Anda di halaman 1dari 3

DHARMA WANITA PERSATUAN

KEMENTERIAN AGAMA AKABUPATEN SUBANG


KECAMATAN CIATER
Sekertariat : Jl Nagrok No 03 Ds. Palasari kec. Ciater Subang

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 02/SK/DWP.KEC.CIATER/V/2010
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUBANG. KECAMAMATAN CIATER
TAHUN 2010 2015
PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN CIATER
Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan pelaksanaan program
kerja Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Ciater perlu membentuk susunan
pengurus Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Ciater tahun 2010-2015.
Mengingat : 1. Anggararan Dasar Dharma Wanita Persatuan
2. Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan .

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama

: Mengangkat nama nama lampiran surat ini sebagai pengurus Dharma Wanita
Persatuan Kecamatan Ciater tahun 2010 2015.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan , dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Di tetapkan di

: Ciater

Tanggal

: 15 Mei 2010.

Ketua,

Ny. E.FATIMAH.NS.AGUS

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN


CIATER TAHUN 2010 2015.

NOMOR

: 02/SK/DWP.KEC.CIATER/V/2010

TANGGAL

: 15 Mei 2010.

PENASIHAT

: Drs. AGUS SURYAWINATA

KETUA

: NY.E.FATIMAH NS.AGUS

WAKIL KETUA

: NY.AI MARYAM

SEKERTARIS

: NY.AI SITI MAESAROH,S.Ag

BENDAHARA

: NY.SRI NURAIDAH,S.Ag.

BIDANG BIDANG
1. BIDANG PENDIDIKAN
Ketua

: NY.TENTRI NURFITRIYAH,S.H.I

Sekertaris

: NY.AI KOMALASARI

2. BIDANG SOSIAL
Ketua

: NY.EEN ZAENAB

Sekeraris

: NY.NONI MULYANI

3. BIDANG EKONOMI

Ketua

: NY.ODAH SYA,DIYAH

Sekertaris

: NY.HANI MULYANI

DHARMA WANITA PERSATUAN KEC. CIATER


Ketua,

Ny. E.FATIMAH.NS.AGUS

STRUKTUR ORGANISASI
DHARMA WANITA PERSATUAN
KUA KEC. CIATER TAHUN 2010
NOMOR

: 02/SK/DWP.KEC.CIATER/V/2010

PENASEHAT

: Drs. AGUS SRYAWINATA

KETUA

: E. FATIMAH NURSYA ADAH

WAKIL KETUA

: AI MARYAM

SEKRETARIS

: AI SITI MAESAROH S.Ag

BENDAHARA

: SRI NURAIDAH S.Ag

BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG PENDIDIKAN
KETUA
SEKRETARIS

: TENTRI NURFITRIYAH S.H.I


: AI KOMALASARI

2. BIDANG SOSIAL
KETUA
SEKRETARIS

:
: EEN ZAENAB
: NONI MULYANI

3. BIDANG EKONOMI
KETUA
SEKRETARIS

: ODAH SYADIYAH
: HANY MULYANI