Anda di halaman 1dari 2

Hari: _____________

Tarikh: ___________
Kelas Pemulihan
Khas: (3K)
Matapelajaran:
Numerasi (M3)
Masa:
_________________
Bahan Bantu Mengajar:
1. Petak 1000 bersaiz
besar
2. Petak 1000 (Rujuk
BBM ms. 1)
3. Pen marker

Unit 1.1
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya :
1 Menyebut nombor sehingga seribu
2 Mengenal pasti angka hingga seribu
Langkah-langkah Pengajaran :
1

Lekatkan Petak 1000 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut


dan tunjukkan nombor 121 hingga 200 mengikut urutan.
Minta murid menyebutnya bersama-sama.

Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang


daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk
kepada Petak 1000.
Soal jawab :
Pejamkan mata kamu.
Sebutkan nombor (sebutkan suatu nombor)
Hingga nombor (sebutkan suatu nombor yang lebih
besar)

3Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain.


4Tunjuk suatu nombor pada Petak 1000 secara rawak. Minta
murid menyebut nombor tersebut.
5Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain.
6Edarkan Petak 1000 dan pen marker kepada setiap murid.
7Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan
nombor tersebut pada Petak 1000 masing-masing dan
pamerkan.
8Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.
9Edarkan Lembaran Kerja 1.1, guru membimbing murid
membuat latihan.
Refleksi :
_________________________________________________

_________________________________________________
Disemak Oleh : .
(Sharkawi B. Hamdan)
Guru Besar, Sk Agama Sibu

______________
atatan :