan yang banyak melalui perpeluhan.
Keadaan ini boleh menjejaskan kesihatan manusia akibat kekurangan air.
Kekurangan air dalam badan manusia atau haiwan boleh mengganggu
sistem perkumuhan, aliran darah, pernafasan dan kerongkong.
Tenaga manusia juga akan berkurangan jika kandungan air dalam badan
tidak mencukupi. Aliran darah dan zat makanan tidak sempurna ke
seluruh anggota badan.
Jika kadar sejatan dan sejatpeluhan rendah, manusia akan mengalami
lebihan air dalam badan. Air yang berlebihan dalam badan akan
menyebabkan keadaan yang tidak seimbang dengan suhu persekitaran.
Akibatnya manusia mudah mendapat penyakit selsema, asma, paruparu dan sesak nafas kerana badan mereka tidak tahan atau alahan
kepada cuaca yang sejuk atau lembab.

Suhu udara apabila suhu udara meningkat atau tinggi, kadar


sejatpeluhan akan bertambah. Keadaan ini berlaku kerana suhu udara
yang panas juga berkeupayaan menarik lebih banyak wap air dari
peperluhan masuk ke dalamnya. Udara yang panas bersifat
mengembang dan kering. Oleh itu ia mampu menyerap atau menyejat
wap air yang banyak.
Sebaliknya jika suhu udara rendah (sejuk) kadar sejatpeluhan akan
berkurangan. Udara menjadi sejuk kerana berkurangnya sinaran
matahari. Misalnya pada waktu malam, kadar sejatpeluhan tidak
berlaku kerana ketiadaan haba matahari dan tumbuhan tidak
mengeluarkan peluh.
Tiupan angin keadaan cuaca yang berangin akan meningkatkan kadar
sejatpeluhan. Pergerakan angin sepanjang masa akan menyebabkan
perpeluhan tumbuhan dan manusia diserap masuk ke dalam udara
dengan lebih cepat.
Luas permukaan bertumbuhan atau hutan kawasan hutan yang luas
akan meningkatkan kadar sejatpeluhan kerana lebih banyak daun yang
akan mengeluarkan peluh.

Kelembapan udara
3.1

Konsep kelembapan udara

Kelembapan udara bermaksud keadaan jumlah air (dalam bentuk wap)


yang terdapat dalam udara hasil daripada proses sejatan dan sejatpeluhan ,
pada masa tertentu dan mengikut keadaan suhu pada masa itu.
Lembab atau keringnya udara pada sesuatu masa bergantung kepada
banyak mana air (wap air) yang ada dalam udara pada masa tersebut.
Keadaan kelembapan udara juga menunjukkan keupayaan udara semasa
untuk menakung air melalui proses sejatan dan sejatpeluhan. Jika suhu
udara tinggi, keupayaan had menankung air adalah tinggi. Ini akan
menggalakkan proses sejatan dan sejatpeluhan kerana udara berupaya
menarik lebih banyak wap air ke dalam udara.
Berdasarkan kajian, setiap kenaikan suhu 5.6C udara akan menyerap
sebanyak 1 bintik air ( atau 0.064 gram air ) . Udara akan menjadi tepu
( penuh dengan air ) apabila udara menakung jumlah air yang maksimum.
Pada masa ini kelembapan udara menjadi 100% dan udara tidak lagi boleh
melakukan proses sejatan atau sejatpeluhan.
Berdasarkan kajian, hanya 2% daripada isipadu udara terdiri daripada wap
air. Walaupun peratusan ini sangat kecil tetapi ia mempunyai kesan yang
besar terhadap alam sekitar fizikal, seperti dalam:
a) kejadian kerpasan (hujan), Jika wap air banyak dalam udara ( bermakna
proses sejatan giat) lazimnya hujan lebat akan terbentuk.
b) Pengawalan suhu udara wap air akan menyerap haba matahari dan
menyimpannya sebagai haba pendam. Jika wap air banyak atau udara
lembab, maka suhu udara akan berkurangan.
c) Pergerakan udara (angin)- Udara yang lembab dengan suhu yang
rendah itu pula akan mempengaruhi pergerakan angin ( edaran umum
atmosfera). Apabila udara kering dan panas, ia lebih ringan dan
berkeadaan tekana rendah (TUR). Sebaliknya, jika udara lembab, ia
lebih berat dan berkeadaan tekanan tinggi (TUT). Oleh itu angin akan
bergerak dari kawasan TUT ke kawasan TUR.

3.2 Bentuk kelembapan udara terdapat dua bentuk kelembapan udara iaitu
kelambapan mutlak dan kelembapan bandingan.
a
)

Kelembapan mutlak :

b
)

Kelembapan Mutlak (KM) bermaksud jumlah wap air yang sebenarnya wujud
dalam udara dalam tempoh masa tertentu.
Ia menunjukkan berat wap air bagi tiap-tiap unit isipadu udara.
KM dinyatakan dalam unit gm/m-3 (? gram wap air bagi tiap-tiap meter
padu udara )

Kelembapan bandingan :

Kelembapan Bandingan (KB) bermaksud jumlah wap air sebenar yang ada
dalam udara berbanding jumlah maksimum (100%) yang boleh ditampung
oleh udara pada suhu dan tekanan udara tertentu.
KB menunjukkan peratusan wap air yang ada dalam udara. Ia dinyatakan
dalam unit peratus, iaitu berapa peratus wap air yang ada dalam udara
pada suhu tertentu.
Peratus KB akan menentukan keupayaan udara untuk menampung sejumlah
tertentu wap air melalui proses sejatan.Misalnya , jika KB udara masa itu
berjumlah 80%, bermakna udara tersebut boleh menampung sebanyak 20%
lagi wap air. Jika KB udara berjumlah 50%, bermakna udara tersebut boleh
menampung sebanyak 50% lagi wap air melalui sejatan atau sejatpeluhan.
Sekiranya KB udara berjumlah 100%, bermakna udara tersebut berkeadaan
TEPU ( penuh dengan wap air / wap air maksimum ) dan tidak boleh lagi
menerima wap air melalui sejatan atau sejatpeluhan.
KB udara 100%

KB udara 60%

KB udara 90%

(bermakna udara
tepu dengan wap
air)

( bermakna udara
kurang wap air /
kering)

( bermakna udara
ada banyak wap
air / basah )

Tidak boleh
menerima lagi wap
air melalui sejatan/
s.peluhan

Boleh serap atau


terima 40% lagi
wap air melalui
sejatan / s.peluhan

Boleh serap atau


terima 10% lagi
wap air melalui
sejatan / s.peluhan

3.3Faktor yang mempengaruhi kelembapan udara :


a
)

Suhu udara :

b
)

Suhu udara akan menentukan berapa banyak jumlah wap air atau bintik air
yang dapat masuk ke dalam udara tersebut. Misalnya pada suhu 0 - 10C
bintik air akan bertambah sebanyak 4.6gm ke dalam udar tersebut. Pada
suhu 25-30C pula, bintik air akan bertambah sebanyak 16.6 gm.
Keadaan ini berlaku kerana udara yang panas, kurang mengandungi wap air.
Dengan itu ia boleh menyerap atau menyejat lebih banyak wap air/bintik air
dan menjadikan ia lembab. Ini menunjukkan pada hari yang panas terik, lebih
banyak wap air ditarik masuk ke dalam udara menjadikan udara lembab.Wap
air yang banyak itu akan terpeluwap menjadi hujan yang lebat. Hujan yang
lebat di kawasan beriklim panas seperti khatulistiwa dan tropika juga
membuktikan situasi ini. Kerana itu jugalah di negara yang mengalami empat
musim, hujan yang lebat diterima dalam musim panas.

Keadaan permukaan :

Permukaan lautan atau berair boleh menyumbang kepada kelembapan udara


yang tinggi. Sementara permukaan daratan menyumbangkan kelembapan
yang rendah. Ini adalah kerana kadar sejatan permukaan berair lebih tinggi
berbanding daratan.
Permukaan yang mempunyai hutan yang luas akan menyumbang kepada
kelembapan yang tinggi berbanding permukaan yang gondola. Ini adalah
kerana kadar sejatpeluhan yang tinggi daripada daun-daun pokok akan
menyumbangkan wap air yang banyak ke dalam udara.

c)

Hujan :
Hujan yang lebat akan menjadikan udara lembab. Ini adalah kerana bintikbintik air turunan hujan akan terapung-apung dalam udara sehinggalah ia
dikeringkan atau diserap oleh haba matahari selepas hujan berhenti.
Sebaliknya, ketiadaan hujan dalam tempoh yang panjang akan menjadikan
udara kering. Semua bintik air atau wap air yang ada dalam udara akan
diserap oleh molekul udara yang kering.

d)

Tiupan angin :
Pergerakan angin secara mendatar di atas permukaan berupaya menarik
sedikti sahaja wap air ke dalam udara. Sebaliknya, tiupan angin secara
turbulens ( berpusar ) akan menarik lebih banyak wap air ke dalam udara
dan meningkatkan kelembapan udara.

3.
4

Kesan kelembapan udara kepada alam sekitar fizikal dan manusia :


Aspek F / M
Suhu (F)

% KB tinggi (udara basah)


Suhu rendah atau sederhana

% KB rendah (udara kering)


Suhu udara lebih tinggi

Kadar sejatan
(F)
Kerpasan/hujan(
F)
Udara (F)
Air bandan (M)

4.

panas
Rendah udara kurang serap air

Tinggi-udara banyak menyerap air

lebat

kurang

Basah banyak wap air


Kurang peluh kurang rasa haus

Kering kurang wap air


Banyak peluh dan sejat peluhan
tinggi
Cepat layu , tumbesar terjejas
Jualan minuman berais meningkat
Diguna dalam tempoh yg lamakos tinggi
Sebaran habuk, debu banyak tak
sihat

Tumbuhan (F)
Perniagaan (M)
Hawa dingin (M)

Lambat layu , segar


Jualan air minuman kurang laris
Kurang digunakan kos rendah

Kesihatan (M)

Peningkatan lelah, penat , asma

Pemeluwapan
Rujukan :
1. Geografi Fizikal Teks dan Rujukan Lengkap, Arah Pendidik , 2007 ( ms:
195-198)
2. Geografi Fizikal, Teks PraU, Pearson/Longman , 2007
3. Pengantar Geografi Fizikal, Tropical Press, 1988 (ms: 409-432)
3.
1
3.
2

3.
3
3.
4

Pemeluwapan bermaksud proses penukaran atau perubahan wap air kepada


bentuk cecair apabila suhu wap air dalam udara menurun sehingga suhu takan
embun ( 0c).
Wap air yang ada dalam udara terhasil melalui proses sejatan dan sejatpeluhan
( yang menjadikan udara itu lembab ). Wap air yang panas dan ringan ini akan
naik ke ruang udara sehingga ke garisan suhu 0c ( atau dinamakan Zon Takat
Embun / ZTE ). [ peringatan : semakin tinggi dari permukaan bumi, suhu
semakin menurun ]. Udara yang tepu atau % KB yang tinggi lebih cepat
dipeluwapkan. Di kawasan gurun yang % KB nya adalah rendah , pemeluwapan
sukar berlaku kerana jumlah wap air yang sangat sedikit.
Apabila kumpulan udara yang mempunyai wap air yang panas itu tiba di
garisan ZTE, udara sejuk di atas ZTE akan menukarkan wap panas menjadi
cecair. Dengan itu terbentuklah bintik-bintik air yang halus terapung-apung di
atas ZTE membentuk awan ( akhir kepada proses ini ialah terjadilah hujan ).
Di kawasan bandar yang mempunyai tahap pencemaran udara yang tinggi,
bahan-bahan cemar yang terampai di atas udara bandar akan bertindak
sebagai nukelius pemeluwapan (nukelius higroskopik yang terdiri daripada
garam laut, nitrik oskida, asap, habuk) .Ini bermakna udara dengan wap air
yang panas dalam bandar tidak perlu naik sehingga ZTE untuk mengalami
pemeluwapan. Sebaliknya , bahan-bahan kimia pencemar udara tersebut akan
memeluwapan wap air tersebut menjadi cecair atau air. Kerana itulah, pada
masa ini, kawasan bandar menermia hujan yang lebih kerap dan lebat.

5.

Kerpasan
Rujukan :
1. Geografi Fizikal Teks dan Rujukan Lengkap, Rosnah Salleh, Arah Pendidik
, 2007(ms: 206-211)
2. Geografi Fizikal, Teks PraU, Rusly Musa , Pearson/Longman( 2007 177183 )
3. Pengantar Geografi Fizikal,Jamaludin Jahi ,Tropical Press, 1988 (ms: 432440)

5.
1

Konsep-konsep berkaitan :
a)

Kerpasan kerpasan ialah semua bentuk air yang turun ke bumi hasil proses
pemeluwapan sama ada berbentuk cecair ( iaitu hujan, embun) atau pepejal
( salji, hujan air batu atau hujan beku ).

b)

Hujan hujan ialah titisan air yang turun dari atmosfera ke bumi hasil proses
pemeluwapan wap air di Zon Takat Embun.

c)

Zon Takat Embun ZTE ialah had aras ketinggian atmosfera di mana suhunya
berada pada nilai suhu mengembun atau 0C . Ketinggian ZTE berbeza antara
kawasan atau garis lintang. Misalnya di kawasan garis lintang Tropika, ZTE
berada pada aras melebihi 3000 meter dari aras laut. Sementara di kawasan
garis lintang hampir kutub ZTE berada hanya beberapa meter sahaja dari aras
laut.

d)

Kadar Tukaran Adiabatik

KTA ialah proses penurunan suhu udara apabila

semakin tinggi udara tersebut naik.

5.
2

e)

Kadar Tukaran Sekitaran KTS ialah proses penurunan suhu mengikut


ketinggian muka bumi. Semakin tinggi permukaan bumi, suhu semakin
menurun. Kadar tukarannya ialah bagi setiap kenaikan ketinggian muka bumi
165 meter suhu akan turun 1C.

f)

Daya Tampung Udara DTU bermaksud keupayaan sesuatu jisim udara


mengapungkan sesuatu objek ( contohnya titisan air dalam udara ). Jika objek
itu lebih ringan daripada udara, ia akan terapung, Sebaliknya, jika objek itu
lebih berat dari udara, ia akan jatuh ke bawah.

Teori kejadian kerpasan ( hujan ) :


a)

Teori Bergeron Findeisen :

Wap air yang terkumpul dalam udara melalui proses sejatan dan
sejatpeluhan naik ke ZTE.
Semasa wap air ini naik, proses adiabatik berlaku ( iaitu proses penurunan
suhu apabila semakin tinggi udara itu naik ).
Apabila tiba di ZTE, wap air yang panas itu akan bertembung dengan udara
sejuk di ZTE. Ini menyebabkan berlakunya proses pemeluwapan (proses
penukaran wap air menjadi titisan air )
Keadaan suhu mengembun (0C) akan menukarkan titisan air itu menjadi
manik-manik ais yang berkumpul membentuk awan di ZTE. Butiran ais
tersebut terapung-apung di ZTE kerana ia lebih ringan daripada berat udara.
Akibat tiupan angin atau pergerakan apungannya, butiran ais tersebut akan
bercantum antara satu dengan yang lain menjadi lebih besar dan lebih berat
daripada daya tampung udara ( DTU). Akhirnya ia akan jatuh ke bawah
melepasi ZTE.
Semakin dekat dengan permukaan bumi, suhu semakin tinggi. Keadaan ini
akan mencairkan butiran ais tadi membentuk hujan.
Jika udara tidak cukup panas sehingga hampir ke permukaan bumi butiran
ais tersebut akan kekal menjadi ais dan menurunkan hujan dalam bentuk
salji . Keadaan ini berlaku di kawasan yang beriklim sejuk.

3. titisan air
membeku
2.Udara sejuk di ZTE menjadi ais

Menukarkan wap air


Menjadi titisan air

4. butiran
ais
bercantum
5. butiran ais
bercantum menjadi
berat dan jatuh dari
ZTE

Had
ZTE
(suhu
0C)

6. Udara panas akan


mencairkan butiran
ais menjadi air hujan

1. Wap air dan udara


panas naik ke ZTE

b)

Teori pelanggaran

Wap air yang panas akan naik ke atas memasukki ZTE. Proses adiabatik
berlaku ( penurunan suhu udara mengikut ketinggian ) menyebabkan proses
pemeluwapan berlaku ( wap air ditukar menjadi titisan air)
Titisan air berbagai saiz yang sangat halus terapung-apung dalam udara di
ZTE kerana beratnya lebih ringan daripada berat udara ( berat kurang
daripada DTU).
Dalam keadaan terapung-apung titisan air ini akan berlanggar sesama
sendiri menyebabkan ia beracntum menjadi lebih besar sehingga beratnya
melebihi DTU. Titisan air ini akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan.
Di kawasan beriklim sejuk, titisan air hujan ini akan bertukar menjadi ais
akibat suhu yang rendah di atas permukaan bumi. Dengan itu turunlah hujan
dalam bentuk salji.

5.
3

Jenis-jenis hujan di kawasan tropika


a)

Hujan Perolakan

Hujan perolakan berlaku apabila wap air dari permukaan bumi naik secara
olakan ke atmosfera sehingga ZTE ( apabila udara panas, ia ringan dan
mengembang naik secara olakan)
Wap air yang panas akan memasukki ZTE. Proses adiabatik berlaku
( penurunan suhu udara apabila udara naik semakin tinggi ) menyebabkan
proses pemeluwapan berlaku ( wap air ditukar menjadi titisan air)
Keadaan suhu mengembun ( 0C ) menyebabkan titisan air membeku
menjadi butir-butir ais yang halus. Butiran ais yang halus ini berkumpul
dengan banyak membentuk awan.
Proses percantuman butiran ais ( mengikut teori Begeron atau teori
perlanggaran ) akan menyebabkan butiran ais menjadi lebih besar dan
lebih berat berbanding daya tampung udara. Keadaan ini akan
menyebabkan butiran ais itu jatuh dari ZTE.
Udara di bawah ZTE lebih panas menyebabkan butiran ais tersebut cair
menjadi titisan air dan turun ke bumi sebagai hujan.

3
2.Wap air yang panas
(udara panas)
mengembang dan ringan
lalu naik secara olakan
1.Proses sejatan dan
sejatpeluhan
menghasilkan wap air
( udara panas )

b)

3.Wap air terpelowap di


ZTE membentuk titisan
air dan membeku
menjadi butir ais

ZTE

4
4.Butir ais bercantum
menjadi berat dan
jatuh melepasi ZTE
dan cair menjadi
tuitisan hujan

2
1

Hujan bukit atau hujan orografik

Hujan bukit berlaku apabila wap air dari permukaan bumi naik akibat
tiupan angin mendaki halangan bukit atau gunung ke atmosfera sehingga
ZTE .
Wap air yang panas akan memasukki ZTE. Proses adiabatik berlaku
( penurunan suhu udara apabila udara naik semakin tinggi ) menyebabkan
proses pemeluwapan berlaku ( wap air ditukar menjadi titisan air)
Keadaan suhu mengembun ( 0C ) menyebabkan titisan air membeku
menjadi butir-butir ais yang halus. Butiran ais yang halus ini berkumpul
dengan banyak membentuk awan.
Proses percantuman butiran ais ( mengikut teori Begeron atau teori
perlanggaran ) akan menyebabkan butiran ais menjadi lebih besar dan

lebih berat berbanding daya tampung udara. Keadaan ini akan


menyebabkan butiran ais itu jatuh dari ZTE.
Udara di bawah ZTE lebih panas menyebabkan butiran ais tersebut cair
menjadi titisan air dan turun ke bumi sebagai hujan.
Hujan akan turun di bahagian cerun hadap angin. Cerun belakang tidak
menerima hujan dan ia dinamakan kawasan lindungan hujan.
3.Wap air terpelowap di
ZTE membentuk titisan
air dan membeku
menjadi butir ais

2. udara panas
ditolak angin
mendaki bukit
atau gunung
1.Proses sejatan dan
sejatpeluhan
menghasilkan wap air
( udara panas )

4. Butiran ais jatuh dari


ZTE dan mencair
menjadi titisan hujan

1
5. Zon lindungan
hujan

10

Anda mungkin juga menyukai