Anda di halaman 1dari 10

SYARAT- SYARAT PERTANDINGAN SENI KHAT

(SEKOLAH MENENGAH)
KARNIVAL PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT NEGERI JOHOR 2014
1.

Syarat Asas
1.1

Pertandingan terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah dari tingkatan 1


hingga tingkatan 5.

1.2

Peserta yang menjadi johan akan mewakili daerah ke peringkat negeri.

1.3

Setiap daerah akan diwakili oleh johan lelaki dan johan perempuan.

Kaedah Pertandingan
2.1 Peserta pertandingan dikehendaki menulis teks yang disediakan seperti maklumat
berikut :
PESERTA

TEKS

JENIS KHAT

Lelaki
Perempuan

Petikan Ayat Al Quran


Petikan Hadis

Thuluth
Nasakh

2.2

Semua peserta dikehendaki menulis di kertas manila kad yang disediakan oleh
penganjur.

2.3

Peserta dikehendaki membawa sendiri peralatan menulis khat yang bersesuaian


berukuran mata 3.0 keatas.

2.4

Peserta dikehendaki menulis khat mengikut soalan yang disediakan semasa


pertandingan.

2.5

Para peserta boleh menggunakan daya kreativiti masing-masing dalam rekacipta


kaedah persembahan tulisannya tanpa menampal, meniru atau menyalin semula
mana-mana bahan yang dibawa dari luar.

2.6 Masa pertandingan 2 jam (120 minit).


3

Pemarkahan
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Bentuk Seni Khat (Keaslian)


Susunan Huruf
Kebersihan dan kekemasan
Hiasan Tepi
Bonus

40
20
20
15
5

markah
markah
markah
markah
markah

JUMLAH

100

MARKAH

Huraian Pemarkahan
4.1 Bentuk Seni Khat (Keaslian)

4.1.1
4.1.2
4.1.3

(40 markah)

Memenuhi kaedah Seni Khat yang tepat.


Tidak bercampur-campur dengan jenis khat yang lain kecuali ayat yang
berbeza.
Selari dan sejajar kesepaduan hurufnya.
4.2 Susunan Huruf
4.2.1
4.2.2

Tidak menyalahi kaedah penulisan jawi arab.


Tidak terlebih atau terkurang rumah huruf.

4.3 Kebersihan dan Kekemasan


4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4 Hiasan Tepi
4.4.1
4.4.2
4.4.3

(20 markah)

(20 markah)

Kelihatan bersih dan tiada garis-garis pecah atau putus-putus.


Berseri dan nampak kemas
Tiada dakwat yang menitis.
Tiada kesan padam atau kesan pensil
(15 markah)
Dihias dengan awan larat yang cantik dan menarik.
Bersesuaian dan tidak melebihi 3 warna.
Diwarnakan dengan teliti dan kemas.

4.4.4

Tidak dibenarkan menampal atau menyalin semula awan larat yang


dibawa dari luar.

4.5 Markah Bonus


4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

Gaya penulisan yang kreativiti.


Keseimbangan antara penulisan dengan hiasan tepi.
Menepati kaedah khat yang sebenar.
Kesepaduan warna dalam penulisan dan awan larat.
Hiasan tepi yang bermotifkan Islam.

Disediakan :
Unit Pengurusan Dakwah Dan Syiar Islam
Sektor Pendidikan Islam
Jabatan Pendidikan Johor

MAC 2014

(5 markah)

Borang Penghakiman Pertandingan Seni Khat


Pelajar-pelajar Sekolah Menengah
Peringkat Negeri Johor
Bahagian Bentuk Seni Khat

40 Markah
Nama Peserta :_______________________________________

Bilangan :_________

Daerah

Tarikh

:________________________

Perkara yang dihakimi

Catatan Kesalahan

1. Keaslian kaedah
Khat Thuluth atau
Nasakh yang tepat.
2. Tidak bercampur
dengan jenis Khat
yang lain
3. Sejajar dan selari
kesepaduan
hurufnya.

Markah Penuh

Potongan markah

40
34
28
22
16
10

Markah Potong

:_________

39
33
27
21
15
09
04

38
32
26
20
14
08
03

37
31
25
19
13
07
02

36
30
24
18
12
06
01

35
29
23
17
11
05

Markah Diperolehi

40

.
Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

.
Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

Borang Penghakiman Pertandingan Seni Khat


Pelajar-pelajar Sekolah Menengah
Peringkat Negeri Johor
Bahagian Susunan Huruf

20 Markah
Nama Peserta :_______________________________________

Bilangan :_________

Daerah

Tarikh

:________________________

Perkara yang dihakimi


1. Tidak menyalahi
kaedah penulisan

Catatan Kesalahan

:_________

Potongan markah
20 19 18 17 16 15
14 13 12 11 10 09

arab.
2. Tidak terkurang atau
terlebih rumah huruf
3. Tidak salah ejaan.

Markah Penuh

08 07 06 05 04 03
02 01

Markah Potong

Markah Diperolehi

20
.
Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

.
Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

Borang Penghakiman Pertandingan Seni Khat


Pelajar-pelajar Sekolah Menengah
Peringkat Negeri Johor
Bahagian Kebersihan dan Kekemasan

20 Markah
Nama Peserta :_______________________________________

Bilangan :_________

Daerah

Tarikh

:_______________________

Perkara yang dihakimi

Catatan Kesalahan

1. Tidak kelihatan kotor


dan comot.
2. Tiada garis-garis
pecah atau putusputus.
3. Berseri dan nampak
kemas.
4. Tiada dakwat yang
menitis.
5. Tiada kesan padam
atau kesan pensil.
Markah Penuh

:_________

Potongan markah

20 19 18 17 16 15
14 13 12 11 10 09
08 07 06 05 04 03
02 01

Markah Potong

Markah Diperolehi

20
.
Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

.
Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

Borang Penghakiman Pertandingan Seni Khat


Pelajar-pelajar Sekolah Menengah
Peringkat Negeri Johor
Bahagian Hiasan Tepi / Awan Larat

15 Markah

Nama Peserta :______________________________________

Bilangan :_________

Daerah

Tarikh

:________________________

Perkara yang dihakimi


1. Dihias dengan awan larat

Catatan Kesalahan

:_________

Potongan markah
15 14 13 12 11 10

yang cantik dan menarik.


2. Bersesuaian dan tidak
melebihi 3 warna.
3. Diwarnakan dengan teliti
dan kemas.
4. Tidak dibenarkan
menampal atau menyalin
semula awan larat yang
dibawa.

Markah Penuh

Markah Potong

09 08 07 06 05
04 03 02 01

Markah Diperolehi

15
.
Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

.
Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

Borang Penghakiman Pertandingan Seni Khat


Pelajar-pelajar Sekolah Menengah
Peringkat Negeri Johor
Markah Bonus

5 Markah

Nama Peserta :______________________________________

Bilangan :_________

Daerah

Tarikh

:________________________

Perkara yang dihakimi


1. Gaya penulisan yang
kreativiti.
2. Keseimbangan antara
penulisan dengan hiasan
tepi.
3. Menepati kaedah khat
yang sebenar.
4. Kesepaduan warna dalam
penulisan dan awan larat.
5. Hiasan tepi yang
bermotifkan Islam.

Markah Penuh

Aspek bonus yang


diberi

:_________

Markah Bonus yang


diperolehi
(bulatkan)

05 04 03 02 01

Markah Bonus yang diperolehi

5
.
Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

.
Nama Hakim

Nama Ketua Hakim