Anda di halaman 1dari 10

RIS

SEMESTER 1 SESI 2010/20

KPR 3974 : LATIHAN MENGAJAR


TAJUK TUGASAN
TUGASAN INDIVIDU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN INOVASI (RPH yang divideokan)

KUMPULAN
UPSI 209 (A132PJJ)
DISEDIAKAN OLEH
NAMA
NUR AMMALIN BINTI MOHD NOOR

NO. ID
D20102044735

NO. TELEFON
012-5421581

NAMA TUTOR E-LEARNING: PUAN FAIRUZ AIN BINTI HARUN


TARIKH SERAH: 12HB APRIL 2014

Rancangan Pengajaran Harian


1

Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia

Tajuk

Roda Ajaib

Nama Kelas

Prasekolah Dahlia

Tarikh

15HB APRIL 2014

Hari

Selasa

Masa

9.00 pagi 9.30 pagi (30 minit)

Bilangan murid

24 / 25 orang

Umur

5 & 6 tahun

Tunjang utama

Komunikasi

(BM 3.1.3) Menyebut huruf secara rawak.

Standard pembelajaran
utama

(BM 3.4.3) Membina dan membunyikan suku kata


hasil gabungan huruf konsonon dan huruf vokal.
(BM 3.4.4) Membina dan membunyikan dua
sukukata terbuka (KV + KV) secara rawak.
Standard pembelajaran
lain yang disepadukan

(PSE 2.2.2) Menunjukkan semangat dan sifat


positif berkeyakinan.
(PM 16.1.3) Mematuhi arahan guru atau ketua
kumpulan.

Kemahiran utama

Berinteraksi dengan yakin.

Objektif Pembelajaran

Membunyikan huruf vokal


Membunyikan suku kata KV
Membaca perkataan KV KV

Hasil Pembelajaran

Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:


i.

Membunyikan huruf vokal

ii.

Membunyikan suku kata KV

iii.

Membaca perkataan KVKV

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

Set Induksi

Dadu Huruf Vokal


Melekat

huruf

vokal

pada

kotak jadikan dadu besar

Langkah 1

Nyanyi lagu AEIOU

http://www.youtube.com/watch?v=BQ4IeX2upuE

Permainan

Baling

dadu

huruf vokal.

Langkah 2

Permainan Roda Ajaib


Murid pusing roda dan sebut
suku kata KV+KV=KVKV.

Penutup

Mebaca suku kata yang


tersenarai.

Nilai

: Patuh pada arahan, memberi perhatian,


menghormati, bertolak-ansur, bertanggungjawab,
riang, gembira.

KBKK

: Menjana idea, penerokaan, membunyikan suku


kata gabungan huruf konsonon dan vokal,
menyebut dan membunyikan gabungan suku
kata dan membaca perkataan bermakna

Pengetahuan sedia ada

:
i.
ii.
iii.

Murid-murid kenal / tahu bentuk huruf vokal


Murid-murid kenal / tahu sebut huruf vokal
Murid-murid kenal / tahu bentuk huruf

iv.

konsonon
Murid-murid kenal / tahu bunyi huruf
konsonon

Perlaksanaan P&P :
Langkah / Isi

Perlaksanaan Aktiviti Pengajaran dan

Pelajaraan

Pembelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set induksi

5 minit

Guru

Catatan

Murid melihat

Bahan:

mempamerkan

kotak yang

Bimbingan guru.

kotok segiempat

dipamerkan.
Murid memberi

Kotak.

sama.
Guru menyoal

respon dengan

murid kegunaan

memberikan

kotak.
Guru

pelbagai

mempamerkan

tentang

pula kad huruf

kegunaan

vokal.
Guru

kotak.
Murid

Kad Huruf.

pendapat

menyatakan

mendengar

tujuan iaitu

penerangan

menghasilkan

guru untuk

dadu besar

menghasilkan

Dadu Huruf

Dadu Huruf

KBKK:

Vokal
Guru

Vokal
Murid tampil ke

Menjana idea

mengarahkan

hadapan kelas

beberapa orang

dan mencabut

murid tampil ke

salah satu kad

hadapan kelas

huruf vokal

untuk mencabut

untuk dilekatkan

kad huruf dan

pada kotak

melekatkan

yang telah
4

huruf tersebut

disediakan.

pada kotak
yang
dipemarkan tadi
Langkah 1

10 minit

Murid menyebut

Bahan:

mempamerkan

huruf-huruf

Bimbingan guru.

Dadu Huruf

vokal yang

Dadu Huruf

Vokal
Guru

terdapat pada

Vokal.

dadu.
Murid

Kad huruf

murid

menyanyikan

VCD

menyanyikan

lagu aeiou

VCD Player

bersama guru
Murid

Televisyen

Guru

mengarahkan

lagu aeiou
dengan iringan

muzik.
Guru memberi

mendengar

penerangan

guru bagaimana

iaitu murid perlu

pembelajaran

membaling /

menggunakan

dadu tersebut.
Murid memberi

dadu besar

tersebut dan

perhatian pada

menyebut huruf

penerangan

yang terpamer.
Guru

seterusnya

menyambung

yang perlu

mengenai kad

penerangan
iaitu

penerangan

mencampakkan

konsonon.

dicabut.
Murid perlu tahu

kemudiannya

membunyikan

murid perlu

suku kata KV.

mencabut kad-

Murid lemah

kad huruf yang

boleh mengeja

telah

dalam hati

disediakan.
Guru

terlebih dahulu
dan

KBKK:
Penerokaan.
Membunyikan
suku kata
gabungan huruf
konsonon dan
5

menyatakan

membunyikanny vokal.

bahawa

a
Beberapa orang

Nilai:

murid perlu

murid tampil ke

Patuh pada

menggabungka

hadapan kelas

penerangan guru,

n huruf

untuk

memberi

konsonon dan

menjalankan

tumpuan dan

vokal tersebut

aktiviti seperti

riang gembira

bagi

yang telaah

membunyikan

diarahkan.

sesudah itu,

suku kata KV
Guru
mengarahkan
beberapa orang
murid untuk
menjalankan
aktiviti
membaling /
mencampakkan
dadu.

Langkah 2

10 minit

Murid

Bahan:

memperkenalka

mendengar

Bimbingan guru

n permaian

penerangan

Roda Ajaib

Roda Ajaib.
Guru

guru mengenai

mempamerkan

Roda Ajaib.
Murid melihat

Guru

Roda Ajaib
Guru memberi

permainan

Roda Ajaib

penerangan

yang

bahawa murid

dipamerkan.
Murid menyebut

Nilai:

memusingkan

suku kata KV

Memberi

roda ini dan

dalam bulatn

perhatian dan

menyebut suku

kecil secara

tumpuan

kata KV dalam

seluruh kelas.

Riang gembira

perlu

bulat kecil

Murid menyebut

terlebih dahulu

suku kata KV

KBKK:

dan diikuti

dalam bulatan

Penerokaan.

dengan bulatan

besar secara

Menyebut dan

besar.
Guru

seluruh kelas.
Murid yang

membunyikan

menjelaskan

diarahkan

kata

gabungan suku

tampil ke

kata KV dalam

hadapaan kelas

bulatan kecil

untuk membuat

dan besar akan

pusingan Roda

menghasilkan

Ajaib dan

satu perkataan

membunyikan

bermakna.
Guru juga

suku kata KV +

KV dan

menjelaskan

menyebut

bahawa,

perkataannya

mudahnyany
membaca

gabungan suku

secara terus.
Murid menjalani

melalui roda

pembelajaran

ajaib ini.

belajar sambil
bermain.

Penutup

5 minit

Murid melihat

Bahan:

mempamerkan

kad perkataan

Bimbingan Guru

kad perkataan

yang

Kad Perkataan

yang terhasil

dipamerkan

da

da

dari pusing

oleh guru.
Murid

sik

sini

cuk

cut

bec

be

Guru

Roda Ajaib
Guru

membaca

mengarahkan

perkataan yang

murid membaca

dipemerkan

perkataan yang

secara seluruh

dipamerkan.

kelas.

KBKK:
Membaca
7

perkataan
bermakna
Nilai:
Riang gembira
Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran:
Pengajaran dan pembelajaran hari ini berjalan dalam suasana yang terkawal
dengan murid-murid memberikan kerjasama yang baik. Secara keseuruhannya
objektif PdP pada hari ini tercapai. Saya gembira dan berpuas hati kerana aktiviti
yang dirancang telah dapat dilaksanakan dengan berkesan. Semua murid gembira,
seronok dan menunjukkan minat dan melibatkan diri secara aktif. Arahan yang
diberikan dipatuhi dengan baik dan terdapat murid yang menyumbangkan idea dan
pendapat yang bernas.
Kekuatan Pengajaran dan Pembelajaran:
Saya memulakan PdP dengan mempamerkan sebuah kotak bewarna-warni
untuk menarik minat dan menyatakan tujuan. Saya berjaya menarik tumpuan murid
untuk menyempurnakan kotak menjadi dadu a,e,i,o,u dengn tampalan kad-kad huruf
pada kotak tersebut. Murid-murid sangat teruja untuk tampil ke hadapan mengambil
kad-kad huruf untuk dilekatkan pada kotak tersebut. Murid-murid tambah gembira
dan teruja apabila melihat hasil dadu a,e,i,o, u dan makin tidak sabar untuk aktiviti
PdP yang seterusnya.
Saya merasakan kekuatan PdP pada hari ini bermula sejak dari awal lagi iaitu
set induksi dan diikuti dengan kesinambungan langkah-langkah pengajaran yang
seterusnya. Saya menambahkan lagi keterujaan murid dengan nyanyian lagu
a,e,i,o,u, dengan iringan muzik dari VCD yang dimainkan dikaca televisyen dalam
langkah satu. Dalam langkah satu ini juga, saya menarik perhatian dan minat murid
dengan aktiviti permainan dadu a,e,i,o, u.
Kemuncak kekuatan PdP saya pada hari ini ialah dalam langkah 2 iaitu
inovasi dalam keseronokan belajar sambil bermain dengan alat bantu mengajar
yang telah saya hasilkan iaitu roda ajaib. Saya dapat melihat keseronokan,
kegembiraan dan keterujaan murid dalam aktiviti pusingan roda ajaib ini. Murid8

murid tambah gembira apabila dalam pusing roda ajaib ini dan dapat membunyikan
suku kata gabung huruf konsonon dan vokal KV + KV.

Kelemahan Pengajaran dan Pembelajaran :


Kelemahan yang dapat saya kesan melalui aktiviti ini ialah dalam aktiviti
penutup yang kurang menarik dan kekangan masa yang suntuk dalam perlaksanaan
PdP pada hari ini. Saya dapat melihat murid-murid kurang gembira dan tidak
seronok pada aktiviti penutup PdP pada hari ini. Dalam aktiviti penutup ini juga murid
seperti kurang berminat kerana aktiviti yang kurang menarik sedangkan sejak dari
awal saya telah dedahkan murid dengan keseronokan belajar sambil bermain dan
selingan dengan aktiviti nyanyian. Malangnya aktiviti penutup agak kurang menarik
iaitu sekadar membatangan dan membaca senarai perkataan yang ada pada roda
ajaib itu.
Penambahbaikan Pengajaran dan Pembelajaran:
Setelah menyedari akan kelemahan PdP pada hari ini, saya sepatutnya
memikirkan satu aktiviti paling menarik sebagai kemuncak kepada keseronokan,
kegembiraan dan keterujaan murid ini. .Saya juga agak kesal dan kecewa pada
penutup ativiti PdP hari ini. Sebetulnya saya perlu mengkaji dan memikirkan aktiviti
yang lebih menarik lagi. Di masa akan datang saya perlu pelbagaikan lagi aktiviti
pengajaran penutup dengan lebih kreatif lagi. Saya perlu lebih berhati-hati di masa
akan datang agar kesalahan kecil seperti ini perlu dielakkan Dari segi kekangan
masa, saya berpendapat, aktiviti yang dapat memberi tumpuan dan menarik minat
murid ini perlu dilanjutkan lagi kepada pengajaran berdurasi 60 minit.
Kesimpulan
Seccara keseluruhan, saya sangat berpuas hati terhadap aktiviti PdP pada
hari ini, lebih-lebih lagi dapat menghasilkan satu inovasi dengan ciptaan roda ajaib

sebagai bahan bantu mengajar yang sangat menarik minat dan tumpuan murid serta
dapat mencapai objek membunyikan suku kata dan membaca perkataan.

-LampiranCD RAKAMAN PENGAJARAN INOVASI

10