Anda di halaman 1dari 8

MESYUARAT

MAJLIS PROFESIONAL, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


IPG KAMPUS BAHASA MELAYU

KERTAS KERJA
LAWATAN PENANDA ARAS
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI DAN SEKOLAH KLUSTER

BERTEMPAT DI
SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 13, SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

DISEDIAKAN OLEH:
SITI NURUL BAITI BT MD NOOR
PELATIH PPG KOHOT 2 AMBILAN FEBRUARI 2012
KELAS PENDIDIKAN KHAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BAHASA MELAYU

KERTAS KERJA
LAWATAN PENANDA ARAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI DAN
SEKOLAH KLUSTER
_______________________________________________________________
1. TUJUAN
Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan
daripada pihak sekolah untuk mengadakan Lawatan Penanda Aras. Lawatan
ini merupakan salah satu kandungan kursus yang wajib bagi semua guru
pelatih.
2. LATAR BELAKANG
2.1. Program Bina Insan Guru merupakan salah satu kursus penting bagi
memberi peluang kepada guru pelatih untuk menimba pengetahuan.
2.2. Berdasarkan stuktur kurikulum PPG

Ambilan Februari 2012 adalah

seperti terkandung dalam tugasan wajib bagi semester 7.


3. ASAS PERTIMBANGAN
3.1. Lawatan Penanda aras ini
Semester

Tujuh,

Program

diadakan khusus untuk pelajar


Pendidikan

Khas

untuk

PPG

memberikan

pendedahan kepada cara pengurusan sekolah berprestasi tinggi yang


dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran.
3.2. Lawatan

ini

dilaksanakan

untuk

memberikan

pengalaman

dan

pendedahan baru kepada guru pelatih mengenai cara pentadbiran


sekolah Kluster.
3.3. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada
komuniti dan mewujudkan hubungan mesra serta kerjasama yang erat
dengan komuniti pendidikan.

4. CADANGAN
4.1. Tarikh
Tarikh: 26 Februari 2015
Hari

: Khamis

4.2. Tempat
Sekolah Kebangsaan Seksyen 13,
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
4.3. Peserta
Program ini akan disertai oleh:

Kelas PPG Pendidikan Khas Kohot 2 Ambilan Februari 2012


(Lampiran 1)

4.4. Kenderaan : Sendiri


4.5. Jawatankuasa Program
PENGERUSI
Hamaran bin Mohamed Ariff
NAIB PENGERUSI
Wan Abd Razak bin Wan Mahamad
SETIAUSAHA
Siti Nurul Baiti binti Md Noor
BENDAHARI
Zuhana binti Salleh
BUKU PROGRAM
Rosmazura binti Ab Aziz

AJK PERSEDIAAN TEMPAT DAN PERHUBUNGAN


Dzulfida binti Daud
Emi Suraiya binti Emrus
AJK MAKANAN
Nik Roslina binti Nik Hasan
Norlihafiza binti Zulkefli
Mahizam binti Mad Arof
AJK JURUGAMBAR DAN DOKUMENTASI
Laily binti Wan Ahmad
Nurul Asyikin binti Masdan
Rohani binti Abd Ghani
AJK AKTIVITI
Nurul Asyeken binti Hassan
Khadijah binti Md Zain
AJK BAHAN DAN HANDOUT
Zaida binti Osman
Wan Abd Razak bin Wan Mahamad
Hamaran bin Mohamed Ariff
AJK HADIAH
Norsahadah binti Samsudin
Zarina binti Ismail
Noraimi binti Zakaria
AJK KESELAMATAN
Norzaliza binti Selamat

4.6. Tentatif Lawatan


TARIKH

26 Februari
2015
KHAMIS

MASA
07.00 a.m

Guru

07.15 a.m

Selangor
Bertolak dari

08.00 a.m

Sekolah Kebangsaan Seksyen 13


Tiba di Sekolah Kebangsaan Seksyen

08.15 a.m

13
Penerangan

08.30 p.m

sejarah penubuhan sekolah


Taklimat tentang corak kepimpinan dan

9.30 a.m

sistem pengurusan sekolah


Lawatan ke makmal, perpustakaan,
bilik

AKTIVITI
pelatih berkumpul
BTPN

dan

komputer,

di

BTPN

Selangor

taklimat

bilik-bilik

ke

tentang

khas

10.30 a.m

matapelajaran dan kios


Sesi temubual bersama Guru Besar

11.00 am
11.30 a.m

dan Guru-guru
Sesi penutup
Bersurai.

4.6. Pelaksanaan
Dalam

melaksanakan

lawatan profesional ini langkah yang

adalah seperti berikut ;


4.6.1 Perancangan
Antara perkara-perkara yang dijalankan sebelum lawatan
profesional tersebut adalah ;
i)

Sebelum lawatan

Perbincangan diadakan.

Menyediakan kertas cadangan

Meminta kebenaran dari pihak sekolah

Menghubungi pihak-pihak yang terlibat

4.6.2 Hasil lawatan

perlu

Diharapkan lawatan ini dapat membantu para pelajar PPG


semester 7 Major Pendidikan Khas memperoleh maklumat berikut:

Pentadbiran sekolah berprestasi tinggi.

Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang


berkesan.

Strategi

dan

kaedah

pengurusan

sekolah

cemerlang.
5. ANGGARAN PEMBELANJAAN
Berikut adalah anggaran perbelanjaan :
Bil.
1.
2.
3.

Butiran
Makanan ( RM10 x 20 )
Hadiah ( RM10 X 8 )
Lain-lain
JUMLAH

Jumlah
RM 200.00
RM 80 .00
RM 20.00
RM 300.00

6. IMPLIKASI
Hadiah dan cenderamata diperolehi dari IPG Kampus Bahasa Melayu
7. SYOR
Dengan ini diharapkan kertas kerja lawatan ilmiah ini akan mendapat
kelulusan dan pertimbangan daripada pihak Sekolah. Segala kerjasama
daripada pihak Puan amat dihargai serta didahului dengan ucapan ribuan
terima kasih. Kami berharap agar lawatan ini akan berjaya mencapai
matlamat.

Disediakan oleh:
.....................................................
(PN SITI NURUL BAITI BT MD NOOR)
Guru Pelatih,
PPG Pendidikan Khas Ambilan Februari 2012,
IPG Kampus Bahasa Melayu.

Disemak oleh:
...................................
(EN HAMARAN BIN MOHAMED ARIFF)
Pengerusi,
Program Lawatan Penanda Aras,
IPG Kampus Bahasa Melayu

LAMPIRAN 1

BIL.

NAMA

NO.KP

Dzulfida binti Daud

670923-10-6210

Emi Suraiya binti Emrus

760328-05-5278

Hamaran bin Mohamed Ariff

710127-01-5055

Laily binti Wan Ahmad

680212-03-5814

Khadijah binti Md Zain

700819-07-5478

Mahizam binti Mad Arof

730327-10-5926

Nik Roslina binti Nik Hasan

680208-03-5272

Norzaliza binti Selamat

800305-09-5158

Noraimi binti Zakaria

710402-11-5158

10

Norsahadah binti Samsudin

700909-10-5304

11

Norlihafiza binti Zulkefli

811230-05-5162

12

Nurul Ashikin binti Masdan

760714-01-6920

13

Nurul Asyeken binti Hassan

821025-03-5604

14

Rosmazura binti Ab Aziz

801112-03-5874

15

Rohani binti Abd Ghani

720408-03-5772

16

Siti Nurul Baiti binti Md Noor

840613-03-5006

17

Wan Abd Razak bin Wan Mahamad

680316-03-5499

18

Zarina binti Ismail

720213-02-5320

19

Zaida binti Osman

710322-05-5060

20

Zuhana binti Salleh

810228-11-5010

SENARAI NAMA
PPG KOHOT 2 ( AMBILAN FEBRUARI 2012 )
PENDIDIKAN KHAS
TUTOR : Puan Tan Yan Im